Đối với việc Chúa tái lâm, chúng ta nên nghe theo lời ai?

07/10/2020

Bởi Hanmei, Myanmar

Mấu chốt để nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa là gì? Đức Chúa Jêsus đã phán: “Chiên ta nghe tiếng ta(Giăng 10:27). “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). Sách Khải Huyền đã tiên tri: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20). “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải Huyền 2:7). Những lời tiên tri này cho thấy rằng lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời chính là mấu chốt để nghênh tiếp Chúa. Chỉ có cách nghe tiếng của Đức Chúa Trời mới có thể nghênh tiếp Chúa. Nhưng nhiều tín hữu lại nghĩ rằng vì các mục sư biết rõ và thường xuyên giải nghĩa Kinh Thánh nên với một việc quan trọng như vậy, họ phải là người ra quyết định. Vì thế khi nghe lời chứng rằng Chúa đã tái lâm, họ không chịu tìm hiểu và khi thấy được những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đều là lẽ thật, họ vẫn coi thường chúng. Những người như thế tin vào Đức Chúa Trời hay tin vào các mục sư và trưởng lão? Về việc Chúa tái lâm, chúng ta nên lắng nghe ai? Chúng ta nên lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời hay của các mục sư? Trước kia tôi chưa từng hiểu được điều này trong đức tin, mà cứ mù quáng nghe lời mục sư của mình, và suýt nữa bỏ lỡ cơ hội nghênh tiếp Chúa tái lâm.

Tháng 6 năm 2017, Tôi gặp chị Lưu và anh Đoàn ở Đức trên Facebook. Qua trò chuyện, tôi thấy họ là những người khiêm tốn và đáng tin cậy có sự hiểu biết thuần túy về Kinh Thánh và thông công rất khai sáng. Tôi đã học hỏi được rất nhiều. Chúng tôi đã có vài lần họp mặt và tôi đã biết được nhiều lẽ thật mà trước kia mình chưa từng hiểu, chẳng hạn như: đức tin chân chính là gì và sự ăn năn thực sự là gì, đi theo và vâng phục Đức Chúa Trời là gì, đi theo và vâng phục con người là gì thực chất và căn nguyên sự chống đối Đức Chúa Jêsus của những người Pha-ri-si, cách để nghe được tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa, vân vân… Tôi cảm thấy mình đã được nuôi dưỡng rất nhiều từ điều này và nó làm tâm tôi bừng sáng. Tôi đã rất thích những buổi họp mặt đó. Một trong số họ, anh Đoàn, đã đọc hai câu Kinh Thánh này cho tôi nghe: “Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra(Lu-ca 17:24-25). Anh nói, trong thời kỳ sau rốt, Chúa nhập thể lần nữa làm Con người, đến để công tác và lời tiên tri này đã ứng nghiệm được một thời gian rồi. Anh nói: “Chúa đã tái lâm làm Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể, và Ngài đang bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ mọi lẽ thật làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại và điều đó giống như một tia chớp rực rỡ phát sáng từ phương Đông, và đây là ‘tia chớp’ từ phương Đông”. Tôi đã hơi sốc khi nghe điều này. Tôi nghĩ: “Đức Chúa Jêsus đã tái lâm sao?” Sau đó tôi nhớ lại điều mà các mục sư đã nói rằng chỉ có Tia Chớp Phương Đông làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã tái lâm trong xác thịt và rằng chúng ta không nên tin họ vì chỉ có Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ. Thế là tôi cảm thấy rất bất an. Tôi không thể tập trung nghe anh Đoàn thông công được. Tôi nghĩ: “Các mục sư và trưởng lão phụng sự Chúa và biết rõ Kinh Thánh. Nên chắc họ phải biết một chuyện quan trọng như thế này, vì vậy mình sẽ đi hỏi họ trước”.

Ngày chủ nhật hôm đó, tôi đã đến Hội thánh để hỏi mục sư. Ông nói: “Điều mà những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng rao giảng cũng có giá trị nhưng việc họ làm chứng rằng Chúa đã tái lâm làm Đức Chúa Trời Toàn Năng trong xác thịt thì không thể tin được. Chỉ có Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhập thể, nên họ đang tin vào con người. Hội thánh của họ đã bị chính quyền Trung Cộng đàn áp và tin vào Tia Chớp Phương Đông là phản bội Đức Chúa Jêsus”. Nghe vậy tôi bất chợt cảm thấy sợ hãi. Tôi nghĩ nếu đúng như lời ông ấy nói Thì chị Lưu và anh Đoàn hẳn đã đi chệch con đường của Chúa. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ và đề phòng họ cũng như không muốn gặp họ nữa. Nhưng tôi đã do dự khi nghĩ về lời chứng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm của họ. Nếu điều đó là chính xác và tôi lại không tìm hiểu, chẳng phải Chúa sẽ bỏ rơi tôi hay sao? Nhưng mà, nếu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời nhập thể, vậy sao mục sư không tiếp nhận điều đó, mà lại nói họ tin vào một con người? Tôi biết rằng, mục sư của tôi hiểu rõ Kinh Thánh hơn tôi, vì vậy tôi nên tránh xa họ ra để không bị đi lạc đường. Nhưng sau khi về nhà, tôi cảm thấy thật sự bồn chồn và không thoải mái. Tôi cảm thấy đau khổ và mờ mịt. Tôi đã cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, hôm nay con đã nghe lời mục sư và lúc này con bắt đầu nghi ngờ chị Lưu và anh Đoàn. Con sợ phải tìm hiểu sâu hơn về Tia Chớp Phương Đông. Chúa ơi, con đang mong Ngài tái lâm, nhưng con sợ sẽ đi sai đường và phản bội Ngài. Con thực sự không biết mình phải làm gì nữa. Xin hãy khai sáng và dẫn dắt, để con biết đâu là điều đúng đắn”.

Tôi dần cảm thấy bình yên sau khi cầu nguyện, và rồi trong đầu tôi chợt nhớ đến điều mà chị Lưu từng thông công: Tin Đức Chúa Trời thì phải đặt Ngài lên cao nhất, và mọi sự đều phải dựa trên lời Ngài, đặc biệt là đối với những việc quan trọng như là tìm hiểu con đường thật. Nếu chuyện gì chúng ta cũng chỉ nghe lời người khác thì chúng ta đang tin và đi theo con người, như vậy ta sẽ đi lạc khỏi con đường của Chúa. Tôi bắt đầu tự nghiệm lại bản thân. Khi nghe Chúa đã tái lâm, tôi đã không tìm kiếm ý muốn của Chúa trước hay xem lời Chúa nói gì về điều đó hoặc liệu việc này có đến từ Đức Chúa Trời không. Thay vào đó tôi đã tôn sùng mục sư và nghe lời ông. Đó không phải là ý muốn của Chúa. Trong mọi cuộc họp mặt tôi tham dự cùng các thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, mối thông công của họ rất khai sáng và phù hợp với Kinh Thánh, sự giải thích của họ về ý muốn của Đức Chúa Trời cũng rõ ràng. Chỉ qua vài buổi họp mặt, tôi đã hiểu nhiều lẽ thật mà trước kia mình chưa từng biết, và tôi cảm thấy mình đã đến gần Đức Chúa Trời hơn cũng như vững tin hơn. Điều này rõ ràng là từ Đức Chúa Trời và có công tác của Đức Thánh Linh. Nhưng tôi đã không tìm hiểu liệu Hội thánh đó có công tác của Đức Thánh Linh hay nguồn cung lẽ thật không. Tôi chỉ nghĩ mục sư của mình biết rõ Kinh Thánh nên tôi đã tin lời ông ta rằng Chúa chưa tái lâm. Tôi đã chắc chắn Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng có lẽ thật và công tác của Đức Thánh Linh nhưng tôi vẫn không tìm hiểu nó. Chẳng phải vậy là tin vào mục sư sao? Làm sao như thế lại là tin theo Đức Chúa Trời chứ? Nhớ xưa kia khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện và công tác, các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, phụng sự Đức Chúa Trời trong đền đều biết rất tường tận Kinh Thánh và luật lệ nhưng họ đã không nhận ra Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si. Thay vào đó, họ điên cuồng chống đối và lên án Ngài, rồi đóng đinh Ngài lên thập giá. Tôi nhận ra rằng hiểu rõ về Kinh Thánh không có nghĩa là biết Đức Chúa Trời, và nếu tôi mù quáng nghe lời mục sư sư của tôi, thì sẽ là chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời và chống lại Ngài! Tôi đã quyết định, cứ tiếp tục tham gia các buổi họp với chị Lưu và anh Đoàn và nếu tôi xác định được Đức Chúa Trời Toàn Năng là Chúa tái lâm, tôi sẽ tiếp nhận và đi theo Ngài.

Trong buổi họp tiếp theo, Tôi đã chia sẻ những khúc mắc của mình với họ. Anh Đoàn nói, “Những điều mục sư của chị nói, rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, tin vào một con người có cơ sở nào không? Ông ấy đã đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng hay tìm hiểu công tác của Ngài chưa? Ông ấy không sợ chống đối Đức Chúa Trời vì đã lên án Hội thánh như vậy sao? Những người Pha-ri-si đã phán xét Đức Chúa Jêsus chỉ là một người bình thường. Họ không lắng nghe lẽ thật Ngài bày tỏ, mà chỉ điên cuồng chống đối và lên án Ngài, cuối cùng là thông đồng trong việc đóng đinh Ngài, và bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Các mục sư và trưởng lão ngày nay không chịu tìm hiểu xem liệu lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng có đúng là lẽ thật hay không, có phải là tiếng Đức Chúa Trời không, mà chỉ phủ nhận và lên án Ngài. Chẳng phải như vậy là phạm phải sai lầm như người Pha-ri-si sao? Việc Đức Chúa Trời Toàn Năng có thật sự là Đức Chúa Trời nhập thể, hoặc Ngài có phải là Đức Chúa Jêsus tái lâm hay không không phải là do giới tôn giáo hay chính phủ xác thực. Mà chúng ta phải hiểu liệu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải là lẽ thật và Ngài có thực hiện công tác của Đức Chúa Trời không. Đó mới là yếu tố then chốt”. Để giải thích rõ hơn về sự nhập thể anh Đoàn đã đọc cho tôi một số đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “‘Sự nhập thể’ là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt; Đức Chúa Trời làm việc giữa loài người thọ tạo trong hình ảnh của xác thịt. Vì vậy, để Đức Chúa Trời được nhập thể, trước tiên Ngài phải là xác thịt, một xác thịt với nhân tính bình thường; đây là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất. Trên thực tế, sự nhập thể của Đức Chúa Trời hàm ý rằng Đức Chúa Trời sống và làm việc trong xác thịt, rằng Đức Chúa Trời trong chính thực chất của Ngài trở nên xác thịt, trở thành một con người(Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi là Đấng Christ, và vì vậy, Đấng Christ mà có thể ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì thái quá, bởi Ngài sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự khôn ngoan trong công tác của Ngài, điều mà con người không thể đạt được. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ, mà không thể thực hiện được công tác của Đức Chúa Trời đều là những kẻ giả mạo. Đấng Christ không chỉ là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trần thế, mà còn là xác thịt cụ thể Đức Chúa Trời mang khi Ngài thực hiện và hoàn tất công tác của Ngài giữa con người. Xác thịt này không thể thay thế được bởi bất kỳ con người nào, mà là một xác thịt có khả năng gánh vác trọn công tác của Đức Chúa Trời trên đất, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, và vì thế mà bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này chứng tỏ con người thật tối tăm và dốt nát(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Sau đó anh Đoàn đã chia sẻ mối thông công này: “Đức Chúa Trời nhập thể là Thần của Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt. Ngài trở thành một người bình thường, nói và làm việc trên trái đất để cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời nhập thể xuất hiện rất đỗi bình thường, Ngài sở hữu nhân tính bình thường, ăn mặc như mọi người, và có cảm xúc như một người bình thường. Tuy nhiên, thực chất của Ngài là thần tính. Ngài có thể bày tỏ lẽ thật để nuôi dưỡng con người mọi lúc mọi nơi. Ngài thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời, bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có gì và là gì. Đây là điều mà không một loài thọ tạo nào có thể làm được. Cũng giống như Đức Chúa Jêsus, trông như một người bình thường, nhưng đã bày tỏ lẽ thật và mang lại con đường ăn năn. Ngài tha thứ tội lỗi của con người và bày tỏ tâm tính khoan dung và yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngài chữa lành người bệnh, xua đuổi ác quỷ và thực hiện nhiều dấu chỉ và phép lạ chẳng hạn cho 5.000 người ăn bằng năm ổ bánh và hai con cá, phán một lời là làm sóng yên biển lặng, cho kẻ chết sống lại, vân vân. Ngài thể hiện quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Cuối cùng Ngài đã bị đóng đinh lên thập tự giá, hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Chúng ta có thể thấy từ công tác và phán ngôn của Chúa cũng như tâm tính mà Ngài đã bày tỏ Rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể – là Đấng Christ. Đức Chúa Trời một lần nữa đã trở nên xác thịt trong thời kỳ sau rốt làm Đức Chúa Trời Toàn Năng. Cũng giống như Đức Chúa Jêsus, bề ngoài Ngài trông như một người bình thường. Ngài thực sự sống giữa nhân loại và không hề siêu phàm chút nào, nhưng Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ mọi lẽ thật làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Ngài thực hiện công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi hoàn toàn và dẫn chúng ta vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng mở ra mọi lẽ nhiệm mầu về công tác quản lý để cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Bao gồm: Lẽ thật về ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời vào Thời đại Luật pháp, Ân điển, Vương quốc, điều mà ba thời đại này đạt được, lẽ nhiệm mầu về các danh và sự nhập thể của Đức Chúa Trời, tầm quan trọng của sự phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, cách Ngài kết thúc một thời đại và phân mọi người theo loại, các kết cục khác nhau của mỗi người, cách vương quốc của Đấng Christ được hiện thực hóa, vân vân. Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng đã tỏ lộ lẽ thật về sự bại hoại của Sa-tan và bản tính Sa-tan chống đối Đức Chúa Trời của chúng ta, để chúng ta có thể thấy rõ các tâm tính Sa-tan, kiêu ngạo, dối trá, và căm ghét lẽ thật của mình. Ngài cũng đã tỏ lộ tâm tính công chính không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời với chúng ta chỉ cho chúng ta thấy con đường cụ thể để thay đổi tâm tính, vân vân. Còn ai ngoài Đức Chúa Trời có thể bày tỏ lẽ thật và tiết lộ các lẽ nhiệm mầu về công tác quản lý của Ngài chứ? Còn ai có thể thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại? Còn ai có thể tiết lộ tâm tính công chính không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời? Và còn ai có thể quyết định số phận của con người chứ? Chỉ có Đức Chúa Trời trong xác thịt mới có thể làm kiểu công tác thực tế về sự cứu rỗi nhân loại. Công tác và lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng được thực hiện dựa trên nền tảng công tác cứu chuộc của Jêsus. Đây là giai đoạn công tác mới hơn và cao hơn. Điều này hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa: ‘Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật(Giăng 16:12-13). ‘Vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:47-48). Lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ, công tác phán xét của Ngài và tâm tính Ngài tỏ lộ đều chứng minh rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời trong xác thịt, Ngài là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Ngài là Đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Chúng ta không thể nhìn bề ngoài mà xác định được Ngài có phải là Đấng Christ hay không. Mà mấu chốt là liệu Ngài có bày tỏ lẽ thật, liệu Ngài có thể cứu chuộc và cứu rỗi nhân loại hay không”.

Mối thông công của anh Đoàn thực sự nâng cao tinh thần cho tôi. Sự nhập thể là Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt của một người bình thường. Ngài trông như bất kỳ ai, nhưng Ngài có thực chất của Đức Chúa Trời. Ngài có thể bày tỏ lẽ thật và làm công tác của riêng mình. Đây là điều mà không con người nào có thể làm được. Nó khiến tôi nhớ đến câu: “Nếu không phải là Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Ðức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 2:11). Còn ai khác ngoài Đức Chúa Trời nhập thể có thể giải thích các lẽ nhiệm mầu về sự nhập thể rõ ràng như thế? Không đọc lẽ thật của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhìn bề ngoài ta có thể sẽ nhầm lẫn Đấng Christ là một người bình thường, vậy nên ta có thể chối bỏ và chống đối Đức Chúa Trời!

Sau đó chị Lưu đã thông công thế này. Chị nói: “Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng hoàn toàn ứng nghiệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Ngài là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Nhiều tín đồ chân chính từ nhiều giáo phái đã đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và nhận ra rằng đó là lẽ thật, là lời của Đức Chúa Trời, họ đã hướng về phía Đức Chúa Trời Toàn Năng. Công tác và lời của Ngài đã làm rung chuyển toàn thế giới tôn giáo. Các mục sư và trưởng lão chắc chắn cũng đã nghe về chuyện này, nhưng sao họ lại không tìm hiểu và đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng? Tại sao họ lại nhất quyết chống đối nó? Những người Pha-ri-si đã biết Đức Chúa Jêsus chữa lành người bệnh, xua đuổi ác quỷ, rao giảng con đường ăn năn và điều đó đến từ Đức Chúa Trời, nhưng họ họ vẫn cố tình phủ nhận Ngài, cho rằng Ngài là một người Na-gia-rét, con trai của một thợ mộc. Họ đã điên cuồng chống đối và lên án Ngài, thông đồng với chính quyền La Mã để đóng đinh Ngài lên thập giá. Họ chối bỏ và lên án Đấng Christ. Họ là kẻ thù của Ngài. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ bị công tác của Đức Chúa Trời vạch trần. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện trông thời kỳ sau rốt và giờ các mục sư và trưởng lão đã biết Ngài đang bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét. Họ không những từ chối tìm hiểu, mà còn loan tin đồn nhảm phủ nhận và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trong Hội thánh của mình họ lan truyền tin đồn và những lời dối trá vu khống Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng của Trung Cộng và họ hợp lực với Đảng vô thần đó để chống đối Ngài. Họ có khác gì những người Pha-ri-si chống đối Đức Chúa Jêsus đâu chứ? Kinh Thánh nói ‘Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Ðức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Ðấng Christ’ (2 Giăng 1:7). ‘Còn thần nào không xưng Ðức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Ðức Chúa Trời. Ðó là thần của Kẻ địch lại Ðấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi’ (1 Giăng 4:3). Các mục sư và trưởng lão phủ nhận Đấng Christ, lên án Đấng Christ của thời kỳ sau rốt và ngoan cố chống đối Đức Chúa Trời. Chẳng phải họ là những kẻ địch lại Đấng Christ bị công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt vạch trần sao?”

Sự hồ nghi của tôi cuối cùng cũng được mối thông công của chị Lưu giải tỏa. Tôi nhận ra các mục sư và trưởng lão chẳng biết gì về Đấng Christ hay sự nhập thể cả. Họ tin vào Đức Chúa Jêsus nhưng lại không hề biết gì về thực chất của Ngài. Đức Chúa Jêsus đã tái lâm để công tác trong xác thịt, bày tỏ quá nhiều lẽ thật, nhưng họ lại không tìm hiểu hay thậm chí thừa nhận Ngài. Họ chỉ liều lĩnh lên án và chống đối Ngài. Họ là kẻ địch của Đức Chúa Trời! Tôi biết mình không thể đi theo họ nữa mà phải tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng và theo kịp bước chân của Đức Chúa Trời. Tôi đã quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng dù mục sư của tôi có làm gì đi nữa.

Không lâu sau, mục sư của tôi đã, phát hiện tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ông ta lập tức nổi cơn cơn thịnh nộ, trách móc tôi vì tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ông nói tôi đang tin vào một con người, điều đó là sai lầm, và bảo chồng tôi hãy cố thay đổi suy nghĩ của tôi. Chồng tôi đã không phân biệt được những lời dối trá của mục sư, nên anh bắt đầu ngăn cản đức tin của tôi. Lúc đó anh như biến thành một người khác vậy. Anh nổi giận và ném mọi thứ xung quanh bất cứ khi nào phát hiện tôi đã hội họp. Anh thậm chí còn bỏ bê việc kinh doanh của gia đình để cố ép tôi từ bỏ đức tin. Lúc đó, tôi cảm thấy rất đau khổ. Vợ của vị mục sư đó cũng cố ngăn cản tôi. Bà ấy cứ đến ngồi lì ở nhà tôi cả mấy tiếng đồng hồ, và tôi không thể đọc lời Đức Chúa Trời vì phải trò chuyện với bà. Tôi thậm chí còn không làm được việc nhà. Tôi thật sự cảm thấy không an tâm.

Hành động của mục sư quả thực, khiến tôi phát điên. Ông không chịu tìm hiểu sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus mà còn cố mê hoặc tôi bằng những lời dối trá, ngăn tôi tiếp nhận con đường thật Ông thậm chí còn lấy chồng tôi ra cản đường tôi để tôi đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ về lời Đức Chúa Jêsus đã vạch trần và lên án những người Pha-ri-si: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở(Ma-thi-ơ 23:13). Tôi cảm thấy các mục sư và trưởng lão ngày nay cũng giống y như vậy. Họ không chịu nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa, mà chỉ tung lời dối trá để cản trở những người muốn nghênh tiếp Chúa và vào vương quốc của Đức Chúa Trời như chúng ta. Họ muốn chúng ta xuống địa ngục và bị trừng phạt cùng họ, bị chôn cùng họ. Họ là những vật cản trên con đường tiến vào vương quốc của chúng ta. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ và ác quỷ nuốt chửng linh hồn! Đúng như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những người đọc Kinh Thánh trong những hội thánh lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, từng người một đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể chất tốt’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người?(Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã nhìn thấu thực chất ghét lẽ thật và giả hình của vị mục sư đó và tôi thậm chí còn có thêm động lực để đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi luôn thần tượng các mục sư, và không bao giờ tưởng tượng rằng những người biết rõ Kinh Thánh và phụng sự Đức Chúa Trời như họ thực ra lại là những kẻ địch lại Đấng Christ ghét lẽ thật, ngăn cản các tín hữu bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu không phải nhờ Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện và công tác trong xác thịt, vạch trần những tôi tớ xấu xa và những kẻ địch lại Đấng Christ ẩn mình trong các Hội thánh, thì vị mục sư đó đã hủy hoại tôi mà tôi thì chẳng hề biết gì. Chính nhờ sự cứu rỗi và khoan dung của Đức Chúa Trời mà tôi đã được tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt!

Sau đó, tôi đã dựa vào Đức Chúa Trời và đứng ra làm chứng, còn chồng tôi thì không ngăn cản tôi nữa. Hiện giờ, tôi đang tham dự các buổi họp với các anh chị em và thực hiện bổn phận của mình trong Hội thánh. Tôi cảm thấy rất vui và an bình. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ai ngăn trở tôi vào thiên quốc?

Bởi Michael, Indonesia Tôi từng là người Công giáo. Hồi nhỏ, tôi theo học ở trường Công giáo, và luôn hăng hái tham tha các hoạt động của...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger