Phim Lồng tiếng | Giấc mơ về thiên quốc của tôi | Một mục sư tìm được con đường vào thiên quốc

19/11/2020

Ngay khi một mục sư Nam Hàn hăng hài chờ đợi Chúa giáng lâm, ông liền nghe nói về Tia chớp Phương Đông xuất hiện ở Trung Quốc và làm chứng rằng Chúa đã tái lâm. Ông tới Trung Quốc để nghiên cứu con đường thật. Sau một vài trở ngại, ông đã có thể đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng khi vừa mới nhận ra tiếng của Chúa qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, ông bỗng nhiên bị ĐCSTQ bắt giữ và trục xuất về Hàn Quốc. Không thể đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, ông cảm thấy rất buồn bực và nản lòng… Đến một hôm, ông bỗng nhiên phát hiện ra trang web phúc âm của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và liền liên lạc lại với hội thánh. Qua chứng ngôn và lời thông công của các chứng nhân từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, ông hoàn toàn xác định rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Ông mừng rỡ tiếp nhận công tác vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng và tìm đường lối bước vào vương quốc thiên đàng. Cơ hội của ông vào vương quốc thiên đàng cuối cùng cũng trở thành thực tế.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger