Phải chăng chỉ cần tiếp nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus là có thể bước vào vương quốc thiên đàng?

04/10/2020

Thẩm Thanh Thanh, Hàn Quốc

Nhiều người mong muốn được Chúa cứu khi Ngài đến và được cất lên vương quốc thiên đàng. Cho đến hôm nay, chỉ có Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng mới công khai làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, và rằng Ngài đang thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời để cứu rỗi và làm cho thanh sạch con người. Một số người có thể cảm thấy bối rối ngay khi nghe tin này. Họ đọc những đoạn sau: “Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt(Mác 16:16), “Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:10) và tin rằng chúng có nghĩa là bởi vì Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá để chuộc lại tội lỗi của cả nhân loại, rằng miễn là họ tin vào Chúa, họ sẽ được cứu, và khi được cứu một lần, họ sẽ được cứu mãi mãi. Họ tin rằng chừng nào họ còn giữ danh Chúa và chịu đựng cho đến cuối cùng, họ có thể sẽ được cất thẳng lên vương quốc thiên đàng khi Chúa tái lâm mà không phải tiếp nhận công tác phán xét và làm cho thanh sạch của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt. Liệu niềm tin kiều này có đúng không?

Chúng ta hãy cùng cân nhắc: Chúa đã bao giờ nói rằng người được cứu một lần có thể bước vào vương quốc thiên đàng chưa? Điều này có được nói trong Kinh thánh không? Câu trả lời cho cả hai câu hỏi này rõ ràng là không. Đức Chúa Jêsus phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi(Ma-thi-ơ 7:21). Căn cứ theo lời Đức Chúa Trời, chúng ta biết rằng chỉ những ai làm theo ý muốn của Cha trên trời mới có thể bước vào vương quốc thiên đàng. Làm theo ý muốn của Cha trên trời có nghĩa là có thể đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, vâng phục Đức Chúa Trời, và có thể sống theo lời Đức Chúa Trời bất kể trong tình huống nào, và không bao giờ phạm tội hay chống đối Đức Chúa Trời nữa. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục nói dối và phạm tội bất chấp chính mình, và thậm chí không thực hành được những lời dạy của Chúa, vậy liệu một người vẫn có thể phạm tội và chống đối Chúa theo cách này có thể bước vào vương quốc thiên đàng không? Thật không may, niềm tin của chúng ta rằng “được cứu một lần nghĩa là luôn được cứu” là sai lầm. Khi nói đến vấn đề quan trọng là bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tuân theo lời Chúa. Chúng ta không thể đi theo những quan niệm và tưởng tượng của con người! Vậy ý nghĩa thực sự của “sự cứu rỗi” trong Kinh Thánh chính xác là gì? Làm thế nào để một người thực sự bước vào vương quốc thiên đàng? Đây là những câu hỏi mà bây giờ chúng ta sẽ thảo luận và khám phá cùng nhau.

Ý nghĩa thực sự của “sự cứu rỗi”

Chúng ta đều biết rằng vào cuối Thời đại Luật pháp, nhân loại ngày càng bị Satan làm cho bại hoại sâu sắc. Dân Y-sơ-ra-ên thường vi phạm luật pháp cùng các điều răn và ngày càng phạm thêm nhiều tội – nhiều đến nỗi bao nhiêu của lễ dâng cũng không đủ, và tất cả bọn họ đều phải đối mặt với nguy cơ bị pháp luật kết án và tử hình. Để cứu nhân loại khỏi sự đe dọa của cái chết, Đức Chúa Trời đã giáng lâm trên đất trong xác thịt như Đức Chúa Jêsus để thực hiện công tác cứu chuộc, để bị đóng đinh trên thập tự giá vì lợi ích của con người, để trở thành của lễ chuộc tội cho cả nhân loại và để tha thứ cho con người về tội lỗi của họ một lần và mãi mãi. Kể từ đó, miễn ai tin vào Đức Chúa Jêsus, xưng tội với Chúa và ăn năn, thì người đó sẽ được xá tội và được hưởng tất cả các phước lành và ân điển Đức Chúa Jêsus ban cho. Đối với những người sống theo luật pháp, đây chính là “sự cứu rỗi”. Bởi vậy, “sự cứu rỗi” mà Đức Chúa Jêsus đã nói tới không phải như chúng ta tưởng tượng rằng chừng nào chúng ta tin vào Đức Chúa Jêsus, chúng ta sẽ được cứu một lần và mãi mãi; đúng hơn, điều đó có nghĩa là những người phạm tội sẽ không còn bị luật pháp kết án và tử hình, và tội lỗi của con người sẽ được tha thứ. Chúng ta hãy cùng xem một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Mặc dù con người có thể đã được cứu chuộc và được tha tội, nhưng điều đó chỉ có thể được xem là Đức Chúa Trời không nhớ đến những vi phạm của con người và không đối đãi với con người theo những vi phạm của họ. Tuy nhiên, khi con người, những kẻ sống trong thân thể xác thịt, chưa được giải thoát khỏi tội lỗi, thì họ chỉ có thể tiếp tục phạm tội, không ngừng bộc lộ tâm tính sa-tan bại hoại của mình. Đây là cuộc sống mà con người đang sống, một chu kỳ vô tận của việc phạm tội và được tha thứ. Phần lớn nhân loại phạm tội vào ban ngày chỉ để xưng tội vào ban đêm. Theo cách này, cho dù của lễ chuộc tội có tác dụng đời đời đối với con người, nó cũng sẽ không thể cứu được con người khỏi tội lỗi. Chỉ một nửa công tác cứu rỗi đã được hoàn tất, vì con người vẫn còn có một tâm tính bại hoại. … Không dễ để con người trở nên nhận thức được tội lỗi của mình; họ không có cách nào nhận ra bản tính đã thâm căn cố đế của chính mình, và họ phải dựa vào sự phán xét bằng lời để đạt được kết quả này. Chỉ như vậy thì con người mới có thể dần dần được thay đổi từ thời điểm này trở đi(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Khi chúng ta tin vào Chúa, dù chúng ta nhận được ân tứ cứu rỗi và tội lỗi của chúng ta được tha thứ, nhưng chúng ta vẫn không được giải thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi và sẽ tiếp tục sống trong tội lỗi. Một số ví dụ về điều này là: Chúng ta có thể cực kỳ kiêu ngạo, luôn muốn có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong mọi tình huống nhóm và bắt người khác làm theo những điều chúng ta nói, và nếu ai đó không làm theo những điều chúng ta nói, chúng ta có thể trở nên giận dữ và quở trách họ, và thậm chí trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, chúng ta có thể trừng phạt hoặc ngược đãi họ theo một cách nào đó. Chúng ta có thể vô cùng ích kỷ và đặt mọi thứ theo nguyên tắc tư lợi, và thậm chí cố gắng thương lượng với Đức Chúa Trời về đức tin của chúng ta vào Ngài; khi mọi thứ êm đẹp và suôn sẻ, chúng ta tạ ơn Ngài, nhưng khi đối mặt với những trở ngại và thất bại, chúng ta trở nên đầy hiểu lầm và phàn nàn về Ngài, và thậm chí đi xa đến mức phản bội Ngài và từ bỏ Ngài. Chúng ta có thể vô cùng giả dối, đễn nỗi bất cứ khi nào có chuyện liên quan đến lợi ích cá nhân của chính mình, chúng ta sẽ nói dối và lừa lọc bất chấp chính mình. Đây chỉ là một vài ví dụ về cách chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi. Kinh Thánh nói: “Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi(Hê-bơ-rơ 10:26-27). “Ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn(Giăng 8:34-35). Đức Chúa Trời thánh khiết. Sau khi chúng ta biết được con đường thật, chúng ta vẫn có khả năng phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời bất chấp chính mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta là tôi mọi của tội lỗi và không thể được Đức Chúa Trời khen ngợi. Kinh Thánh nói: “Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:14). Nếu ai đó chưa được làm cho thanh sạch khỏi tội lỗi của họ, và họ thường phạm tội cũng như chống đối Đức Chúa Trời, thì liệu người này có thể được cứu mãi mãi không? Liệu người này có thể phù hợp để bước vào vương quốc thiên đàng không? Rõ ràng là họ không thể. Chỉ sau khi chúng ta được làm cho hoàn toàn thanh sạch khỏi tội lỗi của mình, chúng ta mới có thể trở nên thánh khiết và bước vào vương quốc thiên đàng. Và giờ đây, một số người có thể sẽ hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể trở nên thanh sạch để có thể bước vào vương quốc thiên đàng?

Làm thế nào chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi và bước vào vương quốc thiên đàng?

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ điều này, chúng ta có thể hiểu rằng để giải quyết tâm tính sa-tan thâm căn cố đế trong con người và giải phóng hoàn toàn con người khỏi xiềng xích tội lỗi, Chúa cần phải tái lâm trong những ngày sau rốt để thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời, và bày tỏ những lẽ thật để làm cho thanh sạch và cứu rỗi nhân loại. Trên thực tế, Chúa đã tiên tri điều này từ lâu, như đã nói trong Kinh Thánh: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật(Giăng 16:12-13). “Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:48). “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-e-rơ 4:17).

Ngày nay, trên cơ sở công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời Toàn Năng đang thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời, và đang bày tỏ mọi lẽ thật để làm cho thanh sạch và cứu rỗi nhân loại để giải quyết bản tính tội lỗi của con người một lần và mãi mãi, và giải thoát người đó khỏi xiềng xích tội lỗi, làm cho tinh sạch người đó, cho đến khi cuối cùng người đó được Đức Chúa Trời thu nhận và được dẫn vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt ứng nghiệm hoàn toàn với những lời tiên tri này. Tất cả những ai tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt sẽ nhận được sự làm cho tinh sạch và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tất cả bọn họ sẽ có cơ hội được trở thành những người đắc thắng trước khi những thảm họa lớn xảy ra, được vinh hiển cùng Đức Chúa Trời và được cất lên vương quốc thiên đàng. Vậy Đức Chúa Trời Toàn Năng phán xét, làm cho thanh sạch con người và giải thoát họ khỏi xiềng xích tội lỗi như thế nào?

Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong thời kỳ sau rốt, Đấng Christ dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều lẽ thật khác nhau, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục để quy phục Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Từ đó có thể thấy rằng Đức Chúa Trời sử dụng nhiều lẽ thật để phán xét và vạch trần bản tính sa-tan dấy loạn chống đối và chống đối Đức Chúa Trời của con người. Khi chúng ta chịu sự phán xét của lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng ta đích thân trải nghiệm việc tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ cho bất cứ sự xúc phạm nào. Từng lời một của Đức Chúa Trời đi vào lòng chúng ta và phơi bày đủ loại biểu hiện của sự bại hoại, cũng như những suy nghĩ và tư tưởng sai lầm, động cơ nhơ bẩn, và những ý niệm, tưởng tượng sâu thẳm trong lòng chúng ta, cũng như bản tính sa-tan đằng sau những điều này, từ đó khiến chúng ta cảm thấy hổ thẹn và hối tiếc sâu sắc đến nỗi chúng ta phủ phục trước Đức Chúa Trời và thực sự ăn năn với Ngài. Trong khi đó, Đức Chúa Trời cũng chỉ cho chúng ta những con đường thực hành, chẳng hạn như những quan điểm nào chúng ta nên giữ trong đức tin của mình vào Đức Chúa Trời, cách trở thành một người trung thực, cách tôn vinh và làm chứng cho Đức Chúa Trời, cách tránh đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, cách đạt được sự vâng phục thực sự đối với Đức Chúa Trời và tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời, v.v. Chỉ sau khi chúng ta đã trải nghiệm công tác phán xét của Đức Chúa Trời và thực hành theo lời Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể sống thể hiện ra hình tượng giống một người bình thường. Đây hoàn toàn là kết quả của sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Ngày nay, những lời chứng dựa trên kinh nghiệm đủ kiểu từ nhiều anh chị em trong Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, những người đã chịu sự phán xét, giờ đây đã được công bố trên Internet. Từ những kinh nghiệm và lời chứng thực tế này, có thể thấy rằng chỉ bằng cách trải nghiệm công tác hành phạt và phán xét mà Đức Chúa Trời thực hiện trong những ngày sau rốt mà người ta mới có thể được Đức Chúa Trời làm cho thanh sạch và hoàn toàn được Đức Chúa Trời thu nhận – đây là cách duy nhất để chúng ta đến được vương quốc thiên đàng. Đến giờ, nhiều người từ khắp nơi trên thế giới thực sự tin vào Đức Chúa Trời đã tìm được đường vào vương quốc thiên đàng theo lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và đã trở lại với Ngài. Nếu chúng ta tiếp tục bám vào khái niệm “được cứu một lần nghĩa là luôn được cứu” và không tiếp nhận công tác phán xét những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời, thì những tâm tính bại hoại của chúng ta sẽ không được làm cho thanh sạch và chuyển hoá, và do đó, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội bước vào vương quốc thiên đàng. Vậy thì, bạn còn chờ gì nữa?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger