Làm sao để trở thành những trinh nữ khôn ngoan và lắng nghe tiếng Chúa để nghênh tiếp Ngài

04/10/2020

Đức Chúa Jêsus phán: “Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại(Ma-thi-ơ 24:6-8). Các thảm họa hiện đang xảy ra với số lượng ngày càng nhiều trên toàn thế giới: virus corona Vũ Hán, châu chấu ở châu Phi, cháy rừng ở Úc và các thảm họa khác cũng lần lượt xuất hiện. Bốn mặt trăng máu cũng đã xuất hiện. Những lời tiên tri về việc Chúa sắp đến cơ bản đã được ứng nghiệm; Chúa hẳn là đã trở lại. Một vấn đề nằm trong tâm trí của nhiều tín đồ Chúa là đây: Làm thế nào chúng ta có thể trở thành những nữ đồng trinh khôn trong việc đón nhận sự trở lại của Chúa? Đức Chúa Jêsus đã từng phán: “Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình(Ma-thi-ơ 25:1-4). Chúng ta có thể thấy trong Kinh thánh rằng những nữ đồng trinh khôn đã chuẩn bị sẵn dầu đốt đèn và cung kính chờ đợi sự xuất hiện của Chúa. Cuối cùng, họ đã có thể nghinh đón Ngài và tham dự bữa tiệc tại vương quốc thiên đàng. Vì vậy, nhiều anh chị em tin rằng miễn là họ luôn đọc kinh thánh, tham dự các buổi họp mặt, siêng năng thực hiện công việc của Chúa và chờ đợi một cách cung kính, điều này nghĩa là họ đã chuẩn bị dầu và là những nữ đồng trinh khôn, và họ sẽ được nâng lên vương quốc thiên đàng khi Chúa đến. Tuy nhiên, chúng ta đã thực hành điều này qua nhiều năm, và bây giờ tất cả các loại thảm họa đã đến, nhưng chúng ta vẫn chưa được tiếp đón Chúa. Điều này khiến ta không có lựa chọn nào khác ngoài suy ngẫm, và tự hỏi: Có phải siêng năng thực hiện công việc của Chúa theo cách này thực sự là một nữ đồng trinh khôn không? Liệu chúng ta có thể tiếp đón Chúa và được nâng lên trước cơn hoạn nạn không?

lắng nghe tiếng Chúa

Đọc Kinh thánh, cầu nguyện và siêng năng thực hiện công việc của Chúa thì có thể nghênh tiếp được Chúa?

Hãy nghĩ lại về các thầy thông giáo, thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si. Tất cả họ đều am tường Kinh thánh, và gia đình họ đã phụng sự Đức Chúa Trời qua nhiều thế hệ. Họ nghiêm chỉnh tuân theo luật pháp, tuân thủ các điều răn, làm việc siêng năng và thậm chí đi khắp nơi trên thế giới để truyền bá Phúc Âm của Đức Chúa Trời. Có thể nói rằng họ đã làm khá nhiều việc, chịu đựng không ít đau khổ và tôn kính chờ đợi sự xuất hiện của Đấng Mê-si. Theo quan niệm và trí tưởng tượng của chúng ta, lẽ ra họ phải là những người đủ tư cách hơn bất cứ ai để tiếp đón Chúa và nhận được sự cứu rỗi và ân điển của Ngài. Nhưng sự thật là gì? Khi Đức Chúa Jêsus trở nên xác thịt và đến thực hiện công việc, những người này không chỉ không nhận ra Đức Chúa Jêsus mà còn thậm chí còn tin rằng, trên cơ sở các quan niệm và trí tưởng tượng của họ, “bất cứ ai không được gọi là “Đấng Mê-si” thì không phải là Đức Chúa Trời”. Họ có thể nghe rõ rằng những lời của Chúa có thẩm quyền và quyền năng, nhưng trên cơ sở những quan niệm và trí tưởng tượng của mình, họ đã lên án công tác và lời của Đức Chúa Jêsus là xa rời Kinh thánh. Họ đã dùng điều này như một sự biện minh để phủ nhận rằng Chúa là chính Đức Chúa Trời, và họ cũng đã nắm lấy điều này để phán xét và báng bổ Đức Chúa Jêsus. Họ đã không có lấy một chút tôn kính Đức Chúa Trời trong lòng; họ không hiểu, và cũng không tìm kiếm hay điều tra việc này. Họ thậm chí đã làm việc với chính quyền La Mã để đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập giá, và cuối cùng họ đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Có thể thấy chỉ quan tâm đến việc lao nhọc và thực hiện công việc, nhưng không có chút ít kiến thức gì về Đức Chúa Trời, không có khả năng nghe tiếng của Đức Chúa Trời, sẽ không nghênh tiếp được Chúa.

Làm thế nào để trở thành nữ đồng trinh khôn ngoan để nghênh tiếp Chúa

Đức Chúa Jêsus từng phán: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta(Giăng 10:27). “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). Từ Kinh thánh, chúng ta có thể thấy rằng các nữ đồng trinh khôn có thể đón được chàng rể chủ yếu vì họ rất coi trọng việc nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Khi họ nghe thấy ai đó hét lên rằng chàng rể đang đến, các nữ đồng trinh khôn chủ động ra ngoài để đón người, và họ tìm kiếm và nghiên cứu. Cuối cùng, họ nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời trong lời Đức Chúa Trời, và vì thế họ tiếp đón được Chúa. Cũng giống như khi được ghi lại trong Kinh thánh, người phụ nữ Sa-ma-ri đã nghe Đức Chúa Jêsus phán: “Vì ngươi đã có năm đời chồng, còn người mà ngươi hiện có, chẳng phải là chồng ngươi; điều đó ngươi đã nói thật vậy(Giăng 4:18). Bà nhận ra rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể biết và phán về những điều ẩn chứa trong lòng mình. Kinh ngạc, bà hét lớn với những người khác: “Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Ðấng Christ sao?” (Giăng 4:29). Bà nhận ra từ lời của Ngài rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si mà việc Ngài đến đã được báo trước. Và rồi còn có Phi-e-rơ – trong suốt quãng thời gian ở với Chúa, ông đã thấy rằng những lời và công việc của Đức Chúa Jêsus không phải là những điều mà một người bình thường có thể nói và làm. Từ những lời và công tác của Chúa, ông nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời. Ngoài ra còn có Na-tha-na-ên, Giăng, Anh-rê và những người khác, tất cả đều nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời trong lời của Đức Chúa Jêsus. Họ nhận ra một cách chắc chắn rằng Đức Chúa Jêsus là chính Đức Chúa Trời, và họ từ bỏ mọi thứ để theo Ngài. Chỉ những người này mới là những nữ đồng trinh khôn.

Những sự thật ở trên cho thấy rõ rằng các nữ đồng trinh khôn là những người chú ý đến tiếng của Đức Chúa Trời, và khi họ nghe thấy những người khác truyền bá Phúc Âm của Đức Chúa Trời, họ có thể từ bỏ những quan niệm và trí tưởng tượng của riêng mình, và xem xét công tác của Đức Chúa Trời với lòng tìm kiếm khiêm nhường. Cuối cùng, họ có được sự khai sáng về Đức Chúa Trời, nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời và tiếp đón Chúa. Đối với những người không chú ý lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời, những người không tìm kiếm ngay cả sau khi nghe lẽ thật được bày tỏ, những người thiếu sự sáng suốt, những người chỉ ngoan cố bám lấy những lời nghĩa đen của Kinh thánh, và những người tin rằng bằng cách lao nhọc, dâng mình và dâng lễ vật, họ sẽ có thể nghinh đón sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, hết thảy bọn họ đều là những nữ đồng trinh dại, và cuối cùng họ sẽ mất đi sự cứu rỗi và ân điển của Đức Chúa Trời.

Sách Khải Huyền đã viết: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải huyền 2:7). “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải huyền 3:20). Những lời tiên tri này cho thấy rằng khi Chúa trở lại vào thời kỳ cuối cùng, Ngài sẽ phán. Ngày nay thảm họa ngày càng lớn, Đức Chúa Jêsus rất có thể đã trở lại, trong thời khắc quan trọng này, làm thế nào chúng ta có thể nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời? Tiếp theo, hãy cùng thông công về một vài nguyên tắc nữa.

1) Những lời phán Được Đức Chúa Trời bày tỏ có thẩm quyền và quyền năng, và chúng là một biểu hiện của tâm tính của Đức Chúa Trời

Như chúng ta đều biết, đó là những lời phán mà Đức Chúa trời đã sử dụng ngay từ đầu để sáng thế. Những lời phán của Đức Chúa Trời có thẩm quyền và quyền năng; ngay khi một lời của Đức Chúa Trời được phán ra, nó đã đạt được trong thực tế. Giống như Đức Chúa Trời đã phán trong Sáng thế Ký: “Phải có sự sáng; thì có sự sáng” (Sách sáng thế 1:3). “Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy(Sách sáng thế 1:9). Đức Giê-hô-va nói với Mô-sê, “Hãy truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên thánh, vì ta Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các người, vốn là thánh(Lê-vi 19:2). Cũng có những lời của Đức Chúa Jêsus đã vạch trần những người Pha-ri-si: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta: các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở(Ma-thi-ơ 23:13).

Một khi chúng ta đã nghe những lời của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận ra rằng không phải người bình thường có thể nói được chúng. Những lời Đức Chúa Trời có thể ra lệnh cho vạn vật; chúng được hình thành và được trở nên trọn vẹn bởi lời Ngài. Tất cả những kẻ chống lại và không vâng lời Đức Chúa Trời cũng có thể bị nguyền rủa bởi những lời Ngài. Nghe thấy những lời Ngài gây kinh hoàng cho chúng ta và chúng ta có thể cảm thấy rằng tâm tính của Đức Chúa Trời không cho phép bất cứ ai xúc phạm, rằng những lời Đức Chúa Trời thể hiện đầy đủ địa vị và thẩm quyền của Ngài, và trong những ngày sau rốt, chúng ta phải nhận ra liệu những gì mình nghe thấy có phải là tiếng của Chúa tái lâm hay không. Đây là cách chúng ta có thể đạt được sự sáng suốt.

2) Lời Đức Chúa Trời mặc khải những lẽ mầu nhiệm và phơi bày sự bại hoại và bí mật của nhân loại

Như chúng ta đã biết, Đức Chúa Jêsus nhập thể đã tiết lộ nhiều lẽ mầu nhiệm trong thời gian Ngài đến làm việc. Đó là “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần(Ma-thi-ơ 4:17) cũng như “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi(Ma-thi-ơ 7:21). Chỉ nhờ Chúa mặc khải những lẽ mầu nhiệm xung quanh lối vào vương quốc thiên đàng mà chúng ta biết rằng chỉ những ai thực sự ăn năn và trở thành những người làm theo ý muốn của Cha trên trời mới có thể bước vào vương quốc thiên đàng. Đây là điều mà chúng ta sẽ không bao giờ biết nếu Đức Chúa Jêsus không mặc khải lẽ mầu nhiệm này cho chúng ta.

Hơn nữa, Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời đã dò xét sâu thẳm lòng người. Đức Chúa Trời có một sự hiểu biết thấu đáo về chúng ta; chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể vạch trần sự bại hoại và những gì tồn tại trong lòng chúng ta. Chẳng hạn, Đức Chúa Jêsus đã nói về vấn đề của Na-tha-na-ên dưới gốc cây vả, cho phép Na-tha-na-ên nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si mà việc Ngài đến đã được báo trước. Ngoài ra còn có Ma-thi-ơ người thu thuế, người đã nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời vì Jêsus đã nói ra nội dung những lời cầu nguyện của ông. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng những lời Đức Chúa Trời không chỉ mặc khải những lẽ mầu nhiệm, mà còn phơi bày sự bại hoại và những bí mật của loài người; đây cũng là một cách chúng ta có thể phân biệt liệu đó có phải là tiếng của Đức Chúa Trời hay không.

3) Lời phán của Đức Chúa Trời có thể chu cấp nguồn sống và cung cấp một con đường cho con người

Đức Chúa Jêsus phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha(Giăng 14:6). Chính Đức Chúa Trời là lẽ thật; Đức Chúa Trời có thể bày tỏ lẽ thật là nguồn nuôi dưỡng cho con người phù hợp với nhu cầu của họ, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Trong Thời đại Luật pháp, nhân loại không biết cách sống hay thờ phượng Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời ban hành luật pháp qua Môi-sê để dẫn dắt mọi người trong đời sống của họ. Như đã nói trong Mười Điều Răn: “Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác(Phục Truyền Luật Lệ 5:6-7). “Ngươi chớ giết người. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. … Ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình. Ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình…(Phục Truyền Luật Lệ 5:17-21). Sau khi nghe những lời Đức Chúa Trời, người dân thời đó đã biết họ nên sống như thế nào và nên thờ phượng Đức Chúa Trời như thế nào. Sau đó, khi Đức Chúa Jêsus đến làm việc và truyền bá Phúc Âm của vương quốc thiên đàng, Ngài bắt đầu dạy mọi người rằng họ phải xưng tội và ăn năn, rằng họ phải khoan dung và kiên nhẫn, rằng họ phải yêu thương người khác như chính bản thân mình, rằng họ phải là muối và ánh sáng của trái đất, và hơn thế nữa. Cũng như khi Phi-e-rơ đặt câu hỏi này với Đức Chúa Jêsus: “Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” (Ma-thi-ơ 18:21), Jêsus bảo thẳng với Phi-e-rơ rằng: “Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy(Ma-thi-ơ 18:22). Sau khi nghe Chúa nói những lời này, Phi-e-rơ hiểu rằng tha thứ là điều mà ta luôn nên tuân theo; điều này không có điều kiện hoặc bị giới hạn trong một số lần nhất định. Phi-e-rơ sau đó đã có một con đường để thực hành.

Do đó, nếu bây giờ có ai đó đem đến cho chúng ta tin mừng rằng Chúa đã trở lại và làm chứng cho chúng ta rằng Đức Thánh Linh đang phán cùng hội thánh, chúng ta có thể lắng nghe và đánh giá xem liệu cách này có thể chu cấp cho nhu cầu hiện tại của mình không. Hiện tại tất cả chúng ta đang sống trong tình trạng phạm tội và sau đó xưng tội, việc mà chúng ta không thể tự thoát ra. Nếu những lời họ chia sẻ có thể chỉ ra một con đường giải thoát bản thân chúng ta khỏi tội lỗi và đạt được sự trong sạch, điều này có nghĩa là Đức Chúa Jêsus đã trở lại. Chúng ta có thể phân biệt được tiếng của Đức Chúa Trời dựa trên nguyên tắc duy nhất này.

Sự thông công này có cung cấp cho bạn một con đường để trở thành một nữ đồng trinh khôn và tiếp đón Chúa không? Tôi hy vọng rằng bạn sẽ chia sẻ điều này với những người khác nếu nó có ích cho bạn. Mong muốn của tôi là tất cả chúng ta có thể trở thành những nữ đồng trinh khôn, dốc lòng tìm kiếm và lắng nghe chăm chú tiếng của Chúa. Mong rằng ta có thể sớm chào đón sự trở lại của Chúa và tham dự bữa tiệc với Ngài!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger