Chúng ta có thể nghênh đón Chúa nếu mù quáng đề phòng các đấng tiên tri giả và Christ giả không

04/10/2020

Tất cả mọi loại thảm họa hiện đang xảy ra và những lời tiên tri trong Kinh Thánh liên quan đến sự xuất hiện của Chúa giờ đây đã ứng nghiệm phần lớn. Lòng nhiều anh chị em cảm thấy rằng phải chăng Chúa đã trở lại, và tất cả họ đều đang tìm kiếm Chúa. Tuy nhiên, có rất nhiều người nghĩ về những đoạn sau trong Kinh Thánh: “Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn(Ma-thi-ơ 24:23-24). Mặc dù họ có thể nghe ai đó chứng thực rằng Chúa đã trở lại, họ không tìm kiếm hay tìm hiểu về tuyên bố đó, mà thay vào đó, họ đi theo giới tôn giáo và bám vào quan niệm cho rằng “mọi thông điệp rao giảng rằng Chúa đã trở lại trong xác thịt là sai”. Nếu chúng ta làm vậy, liệu chúng ta có thể nghênh đón sự trở lại của Chúa không? Đức Chúa Jêsus đã nhiều lần tiên tri rằng Ngài sẽ trở lại, vì vậy nếu chúng ta lý giải rằng lời Ngài có nghĩa là mọi thông điệp rao giảng rằng Chúa đã trở lại trong xác thịt là sai, thì chẳng phải chúng ta đang chối bỏ sự trở lại của Chúa hay sao? Rồi chúng ta sẽ chống đối Đức Chúa Trời và thực sự phạm một sai lầm khủng khiếp. Khi nói đến việc chờ đợi sự trở lại của Chúa, chúng ta không thể luôn đề phòng một cách bị động, bởi vì, làm như vậy, chúng ta sẽ bỏ lỡ sự trở lại của Chúa. Để nghênh đón Chúa, chúng ta phải tích cực tìm cách lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời, như trong Kinh Thánh từng nói: “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). Sách Khải Huyền cũng đã tiên tri rằng: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải huyền 3:20), và “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải huyền 2:7). Ý muốn của Chúa là chúng ta tiếp tục thận trọng và tập trung lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Khi ai đó làm chứng rằng Chúa đã trở lại, chúng ta phải là những nữ đồng trinh khôn ngoan chủ động tìm kiếm tiếng của Chúa, chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể nghênh đón Chúa. Nếu tất cả những gì chúng ta làm chỉ là đề phòng các Christ giả và cuối cùng đóng cửa ngăn Chúa khi Ngài trở lại, thì khác gì bỏ ăn vì sợ nghẹn? Và chẳng phải chúng ta sẽ giống những nữ đồng trinh dại dột, không thể nghênh đón Chúa, bị bỏ mặc và loại bỏ ư? Các con chiên của Đức Chúa Trời lắng nghe tiếng Ngài; những người thực sự có tố chất và sự sáng suốt sẽ nghe theo tiếng của Đức Chúa Trời, và họ có thể tìm kiếm lẽ thật và phân biệt Đấng Christ thật và Christ giả. Họ sẽ không bị Christ giả lừa dối. Giờ đây điều chúng ta nên hiểu hơn mọi điều khác là làm thế nào để phân biệt Đấng Christ thật và Christ giả. Chỉ khi làm vậy, chúng ta mới được bảo vệ khỏi sự lừa dối của Christ giả, và sẽ có thể nghênh đón sự trở lại của Chúa. Thông công của chúng ta dưới đây sẽ liên quan đến khía cạnh này của lẽ thật.

Chúng ta có thể nghênh đón Chúa nếu mù quáng đề phòng các đấng tiên tri giả và Christ giả không

Cách đầu tiên để phân biệt Đấng Christ thật và Christ giả: Biết Đấng Christ là lẽ thật, con đường, và sự sống

Để phân biệt ai đó là Đấng Christ thật hay Christ giả, chúng ta phải xem liệu họ có thể bày tỏ lẽ thật và họ có thể thực hiện công tác cứu rỗi con người hay không. Đức Chúa Trời phán: “Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, và vì thế mà bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này chứng tỏ con người thật tối tăm và dốt nát(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi là Đấng Christ, và vì vậy, Đấng Christ mà có thể ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì thái quá, bởi Ngài sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự khôn ngoan trong công tác của Ngài, điều mà con người không thể đạt được. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ, mà không thể thực hiện được công tác của Đức Chúa Trời đều là những kẻ giả mạo. Đấng Christ không chỉ là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trần thế, mà còn là xác thịt cụ thể Đức Chúa Trời mang khi Ngài thực hiện và hoàn tất công tác của Ngài giữa con người. Xác thịt này không thể thay thế được bởi bất kỳ con người nào, mà là một xác thịt có khả năng gánh vác trọn công tác của Đức Chúa Trời trên đất, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người. Sớm muộn gì những kẻ mạo nhận Đấng Christ hết thảy cũng sẽ gục ngã, bởi cho dù họ có tự xưng là Đấng Christ, nhưng họ không sở hữu chút gì thực chất của Đấng Christ. Và bởi thế mà Ta nói rằng tính xác thực của Đấng Christ không thể được định nghĩa bởi con người, mà chỉ có thể được trả lời và quyết định bởi bản thân Đức Chúa Trời(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Lời Đức Chúa Trời nói rất rõ ràng rằng chỉ có Đức Chúa Trời nhập thể mới được gọi là Đấng Christ. Đấng Christ là Thần của Đức Chúa Trời được hiện thực hóa trong xác thịt, đó là, Đức Chúa Trời có gì và là gì, tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, tất cả đều được hiện thực hóa trong xác thịt. Đấng Christ sở hữu thực chất thiêng liêng, Ngài là hiện thân của lẽ thật; Ngài có thể bày tỏ lẽ thật để chăn chiên và chu cấp cho con người mọi lúc mọi nơi, và chỉ có Đấng Christ mới có thể thực hiện công tác cứu chuộc và cứu rỗi cho nhân loại này. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Chẳng hạn, Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ nhập thể; Ngài có thể bày tỏ lẽ thật mọi lúc mọi nơi, Ngài đã mang đến cho con người con đường hối cải, và giải thoát con người khỏi sự phê phán nghiêm khắc của luật pháp. Chúa cũng đưa ra một số yêu cầu cho chúng ta, giúp chúng ta hiểu cách yêu thương và tha thứ cho người khác, và để gánh lấy tội lỗi của chúng ta, Ngài đã tự để mình bị đóng đinh. Tất cả công việc Đức Chúa Jêsus đã làm và lời Ngài đã nói, cũng như tình yêu và lòng thương xót của Ngài dành cho nhân loại, đều là những điều mà không con người nào có thể đạt được, và chúng hoàn toàn đại diện cho thân phận của Đức Chúa Trời.

Mặt khác, Christ giả có thực chất ác thần và ma quỷ. Christ giả hoàn toàn không có lẽ thật, càng không có khả năng bày tỏ lẽ thật. Hầu hết chúng đều vô cùng kiêu ngạo và lố bịch. Chúng biết rằng con người tôn thờ kiến thức Kinh Thánh, và do đó chúng lợi dụng điều đó để bóp méo Kinh Thánh, tách lời ra khỏi bối cảnh, đưa ra toàn lý thuyết ngớ ngẩn để lừa gạt con người. Lời nói của chúng không những không thể mang đến sự thay đổi tâm tính cho con người hoặc giúp con người hiểu về Đức Chúa Trời, mà còn khiến tâm hồn con người trở nên tăm tối và chán nản. Chúng không dám công khai những lời của mình để hết thảy nhân loại tìm kiếm và tìm hiểu, và chỉ có thể bí mật lừa gạt một vài người thiếu sáng suốt. Vì vậy, để phân biệt Đấng Christ thật và Christ giả, trước tiên chúng ta phải phân biệt được thực chất của họ; chỉ có Đấng Christ sở hữu thực chất thiêng liêng mới có thể bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi và chu cấp cho nhân loại, trong khi những người không có thực chất thiêng liêng không thể làm được điều này, dù họ có nhiều kiến thức hay có năng lực đến mức nào. Những ác thần và ma quỷ càng không thể bày tỏ lẽ thật hay thực hiện công việc cứu rỗi con người; tất cả những gì chúng làm là lừa gạt và làm bại hoại con người. Vì thế, rõ ràng, để phân biệt Đấng Christ thật và Christ giả, chúng ta phải biết rằng Đấng Christ là lẽ thật, con đường, và sự sống. Giống như lời Đức Chúa Jêsus đã nói, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống(Giăng 14:6). “Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó(Khải huyền 14:4).

Cách thứ hai để phân biệt Đấng Christ thật và Christ giả: Công việc của Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ, và Ngài không lặp lại công việc của mình.

Như chúng ta đều biết, Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ, và Ngài không lặp lại công việc của mình. Do đó, chúng ta có thể sử dụng điểm này để phân biệt Đấng Christ thật và Christ giả. Trước tiên, chúng ta hãy đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời, “Nếu, trong thời nay, nổi lên một người có thể tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, trừ quỷ, chữa lành kẻ đau, và làm nhiều phép lạ, và nếu kẻ này tuyên bố rằng họ là Jêsus đã đến, thì đây sẽ là sự giả mạo tạo ra bởi những tà linh, bắt chước Jêsus. Hãy nhớ điều này! Đức Chúa Trời không lặp lại cùng một công tác. Giai đoạn công tác của Jêsus đã được hoàn tất, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thực hiện lại giai đoạn công tác đó nữa. … Nếu, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời vẫn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, và vẫn trừ quỷ và chữa lành kẻ đau – nếu Ngài làm giống hệt như Jêsus – thì Đức Chúa Trời sẽ lặp lại cùng một công tác, và công tác của Jêsus sẽ không có ý nghĩa hoặc giá trị gì. Do đó, Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác trong từng thời đại. Một khi từng giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đã hoàn thành, thì nó sẽ sớm bị tà linh bắt chước, và sau khi Sa-tan bắt đầu theo sau gót chân của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đổi sang một phương pháp khác. Một khi Đức Chúa Trời đã hoàn thành một giai đoạn công tác của Ngài, thì nó bị các tà linh bắt chước. Các ngươi nên biết rõ về điều này(Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Từ lời Đức Chúa Trời chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ, và Ngài không lặp lại công việc của mình. Mỗi khi Đức Chúa Trời thực hiện công việc, Ngài sẽ bắt đầu một thời đại mới và kết thúc thời đại cũ, mang lại một giai đoạn làm việc mới hơn và ở tầm cao hơn. Chẳng hạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã hoàn thành công việc của Thời đại Luật pháp để ban bố luật pháp và điều răn, đồng thời dẫn dắt cuộc sống của con người. Khi Đức Chúa Jêsus đến để thực hiện công việc của Ngài, Ngài đã không lặp lại công việc từng làm trước đó; thay vào đó, Ngài kết thúc Thời đại Luật pháp và bắt đầu Thời đại Ân điển, và Ngài đã thực hiện công việc cứu rỗi con người và xá tội của mình. Chỉ có bản thân Đức Chúa Trời mới có thể làm được việc đó. Tuy nhiên, vì Christ giả không có thực chất của Đức Chúa Trời, nên họ không có khả năng làm công việc của Đức Chúa Trời, càng không thể bắt đầu một thời đại mới và kết thúc thời đại cũ. Tất cả những gì họ có thể làm là theo dõi công việc của Đức Chúa Trời, bắt chước giọng điệu của lời Đức Chúa Trời và những lời Ngài đã nói, và bắt chước công việc mà Đức Chúa Trời đã làm trong quá khứ. Họ tỏ ra vài dấu kỳ và phép lạ đơn giản và đóng giả Đức Chúa Trời để lừa dối mọi người. Không chỉ thế, Christ giả không có thẩm quyền; bất kể họ cố gắng bắt chước Chúa như thế nào đi nữa, họ vẫn không bao giờ có thể thực hiện những dấu kỳ và phép lạ như Đức Chúa Jêsus đã làm, chẳng hạn như cho năm nghìn người ăn no bằng hai con cá và năm ổ bánh mì và đưa La-xa-rơ trở về từ cõi chết. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt tuyệt đối sẽ không lặp lại công việc mà Đức Chúa Jêsus đã thực hiện trước đó và tất cả những người bắt chước công việc của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, những người đã tỏ ra vài dấu kỳ và phép lạ đơn giản, chữa lành kẻ đau, trừ quỷ để lừa dối con người, gần như chắc chắn đều là những ác thần ngụy trang, họ là Christ giả. Đó là lý do vì sao Đức Chúa Jêsus trao cho chúng ta cảnh báo này: “Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn(Ma-thi-ơ 24:24).

Từ mối thông công này, giờ đây chúng ta có biết rằng chỉ có Đấng Christ có thực chất sự sống của Đức Chúa Trời, và chỉ có Đấng Christ mới có thể bày tỏ lẽ thật và chu cấp được cho đời sống của con người. Khi những ai yêu lẽ thật và khao khát lẽ thật lắng nghe lời Đức Chúa Trời, họ sẽ bị lời Ngài lôi cuốn và chinh phục. Những người như thế thuộc về Đức Chúa Trời; họ có thể hiểu được tiếng của Đức Chúa Trời và nhận ra Đấng Christ chính là Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, Phi-e-rơ, Giăng và tất cả các môn đồ khác từ lời của Đức Chúa Jêsus đều biết rằng Ngài chính là Đấng Mê-si sẽ đến, và vì thế, họ bắt đầu lần lượt đi theo Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng giờ đây đã đến trong những ngày sau rốt, và, bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời, Ngài thực hiện công tác phán xét, và Ngài bày tỏ toàn bộ lẽ thật để cứu rỗi loài người; Ngài gợi mở toàn bộ lẽ mầu nhiệm của thực chất công tác quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời, và Ngài phơi bày thực chất và bản tính Sa-tan của con người, để con người có thể nhận thức được lẽ thật về sự bại hoại của mình và tìm ra con đường dẫn đến những thay đổi trong tâm tính mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng còn cho chúng ta biết cách đưa lời của Đức Chúa Trời vào thực hành, cách sống trọn vẹn nhân tính, cùng với nhiều điều khác, tất cả những điều này tạo nên con đường đến với sự sống vĩnh hằng. Công tác cứu rỗi loài người được Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện chính là công việc của bản thân Đức Chúa Trời, hoàn toàn khớp với những lời tiên tri trong Kinh Thánh, “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). “Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc(Giăng 12:47).

Giờ đây, cuốn sách chứa những lời Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ, Lời xuất hiện trong xác thịt, đã được công khai trên mạng để những người yêu lẽ thật trên khắp thế giới theo đuổi và tìm hiểu. Nhiều người khao khát Đức Chúa Trời xuất hiện đã đọc những lời Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ và đã biết đó là tiếng nói của Đức Chúa Trời, và từ đó chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus trở lại trong những ngày sau rốt. Từng người lần lượt theo bước chân của Chiên Con và trở về trước ngôi của Đức Chúa Trời. Đây hoàn toàn là kết quả công việc của chính Đức Chúa Trời, hoàn toàn khớp với lời tiên tri này trong đoạn 2 Chương 2 của Sách “Ê-sai”, “Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Ðức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó”. Rõ ràng là trong việc nghênh đón Đức Chúa Trời, điều mấu chốt là tập trung lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời, và nhận ra Đấng Christ chính là lẽ thật, con đường và sự sống. Chúng ta nên tìm kiếm và tìm hiểu khi nghe thấy đâu đó có lời phán của Đức Chúa Trời hoặc ai đó đang rao giảng về sự trở lại của Chúa. Nếu chúng ta vẫn sợ bị lừa dối bởi Christ giả và luôn đề phòng, nếu chúng ta không dám tìm kiếm hoặc tìm hiểu, và từ chối chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Toàn Năng – Đấng Christ trong những ngày sau rốt – thì chẳng phải chúng ta quá mê muội sao? Nếu làm vậy, chúng ta sẽ mãi mãi mất đi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger