Nếm trải Sự ngọt ngào của Việc thực hành Lẽ thật

16/09/2022

Bởi Hàn Lộ, Hà Lan

Tháng Ba năm 2021, lãnh đạo của tôi đã sắp xếp cho tôi đảm nhiệm công tác Phúc Âm của một hội thánh. Sau khi nghe tin này, tôi thầm nghĩ: “Công tác Phúc Âm tại hội thánh này rất tầm thường. Một số giám sát viên đã từng thử đến đó, nhưng công tác này chưa bao giờ được thực hiện tốt. Lãnh đạo muốn mình, một người nghiệp dư chưa từng đảm nhiệm công tác Phúc Âm phụ trách. Chẳng phải việc này sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn sao? Nếu đảm nhận việc này và không làm tốt, thì điều đó không những chứng tỏ mình không có năng lực làm việc, mà người khác còn nói mình thiếu khả năng tự nhận thức và không hiểu gì về bản thân. Có lẽ tốt hơn là mình không nên nhận công việc này”. Nghĩ vậy, tôi đã từ chối sự sắp xếp của lãnh đạo.

Sau đó, lãnh đạo đã đến thông công với tôi, nói rằng hiện không có ứng viên phù hợp, nên chị ấy hy vọng tôi có thể quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và mang gánh nặng này. Khi nghe lãnh đạo nói vậy, tôi nhận ra việc từ chối sự ủy thác này không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai trong các ngươi đã thực sự quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người đã thể hiện sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? … Ngươi có thể để những ý định của Ta được thực hiện nơi ngươi không? Trong thời khắc then chốt nhất, ngươi đã dâng lòng mình chưa? Ngươi có phải là người làm theo ý muốn của Ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ(“Chương 13” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đối mặt với những câu hỏi của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Chúng tôi đang gặp khó khăn với công tác Phúc Âm, và ngay lúc quan trọng này, tôi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi lại sợ bị phơi bày và bị coi thường, vì vậy tôi đã từ chối sự ủy thác của Đức Chúa Trời và trốn tránh trách nhiệm. Tôi thật quá ích kỷ và vô dụng! Tôi nhớ Đức Chúa Trời cũng phán: “Trên đường đến Giê-ru-sa-lem, Jêsus đã đau đớn cực độ, như thể dao xoáy trong tim Ngài, nhưng Ngài không hề có chút ý định nuốt lời Ngài; luôn có một sức mạnh quyền năng thúc ép Ngài về nơi Ngài sẽ bị đóng đinh. Cuối cùng, Ngài bị đóng đinh vào cây thập tự và trở nên giống với xác thịt tội lỗi, hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại. Ngài đã thoát khỏi gông cùm của sự chết và âm phủ. Trước mặt Ngài, sự chết, địa ngục và âm phủ tiêu tan sức mạnh và bị Ngài đánh bại. Ngài đã sống ba mươi ba năm và trong suốt khoảng thời gian ấy, Ngài luôn dốc hết mình để đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời theo công tác của Đức Chúa Trời tại thời điểm ấy, không bao giờ xem xét chuyện được mất của cá nhân Ngài và luôn nghĩ về ý muốn của Đức Chúa Cha. Do đó, sau khi Ngài được làm phép báp-tem, Đức Chúa Trời đã nói: ‘Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng’. Vì sự hầu việc của Ngài trước Đức Chúa Trời hòa hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đặt trọng trách cứu chuộc toàn thể loài người nặng nề lên vai Ngài và yêu cầu Ngài hoàn tất nó. Ngài đã đủ tư cách và được quyền hoàn tất nhiệm vụ quan trọng này. Trong suốt cuộc đời Ngài, Ngài đã chịu đau khổ không kể xiết vì Đức Chúa Trời và Ngài đã bị Sa-tan cám dỗ vô số lần, nhưng Ngài không bao giờ ngã lòng. Đức Chúa Trời trao cho Ngài một nhiệm vụ to lớn như vậy là vì Đức Chúa Trời tin tưởng Ngài, yêu mến Ngài và vì thế, chính Đức Chúa Trời đã nói: ‘Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng’(Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nếu các ngươi có thể quan tâm từng chút đến trọng trách của Đức Chúa Trời như Jêsus và quay lưng với xác thịt của các ngươi, Đức Chúa Trời sẽ phó thác các nhiệm vụ quan trọng của Ngài cho các ngươi, để các ngươi đáp ứng điều kiện cần thiết nhằm hầu việc Đức Chúa Trời. Chỉ trong những hoàn cảnh này mà các ngươi mới dám nói rằng các ngươi đang thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và hoàn tất sự ủy thác của Ngài, và chỉ khi đó các ngươi mới dám nói rằng các ngươi đang thật sự hầu việc Đức Chúa Trời(Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi đã rất xúc động. Đức Chúa Jêsus đã đến nhập thể để công tác trên đất, làm mọi thứ có thể vì ý muốn của Cha. Đối mặt với nỗi đau bị đóng đinh, mặc dù cảm thấy yếu đuối, nhưng Ngài không có ý định rút lui hay chùn bước, Ngài chưa từng quan tâm đến lợi ích hay mất mát của bản thân, và cuối cùng đã hoàn thành công tác cứu chuộc toàn thể nhân loại. Là một người bị Sa-tan làm cho bại hoại, việc tôi có được cơ hội đẻ tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời chính là sự tôn cao to lớn của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Nếu tôi từ chối vì sợ bị phơi bày, thì Đức Chúa Trời sẽ rất đau lòng! Nghĩ vậy, tôi cảm thấy mình được đặc biệt soi dẫn. Vai trò của tôi là không ngần ngại chấp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời, làm việc bằng tất cả khả năng, và tôi tin Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt tôi. Vì vậy, tôi đã chấp nhận sự sắp xếp của lãnh đạo và bắt đầu giám sát công tác Phúc Âm. Lúc đó, tôi không biết cách để làm tốt công việc này, nên thường đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và kêu cầu Đức Chúa Trời. Để làm tốt một công việc, thì phải có một số người giỏi cùng làm với nhau, vì vậy tôi đã tìm một số anh chị em có thể mang gánh nặng và có tố chất tốt để đảm nhận việc này, và lãnh đạo cũng thường dẫn dắt chúng tôi trong công việc. Ngoài ra, các anh chị em từ các hội thánh khác cũng chia sẻ cách họ thực hiện công tác Phúc Âm. Đến tháng Chín, công tác Phúc Âm của hội thánh mà tôi giám sát gần như hiệu quả gấp mười lần! Lãnh đạo của tôi cũng khen ngợi tôi: “Công tác Phúc Âm của hội thánh mà chị giám sát gần đây khá hiệu quả”. Một giám sát viên khác nói: “Đừng nghĩ chị là một người nghiệp dư nữa”. Nghe họ nói vậy tôi thấy rất hài lòng. Cuối cùng các anh chị em cũng chấp thuận tôi là một giám sát viên có năng lực. Sau này, chỉ cần tôi làm việc vững vàng trong bổn phận và công tác Phúc Âm mỗi tháng đều hiệu quả hơn một chút, thì tôi sẽ không phải lo việc bị thuyên chuyển hay cách chức nữa.

Chẳng bao lâu sau, lãnh đạo đã sắp xếp một số nhân sự Phúc Âm đến hội thánh của chúng tôi. Khi nghe tin này, tôi có hơi ngạc nhiên và cảm thấy có chút phản đối: “Lãnh đạo đã thuyên chuyển quá nhiều người. Chẳng phải điều này nghĩa là công tác Phúc Âm của bọn mình phải hiệu quả hơn vài lần chỉ trong một tháng sao? Mục tiêu này quá lớn đối với mình. Những anh chị em này đã truyền bá tốt Phúc Âm trong các hội thánh trước đó của họ. Nếu kết quả công tác Phúc Âm của họ không tốt trong hội thánh mình đang đảm trách, thì chẳng phải điều đó sẽ có vẻ như mình có năng lực làm việc kém và không bằng người khác sao? Nếu hiệu quả công việc của bọn mình không được cải thiện, thì mình có thể bị cách chức, các anh chị em sẽ biết được trình độ thực sự của mình, lãnh đạo chắc chắn sẽ thất vọng về mình, và mình sẽ không bao giờ được thăng chức hay đào luyện nữa! Lúc này, mình đang quen với tình hình trong hội thánh. Mình biết mình có thể làm tốt công việc, mỗi tháng bọn mình đều tiến bộ hơn một chút, và địa vị giám sát viên của mình cũng vững chắc. Nhưng giờ, khi thêm quá nhiều người, lỡ sau này công việc không hiệu quả thì sao? Tốt hơn là nên giữ nguyên hiện trạng. Nếu không chấp nhận những sự sắp xếp này, thì mình sẽ cản trở công tác Phúc Âm, và lãnh đạo chắc chắn sẽ cách chức mình. Nhưng thực sự mình không hài lòng với việc chấp nhận những sự sắp xếp này”. Tôi ngồi trước máy tính, nhìn vào danh sách những người sắp được gửi đến và cảm thấy rất thất vọng. Tôi nhớ điều mình từng nói với lãnh đạo trước đó: “Công tác Phúc Âm sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta có thêm một số nhân sự trong hội thánh”, và giờ hối tiếc về điều đó. Lãnh đạo hẳn đã lắng nghe những gì tôi nói trước khi quyết định gửi thêm nhân sự. Nếu chúng tôi không tạo ra được thành quả, thì lãnh đạo có quy trách nhiệm cho tôi không? Nghĩ vậy, tôi không vội sắp xếp công việc cho những nhân sự mới này. Lãnh đạo thấy trạng thái của tôi và đã chỉ ra rằng tôi đang bảo vệ chính mình. Chị ấy cũng gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Nếu ngươi cảm thấy mình có thể thực hiện một bổn phận nào đó, nhưng đồng thời ngươi cũng sợ mắc sai lầm và bị bỏ ra, và do đó ngươi rụt rè, trì trệ và không tiến bộ, thì đó có phải là một thái độ quy phục không? Ví dụ, nếu các anh chị em của ngươi chọn ngươi làm lãnh đạo của họ, thì ngươi có thể cảm thấy có nghĩa vụ thực hiện bổn phận này vì ngươi đã được chọn, nhưng ngươi không nhìn bổn phận này bằng thái độ chủ động. Tại sao ngươi không chủ động? Tại vì ngươi có những suy nghĩ về nó, và cảm thấy rằng: ‘Làm lãnh đạo chẳng hề là một điều tốt. Nó giống như sống trên lưỡi dao hay bước trên lớp băng mỏng. Nếu mình làm tốt thì sẽ không có phần thưởng đặc biệt gì, nhưng nếu mình làm kém thì sẽ bị xử lý và tỉa sửa. Và bị xử lý thậm chí không phải là điều tồi tệ nhất. Sẽ thế nào nếu mình bị thay thế, hay bị bỏ ra? Nếu điều đó xảy ra, chẳng phải mình kể như xong sao?’ Vào thời điểm đó, ngươi bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn. Đây là thái độ gì? Đây là đề phòng và hiểu sai. Đây không phải là một thái độ mà người ta nên có đối với bổn phận của mình. Đó là một thái độ thoái chí và tiêu cực. … Vậy thì làm thế nào ngươi có thể thực sự giải quyết vấn đề này? Ngươi nên chủ động tìm kiếm lẽ thật và có thái độ quy phục, hợp tác. Điều đó có thể giải quyết triệt để vấn đề. Rụt rè, sợ hãi và lo lắng cũng vô ích. Việc liệu ngươi có bị phơi bày và loại bỏ hay không có liên quan gì đến việc trở thành lãnh đạo không? Nếu ngươi không phải là một lãnh đạo, tâm tính bại hoại của ngươi có biến mất không? Sớm muộn gì ngươi cũng phải giải quyết vấn đề tâm tính bại hoại của mình. Ngoài ra, nếu ngươi không phải là lãnh đạo, thì ngươi sẽ không có nhiều cơ hội thực hành hơn và sẽ chậm tiến bộ trong đời sống, ít có cơ hội được hoàn thiện. Làm lãnh đạo hay người làm công tuy có khổ hơn một chút nhưng cũng rất bổ ích, và nếu ngươi có thể bước đi trên con đường theo đuổi lẽ thật thì ngươi có thể được hoàn thiện. Đó quả là một phước lành lớn lao! Vì vậy ngươi nên quy phục và tích cực hợp tác. Đây là bổn phận và trách nhiệm của ngươi. Dù con đường phía trước thế nào, ngươi cũng nên có lòng vâng phục. Đây là thái độ ngươi nên có để tiếp cận bổn phận của mình(“Thực hiện đầy đủ bổn phận là gì?” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày tình trạng của tôi. Sau khi số nhân sự Phúc Âm tăng lên, mối quan tâm đầu tiên của tôi chính là tương lai và số phận của mình. Tôi sợ rằng sau khi lãnh đạo đưa thêm quá nhiều người cùng một lúc, lỡ như công tác Phúc Âm không hiệu quả hơn, thì tôi sẽ bị phơi bày và cách chức, Các anh chị em đều sẽ biết được trình độ thật của tôi, lãnh đạo sẽ nhìn thấu tôi, và rồi sẽ không bao giờ thăng chức hay đào luyện tôi nữa. Điều này khiến tôi sợ, nên tôi đã phòng thủ, hiểu nhiềm Đức Chúa Trời, và muốn thoát khỏi hoàn cảnh này. Trong lời Đức Chúa Trời, tôi đã tìm ra một con đường thực hành. Tôi phải luôn vâng phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời trong bổn phận. Đây là trách nhiệm và thái độ mà tôi nên có đối với bổn phận. Sau khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi dần bình tĩnh lại. Tôi đã cầu nguyện thể hiện sự vâng phục Đức Chúa Trời và xin Ngài dẫn dắt tôi vượt qua hoàn cảnh này. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ đến mấy lời này của Đức Chúa Trời: “Thẩm quyền của Đức Chúa Trời và sự thật về quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trên số phận con người không phụ thuộc vào ý muốn của con người, và không thay đổi theo sở thích và sự lựa chọn của con người(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã kịp thời nhắc nhở tôi. Chính xác thì Phúc Âm được truyền bá ở đâu đều là do quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Việc có quá nhiều người trong khu vực của tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt trong nửa năm qua là bằng chứng cho thấy Đức Thánh Linh đang tích cực hoạt động giữa họ. Đức Chúa Trời muốn thu phục thêm nhiều người trong số chúng ta, và có ý muốn của Đức Chúa Trời trong công việc ở đây. Do đó, việc yêu cầu có thêm nhiều anh chị em làm việc cùng nhau để truyền bá Phúc Âm của Đức Chúa Trời đến một mức độ thậm chí còn lớn hơn vừa là một xu hướng tất yếu, vừa là một sự sắp xếp hợp lý. Việc tôi nói chuyện với lãnh đạo về việc bổ sung nhân sự và ý kiến riêng của lãnh đạo đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã an bài và sắp xếp tất cả. Phúc Âm của Vương quốc chắc chắn sẽ lan tỏa ở khu vực này. Nghĩ vậy, lòng tôi đã có chút tự tin. Tôi không thể để sự phòng thủ và hiểu lầm làm cản trở công tác Phúc Âm. Tôi phải vâng phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, xử lý công tác Phúc Âm một cách đúng đắn và thực hiện bổn phận của mình. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, tôi đã giao bổn phận cho tất cả các anh chị em mới đến.

Sau đó, tôi đã ngẫm lại lý do tại sao mình lại luôn sợ gánh trách nhiệm, và luôn quá quan tâm đến danh tiếng và địa vị. Sau khi đọc những lời này của Đức Chúa Trời, tôi đã có được chút hiểu biết về bản thân. Lời Đức Chúa Trời phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ đều thuộc dạng mưu chước, phải không? Trong mọi việc họ làm, họ đều thông đồng và tính toán tám hay mười lần, thậm chí nhiều hơn. Trong đầu họ đầy những suy nghĩ về việc làm thế nào để mình có vị trí vững chắc hơn trong đám đông, làm thế nào để có danh tiếng và uy thế cao hơn, làm thế nào để lấy lòng Bên trên, làm thế nào để các anh chị em ủng hộ, yêu mến và tôn trọng mình, và họ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được những kết quả này. Họ đang bước đi trên con đường nào? Đối với họ, lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, lợi ích của hội thánh và công việc của nhà Đức Chúa Trời không phải là sự cân nhắc chính của họ, càng không phải là những điều họ quan tâm. Họ nghĩ gì? ‘Những thứ này không liên quan gì đến mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt; con người phải sống cho chính mình và cho danh tiếng, địa vị của chính mình. Đó là mục tiêu cao nhất. Nếu ai đó không biết rằng họ nên sống cho bản thân và bảo vệ bản thân, thì họ là kẻ ngu ngốc. Nếu mình được yêu cầu thực hành theo các nguyên tắc của lẽ thật và quy phục Đức Chúa Trời cũng như những sự sắp đặt của nhà Ngài, thì còn tùy xem có lợi ích gì trong đó cho mình không và có lợi gì khi làm như vậy không. Nếu việc không quy phục những sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời có thể khiến mình bị tống cổ và mất cơ hội nhận được phước lành, thì mình sẽ quy phục’. Vì vậy, để bảo vệ danh tiếng và địa vị của chính mình, những kẻ địch lại Đấng Christ thường chọn cách thỏa hiệp một chút. Ngươi có thể nói rằng vì địa vị, những kẻ địch lại Đấng Christ có khả năng chịu đựng bất kỳ loại đau khổ nào, và vì thanh danh, họ có khả năng trả bất kỳ giá nào. Câu nói ‘Quân tử biết khi nào nên nhu, khi nào nên cương’ rất đúng với họ. Đây là lô-gic của Sa-tan, phải không? Đây là triết lý sống trên thế gian của Sa-tan và cũng là nguyên tắc sinh tồn của Sa-tan. Đáng kinh tởm cực kỳ!(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời mặc khải rằng những kẻ địch lại Đấng Christ cực kỳ xảo quyệt. Dù có làm gì thì trong lòng họ cũng có kế hoạch. Họ luôn nghĩ liệu những gì họ đang làm có tốt cho thanh thế và địa vị của họ không và làm thế nào để đạt được danh tiếng và địa vị cao hơn trong một đám đông, còn công tác của nhà Đức Chúa Trời không có trọng lượng trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ. Họ chẳng quan tâm gì đến nó cả. Chẳng phải hành vi của tôi cũng giống hệt một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Khi lãnh đạo đưa tôi lên làm người giám sát, Suy nghĩ đầu tiên của tôi là tôi không giỏi bổn phận này, rằng nó quá khó và nếu không làm tốt, tôi có thể bị phơi bày là không có tố chất hay năng lực làm việc, và sẽ thật xấu hổ khi bị cách chức vì điều đó, vì vậy tôi cảm thấy mình không thể chấp nhận một bổn phận chẳng lợi lộc gì như vậy. Khi lãnh đạo đưa đưa thêm nhân sự cho hội thánh chúng tôi, tôi cảm thấy càng nhiều người thì tức là càng áp lực hơn, rằng tôi sẽ có trách nhiệm lớn hơn, và nếu công tác Phúc Âm không hieuej quả như kỳ vọng sau khi những người này được chuyển qua, thì trình độ thực sự của tôi sẽ bị phơi bày và cuối cùng tôi có thể mất chức, vậy thì sẽ cực kỳ nhục nhã. để bảo vệ thanh thế và địa vị, tôi sẵn sàng làm đình trệ công tác của hội thánh hơn là tăng số nhân sự. Tôi thật quá ích kỷ và đáng khinh! Chẳng phải những gì tôi đang làm giống hệt một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Khi suy ngẫm về chuyện này, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hành vi của mình, đặc biệt là khi thấy Đức Chúa Trời mặc khải rằng những kẻ địch lại Đấng Christ bề ngoài có thể tỏ ra vâng phục, nhưng thực ra, đó là để bảo vệ thanh thế và địa vị của họ; họ vâng phục như là một sự thỏa hiệp để lừa gạt người khác. Tôi nghĩ đến việc, khi lãnh đạo đưa thêm nhân sự Phúc Âm cho hội thánh chúng tôi, trong lòng tôi đã có chút thỏa hiệp đó rồi. Tôi biết đó là một kết quả có thể đoán trước được, nên nếu không chấp nhận sự sắp xếp đó, thì tôi sẽ cản trở công tác Phúc Âm. Nhẹ thì việc này sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của tôi trong lòng mọi người, và nếu mọi việc sai nghiêm trọng thì tôi có thể bị thuyên chuyển và cách chức. Vì những lý do đó, tôi phải vâng phục. Chẳng phải những gì tôi làm và thể hiện giống hệt những kẻ địch lại Đấng Christ bị Đức Chúa Trời phơi bày sao? Tôi có thể chịu đựng bất cứ gì vì thanh thế và địa vị. Tôi nghĩ: “Một người vĩ đại biết khi nào cần nhường nhịn, khi nào không”. Cái kiểu vâng phục của tôi khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và căm ghét.

Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời. “Nếu ai đó nói rằng họ yêu lẽ thật và rằng họ theo đuổi lẽ thật, nhưng về bản chất, mục tiêu mà họ theo đuổi là để bản thân nổi bật, để thể hiện, để khiến mọi người đánh giá cao về họ, để đạt được lợi ích riêng của họ, và việc thực hiện bổn phận của họ không phải để vâng lời hoặc làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, mà thay vào đó là để đạt được danh tiếng và địa vị, thì việc theo đuổi của họ là không chính đáng. Nếu vậy, khi nói đến công tác của hội thánh, thì những hành động của họ là một trở ngại, hay giúp thúc đẩy nó tiến tới? Chúng rõ ràng là một trở ngại; chúng không thúc đẩy nó tiến tới. Một số người hô hào thực hiện công tác của hội thánh nhưng vẫn theo đuổi danh tiếng và địa vị cá nhân của riêng mình, lo việc kinh doanh riêng, tạo ra nhóm nhỏ riêng của mình, vương quốc nhỏ riêng của mình – loại người này có đang thực hiện bổn phận của họ không? Tất cả công việc họ làm về cơ bản đều làm gián đoạn, phá vỡ, và làm suy yếu công tác của hội thánh. Hậu quả của việc họ theo đuổi địa vị và thanh thế là gì? Thứ nhất, điều này ảnh hưởng đến cách dân sự được Đức Chúa Trời chọn ăn uống lời Đức Chúa Trời và hiểu lẽ thật, nó cản trở lối vào sự sống của họ, nó ngăn họ bước vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, và dẫn họ vào con đường sai lạc – điều này gây hại cho những người được chọn, và đưa họ đến chỗ hư hoại. Và rốt cuộc điều này gây ra những gì đối với công tác của hội thánh? Đó là phá hủy, làm gián đoạn và làm suy yếu. Đây là hậu quả đến từ việc con người theo đuổi danh vọng và địa vị. Khi họ thực hiện bổn phận của họ theo cách này, có thể không định nghĩa điều này là bước đi con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ không? Khi Đức Chúa Trời yêu cầu con người gác địa vị và danh lợi sang một bên, thì không phải là Ngài đang tước đoạt quyền chọn lựa của họ; đúng hơn, đó là bởi vì, trong khi theo đuổi địa vị và danh lợi, con người làm tổn hại đến công việc của hội thánh, họ làm gián đoạn lối vào sự sống của các anh chị em, và thậm chí làm ảnh hưởng đến việc những người khác ăn uống lời Đức Chúa Trời một cách bình thường và hiểu được lẽ thật, và bởi đó đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Điều nghiêm trọng hơn nữa là, khi con người theo đuổi thanh thế và địa vị của riêng mình, hành vi và những hành động như thế có thể bị coi là hợp tác với Sa-tan trong việc làm hại và cản trở, ở mức độ cao nhất, tiến trình bình thường của công tác của Đức Chúa Trời, và ngăn cản việc ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện bình thường giữa dân sự được Ngài chọn. Họ đang cố tình chống đối và xung đột ý kiến với Đức Chúa Trời. Đây là tính chất của việc người ta theo đuổi địa vị và danh lợi. Vấn đề với những người theo đuổi lợi ích riêng của họ là những mục tiêu mà họ theo đuổi là những mục tiêu của Sa-tan – chúng là những mục tiêu tà ác và bất chính. Khi con người theo đuổi những lợi ích cá nhân chẳng hạn như danh lợi và địa vị, họ đã vô tình trở thành công cụ của Sa-tan, họ trở thành kênh dẫn cho Sa-tan, và hơn thế nữa, họ trở thành hiện thân của Sa-tan. Họ đóng một vai trò tiêu cực trong hội thánh; đối với công tác của hội thánh, và đối với đời sống hội thánh bình thường cũng như sự theo đuổi bình thường của dân sự được Đức Chúa Trời chọn, ảnh hưởng của họ là làm nhiễu loạn và làm suy yếu; họ có một tác động bất lợi và tiêu cực(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 1)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Khi lãnh đạo tăng số nhân sự Phúc Âm, rõ ràng là tôi biết chúng tôi có quá ít nhân sự Phúc Âm, và chắc chắn là không truyền bá Phúc Âm nhanh như khi chúng tôi có thêm nhiều người. Nhưng theo như công việc của tôi lúc đó, tôi đã quen với nó. Mỗi tháng tôi đều tiến bộ một chút, và đang thực hiện bổn phận hiệu quả, đồng thời, các anh chị em cũng đánh gia cao tôi. Để không đánh mất địa vị lúc đó, tôi muốn để việc mở rộng công tác Phúc Âm chậm tăng số nhân sự Phúc Âm hơn. Chẳng phải tôi chỉ đang gây trở ngại cho công tác của hội thánh sao? Thật là ích kỷ và đáng khinh! Nghĩ đến chuyện này, tôi cảm thấy rất sợ hãi, và hối tiếc vì những gì mình đã làm. Tôi muốn ăn năn, thay đổi và không muốn tiếp tục mưu cầu như vậy nữa. Sau đó, tôi đã đọc trong lời Đức Chúa Trời cách mà Nô-ê đối xử với sự ủy thác của Ngài, và cảm thấy mình được khích lệ mạnh mẽ. Lời Đức Chúa Trời phán: “Sau khi tiếp nhận sự ủy nhiệm này, nắm bắt được mọi ẩn ý trong lời Đức Chúa Trời, xét đoán từ mọi điều Đức Chúa Trời đã phán, Nô-ê biết rằng đây không phải là vấn đề đơn giản, không phải là nhiệm vụ dễ dàng. … Mặc dù Nô-ê nhận ra và hiểu được sự khó khăn dữ dội của những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông, và những thử thách mà ông phải đối mặt sẽ dữ dội thế nào, ông cũng không có ý định từ chối, mà thay vào đó, ông biết ơn sâu sắc Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Tại sao Nô-ê biết ơn? Bởi vì Đức Chúa Trời đã bất ngờ giao phó một việc trọng đại đến thế cho ông, đã đích thân chỉ bảo và giải thích từng chi tiết cho ông. Quan trọng hơn nữa, Đức Chúa Trời cũng đã nói cho Nô-ê toàn bộ câu chuyện, từ đầu đến cuối, về lý do tại sao con tàu phải được đóng. Đây là một vấn đề trong kế hoạch quản lý riêng của Đức Chúa Trời, đó là việc riêng của Đức Chúa Trời, và, vì Đức Chúa Trời đã nói với ông về vấn đề này, Nô-ê đã cảm nhận được tầm quan trọng của nó. Tóm lại, xét đoán qua những dấu hiệu khác nhau này, xét đoán qua giọng điệu nói của Đức Chúa Trời, và các khía cạnh khác nhau của điều Đức Chúa Trời đã truyền đạt cho Nô-ê, Nô-ê có thể cảm nhận được tầm quan trọng của việc Đức Chúa Trời giao phó cho ông đóng tàu, ông có thể nhận thức rõ điều này trong lòng mình, và không dám coi nhẹ nó, cũng không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào(“Bài bàn thêm 3: Nô-ê và Áp-ra-ham đã lắng nghe lời Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài như thế nào (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). “Đối mặt với đủ mọi khó khăn, gian khổ và thử thách, Nô-ê đã không lùi bước. Khi một số công việc kỹ thuật khó khăn hơn của ông thường xuyên thất bại và bị hư hại, mặc dù Nô-ê cảm thấy băn khoăn và lo âu trong lòng, nhưng khi ông nghĩ đến lời Đức Chúa Trời, khi ông nhớ lại từng lời Đức Chúa Trời đã lệnh cho mình, và sự nâng cao của Đức Chúa Trời đối với mình, thì ông thường cảm thấy cực kỳ có động lực: ‘Tôi không thể từ bỏ, tôi không thể từ chối những gì Đức Chúa Trời đã lệnh và đã giao phó cho tôi làm; đây là sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, và vì tôi đã chấp nhận nó, vì tôi đã nghe những lời Đức Chúa Trời phán và tiếng Đức Chúa Trời, và vì tôi đã chấp nhận điều này từ Đức Chúa Trời, tôi phải tuyệt đối vâng phục, đó là điều mà một con người phải đạt được’. Vậy nên, dù ông đã gặp phải những khó khăn kiểu gì, dù ông đã đối mặt những lời chế giễu hay gièm pha kiểu gì, dù thân thể ông kiệt quệ đến đâu, yếu đuối đến đâu, ông cũng không từ bỏ những gì đã được Đức Chúa Trời giao phó cho ông, và luôn ghi nhớ từng lời một của những gì Đức Chúa Trời đã phán và lệnh cho. Bất kể môi trường xung quanh ông thay đổi như thế nào, bất kể ông gặp khó khăn to lớn đến đâu, ông cũng tin rằng không điều nào trong số này sẽ diễn ra mãi mãi, rằng chỉ lời Đức Chúa Trời là không bao giờ qua đi, và chỉ những điều Đức Chúa Trời lệnh cho thực hiện mới phải được hoàn thành. Nô-ê đã có trong mình đức tin thật nơi Đức Chúa Trời, và sự vâng phục mà ông phải có, và ông tiếp tục đóng con tàu mà Đức Chúa Trời đã yêu cầu ông đóng. Ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ, Nô-ê già đi, nhưng đức tin của ông thì không suy giảm, và không có sự thay đổi trong thái độ và quyết tâm của ông về việc hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời. Mặc dù có những lúc cơ thể ông cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt, và ông đổ bệnh, và trong lòng mình, ông yếu đuối, nhưng sự quyết tâm và kiên trì của ông đối với việc hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời và vâng phục lời Đức Chúa Trời vẫn không giảm sút. Trong suốt những năm Nô-ê đóng tàu, Nô-ê đã thực hành lắng nghe và vâng phục những lời Đức Chúa Trời đã phán, và thực hành một trong những lẽ thật quan trọng về việc một tạo vật của Đức Chúa Trời và một người bình thường hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời(“Bài bàn thêm 3: Nô-ê và Áp-ra-ham đã lắng nghe lời Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài như thế nào (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Tôi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và thấy rằng Nô-ê đầy lòng biết ơn sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Ông cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự tôn cao và tin tưởng của Ngài. Nô-ê biết việc đóng con tàu là một dự án khổng lồ, rằng việc đó mất nhiều thời gian, và ông sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khôn lường trong tương lai. Mặc dù vậy, Nô-ê không ngần ngại chấp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và không chểnh mảng bất kỳ khoảnh khắc nào. Ông cứ thế bắt đầu chuẩn bị các vật liệu và vật dụng khác nhau cần thiết để đóng tàu. Trong suốt thời gian đó, ông phải đối mặt với đủ loại khó khăn, sự hiểu nhầm của gia đình, sự vu khống của người thân, bạn bè. Áp lực cảm xúc mà ông đối mặt cực lớn, và quá trình này hẳn phải khó đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng dù có đối mặt với khó khăn gì thì Nô-ê cũng không bao giờ từ bỏ, và với đức tin chân chính cũng như sự vâng phục Đức Chúa Trời, ông tiếp tục đóng tàu. Đức Chúa Trời phán: “Nô-ê đã thực hành lắng nghe và vâng phục những lời Đức Chúa Trời đã phán, và thực hành một trong những lẽ thật quan trọng về việc một tạo vật của Đức Chúa Trời và một người bình thường hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời”. Thái độ của Nô-ê đối với sự ủy thác của Đức Chúa Trời khiến tôi xấu hổ và cũng truyền cảm hứng cho tôi. Tôi đã ăn uống quá nhiều lời Đức Chúa Trời so với Nô-ê, nhưng khi việc mở rộng công tác Phúc Âm của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự hợp tác của tôi, thì tôi chỉ muốn bảo vệ thanh thế và địa vị, và không hề quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi thật ích kỷ, đáng khinh, và nợ Đức Chúa Trời quá nhiều! Việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc là mong muốn cấp thiết của Đức Chúa Trời, và bất kể chúng ta đối mặt với khó khăn gì thì Đức Chúa Trời cũng sẽ dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể nói chuyện với rất nhiều anh chị em. Lãnh đạo của chúng ta cũng thường thông công và hướng dẫn chúng ta. Tôi suy nghĩ kỹ và nhận ra những khó khăn của mình chẳng là gì so với của Nô-ê. Tôi biết mình nên bắt chước Nô-ê, bằng cách làm tròn bổn phận bằng đức tin và sự vâng phục Đức Chúa Trời, cậy dựa vào Đức Chúa Trời để mở rộng công tác Phúc Âm tại địa phương. Sau đó, tôi đã tìm các anh chị em giám sát công tác Phúc Âm trong các hội thánh khác, và thảo luận với họ cách làm cho công tác Phúc Âm hiệu quả hơn. Họ đã cho tôi một số lời khuyên và ý kiến, từng bước một, tôi đã đưa đề xuất của họ vào thực hành.

Sau một thời gian, chúng tôi đã tiếp nhận một lượng lớn người đang tìm hiểu con đường thật. Ngày nào cũng rất nhiều người tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thiếu nhân sự chăm tưới. Nếu những người mới này không thể đặt nền móng trên con đường thật vì thiếu sự chăm tưới, họ có thể bị các thế lực tà ác của những kẻ địch lại Đấng Christ quấy phá. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy rất tội lỗi và nợ những người mới này rất nhiều. Lúc đó, tôi không biết phải làm sao cả. Tôi quá lo lắng nên bắt đầu khóc lóc, nhưng ngay khi cảm thấy bất lực, tôi đã nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời phán: “Khi có chuyện xảy ra, mọi người nên cùng nhau cầu nguyện nhiều hơn và có lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Mọi người tuyệt đối không nên dựa vào ý riêng của mình mà hành động tùy tiện. Chừng nào mọi người đều đồng tâm đồng lòng cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật, thì sẽ có thể nhận được sự khai sáng, soi sáng bởi công tác của Đức Thánh Linh, và sẽ có thể nhận được các phước lành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đã phán gì? (‘Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ’ (Ma-thi-ơ 18:19-20).) Điều này làm sáng tỏ vấn đề gì? Nó cho thấy rằng con người không thể rời xa Đức Chúa Trời, rằng con người phải dựa vào Đức Chúa Trời, rằng con người không thể đi một mình, và việc đi theo con đường riêng của mình là không thể chấp nhận được. Chúng ta nói rằng con người không thể đi một mình có nghĩa là gì? Có nghĩa là các ngươi phải phối hợp nhịp nhàng, đồng tâm đồng lòng làm mọi việc và có một mục tiêu chung. Có thể nói nôm na là ‘Ba cây chụm lại nên hòn núi cao’. Vậy làm thế nào để các ngươi có thể trở nên giống như hòn núi cao? Các ngươi phải đồng lòng, và sau đó Đức Thánh Linh sẽ hoạt động(Phần 3, Lời xuất hiện trong xác thịt – Quyển 2). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường và phương hướng. Vì vậy, tôi đã đem khó khăn này ra thảo luận với những người giám sát của từng nhóm, và chúng tôi cùng tìm kiếm giải pháp. Chúng tôi cùng chia sẻ gánh nặng đó và tình nguyện cử một số anh chị em từ các nhóm của chúng tôi đi chăm tưới người mới, làm giảm bớt vấn đề này tại các hội thánh. Đến cuối tháng Mười hai, kết quả công tác Phúc Âm của hội thánh chúng tôi đã hiệu quả gần gấp đôi tháng trước, và gấp mười lần kết quả cách đó nửa năm. Lúc đó, các anh chị em đã xúc động đến phát khóc, và tôi cũng rất xúc động. Từ tận đáy lòng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự dẫn dắt của Ngài! Công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời, và con người chỉ việc hợp tác với nhau. Tôi cũng cảm thấy rất tội lỗi và xấu hổ vì mong muốn duy trì thanh danh và địa vị của mình suýt nữa đã làm cản trở công tác Phúc Âm.

Sau một thời gian, thấy người chị em cộng sự giám sát công tác của hội thánh hơi bận rộn, tôi muốn giúp giảm chút gánh nặng cho chị, và chị vui vẻ đồng ý. Nhưng sau khi bắt đầu công việc, tôi phát hiện việc đó phức tạp hơn mình tưởng nhiều. Tôi thiếu kinh nghiệm làm việc, và không giỏi dùng lẽ thật để giải quyết vấn đề. Tôi lo điều người khác sẽ đàm tiếu về mình nếu không làm tốt công việc đó. Họ có cảm thấy tôi không có thực tế lẽ thật và chẳng giỏi giang gì không? Khi đó, một người giám sát như tôi sẽ chẳng thể nào khẳng định được vai trò của mình trong số họ. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy công việc này quá mạo hiểm, và không nên nhận nó. Tôi hối hận vì đã nghĩ mọi việc quá đơn giản như vậy, và muốn viện cớ để khiến người chị em cộng tác của mình làm công việc theo dõi. Đúng lúc này tôi đã nhớ đến trải nghiệm thất bại của mình trước đó không lâu. Tôi nhận ra mình lại đang bảo vệ danh tiếng, và đã nhớ lại đoạn lời này của Đức Chúa Trời. “Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận của mình, cho dù họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn như thế nào, thì cách thực hành đơn giản nhất để bước vào thực tế của lẽ thật cũng là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ những ham muốn ích kỷ, các ý định cá nhân, động cơ, thể diện và địa vị. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trước tiên – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận của mình mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì làm sao có thể nói là họ thực hiện bổn phận được? Đây không phải là việc thực hiện bổn phận của một người(Phần 3, Lời xuất hiện trong xác thịt – Quyển 2). Lời Đức Chúa Trời đã kịp thời nhắc tôi rằng tôi nên buông bỏ địa vị và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trên hết. Hội thánh có quá nhiều việc phải làm và người chị em cộng sự của tôi thì quá bận, nhưng tôi vẫn có chút thời gian và sức lực, vì vậy tôi nên chia sẻ gánh nặng này. Nếu cố bắt cộng sự của tôi làm việc này để bảo vệ danh tiếng của mình, thì thật là ích kỷ và đáng khinh. Vì vậy, tôi đã từ bỏ ý nghĩ đó. Từ tận đáy lòng tôi thầm cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã cho tôi cơ hội để thực hành, và tôi muốn nỗ lực hết mình để làm tốt công việc đó.

Việc tôi thoát khỏi sự kìm kẹp của thanh danh và địa vị, có thể nghĩ đến gánh nặng của Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng chân thành, và thực hiện bổn phận tốt nhất có thể hoàn toàn là kết quả mà lời và công tác của Đức Chúa Trời đạt được. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Xiềng xích

Bởi Lý Mặc, Trung Quốc Năm 2004, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, và chẳng bao lâu sau, tôi đã bị...

Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban Nha Về những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger