Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Phước lành “trộm được”

01/10/2022

Anh là một tín hữu của hội thánh Duy đức tin. Để ý thấy vợ luôn đọc một cuốn sách, tại sao anh lại bắt đầu lo chị ấy đã tin nhầm? Và tại sao anh lại mang cuốn sách đó đến cho mục sư để xem nó là gì? Khi mục sự không thể cho anh câu trả lời mình tìm kiếm, anh cảm thấy thất vọng. Tại sao anh lại đọc cuốn sách đó mà không để vợ biết? Và anh đã biết được gì từ cuốn sách? Mời quý vị cùng xem “Phước lành ‘trộm được’” để tìm hiểu nhé.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger