Hội thánh Phi-la-đen-phi là dạng hội thánh gì? Chúng ta làm sao để có thể tìm hội thánh Phi-la-đen-phi thật?

11/10/2020

Đăng bởi Baoda, Úc

Thế giới đang trong tình trạng hỗn loạn, với mọi dạng thảm họa đang giáng xuống nhân loại. Nhiều người đang tự hỏi: “Chúa đã trở lại rồi sao? Và nếu Ngài đã trở lại, tại sao chúng ta chưa được cất lên trước các đại họa?” Một số người thấy các mục sư và trưởng lão của họ luôn rao giảng về những điều xưa cũ không đổi, đức tin của các tín đồ ngày càng nguội lạnh, các tín đồ theo những xu hướng phàm tục và không thể sống trọn vẹn lời Chúa. Họ thậm chí thắc mắc liệu hội thánh Cơ Đốc có giống hội thánh Lao-đi-xê bị Chúa ruồng bỏ không. Trong thư gửi hội thánh Phi-la-đen-phi trong Khải Huyền có nói: “Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta(Khải Huyền 3:8). Chúng ta có thể thấy rằng chỉ những ai trong hội thánh Phi-la-đen-phi mới có thể giữ lời Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào và có được công tác của Đức Thánh Linh. Họ là những người duy nhất thật sự được cất lên trước các đại họa, và chỉ dạng hội thánh này, hội thánh có công tác của Đức Thánh Linh, mới là một thánh thật duy nhất. Một số người so sánh điều này với trạng thái hiện tại của hội thánh Cơ Đốc và muốn bỏ đi tìm kiếm hội thánh thật. Tuy nhiên, có những người khác thì tin rằng hội thánh đang phát triển, với những cuộc thi về kiến thức Kinh Thánh của mọi người được tổ chức và một bầu không khí sôi động ở đủ mọi loại lễ kỷ niệm. Họ nghĩ: “Chẳng phải đây là công tác của Đức Thánh Linh sao? Dạng hội thánh này là hội thánh thật và họ chắc chắn sẽ được cất lên”. Nhưng quan điểm nào là đúng? Hội thánh thật là gì? Và chúng ta nên phân biệt giữa hội thánh thật và các hội thánh giả như thế nào? Chúng ta hãy thông công về những câu hỏi này.

Nguyên tắc đầu tiên để phân biệt giữa hội thánh thật và các hội thánh giả: Họ có công tác của Đức Thánh Linh không và các tín hữu ở đó có theo đuổi lẽ thật không?

Kinh Thánh ghi: “Hội thánh là thân thể của Ðấng Christ, tức là sự đầy đủ của Ðấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài” (Ê-phê-sô 1:23). Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán với Sô-lô-môn: “Vì bây giờ, ta đã chọn và khiến cho cái nhà này ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời: mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn(2 Sử ký 7:16). Và lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Trong từng giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời cũng có những yêu cầu tương ứng đối với con người. Những ai ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh được sở hữu sự hiện diện và sự sửa dạy của Đức Thánh Linh, còn những ai không ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh thì chịu sự điều khiển của Sa-tan, và không có bất kỳ công tác nào của Đức Thánh Linh. Những người ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh là những người chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, là những người hợp tác trong công tác mới của Đức Chúa Trời. Nếu những ai ở trong dòng chảy này không có khả năng hợp tác, và không thể đưa lẽ thật vào thực hành theo yêu cầu của Đức Chúa Trời trong suốt thời gian này, thì họ sẽ bị sửa dạy, và trong trường hợp xấu nhất sẽ bị Đức Thánh Linh từ bỏ. Những ai chấp nhận công tác mới của Đức Thánh Linh, sẽ sống trong dòng chảy của Đức Thánh Linh, nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Thánh Linh. Những ai sẵn sàng đưa lẽ thật vào thực hành thì được Đức Thánh Linh khai sáng, và những ai không sẵn sàng đưa lẽ thật vào thực hành thì bị Đức Thánh Linh sửa dạy, và thậm chí có thể bị trừng phạt. Bất kể là loại người nào, miễn là họ ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những ai chấp nhận công tác mới của Ngài vì danh Ngài(Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Chúng ta có thể thấy từ lời Đức Chúa Trời rằng hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời duy trì nó và rằng nó có sự công nhận của Đức Chúa Trời. Hội thánh thật có công tác của Đức Thánh Linh; nó bao gồm những người chấp nhận công tác hiện tại của Đức Chúa Trời, và những người sống trong dòng chảy của Đức Thánh Linh và theo đuổi lẽ thật. Trong một hội thánh như thế này, những người trung tín nhóm họp cùng nhau để thông công về những lời phán hiện tại của Đức Chúa Trời; họ đạt được sự khai sáng và sự sáng từ Đức Thánh Linh, họ hiểu ý muốn và những yêu cầu của Đức Chúa Trời, họ ngày càng tiến bộ trong cuộc sống, và họ có thể chia sẻ những chứng ngôn về việc thực hành lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống hàng ngày của họ. Khi Đức Chúa Jêsus đến để thực hiện công tác của Ngài, những ai chân thành tin Đức Chúa Trời và theo Đức Chúa Jêsus đã cùng nhau hình thành nên hội thánh. Họ đã chấp nhận con đường ăn năn mà Chúa rao giảng và không còn chịu những sự nghiêm ngặt của luật pháp như trước đây nữa. Cách hành xử của họ được thực hiện theo lời Chúa, thể hiện sự khoan dung, kiên nhẫn và tha thứ với người khác, v.v. Dưới sự hướng dẫn của công tác hiện tại của Đức Thánh Linh, nhân tính của họ và những gì họ sống bày tỏ ra trong cuộc sống của họ trở nên ngày càng đúng đắn. Họ cũng thấy Chúa đã chịu đau khổ và sỉ nhục to lớn như thế nào và đã bị đóng đinh vào thập tự vì con người, cách Ngài đã cứu chuộc nhân loại, và họ đã hiểu rằng tâm tính của Đức Chúa Trời là đầy nhân từ và yêu thương. Đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời ngày càng lớn mạnh. Điều này nói với chúng ta rằng dạng hội thánh có công tác của Đức Thánh Linh này là hội thánh thật. Trái lại, bất kỳ hội thánh nào thiếu công tác của Đức Thánh Linh thì đều là hội thánh giả. Ví dụ, vào cuối Thời đại Luật pháp, Đức Chúa Jêsus đã đến để thực hiện công tác của Ngài, và công tác của Đức Thánh Linh khi ấy thay đổi. Đền thờ trở nên tiêu điều. Các trưởng tế Do Thái, thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã không chấp nhận công tác và những lời lúc bấy giờ của Đức Chúa Jêsus. Mặc dù họ có vẻ tuân giữ luật pháp và các điều răn, họ thiếu công tác của Đức Thánh Linh, cho đến khi cuối cùng họ đã thậm chí không thể giữ những quy định của riêng họ. Những hành động phi pháp chẳng hạn như trộm cắp, giết người và quan hệ bừa bãi là lan tràn. Đền thờ không còn là nơi thờ phượng, mà thay vào đó trở thành hang ổ trộm cắp nơi tiền bạc được trao đổi, gia súc và chim bồ câu được mua bán. Bây giờ chúng ta hãy xem tình trạng của hội thánh Cơ Đốc ngày nay: Các mục sư chỉ giải nghĩa một số kiến thức kinh thánh và giáo lý trong những bài giảng của họ, và họ không có sự khai sáng và sự sáng của Đức Thánh Linh; các tín đồ thấy mình không có sự chăm tưới và nuôi dưỡng thật sự, họ trở nên tiêu cực và thụ động, và đức tin của họ trở nên nguội lạnh; khi nhóm họp, mọi người chỉ làm chiếu lệ mà không thưởng thức lời Đức Chúa Trời; dù là mục sư hay trưởng lão, hay chỉ là một tín đồ bình thường, phần lớn thời gian, không ai thậm chí có thể tuân giữ những lời dạy của Chúa. Trong hội thánh, các mục sư và trưởng lão ngày càng tham gia vào những tranh chấp đố kỵ, họ đấu đá vì chỗ đứng, họ tham lam, và họ hoàn toàn không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Nhiều người trung tín trượt trở lại vào thế gian và bận rộn kiếm tiền, họ thèm muốn những lạc thú xác thịt, và ngày càng ít người tham gia phụng sự. Mọi người chỉ đến hội thánh khi có sự kiện nào đó hay có tổ chức ăn uống, hoặc nếu họ đối mặt với mối nguy hiểm lớn. Họ không thật lòng tìm kiếm lẽ thật, mà đa phần, chỉ muốn dự phần trong cuộc vui, hay có được ân điển và đảm bảo sự bình an trong cuộc sống của họ. Cho dù một hội thánh như thế có vẻ sôi động thế nào ở bề ngoài, thì nó cũng không gì hơn là một ao tù, y như đền thờ vào cuối Thời đại Luật pháp. Rõ ràng, Đức Thánh Linh không hoạt động trong một hội thánh như thế, và Đức Chúa Trời không duy trì nó.

Do đó, để phân biệt giữa hội thánh thật và các hội thánh giả, chúng ta chủ yếu phải nhìn xem nó có công tác của Đức Thánh Linh hay không, Đức Thánh Linh có duy trì nó không, người ta có đọc những lời phán hiện tại của Đức Chúa Trời không, và liệu, bằng cách đọc lời Đức Chúa Trời, họ có hiểu nhiều hơn về lẽ thật và phát triển đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời không. Nếu một hội thánh không theo kịp tốc độ với công tác hiện tại của Đức Chúa Trời và không có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, vậy thì cho dù nó có bao nhiêu thành viên hay khí thế có vẻ lớn như thế nào khi tổ chức mọi dạng sự kiện, nó vẫn là một hội thánh giả và sẽ sớm bị Đức Chúa Trời ruồng bỏ. Như Đức Chúa Trời đã soi dẫn Giăng viết trong thư của ông cho hội thánh Lao-đi-xê: “Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta(Khải Huyền 3:15-16).

Nguyên tắc thứ hai để phân biệt giữa hội thánh thật và các hội thánh giả: Lẽ thật hay các chủ chăn giả thống trị?

Có một nguyên tắc quan trọng khác để phân biệt giữa hội thánh thật và các hội thánh giả, đó là xem liệu lẽ thật thống trị hay các chủ chăn giả thống trị. Hội thánh là nơi để những người tìm kiếm lẽ thật sống một đời sống hội thánh và thờ phượng Đức Chúa Trời, và bất kỳ hội thánh nào được cấu thành từ những người chân thành tin Đức Chúa Trời và những người có Đức Thánh Linh hoạt động bên trong thì là hội thánh thật. Lẽ thật thống trị trong dạng hội thánh này; mọi người đọc và thực hành lời Đức Chúa Trời, và họ quy phục lẽ thật. Nó được dẫn dắt bởi những người theo đuổi lẽ thật, và những người theo đuổi lẽ thật được hỗ trợ. Bất kỳ ai chống lại lời Đức Chúa Trời và lẽ thật, những người làm việc ác và làm loạn trong hội thánh, thì bị loại bỏ và đào thải. Bởi những người theo đuổi lẽ thật có công tác và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trong một hội thánh được hợp thành bởi những người như thế, và nó có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Jêsus đến để làm công tác và phán dạy trong Thời đại Ân điển, Ngài đã đích thân chọn 12 sứ đồ, và Ngài đích thân chứng thực và chỉ định Phi-e-rơ làm chủ chăn của các hội thánh. Các sứ đồ dẫn dắt những người trung tín thời đó theo lời Chúa và họ đã chia sẻ Phúc Âm về sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus. Ý muốn của Đức Chúa Trời bởi đó đã được thực hiện và danh thánh của Đức Chúa Jêsus được lan xa và rộng.

Bây giờ trong thời kỳ sau rốt, các tín đồ của Đức Chúa Jêsus bị phân chia giữa các giáo phái khác nhau, với những người lãnh đạo riêng của họ. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã không đích thân chứng thực các mục sư và những người lãnh đạo này, Ngài càng không tuyên bố đã chỉ định họ làm người dẫn dắt. Hầu hết các mục sư và trưởng lão trong các giáo phái này đều là những người tốt nghiệp trường dòng, những người đã trở thành người dẫn dắt và mục sư khi họ được chứng nhận – họ không dấy lên thông qua việc được Đức Thánh Linh hoàn thiện và căn chỉnh trong khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Trong công việc và những bài giảng của họ, họ không bao giờ chứng thực hay tán tụng lời Chúa, họ cũng không thông công về ý muốn của Chúa. Họ thường làm việc dựa trên những ân tứ và tố chất của chính họ, và tất cả những gì họ nói đến là kiến thức Kinh Thánh và lý thuyết thuộc linh. Họ tán tụng và chứng thực Kinh Thánh và họ đặt những lời từ Kinh Thánh vào vị trí của Đức Chúa Jêsus. Công việc như thế là coi thường Chúa. Vậy thì làm sao Đức Thánh Linh có thể duy trì các hội thánh của họ? Họ không có khả năng thông công kiến thức thật về Đức Chúa Trời và về việc dẫn dắt mọi người vào hiện thực của lẽ thật. Tất cả những gì họ biết làm là dẫn dắt mọi người vào các phép tắc và học thuyết, dẫn họ đi lạc lối, đi đến sự hư hoại của họ. Hơn nữa, trong công tác của họ trong hội thánh, họ luôn ca ngợi bản thân và xây dựng uy tín của riêng mình để những người khác nhìn vào họ; họ không hành động hay đối xử với mọi người theo lời Đức Chúa Trời, mà thay vào đó họ bợ đỡ bất kỳ ai dâng hiến nhiều tiền nhất, và chỉ định những người họ yêu thích vào những vị trí quan trọng. Một số anh chị em không hiểu lẽ thật. Họ nhầm lẫn và không có sự phân định, do đó họ mù quáng tôn thờ các mục sư, trưởng lão và tìm họ để hỏi về mọi thứ trên đời, như thể chỉ họ mới có thể dẫn dắt mọi người vào vương quốc của Đức Chúa Trời vậy. Mặc dù những tín đồ này có vẻ tin Đức Chúa Trời và theo Đức Chúa Trời, nhưng về thực chất, họ thật sự tin vào các mục sư và trưởng lão. Đặc biệt, khi một hội thánh trở nên tiêu điều và các anh chị em tận tâm hơn trong việc theo đuổi của họ đi tìm kiếm một hội thánh có công tác của Đức Thánh Linh, và tìm kiếm những lời phán của Chúa tái lâm, thì các mục sư và trưởng lão làm tất cả những gì có thể để cản trở và lên án họ. Họ thà rằng các tín đồ chết vì đói khát thuộc linh hơn là cho phép họ thoát khỏi sự thống trị của mình. Rõ ràng lẽ thật không thống trị ở những hội thánh như thế, mà đúng hơn là chúng bị kiểm soát bởi các chủ chăn giả, những kẻ địch lại Đấng Christ và những tôi tớ đồi bại không có công tác của Đức Thánh Linh. Những hội thánh như thế đã xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời từ lâu và đã bị Đức Thánh Linh ruồng bỏ, và không sớm thì muộn, họ sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Như Kinh Thánh nói: “Người kêu lớn tiếng rằng: Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỉ, nơi hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó(Khải Huyền 18:2-3).

Làm sao để tìm thấy hội thánh thật

Đến điểm này của buổi thông công của chúng ta, có lẽ nhiều người trong quý vị giờ đây nhận ra được rằng các hội thánh của giới tôn giáo không còn có công tác của Đức Thánh Linh nữa. Vậy thì làm sao chúng ta có thể tìm thấy một hội thánh có được công tác của Đức Thánh Linh và sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Chúng ta có thể nhìn vào lịch sử để tìm ra lời đáp cho câu hỏi này. Khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện để làm công tác và phán dạy vào thời đó, đền thờ đã trở nên tiêu điều. Một phần là vì các trưởng tế, thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã không dẫn dắt các tín đồ đi con đường đúng, hậu quả là đã khiến Đức Thánh Linh ruồng bỏ họ; phần khác là vì Đức Chúa Jêsus đang thực hiện công tác mới, do đó Đức Thánh Linh rút lại công tác của Ngài khỏi đền thờ và bắt đầu hoạt động trong những ai bắt kịp tốc độ của bước chân Đức Chúa Trời. Khi những người theo Đức Chúa Jêsus nghe về những lời phán lúc bấy giờ của Ngài, họ nhận được sự nuôi dưỡng của nước hằng sống, trong khi những người ở lại đền thờ thì rơi vào bóng tối. Điều giống y như vậy đang diễn ra lúc này trong thời kỳ sau rốt. Tôn giáo đã trở nên tiêu điều và không có công tác của Đức Thánh Linh, do đó chúng ta nên tìm kiếm những lời phán của Đức Thánh Linh và theo kịp tốc độ của những bước chân Chiên Con, như trong Kinh Thánh có nói: “Ta cũng đã không xuống mưa cho các ngươi trong ba tháng trước mùa gặt; ta đã mưa trên thành nầy và không mưa trên thành khác. uộng nầy đã được mưa, còn ruộng kia không được nhuận tưới thì khô héo. Dường ấy, người trong hai hoặc ba thành đi đến một thành đặng uống nước, mà không tìm đến cho đỡ khát. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta(A-mốt 4:7-8). Chúng ta bởi đó có thể thấy rằng khi Đức Chúa Trời đến để mở ra công tác mới, các hội thánh của thời đại cũ buộc phải trở nên tiêu điều. Ý muốn của Đức Chúa Trời nằm bên trong điều này; nghĩa là, chính thông qua sự tiêu điều của các hội thánh mà chúng ta buộc phải đi tìm kiếm những bước chân của Ngài. Các thảm họa đang tăng lên về quy mô và những lời tiên tri về việc Chúa đến giờ đây đa phần đã được thành toàn. Rất có thể rằng Chúa đã trở lại, rằng Ngài đã xuất hiện và đang hoạt động trong một hội thánh. Nếu chúng ta có thể tìm được những bước chân của Đức Chúa Trời, thì đương nhiên chúng ta sẽ tìm được hội thánh thật.

Vậy làm sao chúng ta có thể tìm được bước chân của Đức Chúa Trời? Có một đoạn lời Đức Chúa Trời giải thích rõ điều này: “Bởi chúng ta đang tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cần tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời, những lời phán của Ngài – bởi vì bất cứ nơi đâu có những lời mới của Đức Chúa Trời, thì giọng nói của Đức Chúa Trời ở đó, và bất cứ nơi đâu có bước chân của Đức Chúa Trời, thì việc làm của Đức Chúa Trời ở đó. Bất cứ nơi nào có sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện, và bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời xuất hiện, thì ở đó có lẽ thật, đường đi và sự sống(Phụ lục 1: Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Điều này nghĩa là nếu chúng ta muốn tìm được hội thánh thật được cất lên trước các thảm họa, thì chúng ta phải tìm kiếm bước chân của Đức Chúa Trời, tìm kiếm những lời phán của Đức Chúa Trời, và tập trung lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời. Như Kinh Thánh nói: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải Huyền 2:7). “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20).

Chúng ta có thể thấy từ lời Đức Chúa Trời rằng khi Chúa trở lại, Ngài sẽ bày tỏ những lời mới với các hội thánh. Khắp thế giới, ngày nay chỉ có Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng chứng thực rằng Chúa đã trở lại, rằng Ngài đang làm công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, và rằng Ngài đã bày tỏ hàng triệu lời và vén màn mọi lẽ mầu nhiệm về kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Những lẽ mầu nhiệm ấy bao gồm những bối cảnh thật của ba giai đoạn công tác của Ngài, lẽ mầu nhiệm về những lần nhập thể, ý nghĩa các danh xưng của Đức Chúa Trời, câu chuyện bên trong của Kinh Thánh, cách Sa-tan làm bại hoại nhân loại, cách Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, đích đến sau cùng của mọi loại người, cách con người có thể đạt được sự cứu rỗi trọn vẹn, v.v. Những lẽ mầu nhiệm này được tiết lộ để mắt chúng ta có thể được mở ra và chúng ta có thể mãn nhãn với những gì chúng ta thấy. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến trong thời kỳ sau rốt để làm công tác phán xét của Ngài, và do đó Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã ra đời, cũng như hội thánh của Thời đại Ân điển đã ra đời sau khi Đức Chúa Jêsus đến làm công tác trong Thời đại Ân điển. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng gồm những người chấp nhận công tác phán xét những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời, những người thành thật tin vào Đức Chúa Trời, và những người theo đuổi lẽ thật. Họ chấp nhận việc chăm tưới và chăn dắt của những lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ đọc những lời hiện tại của Đức Chúa Trời, và họ cầu nguyện, thờ phượng Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Jêsus tái lâm. Nhóm người này đã trải qua sự bức hại và đàn áp của ĐCSTQ; một số người đã bị bắt và bỏ tù, chịu sự tàn bạo và tra tấn của chúng, nhưng họ quyết tâm theo Đức Chúa Trời Toàn Năng và đã mang chứng ngôn của những người đắc thắng. Sau khi trải qua sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, nhóm người này đã biết được bản tính sa-tan của chính họ. Họ đã cảm thấy ăn năn thật sự và ghét bản thân mình thật sự. Những tâm tính bại hoại của họ đã được cải hóa, và họ đã mang nhiều chứng ngôn về việc tâm tính bại hoại của họ được làm tinh sạch thông qua sự phán xét và hình phạt. Rõ ràng là công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt đã làm nên một nhóm người đắc thắng; chính những người đắc thắng này được cất lên trước các thảm họa và là những người thích hợp để thừa hưởng những lời hứa và phúc lành của Đức Chúa Trời. Sách bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng, “Lời xuất hiện trong xác thịt”, hiện có công khai trên mạng trực tuyến, và những chứng ngôn thực nghiệm của những người được Đức Chúa Trời chọn, cũng như nhiều phim và video đa dạng được sản xuất bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể được tìm thấy rất nhiều trên mạng trực tuyến. Nhiều người khao khát lẽ thật trở nên chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm sau khi đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và nhiều chứng ngôn thực nghiệm của những người được Đức Chúa Trời chọn. Họ có được sự hiểu biết mới về công tác của Đức Chúa Trời và cách thực hành lẽ thật. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng quả thật có công tác của Đức Thánh Linh; Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là hội thánh Phi-la-đen-phi – đó là hội thánh được cất lên trước các thảm họa! Ngày nay, toàn bộ thế giới tôn giáo đã rơi vào sự tiêu điều; chỉ có Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng phát triển mạnh hơn từng ngày. Các nhánh mới của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được thiết lập lần lượt ở các quốc gia trên khắp thế giới. Họ tiếp tục phát triển và trở nên mạnh hơn, cho chúng ta thấy rằng tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời ắt sẽ nở rộ!

Bởi có những thảm họa ngày càng lớn, và điều rất quan trọng là chúng ta tìm được hội thánh Phi-la-đen-phi, là hội thánh sẽ được cất lên trước các đại họa. Điều này có liên quan trực tiếp đến việc quan trọng là liệu rằng chúng ta sẽ có thể bước vào thiên quốc hay không. Nếu chúng ta không thể bắt kịp bước chân của Đức Chúa Trời và tìm ra hội thánh thật, chúng ta rốt cuộc sẽ bị cuốn đi bởi những thảm họa cùng nhiều sự than khóc và nghiến răng. Vào thời điểm quan trọng này, chúng ta nên lắng nghe lời Đức Chúa Trời Toàn Năng để quyết định liệu chúng có phải là tiếng nói của Đức Chúa Trời hay không. Nếu nhận ra đó là tiếng Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhanh chóng chấp nhận chúng, bởi chỉ bằng cách làm như vậy, chúng ta mới có thể theo kịp bước chân của Chiên Con.

Bài thông công này có cho quý vị thấy cách phân biệt hội thánh thật với các hội thánh giả, và tìm ra hội thánh Phi-la-đen-phi là hội thánh sẽ được cất lên trước các thảm họa, như được tiên tri trong Kinh Thánh hay không? Nếu bài viết này hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè để càng nhiều người có thể tìm được hội thánh thật giữa các thảm họa, và để họ có thể sớm được cất lên một ngày nào đó trước Đức Chúa Trời để nhận lãnh sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger