Đức Chúa Trời có giới tính cụ thể hay không? Tôi khám phá ra cách diễn giải mới (Phần 1)

06/10/2020

Của Bao’en, Brazil

Chú thích của Biên tập viên: Về câu hỏi, “Đức Chúa Trời có giới tính cụ thể hay không?” tôi tin rằng nhiều Cơ đốc nhân sẽ nói, “Trong Kinh Thánh đã viết rõ là khi Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, có tiếng từ trên trời phán rằng, ‘Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng(Ma-thi-ơ 3:17). Cũng thế, khi Đức Chúa Jêsus cầu nguyện, Ngài gọi Đức Chúa Trời trên trời là Cha, và chắc chắn những từ ‘Cha’ và ‘Con’ chứng minh rằng Đức Chúa Trời là nam”. Do đó, khi nghe có ai làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm và Ngài hiện thân trong hình hài người nữ, thì nhiều anh chị em không thể hiểu nổi. Họ tin rằng Đức Chúa Jêsus rõ ràng là nam, thì làm sao lần thứ hai Chúa đến lại là nữ được? Người anh em Bao’en ở Brazil cùng từng khư khư quan điểm này, và chỉ khi nghe được một bài giảng, anh mới có được một diễn giải mới về chuyện này…

Bóng tối bủa vây tinh thần tôi, nhưng tôi tìm thấy ánh sáng mới trong các buổi hội họp trên mạng

Vào mùa xuân năm 2014, tôi đến Brazil vì công việc. Tôi chẳng quen biết ai ở Brazil, và ngay khi tôi cảm thấy lạc lối và bất lực, thì ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus đến với tôi. Năm 2017, tôi tìm được một nhà thờ Trung Quốc và bắt đầu tham gia các buổi hội họp ở đây hàng tuần. Nhưng sau khi tham gia các buổi hội họp này một thời gian, tôi khám phá ra rằng, ngoài việc giảng dạy con đường giúp đỡ và yêu thương nhau, vị mục sư ở đây còn thúc ép người ta quyên góp. Tinh thần tôi không được bồi dưỡng gì và đức tin tôi nguội lạnh rõ rệt. Dù cho đây là một nhà thờ lớn, nhưng chỉ có hơn chục anh chị em tham gia mỗi lần hội họp.

Đến một ngày, một người bạn tốt của tôi trên Facebook, người chị em Chen, đã sắp xếp để cùng tôi tôi nghe một bài giảng, và nhờ tham gia nghe bài giảng đó, tôi đã gặp người anh em Xiao từ Nhật Bản. Người anh em Xiao rất thông thuộc Kinh Thánh và am hiểu Kinh Thánh vô cùng. Anh giảng cho chúng tôi về nguyên do của sự hoang tàn của hội thánh, và giảng giải cho chúng tôi về cách Chúa sẽ đến gõ cửa chúng tôi. Anh nói về những lời tiên tri như “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải Huyền 2:7), và “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20), và giảng giải rằng Chúa sẽ nói ra lời của Ngài và sẽ dùng lời của Ngài để gõ cửa tâm hồn chúng ta khi Ngài tái lâm vào những ngày sau rốt. Người anh em Xiao còn đọc dụ ngôn về mười nàng trinh nữ cho chúng tôi (Ma-thi-ơ 25:1-13), và nói rằng khi chúng tôi nghe tin rằng Đức Chúa đã tái lâm, thì chúng tôi phải tích cực tìm kiếm điều đó, vì chỉ những ai có thể nhận ra tiếng Đức Chúa Trời thì mới là những trinh nữ khôn ngoan. Hơn nữa, người anh em Xiao còn nói rằng khi Đức Chúa Jêsus tái lâm trong những ngày sau rốt, Ngài sẽ thực hiện công việc là sẽ phán xét và thanh tẩy con người bằng lời, từ đó thành toàn những lời tiên tri như “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-rơ 4:17), và “Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:48). Bài giảng của người anh em Xiao thật đem lại sức sống và soi sáng, và tôi đã được nhiều niềm vui từ đó, thế nên tôi đã nghe anh giảng năm ngày liên tục.

Đức Chúa Trời có giới tính cụ thể hay không Tôi khám phá ra cách diễn giải mới

Tôi nghe rằng Đức Chúa đã tái lâm nhưng tôi bị cản trở bởi những quan niệm và tinh thần tôi u ám

Trong ngày thứ sáu chúng tôi hội họp trên mạng, người anh em Xiao nói với chúng tôi rằng, “Anh chị em thân mến, Đức Chúa Jêsus mà chúng ta trông đợi quá lâu rồi, Ngài đã tái lâm là Đức Chúa Trời Toàn Năng hiện thân. Đức Chúa Trời không lặp lại việc Ngài làm. Lần hiện thân đầu tiên là một người nam, và giờ Đức Chúa Trời đã hiện thân trong hình hài người nữ, nhưng dù Đức Chúa Trời hiện thân trong hình hài người nam hay người nữ, thực chất của Ngài luôn là của Đức Chúa Trời, và việc Ngài làm luôn là việc của Đức Chúa Trời…” Ngay khi nghe được rằng Đức Chúa Trời đã hiện thân trong hình hài người nữ, tôi đã nghĩ: “Sao có thể như thế? Trong Kinh Thánh đã viết rõ là khi Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem sông Giô-đanh, thì các tầng trời mở ra và có tiếng từ trên trời phán rằng, ‘Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng(Ma-thi-ơ 3:17). Hơn nữa, khi Đức Chúa Jêsus cầu nguyện, Ngài đã gọi Đức Chúa Trời trên trời là Cha. Chắc chắn những từ ‘Cha’ và ‘Con’ nói lên rằng Đức Chúa Trời là nam, vậy sao người anh em Xiao có thể nói rằng Đức Chúa đã tái lâm trong hình hài người nữ? Hơn nữa, chẳng có lời tiên tri nào như thế trong Kinh Thánh”. Lòng tôi đầy mâu thuẫn khi nghĩ đến chuyện này, và tôi chẳng muốn nghe thêm nữa. Tối hôm sau, người chị em Chen mời tôi dự thêm một buổi hội họp trên mạng nữa, nhưng tôi đã kiếm cớ từ chối, và tôi không tham dự buổi hội họp trên mạng nào nữa.

Thấy tôi không còn tham gia các buổi hội họp trên mạng, những người anh chị em của tôi rất lo lắng, và họ đã gửi nhiều tin nhắn hỏi tôi xem có chuyện gì không ổn và liệu tôi có gặp khó khăn gì không, nhưng tôi không trả lời ai cả. Trong hơn một tháng sau khi tôi ngừng mọi liên lạc với những người anh chị em của mình, tôi không còn cảm xúc trong lời cầu nguyện, và cảm thấy bóng tối cũng như đau đớn bao phủ tinh thần mình. Trong tình trạng bất lực đó, tôi cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa! Chúa đã thực sự tái lâm sao? Đức Chúa Trời Toàn Năng là lần quang lâm thứ hai của Ngài sao? Lạy Chúa! Nếu Đức Chúa Trời Toàn Năng thật sự là lần quang lâm thứ hai của Ngài, thì con xin Ngài hướng dẫn và soi sáng cho con, và thúc đẩy những người anh chị em của con lại đến với con. Nếu Đức Chúa Trời Toàn Năng không phải là Chúa tái lâm, thì con xin Chúa chỉ dẫn cho con…”

Tôi được tình yêu của Đức Chúa Trời hướng dẫn và quyết định tìm hiểu

Sau đó, những người anh chị em tiếp tục gửi nhiều tin nhắn cho tôi, mời tôi cậy dựa vào Đức Chúa Trời và tìm kiếm Đức Chúa Trời trong mọi sự, và hỏi xem tôi có trở ngại nào trong việc cầu nguyện sốt sắng với Đức Chúa Trời không. Tôi xúc động bởi tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, và tôi nghĩ: “Những người anh chị em này và tôi chỉ biết đến nhau vì chúng tôi đều tin vào Đức Chúa Trời. Dù cho tôi đã chủ tâm làm ngơ họ, họ vẫn hết sức yêu thương tôi, và ai có thể được như thế này nếu không nhờ việc làm của Đức Thánh Linh? Hơn nữa, nếu Đức Chúa Trời Toàn Năng thật sự là Đức Chúa Jêsus tái lâm, tôi sẽ không bị Đức Chúa Trời bỏ rơi nếu tôi tiếp tục chối bỏ và không chịu tìm kiếm Ngài hay sao?” Tôi đã nghĩ đến thời gian tôi còn liên lạc với những người anh chị em của mình. Những bài giảng họ cho tôi đều tương hợp với những lời của Chúa, đều soi sáng và sinh ích cho cuộc sống của tôi, và tôi thấy rõ việc làm của Đức Thánh Linh mỗi khi tôi hội họp cùng họ. Đức Chúa Jêsus dạy chúng ta rằng: “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!(Ma-thi-ơ 5:3), và “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho(Ma-thi-ơ 7:7). Đức Chúa Jêsus đã yêu cầu chúng ta tìm kiếm với tấm lòng mở rộng, chỉ những ai làm thế mới có thể có được sự khai sáng và hướng dẫn của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chúc phúc. Thế mà tôi đã chối bỏ những người anh chị em của mình chỉ vì tôi không thể hiểu nổi vấn đề về giới tính của Đức Chúa, chẳng phải tôi quá cứng nhắc sao? Khi ngẫm nghĩ những điều này, tôi cảm thấy hối hận và tự trách mình, và tôi quyết định tiếp tục tìm kiếm và tìm hiểu về công cuộc của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt.

Đức Chúa Trời là Đấng thống trị vạn vật, nên có thể nào công cuộc của Ngài phải dựa trên lời tiên tri?

Và thế là tôi tiếp tục nghe các bài giảng trên mạng, và tôi nói về những chuyện khiến tôi hoang mang không hiểu. “Người anh em, anh làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm và rằng Ngài hiện thân trong hình hài người nữ. Có căn cứ Kinh Thánh nào cho điều này không?” Người anh em Xiao nói, “Người anh em, công cuộc của Đức Chúa Trời cần có căn cứ Kinh Thánh sao? Đức Chúa Trời không thể làm việc mà không có căn cứ Kinh Thánh được sao? Đức Chúa Trời tạo thành trời và đất cùng muôn vật, Ngài hủy diệt thế gian bằng trận lụt, và hủy diệt thành Sodom bằng lửa, và vô vàn chuyện tương tự, nhưng tất cả những việc này có dựa trên lời tiên tri không? Ta đều biết rõ là không. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và Ngài làm việc theo kế hoạch của Ngài để quản lý ơn cứu rỗi cho nhân loại và theo những gì cần cho nhân loại hư hoại chúng ta. Ngài không bị kìm hãm bởi bất kỳ con người, sự việc hay sự vật nào, và càng không bị kìm hãm bởi lời tiên tri trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời thực hiện công cuộc của Ngài dù có lời tiên tri trong Kinh Thánh về việc đó hay không. Trong Thời đại Luật pháp, Đức Chúa Trời thôi thúc Moses dẫn dắt dân Israel ra khỏi Ai Cập, và Ngài dùng Moses để ban hành luật và các giới răn của Ngài và nhiều điều khác, và Đức Chúa Trời không ban những lời tiên tri báo trước những việc làm này. Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus biểu lộ con đường ‘Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần(Ma-thi-ơ 4:17), Ngài thực hiện nhiều phép lạ, chữa lành người bệnh, và xua đuổi ma quỷ, và cũng chẳng có lời tiên tri nào về những việc này trong Kinh Thánh cả. Do đó, không nhất thiết việc Đức Chúa Trời hiện thân trong những ngày sau hết trong hình hài một người nữ phải được tiên tri trước. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Ngài là Đấng Thống trị muôn vật, và Ngài có toàn quyền vượt trên Kinh Thánh để thực hiện công cuộc của Ngài. Về vấn đề này, hãy đọc những lời của Đức Chúa Trời rồi ta sẽ hiểu rõ hơn. Đức Chúa Trời Toàn Năng nói, ‘Liệu giáo lý có cần được áp dụng cho công tác của Đức Chúa Trời không? Và công tác của Đức Chúa Trời có phải dựa theo tiên báo của các tiên tri không? Rốt cuộc, Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh vĩ đại hơn? Tại sao công tác của Đức Chúa Trời phải dựa theo Kinh Thánh? Lẽ nào Đức Chúa Trời không có quyền vượt qua Kinh Thánh sao? Đức Chúa Trời không thể rời khỏi Kinh Thánh và làm công tác khác ư? Tại sao Jêsus và các môn đồ của Ngài đã không giữ ngày Sa-bát? Nếu Ngài phải giữ ngày Sa-bát và thực hành dựa theo các điều răn của Cựu Ước, thì tại sao Jêsus đã không giữ ngày Sa-bát sau khi Ngài đến, mà thay vào đó lại rửa chân, trùm đầu, bẻ bánh, và uống rượu? Chẳng phải tất cả những điều này đều không có trong các điều răn của Cựu Ước sao? Nếu Jêsus tôn vinh Cựu Ước, tại sao Ngài lại phá vỡ những giáo lý này? Ngươi nên biết Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh đến trước! Là Chúa của ngày Sa-bát, chẳng phải Ngài cũng có thể là Chúa của Kinh Thánh sao?(Xét về Kinh Thánh (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

“Chúng ta có thể hiểu từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng rằng Đức Chúa Trời không theo bất kỳ luật lệ hay giới hạn nào trong công cuộc của Ngài, vì Ngài là Chúa của ngày Sabbath, Chúa của Kinh Thánh và là Chúa của mọi tạo vật, và nhân loại hư hoại chúng ta không xứng để đòi Đức Chúa Trời ban trước lời tiên tri cho ta về bất kỳ công cuộc nào Ngài làm. Thật sự là, cả khi công cuộc của Đức Chúa Trời được lời tiên tri tiên báo trước, nếu ta cứ nhất quyết bám vào những quan niệm của mình, nếu ta không có lòng khát khao và tìm kiếm lẽ thật và không tìm hiểu công cuộc và lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết Đức Chúa Trời. Cứ lấy những người Pha-ri-si thời Đức Chúa Jêsus làm ví dụ. Họ biết rõ rằng có lời tiên tri nói, ‘Tức là một con trai ban cho chúng ta(I-sai-a 9:6), vậy sao họ vẫn đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên thập giá? Lý do là vì người Pha-ri-si quá kiêu ngạo và tự xem mình là công chính, bản tính của họ là thù ghét lẽ thật và chán ghét lẽ thật, và họ không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Người Pha-ri-si thuận theo nhận thức của họ về nghĩa đen của lời tiên tri và bám chặt vào những quan niệm và hình tượng của riêng họ. Họ tin rằng Đức Chúa Jêsus không phải là Đấng Thiên sai, và bởi Ngài không sinh ra trong một cung điện, không thuộc gia đình cao sang và bởi Ngài không cao lớn mạnh mẽ, nên Ngài không thể là Đức Chúa Trời, và do đó họ điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus. Cuối cùng, họ đóng đinh Đức Chúa Jêsus vào thập giá, và thế là xúc phạm ý định của Đức Chúa Trời và gánh lấy sự trừng phạt và nguyền rủa của Đức Chúa Trời. Vậy, không phải những người Pha-ri-si bị hủy hoại bởi chính những quan niệm và hình tượng của mình sao? Các môn đệ theo Đức Chúa Jêsus lại không so sánh những lời ngôn sứ của Cựu Ước với những lời nói và việc làm của Đức Chúa Jêsus, thay vào đó, họ tập trung lắng nghe những lời Chúa nói, và trong việc làm và lời nói của Đức Chúa Jêsus, họ nhận ra rằng Ngài thực sự là Đấng Thiên sai đã được tiên báo, và do đó họ đi theo Chúa. Do đó, nếu ta muốn biết Đức Chúa Trời và chấp nhận công cuộc mới của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không được nghĩ rằng liệu công cuộc của Đức Chúa Trời có căn cứ Kinh Thánh nào không, nhưng thay vào đó, điều quan thiết là liệu chúng ta có thể tìm kiếm lẽ thật với một trái tim mở rộng và tập trung lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời không, vì nếu ta có thể tìm kiếm và tìm hiểu với một tấm lòng như thế, thì Đức Chúa Trời sẽ soi sáng và hướng dẫn cho ta mừng đón sự tái lâm của Chúa”.

Sau khi nghe những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và lời giảng giải của người anh em, tôi cảm thấy lòng mình sôi sục, và tôi nghĩ: “Phải! Làm sao công cuộc của Đức Chúa Trời lại bị giới hạn bởi lời tiên tri? Đức Chúa Trời tạo thành trời, đất và muôn vật, Ngài đã dùng Moses để công bố các giới răn và lề luật, và Đức Chúa Jêsus đã làm những phép lạ, chữa lành người bệnh và xua đuổi ma quỷ, và những điều này đều không có lời tiên tri báo trước. Cả khi có những lời tiên tri về những điều này trong Kinh Thánh, thì nó vẫn không ngăn cản ta tìm kiếm lẽ thật. Ví dụ như, Cựu Ước đã tiên báo rằng Đấng Thiên sai sẽ đến, thế mà những người Pha-ri-si cứ bám chặt vào từng chữ của lời tiên tri, họ bám chặt vào quan niệm và hình tượng riêng của mình và không chấp nhận lời nói và việc làm của Đức Chúa Jêsus. Cuối cùng, họ đã đóng đinh Chúa trên thập giá, và mất đi hoàn toàn ơn cứu độ của Đức Chúa Trời. Có vẻ việc chúng ta có thể mừng đón Đức Chúa hay không, không tùy thuộc vào việc có căn cứ Kinh Thánh cho việc Ngài quang lâm hay không, mà là tùy thuộc vào việc chúng ta có một tấm lòng tìm kiếm lẽ thật hay không”.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tôi đã thấy Cuộn sách khai mở

Bởi Jose, Tây Ban Nha Khi tôi tiếp nhận Chúa, tôi hiểu được mọi thứ phát xuất từ đâu và nguồn gốc sự bại hoại của con người nhờ việc đọc...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger