Ba nguyên tắc quan trọng cần phải nắm vững khi tĩnh nguyện

04/10/2020

Các ngươi đã bao giờ đối mặt với tình cảnh khó khăn này, khi mà cho dù ngươi thực hiện tĩnh nguyện và cầu nguyện mỗi ngày, ngươi vẫn không đạt được bất cứ điều gì nhiều hay thấy cảm động? Thật sự thì tại sao lại như vậy? Làm sao chúng ta có thể có được kết quả từ việc tĩnh nguyện hàng ngày? Miễn sao chúng ta làm theo ba nguyên tắc thực hành bên dưới, thì chúng ta có thể cải thiện những gì mình có được từ đời sống thuộc linh của mình và chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn trong đời sống.

Mục lục

1. Tập trung lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời khi tĩnh nguyện

2. Tập trung suy ngẫm những lời của Đức Chúa Trời khi tĩnh nguyện

3. Cân nhắc những vấn đề và khó khăn thực tế trong những lúc tĩnh nguyện

1. Tập trung lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời khi tĩnh nguyện

Việc tìm ra phương pháp thích hợp để tĩnh nguyện là cần thiết để đời sống thuộc linh của chúng ta đơm hoa kết quả. Trước tiên, chúng ta cần lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời. Chúng ta càng làm điều này thì càng dễ đạt được sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta không thể làm điều đó, vậy thì trong khi đọc lời Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn có trong tâm trí mình những thứ như công việc, học hành và gia đình. Vậy nên chúng ta chỉ làm chiếu lệ và xoa dịu Đức Chúa Trời trong những lần tĩnh nguyện của mình bởi vì chúng ta không tập trung duy nhất vào việc thờ phượng Đức Chúa Trời và đọc cầu nguyện những lời của Ngài. Điều này khiến chúng ta sẽ không thể nhận được bất kỳ sự khai sáng nào từ Đức Thánh Linh, ngay cả khi chúng ta hiểu nghĩa đen của lời Đức Chúa Trời.

Những lời của Đức Chúa Trời phán rằng: “Đời sống thuộc linh bình thường là đời sống trước Đức Chúa Trời. Khi cầu nguyện, người ta có thể tĩnh tâm mình trước Đức Chúa Trời, và qua lời cầu nguyện, người ta có thể tìm kiếm sự khai sáng của Đức Thánh Linh, biết đến lời Đức Chúa Trời và hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Bằng việc ăn uống lời Ngài, người ta có thể hiểu rõ hơn và thấu đáo hơn về công tác hiện tại của Đức Chúa Trời. Họ cũng có thể đạt được đường lối thực hành mới, và sẽ không bám lấy đường lối cũ; những gì họ thực hành đều nhằm đạt được sự tăng trưởng trong đời sống(Về Đời Sống Thuộc Linh Bình thường, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nếu ngươi muốn lòng mình thực sự bình an trước Đức Chúa Trời, thì ngươi phải chủ tâm hợp tác. Điều này có nghĩa là mỗi người trong các ngươi phải có thời gian dành cho cầu nguyện, lúc mà ngươi gạt con người, sự việc, sự vật sang một bên; tĩnh tâm và lắng đọng bản thân trước Đức Chúa Trời. Mỗi người phải có ghi chú cầu nguyện cá nhân, ghi lại hiểu biết của mình về lời Đức Chúa Trời và thần trí của mình đã được cảm thúc ra sao, dù cho điều họ viết xuống có sâu sắc hay nông cạn; mỗi người phải chủ ý tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể dành riêng một hay hai tiếng mỗi ngày cho đời sống thuộc linh thật sự, thì cuộc sống của ngươi ngày hôm ấy sẽ thấy dồi dào và lòng ngươi sẽ sáng ngời và trong sạch. Nếu ngươi có đời sống thuộc linh này mỗi ngày, thì lòng ngươi sẽ có thể trao trả lại cho sự sở hữu của Đức Chúa Trời nhiều hơn, tinh thần ngươi sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn, tình trạng của ngươi sẽ không ngừng cải thiện, ngươi sẽ càng có khả năng hơn để đi trên con đường Đức Thánh Linh dẫn dắt, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành nhiều hơn cho ngươi. Mục đích của đời sống thuộc linh của các ngươi là để chủ tâm có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Đó không phải là tuân theo phép tắc hay thực hiện các nghi lễ tôn giáo, mà là thật sự hành động phối hợp với Đức Chúa Trời và sửa dạy thân thể – đây là điều mà con người nên làm, nên các ngươi phải hết sức nỗ lực để làm việc này(Một đời sống thuộc linh bình thường dẫn dắt con người đi đúng hướng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chúng ta có thể thấy từ những lời Đức Chúa Trời rằng việc thực hành tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời là cần thiết cho một đời sống thuộc linh tốt. Trước khi tĩnh nguyện, chúng ta cần chủ ý thoát khỏi bất cứ điều gì có thể làm gián đoạn chúng ta, khỏi tất cả mọi người, sự kiện, và sự vật có thể khiến lòng chúng ta tách khỏi Đức Chúa Trời. Nhìn chung, lòng chúng ta thường tĩnh tại hơn vào buổi sáng, trước khi chúng ta xử lý vô số những việc nhỏ đến trong đời sống và công việc của chúng ta. Chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời vào lúc này, nói với Ngài về những khó khăn và những thiếu sót của chúng ta; chúng ta có thể cẩn thận đọc lời Đức Chúa Trời, suy ngẫm và tìm kiếm ý muốn của Ngài và một con đường thực hành. Càng lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời theo cách này, chúng ta càng có khả năng đạt được công tác của Đức Thánh Linh. Đây là một cách hay hơn để đạt được điều gì đó từ sự tĩnh nguyện của chúng ta và tình cảnh thuộc linh của chúng ta sẽ tiếp tục cải thiện.

2. Tập trung suy ngẫm những lời của Đức Chúa Trời khi tĩnh nguyện

Cách thứ hai để nhận được nhiều từ việc tĩnh nguyện là tập trung suy ngẫm những lời Đức Chúa Trời. Rất nhiều người đọc lời Đức Chúa Trời trong khi tĩnh nguyện, nhưng họ không thật sự xem xét chúng – họ chỉ lướt qua chúng và hài lòng với việc hiểu ý nghĩa ở mức độ bề ngoài. Tuy nhiên, họ không đạt được bất kỳ sự hiểu biết thật nào về ý muốn hay những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Với phương pháp này, cho dù họ đọc lời Đức Chúa Trời nhiều như thế nào, họ cũng sẽ không hiểu lẽ thật. Tất cả chúng ta đều biết rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, rằng chúng là một sự bày tỏ của tâm tính Ngài và chúng tỏ lộ chính sự sống của Ngài. Chúng đầy dẫy ý muốn của chính Đức Chúa Trời, do đó chúng không phải là điều chúng ta có thể thật sự hiểu chỉ bằng cách suy nghĩ chốc lát. Chúng ta phải đọc cầu nguyện và suy đi ngẫm lại về chúng với lòng tôn kính và khao khát đạt được sự khai sáng và soi sáng từ Đức Thánh Linh – đây là cách duy nhất để hiểu những lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, để hiểu chúng đang thật sự nói gì với chúng ta. Đức Chúa Trời phán: “Dâng hiến hết lòng cho lời Đức Chúa Trời chủ yếu liên quan đến việc tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm những ý định của Đức Chúa Trời trong lời Ngài, tập trung vào việc nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời, hiểu và có được nhiều lẽ thật hơn từ lời Đức Chúa Trời. Khi đọc những lời của Ngài, Phi-e-rơ đã không tập trung vào việc hiểu các học thuyết, ông càng không tập trung vào việc có được kiến thức thần học; thay vào đó, ông tập trung vào việc thấu hiểu lẽ thật và nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng như đạt được sự hiểu biết về tâm tính và sự đáng mến của Ngài. Phi-e-rơ cũng đã cố gắng hiểu nhiều trạng thái bại hoại khác nhau của con người từ lời Đức Chúa Trời, cũng như bản tính bại hoại và sự thiếu sót thật sự của con người, từ đó đáp ứng mọi phương diện yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người để thỏa lòng Ngài. Phi-e-rơ đã có rất nhiều sự thực hành đúng tuân theo lời Đức Chúa Trời; đây là điều phù hợp nhất với ý muốn của Đức Chúa Trời, và là cách hay nhất mà một người có thể hợp tác trong khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời(“Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ). Chúng ta có thể thấy ở đây rằng khi đọc những lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cần cân nhắc mục đích của Đức Chúa Trời đằng sau việc nói điều này, ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, nó có thể đạt được gì trong chúng ta, chúng ta phản nghịch hay kém cỏi theo những cách nào, và cách thực hành lẽ thật để giải quyết những vấn đề này. Khi chúng ta tìm kiếm và suy ngẫm theo cách này, chúng ta sẽ có được sự khai sáng của Đức Chúa Trời lúc nào không hay, cho phép chúng ta hiểu những lời của Đức Chúa Trời đang thật sự nói gì, mục đích và ý định của Đức Chúa Trời là gì. Sau đó, khi chúng ta hành động theo những yêu cầu của lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có thể dần dần hiểu được lẽ thật và bước vào hiện thực. Điều này sẽ làm cho việc gặt hái thành quả từ sự tĩnh nguyện của chúng ta dễ dàng hơn.

Ví dụ: Chúng ta thấy Đức Chúa Jêsus phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu(Ma-thi-ơ 18:3). Câu nói này từ mặt nghĩa đen chúng ta đều có thể hiểu, Đức Chúa Trời hy vọng chúng ta đơn thuần, trung thực như một đứa trẻ. Chúng ta dựa vào yêu cầu của Đức Chúa Trời để làm người trung thực mới có thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng ý nghĩa của việc làm người trung thực là gì, tại sao Đức Chúa Trời thích người trung thực, chúng ta có biểu hiện gì không trung thực và xảo quyệt, làm người trung thực nên thực hành và bước vào như thế nào, v.v. Những vấn đề này là điều chúng ta cần bước sâu vào suy ngẫm. Ví dụ, khi chúng ta phản tỉnh bản thân có những biểu hiện xảo quyệt nào, thì nhìn thấy khi chúng ta tiếp xúc với người khác, vì để bảo vệ lợi ích, danh dự, địa vị của chính mình, chúng ta thường xuyên nói dối, lừa gạt trong vô thức; khi chúng ta dâng mình cho Đức Chúa Trời, tuy rằng lúc cầu nguyện nói sẵn sàng yêu mến Đức Chúa Trời, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng khi con cái chúng ta bị bệnh, bản thân hoặc người nhà thất nghiệp, v.v., thì đã sinh ra lời oán giận với Đức Chúa Trời, thậm chí không còn muốn làm việc, dâng mình nữa. Điều này cho thấy khi chúng ta dâng mình cho Đức Chúa Trời đều có sự đổi chác, pha tạp, là muốn có được lợi ích từ Đức Chúa Trời, chứ không phải đơn thuần muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, v.v. Từ những biểu hiện này thấy được rằng chúng ta vẫn không phải là người trung thực. Sau khi chúng ta nhìn rõ sự thiếu sót và chưa đủ của mình, thì có thể sinh ra quyết tâm khao khát lẽ thật, trong cuộc sống theo đuổi thực hành lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, từng bước trở thành người trung thực, đây chính là hiệu quả đạt được khi chúng ta suy ngẫm lời Đức Chúa Trời.

3. Cân nhắc những vấn đề và khó khăn thực tế trong những lúc tĩnh nguyện

Để đạt được những kết quả trong đời sống thuộc linh của chúng ta, chúng ta phải mang trách nhiệm trong việc ăn uống lời Chúa, và chúng ta cần học cách liên kết điều đó với trạng thái thực của chúng ta và tìm kiếm lẽ thật. Điều này rất quan trọng. Như Đức Chúa Trời phán rằng: “Khi ngươi ăn và uống lời Đức Chúa Trời, ngươi phải đánh giá hiện thực về tình trạng của bản thân ngươi so với những lời đó. Nghĩa là, khi ngươi phát hiện ra những khiếm khuyết của mình trong quá trình trải nghiệm thực tế, ngươi phải có khả năng tìm ra một con đường để thực hành, quay lưng lại với những động cơ và quan niệm không đúng đắn. Nếu ngươi luôn luôn phấn đấu cho những điều này và đổ tâm huyết vào việc thành tựu chúng, thì ngươi sẽ có một con đường để đi theo, ngươi sẽ không cảm thấy trống trải, và theo đó ngươi sẽ có thể duy trì một trạng thái bình thường. Chỉ khi đó ngươi mới là người gánh trọng trách trong cuộc đời của chính mình, người có đức tin(Sự thực hành (7), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Vì ngươi đến trước Đức Chúa Trời mang trên vai một gánh nặng, và vì ngươi luôn có cảm giác rằng mình thiếu sót trong quá phương diện, rằng có quá nhiều lẽ thật mà ngươi cần biết, quá nhiều hiện thực mà ngươi cần trải nghiệm, và rằng ngươi phải dâng mọi sự quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời – những điều này luôn thường trực trong tâm trí ngươi. Như thể chúng áp lên ngươi một lực khiến ngươi chẳng thể nào thở được, và như thế ngươi thấy nặng trĩu trong lòng (mặc dù ngươi không phải là đang ở trong trạng thái tiêu cực). Chỉ có những người như thế này mới đủ tư cách để chấp nhận sự khai sáng của lời Đức Chúa Trời và được Thần của Đức Chúa Trời cảm thúc(Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời bày tỏ những lẽ thật để giải quyết những sự thiếu kém và nhu cầu của con người, do đó khi chúng ta đọc lời Đức Chúa Trời, chúng ta cần tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những vấn đề thực tế của chúng ta. Chúng ta cần nhìn vào những vấn đề thực tế của chúng ta và những khó khăn nhờ vào sự sáng của lời Đức Chúa Trời để chúng ta có thể đạt được sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Ví dụ, nếu chúng ta thấy rằng, khi chúng ta ở cùng các anh chị em hay hợp tác với ai đó khi làm bổn phận, chúng ta luôn thể hiện sự kiêu căng, bám lấy những quan điểm của chúng ta, bắt những người khác lắng nghe chúng ta, và thậm chí có thể thuyết giáo và chèn ép những người khác, chúng ta nên suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này trong những lúc tĩnh nguyện của mình. Tại sao chúng ta luôn thể hiện dạng bại hoại này và dường như không bao giờ có thể thay đổi? Tại sao chúng ta không thể thoát khỏi những ràng buộc của tội lỗi và ngưng phạm tội? Và chúng ta cứ thường không thể không nói dối và giả dối để giữ thể diện và địa vị của mình – tại sao lại như vậy? Tại sao làm một người trung thực lại quá khó như vậy? Tội lỗi của chúng ta đã được Đức Chúa Jêsus tha thứ, vậy thì tại sao chúng ta cứ liên tục phạm tội? Những người như chúng ta, những người luôn phạm tội, có thật sự vào thiên quốc không? Hãy hỏi những câu hỏi này và nhiều nữa. Đặc biệt là giờ đây khi một cơn đại dịch đang tàn phá thế giới và những thảm họa đang ở trên đầu chúng ta, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy Chúa đến trên một đám mây, do đó chúng ta buộc phải chịu chết trước những thảm họa không sớm thì muộn. Chúng ta không thể lãng phí bất kỳ thời gian nào cầu nguyện với Chúa và tìm kiếm ý muốn của Ngài là gì khi giờ đây các thảm họa đã đến. Chúng ta cần suy ngẫm thấu đáo về một vài câu hỏi thực tế: Chúa sẽ xuất hiện và làm công tác ở đâu khi Ngài đến trong thời kỳ sau rốt? Đức Thánh Linh sẽ phán với các hội thánh ở đâu? Chúng ta làm thế nào để có thể là những nữ đồng trinh khôn và đón mừng Chúa? Dạng hội thánh nào là hội thánh của Phi-la-đen-phi và sẽ được cất lên? Bằng cách đưa những câu hỏi thực tế này vào việc tĩnh nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời của chúng ta, và tìm kiếm ý muốn thực tế của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể dễ dàng đạt được sự khai sáng và hướng dẫn của Đức Chúa Trời hơn. Điều này có thể giải quyết những vấn đề và khó khăn của chúng ta, cho chúng ta một con đường thực hành. Nếu chúng ta chỉ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện một cách máy móc, xem việc tĩnh nguyện của chúng ta chỉ như một nhiệm vụ khác mà thôi, làm chiếu lệ, thì đời sống thuộc linh của chúng ta sẽ đau khổ và nó sẽ trở nên không gì khác hơn là một nghi thức tôn giáo, một quy ước tôn giáo.

Đây là ba nguyên tắc thực hành mà chúng ta phải nắm bắt cho việc tĩnh nguyện thuộc linh của chúng ta. Chừng nào chúng ta áp dụng những nguyên tắc này và thực hành chúng trong việc tĩnh nguyện hàng ngày, chúng ta sẽ đạt được sự khai sáng nhiều hơn từ Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ thấy sự cải thiện liên tục trong đời sống thuộc linh của mình, và chúng ta sẽ dần trải nghiệm sự phát triển trong cuộc sống.

Chú thích của Biên tập viên: Ba nguyên tắc thực hành tĩnh nguyện này có hữu ích đối với quý vị không? Nếu có, xin cứ tự nhiên chia sẻ chúng với nhiều anh chị em hầu cho nhiều người tìm được con đường tốt hơn để thực hiện việc tĩnh nguyện của mình. Nếu quý vị có bất kỳ vấn đề hay câu hỏi nào về đức tin của mình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua Messenger, và chúng tôi sẽ vui lòng thảo luận với quý vị.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger