Những suy niệm về sự cứu rỗi: Phải chăng tất cả những ai nhận được sự cứu rỗi của thập tự giá đều sẽ được Đức Chúa Trời đem vào vương quốc thiên đàng?

04/10/2020

Bởi Xuesong

Thập tự giá là một dụng cụ tra tấn được sử dụng cho hình phạt tử hình vào thời cổ đại. Sau khi Đức Chúa Jêsus, là Đấng vô tội, đã hy sinh chính mình Ngài như một sự của lễ chuộc tội và bị đóng đinh vì nhân loại, thập tự giá đã trở nên tượng trưng cho ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus. Khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Ngài và đến trước mặt Chúa để xưng nhận tội lỗi của mình và ăn năn, thì tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Nghĩa là, Chúa không còn xem chúng ta là tội lỗi nữa. Vì thế, nhiều anh chị em của chúng ta tin rằng việc nhận được sự cứu rỗi của thập tự giá có nghĩa là họ đã được cứu, nghĩa là họ đã được Đức Chúa Trời đoạt lấy rồi và khi Chúa trở lại thì họ sẽ được đem trực tiếp vào vương quốc thiên đàng. Tuy nhiên, đã có ai dừng lại để hỏi xem liệu cách suy nghĩ này có tương xứng với lời Chúa hay không? Đúng là chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi của thập tự giá, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chúng ta vẫn thường phạm tội. Phải chăng những người như chúng ta sẽ thực sự được đem trực tiếp vào vương quốc thiên đàng khi Chúa trở lại?

Tôi chắc chắn rằng nhiều anh chị em bạn hữu của tôi đã có kinh nghiệm sau đây trong cuộc sống của họ: Mặc dù đã nhận được sự cứu rỗi của thập tự giá và được tha thứ tội lỗi của mình, chúng ta vẫn thường phạm tội dù bản thân không muốn. Dù cho chúng ta có cố gắng từ bỏ xác thịt và vượt qua chính mình nhiều đến đâu, chúng ta vẫn bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của tội lỗi và sự xưng tội và dường như không thể thoát khỏi những ràng buộc của tội lỗi. Chẳng hạn, trong những tương tác của chúng ta với người khác, chúng ta luôn muốn ở vị trí nắm quyền và bắt buộc người khác phải làm theo ý mình. Khi những người khác có ý kiến khác hoặc nếu suy nghĩ của họ không phù hợp với của chúng ta, thì chúng ta sẽ kháng cự họ, chối bỏ họ trong lòng, và thậm chí còn phán xét và miệt thị họ. Khi chúng ta gặp những người tài năng hơn mình, chúng ta trở nên ghen tị và không thể không cố gắng cạnh tranh với họ và nỗ lực chống lại họ vì lợi ích và địa vị. Trong lúc làm việc hoặc trong các bài giảng, chúng ta thường nói nhiều về việc chúng ta đã làm việc chăm chỉ cho Chúa ra sao và chúng ta đã dâng cho Ngài nhiều bao nhiêu nhằm đề cao và thu hút sự chú ý về phía mình, nhưng chúng ta ít chú trọng đến việc truyền đạt ý muốn và những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Kết quả là, chúng ta khiến anh chị em của chúng ta thờ phượng và tôn kính chúng ta và rồi không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng họ. Thông thường, chúng ta không thể ngăn chặn bản thân nói dối và lừa gạt để bảo vệ lợi ích cá nhân, danh tiếng và địa vị của mình, do đó không thể trở thành những con người trung thực mà Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta phải trở thành. Mặc dù chúng ta có thể từ bỏ mọi thứ để phục vụ Đức Chúa Trời và làm việc không mệt mỏi, nhưng khi chúng ta gặp một bi kịch nào đó hoặc khi những lợi ích của chúng ta bị tổn hại, thì chúng ta vẫn phàn nàn và hiểu lầm Đức Chúa Trời, hoặc thậm chí muốn từ bỏ chức vụ của mình. Những ví dụ như thế rất nhiều. Biết rằng chúng ta thường phạm tội và thậm chí nổi loạn chống đối và kháng cự Đức Chúa Trời, làm thế nào chúng ta vẫn mong đợi được Ngài đoạt lấy hoặc được vào thẳng vương quốc thiên đàng?

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn(Giăng 8:34-35). “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi(Ma-thi-ơ 7:21). Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phán: “Ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh(Lê-vi ký 11:44). Đức Chúa Jêsus chắc chắn chưa từng phán rằng những ai đã nhận được sự cứu rỗi của thập tự giá và tội lỗi được tha thứ thì sẽ được Đức Chúa Trời đoạt lấy và được đem vào vương quốc thiên đàng. Thay vào đó, Ngài phán rõ ràng với chúng ta: “Ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” và một tôi mọi của tội lỗi chắc chắn không phải là một trong những dân sự của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thánh, vậy làm thế nào những người liên tục phạm tội có thể được phép vào vương quốc thiên đàng? Như vậy, chỉ những ai đã vứt bỏ tội lỗi, được thanh tẩy, và trở thành những người làm theo ý muốn của Cha trên trời mới có thể vào vương quốc thiên đàng được. Chỉ những người như vậy mới thực sự được Đức Chúa Trời đoạt lấy.

Tại điểm này, một số anh chị em có thể hỏi: “Chúng ta đã nhận được ân điển cứu rỗi qua sự chịu đóng đinh trên thập tự giá của Đức Chúa Jêsus và tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ: Chẳng phải điều đó có nghĩa là chúng ta đã được cứu rồi sao? Vì sao chúng ta lại tiếp tục sống trong vòng luẩn quẩn của tội lỗi và sự xưng tội mà không thể thoát khỏi những xiềng xích của tội lỗi? Vì sao lại như vậy?”

Lời của Đức Chúa Trời giải thích vấn đề này theo cách như sau: “Vào thời điểm đó, công tác của Jêsus là công tác cứu chuộc cả nhân loại. Tội lỗi của tất cả những ai tin vào Ngài đã được tha thứ; miễn là ngươi tin vào Ngài, Ngài sẽ cứu chuộc ngươi; nếu ngươi tin vào Ngài, ngươi không còn là tội nhân nữa, ngươi đã được giải thoát khỏi tội lỗi của mình. Điều này là ý nghĩa của việc được cứu, và được xưng công chính bởi đức tin. Tuy nhiên, trong những người tin, vẫn còn có sự dấy loạn và chống đối Đức Chúa Trời, và điều đó vẫn phải bị loại bỏ từ từ. Sự cứu rỗi không có nghĩa là con người đã được Jêsus hoàn toàn thu phục, mà có nghĩa là con người không còn tội lỗi nữa, họ đã được tha tội: Miễn là ngươi tin, thì ngươi sẽ không bao giờ còn tội lỗi nữa(Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Xác thịt của con người là của Sa-tan, đầy tâm tính phản nghịch, bẩn thỉu đáng chê trách, và là thứ ô uế. Mọi người quá thèm muốn sự hưởng thụ xác thịt và có quá nhiều biểu hiện của xác thịt; đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời khinh miệt xác thịt của con người đến một mức độ nhất định. Khi mọi người gạt bỏ những thứ bẩn thỉu, bại hoại của Sa-tan, họ sẽ nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu bản thân họ vẫn không từ bỏ sự bẩn thỉu và bại hoại, thì họ vẫn sống dưới quyền của Sa-tan. Sự quỷ quyệt, lừa gạt và quanh co của con người là tất cả những thứ của Sa-tan. … Khi ngươi sống dưới quyền của Sa-tan, ngươi không có khả năng thể hiện Đức Chúa Trời, các ngươi là thứ bẩn thỉu và không thể nhận được cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Một khi ngươi đã được thanh sạch và được trở nên hoàn thiện, ngươi sẽ thánh khiết, ngươi sẽ là một người bình thường, và ngươi sẽ được Đức Chúa Trời ban phước và làm Ngài vui thích(Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Những tội lỗi của con người đã được tha thứ thông qua Đức Chúa Trời nhập thể, nhưng điều này không có nghĩa là con người không còn tội lỗi trong mình nữa. Những tội lỗi của con người có thể được tha thứ thông qua của lễ chuộc tội, nhưng về việc làm sao con người có thể được làm cho không còn phạm tội nữa, và làm sao bản tính tội lỗi của họ có thể bị tiệt trừ hoàn toàn và được chuyển hóa, thì họ không có cách nào giải quyết được vấn đề này. Những tội lỗi của con người đã được tha thứ, và điều này là nhờ công tác chịu đóng đinh của Đức Chúa Trời, nhưng con người vẫn tiếp tục sống trong tâm tính Sa-tan bại hoại như cũ. Như vậy, con người phải được cứu rỗi hoàn toàn khỏi tâm tính Sa-tan bại hoại của mình, hầu cho bản tính tội lỗi của họ có thể bị tiệt trừ hoàn toàn, không bao giờ phát triển trở lại, theo đó cho phép tâm tính của con người được chuyển hóa. Điều này sẽ đòi hỏi con người phải nắm bắt được con đường phát triển trong sự sống, nắm bắt được con đường sự sống, và nắm bắt được cách thay đổi tâm tính của mình. Hơn nữa, nó sẽ đòi hỏi con người phải hành động theo con đường này, hầu cho tâm tính của họ có thể dần dần được thay đổi và họ có thể sống dưới sự chiếu soi của sự sáng, hầu cho mọi điều họ làm đều có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, hầu cho họ có thể vứt bỏ tâm tính Sa-tan bại hoại của mình, và hầu cho họ có thể thoát khỏi ảnh hưởng bóng tối của Sa-tan, từ đó hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Chỉ khi đó con người mới nhận lãnh được sự cứu rỗi hoàn toàn(“Lẽ Mầu Nhiệm Của Sự Nhập Thể (4)”).

Tất cả chúng ta đều biết rằng trong giai đoạn sau này của Thời đại Luật pháp, mọi người đã ngày càng trở nên tội lỗi và tất cả đều có nguy cơ bị kết án và bị xử tử theo luật pháp. Theo nhu cầu của con người lúc bấy giờ, Đức Chúa Trời đã nhập thể trong xác thịt là Đức Chúa Jêsus để thực hiện bước công việc cứu chuộc nhân loại, ban hành cách thức để con người ăn năn, và cứu chuộc con người khỏi bị kết án và bị trói buộc bởi luật pháp. Đã nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus, chúng ta có đủ điều kiện để đến trước mặt Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện. Nếu chúng ta phạm tội lần nữa, miễn là chúng ta xưng nhận với Đức Chúa Trời và ăn năn, thì tội lỗi của chúng ta sẽ được tha thứ. Đây là ý nghĩa thực sự của sự cứu rỗi. Rõ ràng, những gì chúng ta nghĩ về sự cứu rỗi không gì khác ngoài việc được tha thứ tội lỗi của chúng ta và không còn bị kết án và bị xử tử theo luật pháp nữa. Tuy nhiên, được cứu không có nghĩa là chúng ta đã được Đức Chúa Trời đoạt lấy, và việc tội lỗi của chúng ta được tha thứ không có nghĩa là chúng ta không còn tội lỗi bên trong chúng ta nữa. Đức Chúa Jêsus chỉ xóa đi tội lỗi cho chúng ta, nhưng Ngài đã không xóa đi bản tính tội lỗi của chúng ta. Những bản tính theo Sa-tan như sự kiêu ngạo và tự phụ, ích kỷ và đê tiện, tham lam và xấu xa, quanh quẹo và dối gạt vẫn kiểm soát chúng ta, và chúng vẫn thống trị những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta, và khiến chúng ta thường xuyên phạm tội và kháng cự lại Đức Chúa Trời thay vì bản thân mình. Nếu chúng ta không thể giải thoát bản thân khỏi những tâm tính bại hoại này, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể thực sự quy phục và thờ phượng Đức Chúa Trời được. Vì thế, chúng ta sẽ luôn sống dưới quyền của Sa-tan và là một trong những dân sự của Sa-tan.

Nếu chúng ta muốn được Đức Chúa Trời đoạt lấy và trở thành một trong những dân sự của Ngài, thì chúng ta phải vứt bỏ những tâm tính theo Sa-tan của mình, thoát khỏi những xiềng xích của tội lỗi và được thanh tẩy. Chúng ta phải có tình yêu đích thực và sự quy phục đối với Đức Chúa Trời, kéo bản thân ra khỏi tầm ảnh hưởng của Sa-tan và sống trong ánh sáng. Đây là cách duy nhất để chúng ta có thể đủ điều kiện để được Đức Chúa Trời đưa vào vương quốc thiên đàng. Vậy thì, làm thế nào chúng ta có thể được thanh tẩy và được vào vương quốc của Đức Chúa Trời? Trong thực tế, liên quan đến vấn đề này, Đức Chúa Jêsus từ lâu đã nói tiên tri rằng: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). “Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:47-48). Và trong I Phi-e-rơ 4:17 có nói: “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời”. Đức Chúa Jêsus đã biết rằng những người vừa mới được cứu chuộc khỏi luật pháp sẽ chỉ có khả năng xưng tội và ăn năn dựa trên sự hiểu biết về tội lỗi của họ. Họ vẫn chưa đạt đến mức độ mà họ có thể hiểu được những lẽ thật sâu sắc hơn về việc làm thế nào để giải thoát bản thân khỏi tội lỗi. Đức Chúa Jêsus đã hiểu sự thật rằng con người vẫn còn ở trạng thái chưa trưởng thành đó, nên Ngài đã không bày tỏ những lẽ thật về sự thanh tẩy của con người vào thời điểm đó. Từ những lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus, chúng ta có thể thấy rằng Ngài sẽ trở lại vào những ngày sau rốt để thực hiện công việc phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời, và truyền đạt mọi lẽ thật cho chúng ta rằng chúng ta cần được thanh tẩy và đạt được sự cứu rỗi trọn vẹn. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cách để thay đổi tâm tính của chúng ta, vứt bỏ tội lỗi của chúng ta, giải thoát bản thân khỏi sự bại hoại, tâm tính theo Sa-tan của mình và trở nên tinh sạch hầu cho chúng ta có thể đủ điều kiện được vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách chấp nhận công việc phán xét của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt và chấp nhận sự thanh tẩy của lời Đức Chúa Trời, chúng ta là những người nhận được sự cứu rỗi của thập tự giá mới có thể hoàn toàn thoát khỏi chu kỳ của tội lỗi và sự xưng tội và được Đức Chúa Trời đoạt lấy.

Những ngày này, các thảm họa trên khắp thế giới đang diễn ra trên quy mô ngày càng rộng lớn hơn và nhiều lời tiên tri liên quan đến sự trở lại của Chúa đã được ứng nghiệm. Nhiều anh chị em tin rằng Chúa rất có thể đã trở lại rồi. Vào thời điểm quan trọng này để chào đón sự trở lại của Chúa, chúng ta phải giống như những người nữ đồng trinh khôn ngoan và cẩn thận lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào chúng ta nghe ai đó làm chứng rằng Chúa đã trở lại, đã ban phát lời của Ngài và đang thực hiện công việc phán xét, thì chúng ta phải tìm kiếm và điều tra với một tâm trí cởi mở. Chúng ta phải đánh giá xem liệu lời được ban ra có phải là lẽ thật hay không và có thể hướng chúng ta đến con đường được thanh tẩy hay không. Miễn là chúng ta cầu nguyện và tìm kiếm, Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn chúng ta. Vì Chúa đã phán trước đây: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho(Ma-thi-ơ 7:7). Nguyện xin tất cả anh chị em chào đón sự trở lại của Chúa, chấp nhận công việc phán xét của Ngài trong những ngày sau rốt, sớm thoát khỏi những tâm tính bại hoại của chúng ta và được Đức Chúa Trời đem vào vương quốc thiên đàng. A-men!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger