Câu chuyện có thật về việc được Đức Chúa Trời bảo vệ trong thảm họa | Ngày của Nô-ê đã đến | Phim

24/09/2020

Nhìn lại con người trong thời của Nô-ê, dâm tà bại hoại không nghĩ đến ăn năn hối cải, không ai nghe theo lời của Đức Chúa Trời, sự ương bướng và sự gian ác của họ đã khơi dậy cơn giận của Đức Chúa Trời, và cuối cùng họ bị trận lũ lớn nuốt chửng và tiêu diệt, chỉ có gia đình Nô-ê gồm 8 người nghe theo lời Đức Chúa Trời, mới được sống sót. Bây giờ đã đến ngày sau rốt, loài người bại hoại ngày càng ghê gớm hơn, tất cả đều tôn sùng cái ác, cả thế giới tôn giáo đều chạy theo xu hướng của thế giới, không hề yêu lẽ thật gì cả, ngày của Nô-ê đã đến! Để cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời đã lần nữa đến trần gian để thực hiện công tác phán xét những ngày sau rốt, đây là sự cứu rỗi cuối cùng của Đức Chúa Trời đối với nhân loại! Con người lại nên lựa chọn như thế nào đây?

Đây là một câu chuyện có thật. Người dân xã Thanh Bình, tỉnh Tứ Xuyên, bởi vì nhiều lần từ chối tiếp nhận giáo lý Phúc Âm cứu độ đất nước của Đức Chúa Trời Toàn Năng mà đã phải 2 lần chịu đựng tai họa thảm khốc, trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của trận động đất ở Vấn Xuyên, nhiều anh em tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng nhờ vào sự che chở kỳ diệu của Đức Chúa Trời mà đã sống sót trở về một cách đầy kỳ tích. Những sự thật này đã làm chứng rằng: những người chấp nhận thuận phụng sự Đức Chúa Trời và những người từ chối, chống đối Đức Chúa Trời, là hai loại người với những kết cục khác nhau!

Một số tài liệu trong video này là từ: www.stockfootage.com

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger