Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa

06/10/2020

Bởi Muguang, Hàn Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nhiều người có thể không quan tâm đến những gì Ta phán, nhưng Ta vẫn muốn phán với từng người được gọi là thánh đồ đi theo Jêsus rằng, khi các ngươi nhìn thấy tận mắt Jêsus giáng thế từ trời trên một đám mây trắng, đây sẽ là sự xuất hiện công khai của Mặt Trời của sự công chính. Có lẽ đó sẽ là thời điểm vô cùng phấn khích của các ngươi, nhưng các ngươi cần biết rằng thời điểm các ngươi chứng kiến Jêsus giáng thế từ trời cũng là lúc các ngươi xuống địa ngục để chịu trừng phạt. Đó sẽ là thời điểm kết thúc kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và nó sẽ là khi Đức Chúa Trời ban thưởng cho người tốt và trừng phạt kẻ xấu. Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ kết thúc trước khi loài người nhìn thấy các dấu lạ, khi chỉ còn sự bày tỏ của lẽ thật. Những người chấp nhận lẽ thật và không tìm kiếm các dấu lạ, và do đó đã được tinh sạch, sẽ trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời và bước vào vòng tay của Đấng Tạo Hóa. Chỉ những người cố chấp với niềm tin rằng ‘Jêsus không cưỡi trên một đám mây trắng là Chirst giả’ sẽ phải chịu sự trừng phạt đời đời, bởi vì họ chỉ tin vào Jêsus là Đấng biểu lộ các dấu kỳ, mà không thừa nhận Jêsus là Đấng tuyên bố sự phán xét nghiêm khắc và ban ra con đường thật của sự sống. Và vì vậy chỉ có thể là Jêsus sẽ giải quyết họ khi Ngài công khai tái lâm trên một đám mây trắng(“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Lời Đức Chúa Trời tỏ lộ rằng, sai lầm lớn nhất mà các tín hữu thường phạm phải trong việc nghênh tiếp Chúa, chính là bám vào Kinh Thánh theo nghĩa đen, và chờ đợi Ngài ngự trên mây mà tái lâm. Thậm chí khi nghe nói Ngài tái lâm và đang, bày tỏ lẽ thật thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt, họ không tìm kiếm hay cố lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Không ai hình dung được, rằng khi mọi người thấy Đức Chúa Jêsus ngự trên mây mà xuống, thì công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành rồi. Họ sẽ bị trừng phạt, phải khóc lóc và nghiến răng. Bám vào quan niệm mà không tìm kiếm lẽ thật thì rất nguy hiểm! Sa lầy trong các quan niệm và tưởng tượng của mình, tôi suýt bỏ lỡ cơ hội để nghênh tiếp Chúa.

Tôi đã từng là một người thuyết giảng trong một hội thánh tư gia. Năm 1996, tôi cảm thấy linh hồn mình quá trống rỗng, nên đã lắng nghe những lời thuyết giảng khác. Một lần nọ, Tôi nghe ai đó nói Tia Chớp Phương Đông làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm trong xác thịt, Ngài đang bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét của thời kỳ sau rốt, một số anh chị em đã gia nhập Tia Chớp Phương Đông, Tôi đã rất sửng sốt và nghĩ, “Chúa đã tái lâm? Sao có thể như thế được? Kinh Thánh nói, ‘Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy’ (Công vụ 1:11). Chúa sẽ tái lâm trong thân thể thuộc linh phục sinh của Ngài trên một đám mây trắng, xuất hiện trước mặt chúng ta. Vì chúng ta chưa bao giờ được thấy bất kì thứ gì như thế, ai dám nói rằng Ngài đã tái lâm chứ? Phần nói về công tác phán xét trong xác thịt của Ngài, lại càng khó tin hơn”. Vậy nên tôi đã không hề nghe thuyết giảng của Tia Chớp Phương Đông.

Một ngày nọ, anh Vương đã mời hai người thuyết giảng khác đến hội thánh của chúng tôi. Anh nói lời giảng của họ có sự khai sáng của Đức Thánh Linh, và chúng tôi sẽ học được điều gì đó. Tôi rất vui, và đã mời các anh chị em khác đến tham dự. Trong cuộc họp, hai chị em đó đã kết hợp Kinh Thánh vào lời thông công của họ về ý nghĩa công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật Pháp, và Ân điển. Họ đã nói chuyện về cách chúng ta sống trong một vòng lặp phạm tội và xưng tội sai trái, ô uế, bại hoại và thiếu tư cách để diện kiến Chúa thế nào, và Kinh Thánh tiên tri Chúa sẽ phán xét và làm tinh sạch chúng ta khi Ngài tái lâm vào thời kỳ sau rốt để giải quyết bản tính tội lỗi của chúng ta. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi tội lỗi và xứng đáng bước vào vương quốc thiên đàng. Đức Chúa Jêsus phán: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật(Giăng 16:12-13). Ngài cũng phán: “Vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:47-48). Mối thông công của hai chị em đó thật sáng tỏ. Mười năm đức tin, tôi chưa bao giờ nghe điều gì như thế. Tôi cần phải nghe thêm nhiều nữa, nên đã mời các chị em đó về nhà để được nghe thông công thêm. Bữa nọ, một chị đã nói về lời Đức Chúa Trời: “Bảy tiếng sấm rền – Tiên đoán rằng Phúc Âm của vương quốc sẽ truyền bá khắp vũ trụ”. Chị ấy làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Đặc biệt khi nghe những lời này của Đức Chúa Trời: “Tia chớp lóe sáng thẳng hướng từ Đông sang Tây”. Tôi đã nhận ra, đây chính là Tia Chớp Phương Đông. Tôi đã vừa sốc vừa thất vọng. Sao có thể như thế? Nhiều năm rồi tôi chưa từng nghe những lời thuyết giảng khai sáng như thế. Tôi đã rất vui sướng vì nghĩ rằng đã tìm được công tác của Đức Thánh Linh và cuối cùng có thể được nước hằng sống nuôi dưỡng. Nhưng hóa ra đó lại là Tia Chớp Phương Đông! Trong Kinh Thánh viết rằng, Chúa sẽ tái lâm trong linh thể của Ngài, và đưa chúng ta thẳng tới thiên đàng. Sao họ có thể nói Chúa đã tái lâm trong xác thịt? Việc này chẳng hợp lý chút nào. Tôi đã không muốn nghe thêm lời nào nữa. Nếu để họ dẫn đi lầm đường, thì nhiều năm đức tin của tôi sẽ trở nên vô nghĩa. Nghĩ đến điều này, tôi chỉ muốn đuổi họ đi. Rồi sau đó, sau hai tuần ngồi cùng họ, tôi đã thấy họ sống trọn một nhân tính thực sự tốt. Thời điểm đó là giữa mùa đông, nên trời rất lạnh, lúc ấy cũng đã quá nửa đêm. Tôi cảm thấy nếu đuổi họ đi thì sẽ rất thiếu nhân tính. Có lúc, tôi thực sự cảm thấy rất mâu thuẫn, bị mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ, không biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì. Tôi viện ra một lý do để vào trong phòng, và cầu nguyện với Chúa: “Chúa ơi, lời thông công của những chị em này thực sự có sự sáng, nhưng con sợ mình bị gạt. Con thấy lạc lối quá, con không biết phải phản ứng thế nào. Chúa ơi, xin hãy chỉ đường cho con”. Rồi tôi nhớ lại, rằng Đức Chúa Jêsus đã dạy chúng ta đối đãi với mọi người bằng tình yêu thương. Đuổi họ đi là cư xử, không phù hợp với ý muốn của Chúa. Và vì vậy, tôi đã để hai chị em đó ở lại.

Đối mặt với hai người bọn họ, tôi cảm thấy như thể mình bị áp đảo. Tôi không thể bình tĩnh được. Tôi biết mối thông công của họ rất sáng tỏ, và đến từ Đức Thánh Linh, nhưng họ thông công rằng Đức Chúa Trời đã tái lâm trong xác thịt là thực sự trái với quan niệm riêng của tôi. Vì vậy tôi nghĩ, có lẽ mình nên thảo luận với họ về vấn đề này. Nên tôi đã hỏi họ: “Các chị làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm trong xác thịt. Nhưng tôi thấy không thể tin được. Trong Kinh Thánh đã viết rất rõ, ‘Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy’ (Công Vụ Các Sứ đồ 1:11). Đó là thân thể thuộc linh của Chúa được cất lên sau khi phục sinh, nên thân thể thuộc linh của Ngài sẽ hạ phàm trên một đám mây khi Ngài tái lâm. Sao chị có thể nói rằng Ngài đã tái lâm trong xác thịt?”

Chị Lý đã kiên nhẫn trả lời tôi: “Có rất nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh nói về việc Chúa tái lâm trong xác thịt. Đức Chúa Jêsus phán: ‘Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27). ‘Các người cũng vậy, hãy chực cho sẵn sàng, Vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ(Lu-ca 12:40). ‘Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra(Lu-ca 17:24-25). Lời Đức Chúa Trời đề cập đến ‘Con người’ and ‘sự Con người đến’. ‘Con người’ nghĩa là Đấng được con người sinh ra, và có nhân tính bình thường. Trong linh thể của Ngài, Ngài sẽ không được gọi là ‘Con người’. Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Thần, Ngài không thể được gọi là ‘Con người’. Các thiên thần là thần và không được gọi là ‘Con người’. Đức Chúa Jêsus được gọi là Đấng Christ, Con người, vì Ngài là Thần của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, và là Con người có nhân tính bình thường”. “Vậy nên, khi Đức Chúa Jêsus phán: ‘sự Con người đến’ và ‘Con người sẽ đến’, tức là Chúa sẽ tái lâm trong xác thịt vào thời kỳ sau rốt”.

Chị Chu nói, “Đức Chúa Jêsus đã tiên tri sự tái lâm của chính Ngài: ‘Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra’. Đức Chúa Trời công tác trong xác thịt như Con người vào thời kỳ sau rốt. Mọi người không nhận ra Ngài là Đấng Christ, và đối xử với Ngài như một người bình thường. Họ là những người không yêu lẽ thật, không tìm kiếm để nghe tiếng Đức Chúa Trời, thực sự chống đối và bác bỏ Đấng Christ. Giới tôn giáo và chế độ của Sa-tan cũng hợp lực để lên án, vu khống và chối bỏ Đấng Christ. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri: ‘Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra’. Nếu Chúa đã đến trong linh thể của Ngài vào thời kỳ sau rốt, ngự trên mây mà xuống với vòng hào quang, mọi người sẽ cúi rạp trước Ngài mà không mảy may nghi ngờ. Vậy lời tiên tri này có thể ứng nghiệm hay không?”

Điều này giúp tôi bắt đầu hiểu ra rằng nếu Chúa xuất hiện trong linh thể của Ngài vào thời kỳ sau rốt, Bất cứ ai thấy Ngài cũng sẽ ngã xuống đất, và không ai có thể chống lại Ngài. Thì lời tiên tri này, ‘Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra’, không thể ứng nghiệm. Tôi đã nghĩ về việc Tia Chớp Phương Đông làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm như thế nào và giới tôn giáo cùng Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang nỗ lực chống đối và lên án điều đó. Không phải lời tiên tri của Chúa về việc bị thế hệ này chối bỏ đã ứng nghiệm hay sao? Đức Chúa Trời Toàn Năng có thật là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm không? Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm. Kinh Thánh thực sự tiên tri rằng Con người giáng lâm, nhưng Chúa cũng đã phán: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài(Khải Huyền 1:7). Không phải rất mâu thuẫn sao? Nên tôi nói cho họ nghe sự hoang mang của mình

và chị Lý đã thông công với tôi: “Chúa rất thành tín. Đó là lý do từng lời nói của Ngài đều sẽ ứng nghiệm. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có nhiều lời tiên tri trong kinh thánh về sự tái lâm của Ngài. Ngoài việc Ngài sẽ đến trên một đám mây, còn có những lời tiên tri về việc Ngài trở nên xác thịt và đến trong bí mật. Ví dụ Chúa đã phán: ‘Kìa, ta đến như kẻ trộm(Khải Huyền 16:15). ‘Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). ‘Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi(Ma-thi-ơ 24:36). Và khi Chúa đã phán ‘như kẻ trộm’, ‘Ðến khuya, có tiếng kêu rằng’ và ‘chẳng có ai biết chi cả’ đó là Ngài nói về sự tái lâm trong bí mật. Vào thời kỳ sau rốt, Chúa tái lâm theo hai cách rất khác nhau. Ngài nhập thể trong bí mật như Con người và Ngài cũng tái lâm, đến với chúng ta công khai trên một đám mây. Điều đó nghĩa là, đầu tiên Ngài sẽ tái lâm trong xác thịt một cách bí mật để bày tỏ lẽ thật, phán xét và khiến nhân loại tinh sạch và lập nên một nhóm những người đắc thắng trước tai họa. Khi Ngài hoàn thành công tác cứu rỗi nhân loại trong bí mật, các tai họa sẽ xảy đến và Ngài sẽ thưởng phạt tốt xấu phân minh. Sau đó, Chúa mới đến trên đám mây, lộ diện với mọi quốc gia mọi dân tộc. Đó là khi lời tiên tri về việc Chúa đến công khai sẽ ứng nghiệm”. “Những ai tiếp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng và được khiến cho tinh sạch sự bại hoại, sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ, cứu rỗi trước thảm họa và sẽ được vào vương quốc của Đức Chúa Trời”. “Trái lại, những ai chối bỏ công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt, chống đối và lên án nó, sẽ phải khóc lóc và nghiến răng và bị trừng phạt, trong các thảm họa. Điều này sẽ ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải huyền: ‘Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài(Khải Huyền 1:7)”. Rồi chị ấy đọc những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Nhiều người có thể không quan tâm đến những gì Ta phán, nhưng Ta vẫn muốn phán với từng người được gọi là thánh đồ đi theo Jêsus rằng, khi các ngươi nhìn thấy tận mắt Jêsus giáng thế từ trời trên một đám mây trắng, đây sẽ là sự xuất hiện công khai của Mặt Trời của sự công chính. Có lẽ đó sẽ là thời điểm vô cùng phấn khích của các ngươi, nhưng các ngươi cần biết rằng thời điểm các ngươi chứng kiến Jêsus giáng thế từ trời cũng là lúc các ngươi xuống địa ngục để chịu trừng phạt. Đó sẽ là thời điểm kết thúc kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và nó sẽ là khi Đức Chúa Trời ban thưởng cho người tốt và trừng phạt kẻ xấu. Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ kết thúc trước khi loài người nhìn thấy các dấu lạ, khi chỉ còn sự bày tỏ của lẽ thật(“Lời xuất hiện trong xác thịt”).

Mắt tôi bỗng nhiên sáng ra. Tôi hiểu rằng Chúa tái lâm theo các giai đoạn. Đầu tiên Ngài trở nên xác thịt, phán và công tác trong bí mật, sau đó Ngài tái lâm trên một đám mây để mọi người cùng thấy, Tôi đã phân định sự đến của Chúa theo cách cuối cùng, vì những quan niệm và tưởng tượng của mình. Như vậy thật sai lầm. Tôi đã không dám bám vào quan niệm của mình nữa và nghĩ về những lời của Chúa. “Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở” (Ma-thi-ơ 7:8). Giờ đối mặt với sự tái lâm của Chúa tôi phải có một lòng kính sợ Đức Chúa Trời và nghiêm túc tìm kiếm. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu không, có lẽ tôi sẽ bị Chúa loại bỏ! Rồi tôi hỏi họ, “Nếu lúc đầu Chúa tái lâm và trở nên xác thịt để bí mật công tác, sao có thể chắc rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Trời trong xác thịt, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt?”

Thì chị Lý trả lời rất vui vẻ, “Trong hàng ngàn năm qua, không ai hiểu được lẽ nhiệm mầu này, về ý nghĩa thực sự của sự nhập thể của Đức Chúa Trời”. “Giờ đây, Đức Chúa Trời đã tiết lộ lẽ nhiệm mầu này cho chúng ta”. Rồi chị ấy đọc một số đoạn lời của Ngài cho tôi nghe. “‘Sự nhập thể’ là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt; Đức Chúa Trời làm việc giữa loài người thọ tạo trong hình ảnh của xác thịt. Vì vậy, để Đức Chúa Trời được nhập thể, trước tiên Ngài phải là xác thịt, một xác thịt với nhân tính bình thường; đây là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất. Trên thực tế, sự nhập thể của Đức Chúa Trời hàm ý rằng Đức Chúa Trời sống và làm việc trong xác thịt, rằng Đức Chúa Trời trong chính thực chất của Ngài trở nên xác thịt, trở thành một con người”. “Sự nhập thể có nghĩa là Thần của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, tức là, Đức Chúa Trời trở nên xác thịt; công tác xác thịt làm là công tác của Thần, là điều được thực hiện trong xác thịt, được bày tỏ bởi xác thịt. Không có ai ngoài xác thịt của Đức Chúa Trời có thể hoàn thành chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể; nghĩa là, chỉ có xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời, nhân tính bình thường này – và không một ai khác – mới có thể bày tỏ công tác thần thánh”. “Đức Chúa Trời nhập thể được gọi là Đấng Christ, và Đấng Christ là xác thịt được mặc lấy bởi Thần của Đức Chúa Trời. Xác thịt này không giống như bất kỳ con người xác thịt nào. Sự khác biệt này là vì Đấng Christ không thuộc về thịt và huyết; Ngài là sự nhập thể của Thần. Ngài có cả một nhân tính bình thường lẫn một thần tính trọn vẹn. Thần tính của Ngài không được sở hữu bởi bất kỳ con người nào. Nhân tính bình thường của Ngài duy trì mọi hoạt động bình thường của Ngài trong xác thịt, trong khi thần tính của Ngài thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời”. “Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, và vì thế mà bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này chứng tỏ con người thật tối tăm và dốt nát(“Lời xuất hiện trong xác thịt”).

Chị Lý lại tiếp tục thông công: “Đấng Christ thực ra là Đức Chúa Trời trong xác thịt. Ngài là Thần của Đức Chúa Trời, mặc lấy xác thịt, đã trở thành một người bình thường, xuất hiện, làm công tác và phán lời giữa con người. Đức Chúa Trời nhập thể trông giống như một người bình thường, không quá cao cả hay siêu nhiên. Ngài có đủ lý trí, tư duy và cảm xúc của một người bình thường. Ngài còn tương tác với con người nữa. Sự khác biệt là, bên cạnh nhân tính bình thường, Ngài cũng sở hữu bản chất thiêng liêng mà con người không có. Đấng Christ có thể thực hiện công tác của Đức Chúa Trời, kết thúc thời đại cũ, bắt đầu thời đại mới. Bản chất của ngài là: lẽ thật, con đường, và sự sống”. “Ngài có thể bày tỏ lẽ thật bất cứ lúc nào, dẫn dắt, chịu đựng được mọi người, và giải quyết vấn đề của chúng ta, và có thể cho chúng ta một con đường thực hành. Đấng Christ cũng có thể tỏ lộ những lẽ nhiệm mầu, bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời, Ngài có gì và là gì, sự thông thái và toàn năng của Ngài. Lời Đấng Christ có thể hoàn thành tất cả. Không con người nào làm được việc này”. “Đức Chúa Jêsus trông giống như một người bình thường. Nhưng Ngài có một bản chất thiêng liêng. Sự xuất hiện và công tác của Ngài đã bắt đầu Thời đại Ân điển và kết thúc Thời đại Luật pháp. Ngài bày tỏ lẽ thật, cho chúng ta con đường ăn năn, thứ tội cho chúng ta, Ngài khoan dung và kiên nhẫn, bảo chúng ta tha thứ bảy mươi lần bảy. Ngài cho thấy tâm tính độ lượng của Đức Chúa Trời. Ngài còn cho thấy nhiều dấu chỉ và phép lạ trong khi mình công tác, như làm cho người què đi được, chữa lành người mù, phán một lời làm biển cả im lặng và hồi sinh người chết, cho hàng ngàn người ăn no chỉ với hai con cá và năm ổ bánh. Điều này tỏ lộ triệt để thẩm quyền và quyền lực của Ngài. Công tác và lời của Đức Chúa Jêsus, cũng như tâm tính mà Ngài bày tỏ là bằng chứng đầy đủ rằng Ngài thực sự là Đức Chúa Trời trong xác thịt”. “Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ lẽ thật, và kết thúc một thời đại cũ, bắt đầu một thời đại mới, bày tỏ tâm tính của Ngài và sự thông thái của Ngài. Ngoài Đức Chúa Trời, không ai có thể bày tỏ lẽ thật, Đức Chúa Trời có gì và là gì, hoặc đảm đương công tác của Ngài. Đây là cách để chúng ta xác định liệu Ngài có thực sự là Đức Chúa Trời trong xác thịt, hay Đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Điều quan trọng là tìm hiểu lời phán và công tác của Đấng Christ. Nếu Ngài bày tỏ lẽ thật và tâm tính của Đức Chúa Trời, thực hiện công tác của Đức Chúa Trời, thì Ngài là Đức Chúa Trời trong xác thịt, là Đấng Christ”.

Qua thông công của chị ấy, tôi đã hiểu, rằng Đức Chúa Trời trong xác thịt có thể bày tỏ lẽ thật, và thực hiện công tác của Đức Chúa Trời. Đó là thực tế.

Chị Chu nói thêm: “Ta không thể biết Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời trong xác thịt từ vẻ ngoài của Ngài. Chúng ta phải xác định chắc chắn từ lời phán, công tác và tâm tính mà Ngài bày tỏ. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ thực hiện công tác phán xét, dựa trên nền tảng công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus. Ngài sẽ kết thúc Thời đại Ân điển và mở ra Thời đại Vương quốc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán ra hàng triệu lời. và tỏ lộ kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời, lẽ nhiệm mầu trong Kinh Thánh, và sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Ngài đã phơi bày cách Sa-tan làm bại hoại nhân loại, và cách Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại, cách Đức Chúa Trời làm công tác phán xét và làm tinh sạch mọi người trong thời kỳ sau rốt. cách Ngài phân loại mọi người và ấn định kết cục cũng như đích đến cho mọi người, vân vân. Ngoài ra, Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ tâm tính chủ yếu là công chính của Ngài, phán xét và phơi bày bản tính Sa-tan chống đối Đức Chúa Trời và các tâm tính bại hoại của chúng ta. Ngài cũng chỉ chúng ta con đường để loại bỏ sự ác và được khiến cho tinh sạch”. Chị Chu còn chia sẻ trải nghiệm bị phán xét và trừng phạt qua lời của Đức Chúa Trời. Chị ấy nói, “Tôi đã không biết mình bại hoại tới mức nào, cho đến khi bị phán xét và thử luyện, tỉa sửa, hành phạt và xử lý qua những lời của Đức Chúa Trời. Tôi đã tin và dâng mình cho Ngài, nhưng vẫn thường phạm tội và chống đối Ngài vì bản tính sa-tan bại hoại của mình, chẳng hạn, tôi thích phố trương và muốn mọi người ngưỡng mộ cũng như tôn trọng mình. Tôi thường ngạo mạn la mắng người khác và bắt họ làm theo ý mình. Tôi thường xuyên nói dối và gạt người ta, để bảo vệ lợi ích của bản thân, vân vân. Qua sự phán xét trong lời của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra tâm tính công chính của Ngài không dung thứ cho hành vi tội lỗi, và bắt đầu kính sợ Ngài trong lòng. Tôi cũng bắt đầu ghét bản thân, tập trung thực hành lẽ thật để hóa giải bản tính sa-tan của mình. Dần dần tâm tính bại hoại của tôi đã có chút thay đổi. Chẳng phải thành tựu của lời phán, và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng là đủ để xác nhận, Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, là Đấng Christ trong thời kỳ sau rốt, và là Đức Chúa Trời trong xác thịt hay sao?”

Lời thông công của hai chị em đó đã làm trái tim tôi bừng sáng. Mấu chốt để xác nhận có phải Ngài là Con người, Đấng Christ trong xác thịt hay không là xem liệu Ngài có thể bày tỏ lời phán và tâm tính của Đức Chúa Trời, và liệu Ngài có thể kết thúc thời đại cũ, và bắt đầu thời đại mới hay không. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật, đang thực hiện công tác phán xét và gột sạch nhân loại. Ngài đã bắt đầu Thời đại Vương quốc và kết thúc Thời đại Ân điển. Chắc chắn rằng Ngài là Đấng Christ, là sự tái lâm của Chúa! Trước kia tôi chưa từng hiểu lẽ thật, và đã mù quáng chờ đợi Chúa tái lâm trên một đám mây. Tôi đã không chịu tìm kiếm hay tìm hiểu khi nghe nói, Ngài đã tái lâm rồi. Tôi suýt nữa đã mất cơ hội để đoàn tụ với Ngài. Tôi thật là dại dột!

Sau đó, tôi đã đọc ngấu nghiến những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và học được rất nhiều lẽ thật mà mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được với đức tin trước đây. Tôi biết chắc Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm! Tôi đã, chia sẻ công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thơi kỳ sau rốt với hơn 100 anh chị em trong mạng lưới mà tôi quen biết. Khi đọc được những lời của Ngài, và nghe thấy tiếng Ngài, họ đã xúc động đến phát khóc. Họ đã hướng về Đức Chúa Trời Toàn Năng và tiếp nhận công tác của Ngài trong thời kỳ sau rốt Cũng như tham dự tiệc cưới của Chiên con!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger