Lòng phiêu bạt không còn lưu lạc

25/01/2021

Bởi Novo, Philippin

Tôi tên là Nuabo, là người Philippin. Từ nhỏ tôi theo mẹ tin Chúa, đi nhà thờ cùng anh chị em. Mặc dù tôi tin Chúa nhiều năm nhưng cảm thấy bản thân không có thay đổi gì lại còn giống như người ngoại bang, trong lòng suốt ngày nghĩ đều là làm thế nào có thể kiếm được càng nhiều tiền, có thể sống tốt qua ngày, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Ngoài ra, tôi thường uống rượu với bạn bè, một khi có tiền dư là đi đánh bạc. Cho dù tôi biết làm những việc này không hợp với tâm ý của Chúa, cũng thường thường hướng về Chúa cầu nguyện, nhận tội và hướng về Chúa lập định tâm trí, nói tôi sẽ thay đổi những thói quen không tốt này của bản thân, từ giờ không còn phạm tội nữa, nhưng dưới sự dụ dỗ, xúi giục của bạn bè, tôi vốn không khống chế được bản thân. Cứ như vậy, tôi càng ngày càng đồi trụy, cũng không còn dùng thành tâm hướng về Đức Chúa Trời cầu nguyện, mỗi tuần chỉ là mấy lần cầu nguyện đơn giản cho qua chuyện. Có lúc tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, bởi vì tôi biết khi Chúa trở lại sẽ căn cứ vào mỗi việc làm, mỗi hành động của mỗi một người mà phán xét, quyết định mỗi người là lên Thiên đàng hay xuống hỏa ngục, tôi cảm thấy bản thân đồi trụy như vậy, Đức Chúa trời sẽ không tha thứ tôi. Sau đó, tôi kết hôn, có con cái, đầu óc nghĩ đều là vợ, con, sớm đã bỏ quên việc tin Đức Chúa Trời. Vì tương lai của con cái, cũng vì thực hiện nguyện vọng làm giàu của bản thân, tôi quyết định đi nước ngoài làm việc, do đó tôi đã đến Đài Loan. Sau khi tìm được công việc, tôi vẫn không hề thay đổi phương thức sống trước đây, ngày nghỉ rảnh rỗi tôi đều đi hát, uống rượu với đồng nghiệp, sống cuộc sống ăn nhậu chơi bời, sớm đã bỏ quên việc tin Đức Chúa Trời.

Năm 2011, tôi làm hàn điện ở một công xưởng của Đài Loan. Một ngày của năm 2012, một người đồng nghiệp Đài Loan biết tôi là tín đồ của Thiên Chúa giáo đã hẹn tôi đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Một buổi sáng chủ nhật, cô ấy đã đến công xưởng đón chúng tôi, đưa chúng tôi đến nhà một người bạn của cô ấy. Ở đó tôi gặp được người anh em Joseph, anh ấy hỏi tôi: “Người anh em, anh tin sự trở lại của Chúa Jêsus không?”, tôi nói tin. Người anh em Joseph lại hỏi tôi: “Anh biết khi Chúa Jêsus trở lại sẽ làm công tác gì không?”, tôi đáp lời: “Ngài sẽ ngồi trên tòa án trắng và lớn để phán xét nhân loại, con người đều quỳ trước ngai, giải trình tội của chính mình, sau đó Đức Chúa Trời sẽ căn cứ vào những hành vi, việc làm của người đó mà định tội là lên Thiên đàng hay xuống hỏa ngục”. Người anh em Joseph tiếp tục hỏi tôi: “Nếu chúng tôi nói với anh rằng, Chúa Jêsus đã trở lại rồi, đang làm công tác phán xét, ứng nghiệm lời tiên tri ‘Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời’ thì anh có tin không?” Nghe anh ấy nói như vậy tôi cảm thấy rất kinh ngạc, trong lòng suy nghĩ: “Chúa Jêsus đã trở lại rồi, làm sao có thể chứ? Tôi không nhìn thấy tòa án lớn và trắng xuất hiện trên không trung à, tôi cũng không nhìn thấy Chúa ngự mây giáng lâm à, nhưng người ta nói ứng nghiệm lời tiên tri ‘Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời’ thì cũng có lý à, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời con người đo lường không thấu, cứ tìm cầu tìm cầu xem sao”. Do đó tôi trả lời: “Rốt cuộc Chúa Jêsus trở lại hay chưa, tôi vẫn không dám xác định, các anh thông công, thông công xem sao”. Sau đó họ tìm ra rất nhiều câu Kinh thánh liên quan đến Chúa trở lại làm công tác phán xét, trong đó có Thư 1 của Thánh Phê-rô 4:17 “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời”. Và còn Gio-an 16:12-13, “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến”, người anh em Joseph nói, đây “Thần Khí sự thật” chính là chỉ Chúa trở lại cần phát biểu chân lý làm công tác phán xét mà nói. Thời sau hết Đức Chúa Trời trở lại rồi, nhập thể thành con người, trên nền tảng công tác cứu chuộc của thời đại ân điển phát biểu chân lý làm một bước công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, trên thực tế công tác phán xét này chính là công tác triệt để thanh tẩy, cứu rỗi con người. Chính là ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa Jêsus: “Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:47-48). “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con… Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người(Giăng 5:27). Tôi tập trung tinh thần nghe người anh em thông công, tin rằng những nội dung mà anh ấy chia sẻ cho tôi đều là sự thực bởi vì tôi tin lời tiên tri của Chúa đều phải ứng nghiệm, thành tựu.

Tiếp đó, người anh em Joseph đọc cho tôi hai đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong “Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật”: “Công tác phán xét là công tác của riêng Đức Chúa Trời, do đó, đương nhiên nó phải được chính Đức Chúa Trời thực hiện; con người không thể thay Ngài làm việc đó. Bởi vì sự phán xét là việc dùng lẽ thật để chinh phục nhân loại, nên chắc chắn Đức Chúa Trời vẫn sẽ xuất hiện trong hình ảnh nhập thể để thực hiện công tác này giữa con người. Điều đó có nghĩa là, trong thời kỳ sau rốt, Đấng Christ sẽ dùng lẽ thật để dạy dỗ dân chúng trên khắp thế gian và giúp họ biết đến mọi lẽ thật. Đây là công tác phán xét của Đức Chúa Trời”. “Trong thời kỳ sau rốt, Đấng Christ dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều lẽ thật khác nhau, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục để quy phục Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời(“Lời xuất hiện trong xác thịt”).

Đọc xong lời của Chúa i, Joseph lại thông công cho tôi rất nhiều chân lý về phương diện công tác phán xét thời sau rốt của Chúa. Tôi hiểu rồi, công tác của Chúa rất thực tế, một chút cũng không siêu nhiên, công tác phán xét thời sau hết của Chúa vốn không giống như tưởng tượng của chúng ta, Đức Chúa Trời ở trên không trung bày một bàn án lớn, Đức Chúa Trời ngồi ở trên ngôi báu trắng và lớn, tất cả mọi người quỳ trước mặt Chúa , Chúa đem tội trạng của chúng ta đều từng cái, từng cái liệt kê ra, định chúng ta là thiện hay là ác, quyết định chúng ta là lên Thiên đàng hay xuống hỏa ngục. Mà là Đức Chúa Trời nhập thể đến giữa con người thực thực tế tế phát biểu chân lý, phán xét tội của con người, vạch trần chân tướng và thực chất bản tính bại hoại của con người. Người anh em Joseph thông công cho chúng tôi, sự tự cao, tự đại, vòng vo, xảo trá, tự kỷ, ích kỷ... tính tình Satan của chúng ta đều thông qua sự phán xét của Đức Chúa Trời mới có thể được thanh tẩy. Công tác phán xét của Đức Chúa Trời cuối cùng đạt được hiệu quả chính là khiến chúng ta nhìn thấy được sự ô uế, bại hoại, xấu xí, tà ác của bản thân, nhận biết thực chất chống đối Chúa, phản bội Chúa của bản thân, từ đó nhận biết bản thân bị Satan bại hoại quá sâu, đầy dẫy tính tình của Satan, chính là hình tượng của Satan, là đối tượng đáng diệt vong, như vậy mới có thể ghét hận bản thân, rủa sả bản thân, triệt để phản bội Satan. Đồng thời cũng để chúng ta trong sự phán xét hình phạt của Đức Chúa Trời nhận biết tính tình công chính, thánh khiết, không được phép xúc phạm của Đức Chúa Trời, vô hình chung sản sinh tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, không dám tùy tiện chống đối Chúa, như vậy thì có thể đạt đến phản bội xác thịt, thực hành chân lý, sự sống tính tình phát sinh biến hóa, thì có thể thực sự thuận phục Chúa, thờ phượng Chúa. Sau khi chúng ta đạt được các phương diện chân lý mà Đức Chúa Trời thời kỳ sau hết đã phát biểu, thì chúng ta chính là người triệt để được thanh tẩy, được cứu rỗi, thì có tư cách được Đức Chúa Trời đưa vào Vương quốc của Đức Chúa Trời rồi. Những người không tiếp nhận công tác thời sau rốt, họ vĩnh viễn không được thanh tẩy, chỉ có thể bị công tác của Đức Chúa Trời đào thải, mất đi cơ hội được cứu rỗi vào Nước Trời. Nghe lời thông công của người anh em, tôi cảm thấy công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời quá chân thực, quá thực tế rồi.

Nghĩ lại bản thân tin Chúa nhiều năm, mặc dù thường thường hướng về Chúa nhận tội, ăn năn nhưng sau đó không ngừng phạm tội, nói dối, lừa gạt, quanh co, xảo trá, thậm chí còn thường thường bộc lộ tính tình Satan, tự cao tự đại, kiêu ngạo, luôn sống trong vòng tuần hoàn của phạm tội nhận tội, nhận tội phạm tội, sống quá đau khổ . Ngày nay, Đức Chúa Trời đến làm công tác phán xét thời sau hết, đây thực sự là nhu cầu của nhân loại bại hoại à, người tin Chúa tội lỗi được tha thì cần sự thanh tẩy của công tác phán xét thời sau hết của Đức Chúa Trời. Trên Kinh thánh chép: “Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:14). Chúa là thánh khiết, nếu chúng ta chỉ là tội lỗi được tha thứ nhưng bản tính phạm tội và tính tình Satan của chúng ta không thể được thanh tẩy, vẫn có thể tùy lúc phạm tội chống đối Đức Chúa Trời, vẫn thường xuyên oán than, thậm chí có thể phản bội Chúa i, người đầy dẫy bại hoại, ô uế như vậy làm sao có thể có tư cách gặp mặt Chúa chứ? Lúc này tôi mới cảm thấy rằng, Đức Chúa Trời làm công tác phán xét thời sau hết quá cần thiết rồi. Nếu dựa vào tưởng tượng, quan niệm của con người, Chúa đến đem con người đều cất lên không trung gặp Chúa, điều này quá không hiện thực, quá không thực tế rồi. Tiếp theo, anh Joseph lại thông công cho tôi về trải nghiệm làm chứng tiếp nhận sự phán xét hình phạt của Đức Chúa Trời của anh ấy, tôi cảm thấy sự thông công của người anh em thực sự có sự soi sáng, khải mở của Thánh Linh, tôi nghe xong rất bổ ích. Tôi tin sự trở lại của Chúa Jêsus rồi, do đó tôi quyết định tìm cầu, khảo sát công tác thời sau hết của Đức Chúa Trời, không thể bỏ lỡ cơ hội nghênh đón Chúa đến.

Sau đó, họ tặng cho tôi một quyển “Lời xuất hiện trong xác thịt”, tôi vô cùng vui mừng, đêm đó về đến phòng trọ thì bắt đầu đọc lời của Chúa suốt đêm. Khi tôi đọc được lời của Chúa: “Miệng lưỡi các ngươi đầy những lời giả dối và bẩn thỉu, những lời phản bội và ngạo mạn. Chẳng bao giờ các ngươi nói những lời chân thành với Ta, không một lời thánh thiện, không một lời quy phục Ta sau khi đã cảm nghiệm lời Ta. Cuối cùng thì đức tin của các ngươi là như thế nào? Trong lòng các ngươi không có gì ngoài ham muốn và tiền bạc, và không có gì ngoài những thứ vật chất trong đầu óc các ngươi. Hằng ngày, các ngươi tính toán làm sao để lấy được thứ gì đó từ Ta. Hằng ngày, các ngươi đếm xem bao nhiêu của cải và bao nhiêu vật chất mình đã có được từ Ta. Hằng ngày, các ngươi trông đợi hằng thêm nhiều phước lành đến để các ngươi có thể hưởng thụ những thứ có thể tận hưởng được, với số lượng nhiều hơn và tiêu chuẩn cao hơn. Không phải Ta hiện diện trong tâm tư các ngươi từng giây từng phút, cũng chẳng phải lẽ thật từ Ta, mà là chồng hoặc vợ của các ngươi, con cái của các ngươi, và những thứ các ngươi ăn mặc. Các ngươi nghĩ cách để có thể được hưởng thụ mãi nhiều hơn nữa và mãi cao hơn nữa. Nhưng ngay cả khi các ngươi đã no nê vỡ bụng rồi, thì chẳng phải các ngươi vẫn là một cái xác chết sao? Ngay cả khi, bề ngoài, các ngươi diện cho mình những bộ cánh đẹp đẽ như vậy, thì chẳng phải các ngươi vẫn là một cái xác biết đi không có sự sống đó sao? Các ngươi nhọc công vì cái bao tử đến tận khi tóc điểm bạc, thế mà chẳng ai trong các ngươi hy sinh dù một cọng tóc cho công tác của Ta. Các ngươi luôn bận rộn, nhọc thân vắt óc vì xác thịt của bản thân, và vì con cái các ngươi – mà chẳng một ai trong các ngươi tỏ ra lo lắng hay bận tâm đến ý muốn của Ta. Thứ gì mà các ngươi vẫn còn mong có được từ Ta?(Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Những lời này vạch trần chính là hiện trạng cuộc sống của tôi, là tình hình thực sự của nội tâm tôi, những lời này giống như con dao hai lưỡi đâm thấu vào tâm linh tê lì của tôi. Tôi biết chỉ có Đức Chúa Trời tra xét lòng dạ con người, chỉ có Đức Chúa Trời có thể vạch trần sự bại hoại của loài người và những ẩn tình bên trong con người, tôi cảm thấy những lời này chính là lời phát biểu của Thánh linh, chính là tiếng của Chúa. Trong lời của Chúa tôi nhận biết đến bản thân tin Chúa mấy năm, mặc dù thường thường ăn năn nhận tội nhưng bản tính phạm tội và tính tình Satan của tôi không được thanh tẩy, không hề có sự thay đổi, tôi chỉ là chứng nhận danh của Chúa, trong lòng không có địa vị của Chúa, cũng không có vì Chúa mà hao phí làm việc, luôn suy nghĩ có thể kiếm được càng nhiều tiền, xác thịt hưởng thụ càng tốt, để cuộc sống của gia đình tôi càng dư dật, không hề quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, thậm chí biết bản thân thường xuyên nói dối, phạm tội cũng cho là bình thường, luôn cho rằng Đức Chúa Trời vĩnh viễn là Đức Chúa Trời yêu thương, thương xót con người, cho dù tôi có phạm tội, Đức Chúa Trời cũng sẽ tha thứ tội của tôi, thương xót tôi, chúc phước tôi. Bây giờ đọc những lời phát biểu thời sau rốt của Đức Chúa Trời này tôi mới thấy được tính tình thánh khiết, công chính của Đức Chúa Trời, cũng biết được tính tình của Đức Chúa Trời là bất kỳ một con người nào đều không thể xúc phạm, sự phán xét hình phạt của lời Đức Chúa Trời khiến tôi đối với Đức Chúa Trời sản sinh sự kính sợ, tôi vô cùng hối hận về quá khứ của mình, sấp mình trước mặt Chúa khóc nức nở: “Chúa ơi, con trên rất nhiều việc đều bội nghịch Ngài, lừa gạt Ngài, chống đối Ngài, con không xứng đến trước mặt Ngài, nếu theo những gì con đã làm thì chỉ nên chịu trừng phạt. Chúa ơi! Cảm tạ Ngài cho con cơ hội ăn năn, được sự cứu rỗi, sau này con sẽ toàn sức theo đuổi chân lý, làm tốt bổn phận của con để báo đáp tình yêu của Ngài…” sau khi cầu nguyện, tôi lập định tâm trí, tôi muốn tiếp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời đến thay đổi đời sống phạm tội nhận tội của mình, đọc nhều lời của Đức Chúa Trời hơn, suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời, để hiểu nhiều hơn chân lý, có sức mạnh đi phản bội xác thịt, thực hành chân lý, thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời.

Từ đó về sau, khi tôi đi làm cũng đều đem theo “Lời xuất hiện trong xác thịt”, công việc rảnh rỗi thì đọc lời của Chúa, suy ngẫm lời của Chúa. Trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi nhìn thấy hành vi và tư tưởng của tôi bại hoại, bội nghịch biết bao, khi tôi nhìn thấy lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sự cầu nguyện của ngươi nên tiến triển từng bước một, phù hợp với trạng thái thật của lòng ngươi và công tác của Đức Thánh Linh; ngươi bắt đầu tương giao với Đức Chúa Trời phù hợp theo ý muốn của Ngài và theo những gì Ngài yêu cầu ở con người. Khi ngươi bắt đầu thực hành cầu nguyện, trước tiên hãy dâng lòng ngươi cho Đức Chúa Trời. Đừng cố nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời; hãy chỉ cố gắng thưa với Đức Chúa Trời những lời trong lòng ngươi mà thôi. Khi ngươi đến trước Đức Chúa Trời, hãy nói theo cách này: ‘Lạy Đức Chúa Trời, chỉ hôm nay con mới nhận ra rằng mình đã từng không vâng lời Ngài. Con thật bại hoại và đáng khinh. Con đã chỉ lãng phí đời mình. Từ hôm nay con sẽ sống vì Ngài. Con sẽ sống một cuộc đời có ý nghĩa và sẽ đáp ứng ý muốn của Ngài. Cầu mong Thần của Ngài luôn làm việc trong con, liên tục soi sáng và khai sáng cho con. Hãy để con mang lời chứng mạnh mẽ và vang dội trước Ngài. Hãy cho Sa-tan thấy được vinh hiển của Ngài, lời chứng của Ngài và bằng chứng chiến thắng của Ngài được tỏ ra trong chúng con’. Khi ngươi cầu nguyện theo cách này, lòng ngươi sẽ hoàn toàn được tự do. Khi đã cầu nguyện theo cách này, lòng ngươi sẽ gần gũi với Đức Chúa Trời hơn, và nếu ngươi có thể cầu nguyện theo cách này thường xuyên, Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ làm việc trong ngươi(Về việc thực hành cầu nguyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trong lời của Đức Chúa Trời, tôi đã tìm thấy con đường thực hành của việc giải quyết tính tình bại hoại, bắt đầu dùng tấm lòng chân thành cầu nguyện khẩn thiết với Chúa, đem tính tình bại hoại của bản thân mở lòng ra với Chúa, đem những hy vọng đạt được trong lòng của mình nói với Chúa, cầu xin Chúa dẫn dắt tôi sống dựa vào lời Chúa. Trong sự cầu nguyện như vậy, tôi thường thường cảm thấy Chúa đang dẫn dắt tôi, khải mở tôi, trong lòng có đức tin và sức mạnh, tôi không còn sống giống như trước kia nữa, cũng không còn thực hành theo tâm tư, ý niệm bại hoại trong lòng của tôi nữa, cuộc sống của tôi đã phát sinh thay đổi, không còn cuộc sống đồi trụy, phạm tội, nhận tội đó nữa mà là thực sự sống trước mặt Đức Chúa Trời, có được sự chăm sóc, gìn giữ của Đức Chúa Trời.

Tháng 7 năm 2014, tôi trở về Philippin mới biết ở Philippin Đức Chúa Trời cũng lựa chọn rất nhiều anh chị em, tôi rất vui mừng. Bây giờ tôi ở trong Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng cùng thông công lời Đức Chúa Trời với anh chị em, sống đời sống Hội thánh, chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau, đều đang cố gắng theo đuổi chân lý, theo đuổi tính tình biến hóa đạt được cứu rỗi, cũng đang cố gắng hướng về những người của đất nước tôi và các quốc gia khác làm chứng về công tác thời sau hết của Đức Chúa Trời để họ biết rằng Chúa Jêsus đã trở lại rồi, cũng giống như chúng tôi có thể đạt được ơn cứu rỗi thời sau hết của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Đức Chúa Trời Toàn Năng! Hiện tại tôi sống mỗi ngày đều rất dư dật, rất hạnh phúc, hoàn toàn thoát đi loại cuộc sống đồi trụy, sa đọa trước đây, là Đức Chúa Trời Toàn Năng dẫn dắt tôi tìm thấy mục tiêu và phương hướng của cuộc đời, tôi cảm thấy sống như vậy mới là cuộc đời có ý nghĩa nhất.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phước lành “trộm được”

Bởi A Siêu, Trung Quốc Vào tháng Ba năm 2012, không biết bắt đầu từ ngày nào, nhưng tôi để ý thấy ngày nào sau bữa tối, vợ tôi cũng vội làm...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger