Đức Chúa Trời có giới tính cụ thể hay không? Tôi khám phá ra cách diễn giải mới (Phần 2)

06/10/2020

Của Bao’en, Brazil

Mầu nhiệm “Cha Và Con” cuối cùng được tiết lộ

Dù cho đã hiểu ra được lẽ thật này, tôi vẫn không hoàn toàn hiểu rõ vì sao Đức Chúa Trời hiện thân trong hình hài người nữ trong những ngày sau rốt, thế nên tôi đã hỏi, “Người anh em, có phải trong sách Ma-thi-ơ chương 3 câu 17 đã nói rằng, khi Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, có tiếng từ trên trời phán rằng, “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng”. Hơn nữa, khi Đức Chúa Jêsus cầu nguyện, Ngài đã gọi Đức Chúa Trời trên trời là Cha. Giới tính của ‘Cha’ và ‘Con’ là nam, nên điều này chứng tỏ Đức Chúa Trời là nam. Vậy sao Đức Chúa Jêsus tái lâm trong hình hài người nữ được? Tôi không hiểu được vấn đề này, nên không biết anh có thể giảng giải cho tôi về điều này được không?”

Sau khi nghe tôi trình bày, người anh em kiên nhẫn nói, “Chúng ta quả quyết rằng Đức Chúa Trời là nam dựa trên vài câu trong Kinh Thánh, nhưng đây không phải là một sự khẳng định chuyên quyền sao? Đây có phải là một diễn dịch đúng hay không? Đức Chúa Trời có bao giờ nói điều gì như thế trong Kinh Thánh không? Đức Thánh Linh có nói thế không? Đây thực sự là vấn đề mà nhiều người không hiểu thấu đáo, nhưng ta sẽ hiểu rõ nó khi ta đọc được những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời nói, ‘Khi Jêsus gọi Đức Chúa Trời trên trời bằng danh của Cha khi Ngài cầu nguyện, điều này chỉ được thực hiện từ góc độ của một con người thọ tạo, chỉ bởi vì Thần của Đức Chúa Trời đã mặc lấy một xác thịt thông thường và bình thường và đã có vỏ bọc bên ngoài của một loài thọ tạo. Ngay cả khi bên trong Ngài là Thần của Đức Chúa Trời, diện mạo bên ngoài của Ngài vẫn là của một con người bình thường; nói cách khác, Ngài đã trở thành “Con người” mà tất cả mọi người, kể cả chính Jêsus, đã nói đến. Xét việc Ngài được gọi là Con người, Ngài là một con người (dù là nam hay nữ, trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều là người có vỏ ngoài của một con người) được sinh ra trong một gia đình bình thường của người thường. Do đó, việc Jêsus gọi Đức Chúa Trời trên trời bằng danh của Cha cũng giống như cách mà ban đầu các ngươi đã gọi Ngài là Cha; Ngài đã làm như vậy từ góc độ của một con người thọ tạo(Ba Ngôi có tồn tại không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). ‘Vẫn còn có những người nói rằng: “Chẳng phải Đức Chúa Trời đã tuyên bố rõ rằng Jêsus là Con yêu dấu của Ngài sao?” Jêsus là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, người mà Ngài đẹp lòng – điều này chắc chắn đã được chính Đức Chúa Trời phán. Đó là Đức Chúa Trời làm chứng cho chính Ngài, nhưng chỉ đơn thuần từ một góc độ khác, đó là Thần trên trời làm chứng cho sự nhập thể của chính Ngài. Jêsus là sự nhập thể của Ngài, không phải là Con của Ngài trên trời. Ngươi có hiểu không? Chẳng phải những lời của Jêsus: “Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta” chỉ ra rằng Họ là một Thần sao? Và chẳng phải vì sự nhập thể mà Họ đã bị tách biệt giữa trời và đất sao? Trong thực tế, Họ vẫn là một; dù thế nào đi chăng nữa, chỉ đơn giản là Đức Chúa Trời làm chứng cho chính Ngài(Ba Ngôi có tồn tại không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời có giới tính cụ thể hay không Tôi khám phá ra cách diễn giải mới

“Từ lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Jêsus gọi Đức Chúa Trời trên trời là Cha vì Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời hiện thân, và bởi xem bên ngoài Ngài chỉ như một người phàm, và do đó Ngài nói đến Đức Chúa Trời theo quan điểm của một con người thụ tạo; điều này cũng thể hiện sự khiêm hạ và vâng phục của Đức Chúa Trời mặc lấy xác phàm. Đức Chúa Trời trên trời gọi Đức Chúa Jêsus là ‘Con yêu dấu’, nghĩa là Đức Chúa Trời làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là hiện thân của Đức Chúa Trời theo quan điểm của Thần. Bởi đây là lần đầu tiên Đức Chúa Trời xuất hiện và làm việc nơi thế gian trong xác phàm, chẳng ai từng biết Đấng Christ và họ đều xem Đức Chúa Jêsus như thể Ngài chỉ là một người phàm. Đức Chúa Trời không chấp trí hiểu thấp kém của con người, và để khiến người ta hiểu rõ ràng Đức Chúa Jêsus đến từ Đức Chúa Trời và để cho họ dễ chấp nhận chỉ dạy của Đức Chúa Jêsus hơn, Ngài đã làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Con yêu dấu của Ngài. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, và nó không nhắm xác định giới tính của Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta không thể quy định Đức Chúa Trời là nam dựa trên việc Đức Chúa Jêsus đã gọi Đức Chúa Trời trên trời là Cha khi Ngài cầu nguyện, hay việc Đức Chúa Trời trên trời gọi Đức Chúa Jêsus là Con yêu dấu. Trong Kinh Thánh đã nói rõ rằng, ‘Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ’ (Sáng Thế 1:27). Đức Chúa Trời dựng nên người nam và người nữ theo hình ảnh Ngài, nên nếu chúng ta quy định Đức Chúa Trời là nam, thì làm sao giải thích được việc Đức Chúa Trời dựng nên người nữ? Thật vậy, Đức Chúa Trời là Thần và do đó Ngài không hề có phân biệt giới tính. Hiện thân của Đức Chúa Trời là Thần của Đức Chúa Trời mặc lấy hình xác phàm và trở thành người phàm bình thường. Đức Chúa Jêsus là nam, và lần này Đức Chúa Trời hiện thân như người nữ; những từ như ‘nam” và ‘nữ” chỉ được nói ra để nói về xác phàm mà Đức Chúa Trời mặc lấy, chứ không phải nói đến Thần của Đức Chúa Trời. Và còn nữa, chúng ta không hiểu được mầu nhiệm này, thế mà lại xác định Đức Chúa Trời là nam bằng cách dựa vào hình tượng của mình – làm thế không phải là ta đang phạm thượng với Đức Chúa Trời sao?” Tôi thinh lặng gật đầu và tự nhủ: “Vậy hóa ra những từ ‘Cha’ và ‘Con’ không nói đến giới tính của Đức Chúa Trời nhưng chỉ là cách Đức Chúa Trời nói đến xác phàm của Ngài và Thần của Ngài từ những quan điểm khác. Có vẻ như nếu chúng ta tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời theo vẻ bề ngoài, thì chúng ta sẽ không thể nào hiểu được chúng, và chúng ta phải tìm kiếm ý Đức Chúa Trời với hết lòng sốt sắng”.

Về việc hiểu tầm trọng đại của việc Chúa tái lâm trong hình hài người nữ, tôi thấy mình thật tội lỗi

Người anh em Xiao lại nói tiếp, “Đức Chúa Trời là tối cao, vĩ đại, phi thường và không thể nào hiểu thấu. Khi chúng ta dựa vào những quan niệm và hình tượng của mình để quy định Đức Chúa Trời, là chúng ta đang chống đối và coi thường Đức Chúa Trời! Khi mang lấy hình hài người nữ làm hiện thân của Ngài trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời mở một cuộc phản công khủng khiếp chống lại những quan niệm nhận thức của chúng ta, từ đó, chỉnh đốn những nhận thức sai lầm của chúng ta về giới tính của Đức Chúa Trời hiện thân. Chúng ta sẽ hiểu rõ điều này hơn sau khi đọc một đoạn văn khác của lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng nói, ‘Mỗi giai đoạn công tác được Đức Chúa Trời thực hiện đều có ý nghĩa thực tế riêng của nó. Thời xưa, khi Jêsus đến, Ngài là người nam, và khi Đức Chúa Trời đến lần này, Ngài là người nữ. Từ điều này, ngươi có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên cả người nam và người nữ vì công tác của Ngài, và với Ngài không có sự phân biệt giới tính. Khi Thần của Ngài đến, Ngài có thể mang lấy bất kỳ xác thịt nào mà Ngài muốn, và xác thịt đó có thể đại diện cho Ngài; dù là nam hay nữ, nó có thể đại diện cho Đức Chúa Trời miễn nó là xác thịt nhập thể của Ngài. Nếu Jêsus đã xuất hiện trong thân phận một người nữ khi Ngài đến, nói cách khác, nếu một bé gái sơ sinh, chứ không phải một bé trai, đã được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, thì giai đoạn công tác đó sẽ được hoàn thành dù thế nào đi chăng nữa. Nếu đúng là như thế, thì giai đoạn công tác hiện tại thay vào đó sẽ phải được hoàn thành bởi một người nam, nhưng công tác sẽ được hoàn thành dù thế nào đi chăng nữa. Công tác được thực hiện trong giai đoạn nào cũng đều quan trọng như nhau; không có giai đoạn công tác nào bị lặp lại, chúng cũng không mâu thuẫn với nhau. … Với Đức Chúa Trời, không có sự phân biệt giới tính. Ngài làm công tác của Ngài như Ngài muốn, và khi thực hiện công tác của mình thì Ngài không phải chịu bất kỳ sự hạn chế nào, mà được đặc biệt tự do. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn công tác đều có ý nghĩa thực tế riêng của nó. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt hai lần, và điều hiển nhiên là sự nhập thể của Ngài trong thời kỳ sau rốt là lần cuối cùng. Ngài đã đến để khiến cho mọi việc làm của Ngài được biết đến. Nếu trong giai đoạn này Ngài không trở nên xác thịt để đích thân làm việc cho con người chứng kiến, thì con người sẽ mãi mãi bám lấy quan niệm cho rằng Đức Chúa Trời chỉ là nam, chứ không phải là nữ(Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

“Lời của Đức Chúa Trời rất rõ ràng: Đức Chúa Trời là Thần và với Ngài thì không có phân biệt về giới tính. Lý do Đức Chúa Trời mặc lấy hai giới tính khác nhau trong hai lần hiện thân là chiếu theo những yêu cầu trong công cuộc của Ngài, và việc này được thực hiện như thế là để tốt hơn cho việc cứu rỗi nhân loại. Tuy nhiên, dù Đức Chúa Trời hiện thân như người nam hay người nữ, đấy luôn là nhận thức thể lý của Thần của Đức Chúa Trời, đấy là Đấng Christ, và công cuộc Ngài thực hiện luôn là công cuộc của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như, khi Đức Chúa Jêsus đến và xuất hiện và hành động trong thế giới dưới hình dạng người nam, Ngài khép lại Thời đại Luật pháp và mở ra Thời đại Ân điển, Ngài biểu lộ lẽ thật về sự cứu chuộc nhân loại và mặc khải tâm tính thương xót và yêu thương trìu mến của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus cũng làm nhiều phép lạ, như cho năm ngàn người ăn bằng năm chiếc bánh và hai con cá, chỉ một lời làm sóng yên biển lặng, và cho kẻ chết sống lại, cho đến khi cuối cùng Đức Chúa Jêsus chịu đóng đinh trên thập giá, từ đó cứu chuộc nhân loại từ trong nanh vuốt Sa-tan. Chúng ta có thể thấy rằng mọi việc Đức Chúa Jêsus đã làm đều hoàn toàn là việc thần thiêng và Ngài là chính Đức Chúa Trời. Tương tự như thế, Đấng Christ trong những ngày sau rốt – Đức Chúa Trời Toàn Năng – đã xuất hiện để thực thi công cuộc của Ngài trong hình hài người nữ. Nhìn bên ngoài, hiện thân của Đức Chúa Trời có vẻ bình thường và phàm tục, thế nhưng Đức Chúa Trời Toàn Năng đã chấm dứt Thời đại Ân điển và mở ra Thời đại Vương quốc, và Ngài biểu lộ lời của Ngài và mặc khải mọi lẽ thật và mầu nhiệm, chẳng hạn như mầu nhiệm Đức Chúa Trời hiện thân xuất hiện để thực thi công cuộc của Ngài, mầu nhiệm ba giai đoạn công cuộc của Đức Chúa Trời, mầu nhiệm về danh Đức Chúa Trời, nội tình và lẽ thật đích thực về Kinh Thánh, và mục đích cũng như số phận của nhân loại, và vô vàn nhiều điều khác. Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng biểu lộ tâm tính công chính và uy nghi của Ngài, và Ngài dùng những lời của Ngài để phán xét tội lỗi chúng ta, để phơi bày sự hư hoại và bất công của chúng ta, để cho chúng ta thấy con đường đạt đến sự cứu độ và được thanh tẩy, và cuối cùng dẫn dắt chúng ta đến với cùng đích tuyệt đẹp của ta. Chỉ có Đức Chúa Trời hiện thân mới có thể thực hiện công cuộc này – không một ai trong nhân loại hư hoại có thể làm được – và từ công cuộc được Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện, chúng ta có thể tuyệt đối chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng thực sự là Đức Chúa Trời.

“Hơn nữa, Đức Chúa Trời đã hiện thân trong hình hài người nữ trong những ngày sau rốt để xóa bỏ nhận thức đầy định kiến của chúng ta về giới tính của Đức Chúa Trời, và từ đó chúng ta nhận ra được rằng hiện thân của Đức Chúa Trời có thể là cả nam và nữ. Đức Chúa Trời không phải chỉ là Đức Chúa Trời của người nam, mà còn là Đức Chúa Trời của người nữ; Đức Chúa Trời không chỉ cứu rỗi người nam mà còn cứu rỗi cả người nữ. Nhưng hiểu được thế, chúng ta sẽ không còn quy định Đức Chúa Trời dựa theo những quan niệm và hình tượng của chúng ta nữa. Chúng ta có thể thực sự từ đây nhìn ra rằng việc Đức Chúa Trời hiện thân trong hình hài người nữ trong những ngày sau rốt thật sự là điều quá ý nghĩa!”

Nhờ nghe những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và lời giảng giải của người anh em Xiao, tôi nhận ra được rằng Đức Chúa Trời là Thần, và với Ngài, không có sự phân biệt về giới. Chỉ bởi những yêu cầu trong công cuộc của Ngài, mà Đức Chúa Trời mặc lấy xác phàm để thực hiện công cuộc của Ngài. Tuy nhiên, dù cho Đức Chúa Trời hiện thân trong hình hài người nam hay người nữ, thì về thực chất đấy luôn là Thần của Đức Chúa Trời thực hiện công cuộc của chính Đức Chúa Trời. Tôi đã nghĩ về việc lâu nay mình chẳng biết Đấng Christ và tôi đã quy định Đức Chúa Trời theo những hình tượng của riêng tôi thế nào. Khi tôi nghe rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm và đã xuất hiện để thực hiện công cuộc của Ngài trong hình hài người nữ, thì những quan niệm lại nổi lên trong lòng tôi, và tôi không chịu tìm kiếm hay tìm hiểu lời nói và việc làm của Đức Chúa Trời, tôi thật sự đã quá mù quáng! Và thế là, tôi đến trước Đức Chúa Trời mà cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Con đã quy định Đức Chúa Trời và khước từ Đức Chúa Trời bằng cách dựa vào những quan niệm và hình tượng của con, nhưng qua những người anh chị em đọc lời của Đức Chúa Trời cho con và kiên nhẫn giảng giải cho con, Đức Chúa Trời đã cho con hiểu được lẽ thật và từ bỏ những quan niệm của con, và Đức Chúa Trời đã dẫn con về lại với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Đức Chúa Trời!”

Những quan niệm của tôi được phá giải và tôi theo nhịp bước chân của Chiên Con

Về sau, người anh em Xiao giảng giải thêm cho tôi những lẽ thật như là nội tình và mục tiêu trong ba giai đoạn công cuộc của Đức Chúa Trời, mầu nhiệm về danh Đức Chúa Trời, mầu nhiệm về hiện thân của Đức Chúa Trời xuất hiện để thực hiện công cuộc của Ngài, và vô số những chuyện khác. Sau khi lắng nghe lời giảng giải của anh, tôi càng thêm chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, là con đường và là sự sống, và rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng thực sự là Đức Chúa Jêsus tái lâm! Cùng lúc đó, khi ngẫm nghĩ thái độ của mình đối với công cuộc của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, tôi thật sự thấy ra rằng tôi chẳng khác gì những người Pha-ri-si. Tôi đã mù quáng bám vào những quan niệm và hình tượng của mình, tôi chẳng đón nhận cũng không tìm kiếm những lẽ thật mà Đức Chúa Trời biểu lộ, và tôi đã nổi loạn chống đối và xem thường Đức Chúa Trời. Tôi thấy mình quá tội lỗi và vô cùng hối hận.

Sau khi đón nhận công cuộc của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt, tôi bắt đầu tích cực hội họp, và qua tương tác ‘với những người anh chị em của mình, tôi thấy rằng họ quá nồng hậu và yêu thương trong cách đối xử với người khác, và họ giảng giải lẽ thật một cách đầy soi sáng – Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng như là một gia đình lớn nồng hậu. Tôi vô cùng cảm kích khi tôi có thể đón nhận ơn cứu độ của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt hoàn toàn nhờ vào tình yêu lớn lao mà Đức Chúa Trời dành cho tôi. Đức Chúa Jêsus đã nói rằng, “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho(Ma-thi-ơ 7:7), và tôi đã hiểu ra được ý nghĩa đích thực của những lời này: Vào thời điểm then chốt để đón mừng Đức Chúa đến, điều vô cùng quan trọng là phải có một tấm lòng vừa khát khao vừa tìm kiếm lẽ thật.

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã cho tôi đón nhận ơn cứu độ của Ngài trong những ngày sau rốt ở trên xứ người này, đây thật là phúc lành của tôi. Từ giờ, tôi sẽ đọc lời của Đức Chúa Trời thêm nữa, giảng giải cùng những người anh chị em của mình thêm nữa, hướng bản thân về lẽ thật hơn nữa, và dấn thân thêm trong việc thực thi bổn phận của mình thật tốt để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger