Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Có phải toàn bộ Kinh Thánh đều là do Đức Chúa Trời soi dẫn?

12/09/2022

Nhân vật chính trong câu chuyện này đã hăng hái dâng mình kể từ khi tin vào Chúa. Anh thường xuyên đọc Kinh thánh và tin chắc rằng “Toàn bộ Kinh Thánh là do Đức Chúa Trời soi dẫn, và mọi lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong đó. Nếu tin vào Đức Chúa Trời, chúng ta không thể rời bỏ Kinh Thánh. Làm như vậy sẽ là dị giáo”. Khi nghe Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, rằng Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, và Đức Chúa Trời đã phán những lời mới, anh thấy khó mà chấp nhận được chuyện này. Anh cho rằng lời phán và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vượt ra ngoài Kinh Thánh. Sau đó, sau khi đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, cuối cùng anh đã hiểu được rằng Kinh Thánh không hoàn toàn là do Đức Chúa Trời soi dẫn, và hơn nữa, Kinh thánh không nắm giữ sự sống đời đời, và chỉ có đi theo Đấng Christ của thời kỳ sau rốt thì người ta mới có thể đạt được lẽ thật và sự sống. Sau một thời gian tìm hiểu, anh vui vẻ tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt và nghênh tiếp Chúa.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger