Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Thói phô trương là vô liêm sỉ

22/01/2022

Chị là một Cơ đốc nhân, để được người khác ngưỡng mộ, chị thường phô trương trong quá trình thực hiện bổn phận, khiến các anh chị em tôn thờ chị. Khi gặp khó khăn, thay vì tìm kiếm và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, họ đều tìm kiếm mối thông công của chị để giải quyết. Chỉ khi được Đức Chúa Trời sửa dạy thông qua bệnh tật, và khi nghe thấy các anh chị em đang ghi âm lại mối thông công của mình tại một cuộc họp, chị mới cảm thấy sợ hãi và bắt đầu kiểm điểm bản thân. Trong sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, chị biết được gì về sự bại hoại và dấy loạn của chính mình? Sau đó, chị đã thực hành như thế nào? Hãy xem video này để tìm hiểu nhé.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa , và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger