Tia chớp phương Đông có phải là sự xuất hiện và công tác của Chúa tái lâm?

15/10/2020

Đăng bởi Mingbian

Trong những năm gần đây, Tia chớp phương Đông đã và đang công khai chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã trở lại với tư cách là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể trong thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ hàng triệu lời và đang thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Sự xuất hiện của Tia chớp phương Đông đã làm rung chuyển toàn bộ giới tôn giáo, và nhiều người mong mỏi Đức Chúa Trời xuất hiện đã nghe được lời phán của Đức Chúa Trời Toàn Năng và nhận ra đó là tiếng Đức Chúa Trời. Họ đã chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm, và lần lượt đến trước Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sự xuất hiện của Tia chớp phương Đông đã ứng nghiệm câu Kinh Thánh này: “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27). “Tia chớp” là lẽ thật, lời Đức Chúa Trời; “phát ra từ phương đông” có nghĩa là lẽ thật đã ra khỏi Trung Quốc, và “nháng đến phương tây” có nghĩa là lẽ thật đã đến phương Tây; “sự Con người đến” ám chỉ Đức Chúa Trời nhập thể xuất hiện và công tác ở phương Đông – ở Trung Quốc – và cuối cùng mở rộng công tác của Ngài sang phương Tây. Những lời này giờ đây đã được ứng nghiệm. Tuy nhiên, vì họ tin vào những lời nói dối của ĐCSTQ và những lời lên án của các mục sư và trưởng lão đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên nhiều anh chị em không dám tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Họ tự hỏi rằng, nếu Tia chớp phương Đông là con đường thật và sự xuất hiện cũng như công tác của Đức Chúa Trời, thì tại sao chính quyền Trung Quốc và các mục sư và trưởng lão của hội thánh lại lên án nó? Liệu Tia chớp phương Đông có thực sự là sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Jesus tái lâm không? Chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề này trong mối thông công sau.

Con đường thật đã bị bức hại kể từ thời cổ đại

Đức Chúa Jêsus đã từng phán: “Dòng dõi nầy là dòng dõi độc ác(Lu-ca 11:29). “Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng(Giăng 3:19-20). Với sự chính xác của một nhà giải phẫu, Đức Chúa Jêsus đã vạch trần sự gian ác và tăm tối của thế giới này, cho thấy rằng tất thảy nhân loại đều sống dưới quyền của Sa-tan và không thể dung thứ cho sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã đích thân trở nên xác thịt và đến công tác trên đất để cứu chuộc nhân loại, và Ngài đã bị các lãnh đạo tôn giáo Do Thái thông đồng với chính quyền La Mã đóng đinh vào thập tự giá. Rõ ràng là loài người đã trở nên bại hoại và gian ác đến nỗi họ đã công khai chối bỏ và chống lại Đức Chúa Trời. Giờ đây, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến trong thời kỳ sau rốt và đã bày tỏ tất thảy lẽ thật giúp con người đạt được sự cứu rỗi hoàn toàn, nhưng Ngài cũng đã phải chịu sự lên án và thách thức điên cuồng dưới bàn tay của giới tôn giáo và chính quyền Trung Quốc, và đã bị thế hệ này loại bỏ. Điều này ứng nghiệm chính xác những lời này của Đức Chúa Jêsus: “Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra(Lu-ca 17:24-25). Chính quyền Trung Quốc là một chính quyền vô thần, trong bản chất nó đã đối lập với Đức Chúa Trời, và vì vậy việc chính quyền Trung Quốc lên án Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng không có gì là lạ. Tuy nhiên, các mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo ngày nay đều đang chờ đợi sự trở lại của Chúa, vậy tại sao họ không tìm kiếm hoặc tìm hiểu sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, mà lại điên cuồng chống lại và lên án Ngài? Đây là điều đáng để suy xét cẩn thận. Trên thực tế, có nhiều mục sư và trưởng lão đã thấy thẩm quyền và quyền năng trong lời và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tuy nhiên, khi họ thấy nhiều những người đã và đang mong mỏi Đức Chúa Trời xuất hiện nhận ra được từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng rằng Ngài thực sự là Đức Chúa Jêsus tái lâm, rồi lần lượt đến trước Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì những mục sư và trưởng lão của giới tôn giáo này trở nên lo sợ rằng tất cả các tín đồ sẽ đều đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, và sau đó không ai sẽ theo hoặc thần tượng họ nữa. Để duy trì vị trí và kế sinh nhai của chính mình, họ giả vờ “bảo vệ con đường thật và bảo vệ đàn chiên” trong khi cố tình lên án sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, đồng thời cản đường những tín đồ đang tìm hiểu con đường thật. Từ thực tế rằng sự xuất hiện và công tác của cả hai lần nhập thể của Đức Chúa Trời đã bị giới tôn giáo lên án, chúng ta có thể thấy rằng giới tôn giáo đã trở nên đen tối và xấu xa đến mức trở nên chống đối lại Đức Chúa Trời. Vì vậy, không thể tránh khỏi việc Đức Chúa Trời bị các thế lực của Sa-tan lên án và bức hại khi Ngài đến thế giới gian ác này để thực hiện công tác của Ngài.

Vậy khi tìm hiểu con đường thật, chúng ta nên có thái độ như thế nào khi đối mặt với sự lên án và thách thức của những người đứng đầu giới tôn giáo? Nếu chúng ta nghĩ về Phi-e-rơ, Giăng và các môn đồ khác trong những ngày đầu đó, họ đã không tin một cách mù quáng những lời dối trá của các lãnh đạo tôn giáo lên án Đức Chúa Jêsus, mà thay vào đó họ khiêm tốn tìm cách lắng nghe tiếng Chúa. Khi họ nhận ra lời của Đức Chúa Jêsus là lẽ thật, là tiếng Đức Chúa Trời, họ có thể buông bỏ các ý niệm của mình và đi theo Chúa, cuối cùng nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Đúng như lời Đức Chúa Jêsus từng phán: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho(Ma-thi-ơ 7:7). Nếu chúng ta muốn biết liệu Tia chớp phương Đông có phải là con đường thật hay không, thì chúng ta nên tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng và đọc những lời do Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ. Đây là cách duy nhất để đến được với lẽ thật của vấn đề. Nếu chúng ta mù quáng tin vào những gì các mục sư và trưởng lão nói, thì có khả năng chúng ta sẽ theo chân của những người Do Thái tầm thường trong thời Jêsus, thông đồng với người Pha-ri-si, chống lại và loại bỏ Đức Chúa Jêsus, bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu con đường thật và mãi mãi không thể nghinh đón sự trở lại của Chúa.

Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng Tia chớp phương Đông là con đường thật?

Vậy làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng Tia chớp phương Đông là con đường thật? Hãy đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nguyên tắc cơ bản nhất trong việc tìm kiếm con đường thật là gì? Ngươi phải xem liệu có công tác của Đức Thánh Linh trong con đường này hay không, liệu những lời này có phải là sự bày tỏ của lẽ thật hay không, ai được chứng thực, và nó có thể mang lại cho ngươi những gì. Việc phân biệt giữa con đường thật và con đường giả đòi hỏi một số khía cạnh của kiến thức cơ bản, điều cơ bản nhất của nó là phải chỉ ra được liệu có công tác của Đức Thánh Linh hiện diện trong đó hay không. Vì thực chất niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời là niềm tin vào Thần của Đức Chúa Trời, và thậm chí niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời nhập thể là bởi vì xác thịt này là hiện thân của Thần của Đức Chúa Trời, có nghĩa là niềm tin như vậy vẫn là niềm tin vào Thần. Có những sự khác biệt giữa Thần và xác thịt, nhưng bởi vì xác thịt này đến từ Thần, và là Lời trở nên xác thịt, do đó những gì con người tin vào vẫn là thực chất vốn có của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, để phân biệt liệu đó có phải là con đường thật hay không, trên hết ngươi phải xem liệu nó có công tác của Đức Thánh Linh hay không, sau đó ngươi phải xem liệu có lẽ thật trong con đường này hay không. Lẽ thật là tâm tính sống của nhân tính bình thường, nghĩa là, điều được đòi hỏi ở con người khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên họ từ lúc ban đầu, cụ thể là toàn bộ nhân tính bình thường (bao gồm ý thức của con người, sự sáng suốt, sự khôn ngoan và kiến thức cơ bản về việc làm người). Nghĩa là, ngươi cần xem liệu con đường này có thể dẫn con người vào một đời sống của nhân tính bình thường hay không, liệu lẽ thật được nhắc đến có cần thiết dựa theo hiện thực của nhân tính bình thường hay không, liệu lẽ thật này có thiết thực và thật hay không, và liệu nó có phải là hợp thời nhất hay không. Nếu có lẽ thật, thì nó có thể dẫn con người vào những trải nghiệm thật và bình thường; hơn nữa, con người trở nên bình thường hơn bao giờ hết, ý thức của con người trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết, đời sống của con người trong xác thịt và đời sống thuộc linh trở nên quy củ hơn bao giờ hết, và những cảm xúc của con người trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Đây là nguyên tắc thứ hai. Có một nguyên tắc khác, đó là liệu con người có kiến thức ngày càng tăng về Đức Chúa Trời hay không, liệu việc trải nghiệm công tác và lẽ thật như vậy có thể truyền cảm hứng yêu mến Đức Chúa Trời trong họ, và đưa họ đến gần hơn với Đức Chúa Trời hay không. Qua đây có thể đo lường được liệu con đường này có phải là con đường thật hay không(Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Lời Đức Chúa Trời nói rất rõ ràng rằng có ba nguyên tắc chính để phân biệt giữa con đường thật và con đường giả. Trước tiên, hãy xem liệu con đường đó có công tác của Đức Thánh Linh hay không. Đức Chúa Trời là Thần, và mặc dù Đức Chúa Trời làm việc trong xác thịt, nhưng bản chất của Ngài vẫn là bản chất của Thần của Đức Chúa Trời, do đó công tác của Đức Chúa Trời phải đi đôi với công tác của Đức Thánh Linh. Thứ hai, hãy xem liệu con đường đó có lẽ thật hay không. Chúng ta tất thảy đều biết rằng chỉ có lời Đức Chúa Trời là lẽ thật; lẽ thật có thể trở thành chính sự sống của chúng ta, nó là nguyên tắc chi phối hành vi, cách cư xử và sự thờ phượng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, và nó có thể cho phép chúng ta khôi phục nhân tính đúng đắn. Thứ ba, hãy xem liệu con đường đó có thể giúp mọi người ngày càng hiểu biết về Đức Chúa Trời hay không. Bởi vì công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời, bởi vì mọi thứ Ngài tỏ lộ là những gì Ngài có và Ngài là gì, và bởi vì mỗi khi Đức Chúa Trời xuất hiện và làm việc để cứu rỗi con người, Ngài đều nói với con người ý muốn của Ngài và yêu cầu của Ngài; chúng ta càng đọc nhiều lời Đức Chúa Trời và càng trải nghiệm nhiều công tác của Ngài, thì đức tin của chúng ta vào Đức Chúa Trời càng lớn và sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời càng tăng lên.

Chẳng hạn, khi Đức Chúa Jêsus đến thực hiện công tác của Ngài, Ngài đã ban nhiều ân điển cho con người, Ngài đã chữa lành người bệnh và đuổi quỉ, và Ngài đã mang đến con đường ăn năn cho nhân loại. Ngài đã dạy con người xưng tội và ăn năn, yêu thương người lân cận như chính mình, vác thập giá của mình, nhẫn nại và khoan dung, tha thứ cho người khác bảy mươi lần bảy, yêu kính Đức Chúa Trời toàn tâm và toàn trí, v.v. Những lời dạy này từ Đức Chúa Jêsus là những lời không con người nào có thể thốt ra được. Trước khi Đức Chúa Jêsus đến và bày tỏ lẽ thật, những người sống theo luật pháp đã chỉ biết cách sống; họ không hiểu lẽ thật về cách yêu thương và tha thứ cho người khác. Nhưng bằng cách đi theo Chúa và thực hành những lời dạy của Ngài, họ thấy rằng lời của Đức Chúa Jêsus là lẽ thật và nó có thể chỉ cho con người thời đó con đường thực hành. Mọi người cũng đã hiểu ra qua công tác của Đức Chúa Jêsus rằng tâm tính của Đức Chúa Trời tràn đầy lòng thương xót và nhân từ, và họ đã trở nên sẵn lòng quay về với Chúa. Mặc cho thực tế rằng công tác của Đức Chúa Jêsus vào thời đó đã liên tục gặp phải sự lên án, thách thức và bức hại dưới bàn tay của các thầy trưởng tế, thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, nhưng số lượng người theo Đức Chúa Jêsus ngày càng đông hơn bao giờ hết. Cuối cùng, các lãnh đạo tôn giáo này đã thông đồng với chính quyền La Mã để đóng đinh Đức Chúa Jêsus, vì tin rằng bằng cách làm như vậy, họ sẽ phế bỏ được công tác của Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, những người chân thành tin tưởng nơi Đức Chúa Trời đã thấy được từ công tác và lời Ngài rằng công tác của Ngài đến từ Đức Chúa Trời, và vì thế họ đã đi theo Ngài với tấm lòng tràn đầy đức tin và truyền bá phúc âm của Chúa, cho dù chính quyền La Mã và giới tôn giáo thời đó đã bức hại họ như thế nào đi nữa. Phúc âm của Đức Chúa Jêsus hiện đã đến tận cùng của vũ trụ và mọi ngóc ngách trên thế giới, và không thế lực nào có thể ngăn cản được. Chúng ta có thể thấy được từ thành quả của lời và công tác của Đức Chúa Jêsus rằng công tác của Ngài đến từ Đức Chúa Trời và đó là con đường thật.

Tương tự, nếu chúng ta muốn xác nhận liệu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải là con đường thật hay không, chúng ta có thể xem liệu lẽ thật có được thể hiện trong công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng hay không, liệu nó có công tác của Đức Thánh Linh hay không, và liệu nó có cho phép mọi người hiểu biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời hay không. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến trong thời kỳ sau rốt, và trên nền tảng công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, Ngài đã bày tỏ tất thảy những lẽ thật giúp con người đạt được sự làm tinh sạch và sự cứu rỗi hoàn toàn; Ngài thực hiện bước công tác phán xét và làm tinh sạch con người, và Ngài cứu rỗi chúng ta khỏi một cuộc sống đau khổ trong vòng tội lỗi và xưng tội. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Công tác của Đức Chúa Trời trong sự nhập thể hiện tại là bày tỏ tâm tính của Ngài chủ yếu thông qua hình phạt và sự phán xét. Dựa trên nền tảng này, Ngài mang đến nhiều lẽ thật hơn cho con người và chỉ cho họ nhiều cách thực hành hơn, qua đó đạt được mục tiêu của Ngài là chinh phục con người và cứu rỗi con người khỏi tâm tính bại hoại của chính họ. Đây là những gì đằng sau công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Thông qua công tác phán xét và hành phạt này, con người sẽ hoàn toàn biết được thực chất ô uế và bại hoại trong chính bản thân mình, họ sẽ có thể thay đổi hoàn toàn và trở nên thanh sạch. Chỉ bằng cách này, con người mới có thể trở nên xứng đáng để trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời. Mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là để con người có thể được làm cho thanh sạch và được thay đổi; thông qua sự phán xét và hành phạt bằng lời, cũng như thông qua sự tinh luyện, con người có thể gột sạch sự bại hoại của mình và được làm cho tinh sạch. Thay vì xem giai đoạn công tác này là công tác cứu rỗi, sẽ thích hợp hơn khi nói đó là công tác làm tinh sạch(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho chúng ta biết những lẽ thật như là lẽ mầu nhiệm của kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời, lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể của Đức Chúa Trời, kết cục và điểm đến trong tương lai của loài người, ý nghĩa của việc được cất lên, cách phân biệt Đấng Christ thật với Christ giả, lẽ thật về việc con người bị Sa-tan làm cho bại hoại, cách thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi, và cách để kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Tất cả những lẽ thật này đã được Đức Chúa Trời bày tỏ theo nhu cầu của chúng ta, chúng là những lẽ thật cao hơn những lẽ thật trong Thời đại Ân điển. Chúng không chỉ cho chúng ta biết những lẽ mầu nhiệm trong công tác quản lý của Ngài, mà còn phơi bày những tâm tính sa-tan của chúng ta, chẳng hạn như kiêu ngạo, ác độc, ích kỷ, giả dối và hung ác. Bằng cách trải qua sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, chúng ta thấy được Đức Chúa Trời khinh ghét sự bại hoại của con người như thế nào, chúng ta nhận thấy tâm tính công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời mà không được phép xúc phạm, và lòng kính sợ Đức Chúa Trời khởi lên trong chúng ta. Sau đó, chúng ta không còn dám khinh suất phạm tội và chống lại Đức Chúa Trời nữa, chúng ta trở nên sẵn sàng phản bội xác thịt của mình và thực hành lẽ thật, và chúng ta dần dần bắt đầu sống thể hiện ra một chút dáng vẻ của con người. Chúng ta cũng bắt đầu thực sự nhận thức rõ được rằng, nếu không có sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được những tâm tính sa-tan vốn bám rễ sâu trong chúng ta; chúng ta chỉ có thể giống như những người trong giới tôn giáo, vĩnh viễn bị mắc kẹt trong vòng tội lỗi và xưng tội. Ngay cả khi chúng ta tin vào Đức Chúa Trời cho đến phút cuối cùng, chúng ta vẫn không thể đạt được sự cứu rỗi hoàn toàn từ Đức Chúa Trời. Bằng cách trải nghiệm công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, chúng ta thấy rằng tâm tính của Đức Chúa Trời không chỉ là nhân từ và yêu thương, mà hơn thế nữa, nó còn công chính và oai nghi, và không khoan thứ cho sự xúc phạm. Bất kể tâm tính của Đức Chúa Trời là nhân từ và yêu thương hay công chính và oai nghi, thì nó luôn chứa đựng sự cứu rỗi cao cả của Đức Chúa Trời dành cho con người.

Ngoài ra, nếu đó là công tác của Đức Chúa Trời hoặc con đường thật, thì nó có công tác của Đức Thánh Linh và được Đức Thánh Linh nâng đỡ, và không thế lực thù địch nào có thể cản đường công tác của Đức Chúa Trời. Kể từ khi Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện và bắt đầu làm việc tại Trung Quốc vào năm 1991, chính quyền Trung Quốc và giới tôn giáo đã không ngừng chống lại và bức hại Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tuy nhiên, phúc âm của vương quốc Đức Chúa Trời chưa hề bị cản trở bởi những thế lực thù địch này, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi tầm hai mươi năm gì đấy, nó đã lan rộng khắp đại lục Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Cuốn sách về lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Lời xuất hiện trong xác thịt, đã có trên mạng từ lâu và đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng, được rao giảng và chứng thực công khai cho toàn thể nhân loại. Các bộ phim, các màn biểu diễn múa, ca kịch, tấu hài, tất thảy đều làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, cũng như những lời chứng dựa trên trải nghiệm của các anh chị em đã trải qua sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời cũng như trải qua quá trình làm cho tinh sạch và chuyển hóa tâm tính bại hoại của họ, đều đã được đăng lên mạng trực tuyến. Nhiều tín đồ chân chính mong mỏi Đức Chúa Trời xuất hiện đã nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và xem những lời chứng dựa trên trải nghiệm này — sự sáng đã bước vào cuộc đời họ. Họ đã trở nên chắc chắn rằng những lời do Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ là lời phán của Đức Thánh Linh đối với các hội thánh, và rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự trở lại của Đức Chúa Jêsus, rằng tia chớp phương Đông là con đường thật. Lần lượt, tất cả đều đến dưới danh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Các Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hiện đã được thành lập ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới, và điều này hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri này của Đức Chúa Jêsus: “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27).

Thưa các anh chị em, từ thành quả công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, chúng ta có thể chắc chắn rằng Tia chớp phương Đông có công tác của Đức Thánh Linh và sự thể hiện của lẽ thật, và bằng cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục phát triển. Tia chớp phương Đông là con đường thật, là sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Jêsus tái lâm. Việc chúng ta liệu có thể theo bước chân của Chiên Con và được Đức Chúa Trời ban phước hay không sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi cá nhân chúng ta. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Công tác của Đức Chúa Trời dâng lên như một làn sóng mạnh mẽ. Không ai có thể giữ chân Ngài, và không ai có thể ngăn bước chân Ngài. Chỉ những người cẩn thận lắng nghe lời Ngài, và những người tìm kiếm, khao khát Ngài, mới có thể đi theo bước chân Ngài và nhận được lời hứa của Ngài. Những kẻ không làm như vậy sẽ phải chịu tai họa tràn ngập và sự trừng phạt thích đáng(Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Các ngươi không được mù quáng chỉ trích những lời Đức Chúa Trời bày tỏ vì sự xuất hiện của các Christ giả trong thời kỳ sau rốt, và ngươi không được trở thành người báng bổ Đức Thánh Linh vì các ngươi sợ bị lừa dối. Đó chẳng phải là một điều rất đáng tiếc sao? Nếu, sau khi đã xem xét kỹ càng, ngươi vẫn tin rằng những lời này không phải là lẽ thật, không phải là con đường, và không phải là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, thì cuối cùng ngươi sẽ bị trừng phạt, và ngươi sẽ không được phước lành. Nếu ngươi không thể chấp nhận lẽ thật được phán vô cùng dễ hiểu và rõ ràng như thế, thì chẳng phải ngươi không đủ tư cách nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng phải ngươi là người không đủ phước để trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời sao? Hãy nghĩ về điều đó! Đừng hấp tấp và bồng bột, và đừng xem niềm tin vào Đức Chúa Trời chỉ là trò chơi. Hãy suy nghĩ vì đích đến của ngươi, vì triển vọng của ngươi, vì sự sống của ngươi, và đừng đùa giỡn với bản thân mình. Ngươi có thể chấp nhận những lời này không?(Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger