Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Những lời tiên tri trong Kinh Thánh về các thảm họa tận thế đã thành sự thật | Ngày của Nô-ê đã đến

Phim Phúc Âm   6940  

Giới thiệu

Những lời tiên tri trong Kinh Thánh về các thảm họa tận thế đã thành sự thật | Ngày của Nô-ê đã đến


Nhìn lại con người trong thời của Nô-ê, dâm tà bại hoại không nghĩ đến ăn năn hối cải, không ai nghe theo lời của Chúa, sự ương bướng và sự gian ác của họ đã khơi dậy cơn giận của Chúa, và cuối cùng họ bị trận lũ lớn nuốt chửng và tiêu diệt, chỉ có gia đình Nô-ê gồm 8 người nghe theo lời Chúa, mới được sống sót. Bây giờ đã đến ngày sau rốt, loài người bại hoại ngày càng ghê gớm hơn, tất cả đều tôn sùng cái ác, cả thế giới tôn giáo đều chạy theo xu hướng của thế giới, không hề yêu lẽ thật gì cả, ngày của Nô-ê đã đến! Để cứu rỗi nhân loại, Chúa đã lần nữa đến trần gian để thực hiện công tác phán xét những ngày sau rốt, đây là sự cứu rỗi cuối cùng của Chúa đối với nhân loại! Con người lại nên lựa chọn như thế nào đây?


Đây là một câu chuyện có thật. Người dân xã Thanh Bình, tỉnh Tứ Xuyên, bởi vì nhiều lần từ chối tiếp nhận giáo lý Phúc Âm cứu độ đất nước của Đức Chúa Trời Toàn Năng mà đã phải 2 lần chịu đựng tai họa thảm khốc, trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của trận động đất ở Vấn Xuyên, nhiều anh em tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng nhờ vào sự che chở kỳ diệu của Chúa mà đã sống sót trở về một cách đầy kỳ tích. Những sự thật này đã làm chứng rằng: những người chấp nhận thuận phụng sự Chúa và những người từ chối, chống lại Chúa, là hai loại người với những kết cục khác nhau!


Một số tài liệu trong video này là từ:

www.stockfootage.com

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời