Tôi sẽ không bao giờ phân định giới tính của Đức Chúa Trời lần nữa (Phần 2)

06/10/2020

Bởi Xinming, Hoa Kỳ

Chúa sẽ tái lâm như người nam hay người nữ?

Trong một cuộc gặp gỡ vào một ngày nọ, tôi đã nói thẳng về sự bối rối của mình: “Đức Chúa Jêsus đã nhập thể thành một người nam, vì vậy tôi nghĩ rằng Chúa chắc chắn sẽ tái lâm như một người nam. Nhưng anh lại nói rằng Chúa đã nhập thể thành một người nữ. Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được điều này. Anh có thể thông công với tôi về điều này không?” Anh Lu nói: “Người anh em, anh nghĩ rằng vì Đức Chúa Jêsus đã nhập thể thành một người nam, thì Ngài chắc chắn sẽ tái lâm như một người nam, nhưng anh đã bao giờ nghĩ xem liệu quan điểm này có phù hợp với thực tế hay không, và liệu nó có cơ sở trong lời Đức Chúa Trời hay không? Có lẽ nào Đức Chúa Trời chỉ có thể nhập thể thành một người nam? Nếu chúng ta không tìm cách để hiểu vấn đề này, thì chúng ta sẽ rất dễ phân định và chống lại Đức Chúa Trời. Trước hết chúng ta hãy xem những gì Kinh Thánh và lời Đức Chúa Trời phán. Nó được ghi lại trong Sáng thế Ký 1:1-2: ‘Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Ðức Chúa Trời vận hành trên mặt nước’. Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng phán rằng: ‘Mỗi giai đoạn công tác được Đức Chúa Trời thực hiện đều có ý nghĩa thực tế riêng của nó. Thời xưa, khi Jêsus đến, Ngài là người nam, và khi Đức Chúa Trời đến lần này, Ngài là người nữ. Từ điều này, ngươi có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên cả người nam và người nữ vì công tác của Ngài, và với Ngài không có sự phân biệt giới tính. Khi Thần của Ngài đến, Ngài có thể mang lấy bất kỳ xác thịt nào mà Ngài muốn, và xác thịt đó có thể đại diện cho Ngài; dù là nam hay nữ, nó có thể đại diện cho Đức Chúa Trời miễn nó là xác thịt nhập thể của Ngài. Nếu Jêsus đã xuất hiện trong thân phận một người nữ khi Ngài đến, nói cách khác, nếu một bé gái sơ sinh, chứ không phải một bé trai, đã được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, thì giai đoạn công tác đó sẽ được hoàn thành dù thế nào đi chăng nữa. Nếu đúng là như thế, thì giai đoạn công tác hiện tại thay vào đó sẽ phải được hoàn thành bởi một người nam, nhưng công tác sẽ được hoàn thành dù thế nào đi chăng nữa. Công tác được thực hiện trong giai đoạn nào cũng đều quan trọng như nhau; không có giai đoạn công tác nào bị lặp lại, chúng cũng không mâu thuẫn với nhau(Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). ‘Đức Chúa Trời nhập thể là phi giới tính. Ngài đã tạo nên cả người nam và người nữ, còn đối với Ngài, thì không có sự phân chia giới tính(Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời)”.

Anh Lu đã thông công: “Tất cả chúng ta đều biết rằng Đức Chúa Trời là Thần, không thể nhìn thấy và không thể chạm vào, mọi người không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được điều đó, và không có sự phân biệt về giới tính. Đức Chúa Trời nhập thể thành một người nam hay người nữ phù hợp với nhu cầu công việc của Ngài. Bất kể xác thịt mà Đức Chúa Trời mang lấy là gì, dù là nam hay nữ, miễn đó là xác thịt nhập thể của Thần của Đức Chúa Trời, thì đó là chính Đức Chúa Trời. Thực chất của Đức Chúa Trời là đời đời không thay đổi. Đức Chúa Jêsus đã nhập thể thành một người nam và đã hoàn thành công việc để cứu chuộc nhân loại. Nếu Đức Chúa Jêsus đã nhập thể thành một người nữ, thì Ngài sẽ vẫn có thể làm công việc cứu chuộc. Điều đó có nghĩa là, bất kể xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời là nam hay nữ, thực chất của nó là chính Đức Chúa Trời, và nó luôn được thực hiện để hoàn tất công việc cứu rỗi nhân loại. Phục truyền Luật lệ Ký 4:15-17 nói: ‘Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi, từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi, tại Hô-rếp; e các ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng, và làm một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc hình của người nam hay người nữ, hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời’. Chúng ta có thể thấy qua những câu Kinh Thánh này rằng khi Đức Giê-hô-va phán với dân sự trên Núi Hô-rếp, họ đã không thể nhìn thấy được hình dạng của Ngài, vì Đức Chúa Trời sẽ không cho phép người ta phân định Ngài theo hình dạng này hay hình dạng khác. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là điều mà con người chúng ta không thể hiểu thấu được. Chúng ta chỉ đơn thuần là những tạo vật nhỏ bé, vậy làm thế nào chúng ta có thể hiểu thấu được công việc của Đức Chúa Trời? Nếu chúng ta kết luận rằng Đức Chúa Trời chỉ có thể nhập thể thành một người nam dựa trên các quan niệm và trí tưởng tượng của riêng mình, thì chẳng phải chúng ta đang chống đối và báng bổ Đức Chúa Trời sao?

Sau khi nghe điều này, cuối cùng tôi đã hiểu: Đức Chúa Trời vốn dĩ là Thần và không thể có sự phân biệt giới tính với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể nhập thể như một người nam, và Ngài cũng có thể nhập thể như một người nữ – tất cả đều do nhu cầu công việc của Ngài. Nếu tôi kết luận rằng giới tính của Đức Chúa Trời là nam dựa trên các quan niệm và trí tưởng tượng của riêng tôi, thì điều đó chắc chắn không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời! Vào lúc đó, quan niệm của tôi về “xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời phải là một người nam” từ từ bắt đầu tan biến, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao Đức Chúa Trời lại chấp nhận hình dạng của một người nữ để thực hiện công việc của Ngài.

Sau đó, Anh Lu tiếp tục thông công: “Dù cho Đức Chúa Trời có nhập thể thành người nam hoặc người nữ hay không, tất cả đều là vì sự cứu rỗi của con người, vì công tác quản lý của Ngài, và nó có ý nghĩa đặc biệt. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời đã nhập thể để bày tỏ lẽ thật và tiết lộ lẽ mầu nhiệm này. Chúng ta hãy đọc một đoạn khác trong những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và rồi chúng ta sẽ hiểu. Lời của Đức Chúa Trời phán rằng: ‘Nếu Đức Chúa Trời trở nên xác thịt chỉ là một người nam, mọi người sẽ định nghĩa Ngài là nam, là Đức Chúa Trời của người nam, và sẽ không bao giờ tin Ngài là Đức Chúa Trời của người nữ. Khi đó, người nam sẽ cho rằng Đức Chúa Trời có cùng giới tính như người nam, rằng Đức Chúa Trời là thủ lĩnh của người nam – nhưng vậy còn người nữ thì sao? Điều này không công bằng; chẳng phải đó là sự thiên vị sao? Nếu đúng như vậy, thì tất cả những người được Đức Chúa Trời cứu sẽ là người nam giống như Ngài, và sẽ không một người nữ nào được cứu. Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài đã dựng nên A-đam và Ngài đã dựng nên Ê-va. Ngài đã không chỉ dựng nên A-đam, mà dựng nên cả người nam và người nữ theo hình Ngài. Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời của người nam – Ngài còn là Đức Chúa Trời của người nữ(Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ những lời của Đức Chúa Trời chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Jêsus đã đến để làm việc trong hình dạng của một người nam, và nếu Đức Chúa Trời tái lâm vẫn trong hình dạng của một người nam, thì chúng ta sẽ mãi mãi kết luận rằng Đức Chúa Trời là một người nam, và nghĩ rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của nam giới, không phải là Đức Chúa Trời của nữ giới. Đức Chúa Trời biết hoàn cảnh thực sự của chúng ta là nhân loại bại hoại, vì vậy trong những ngày sau rốt, giờ đây Đức Chúa Trời đã đến để làm việc trong hình dạng của một người nữ nhằm phản đối mạnh mẽ các quan niệm của chúng ta. Đồng thời, Ngài cũng thay đổi sự hiểu biết sai lầm của chúng ta về Đức Chúa Trời, loại bỏ các quan niệm phân định Đức Chúa Trời của chúng ta, và cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của toàn thể nhân loại. Đức Chúa Trời không chỉ cứu người nam mà còn cứu cả người nữ. Trong mắt Đức Chúa Trời, nam và nữ đều bình đẳng. Đức Chúa Trời đã mang giới tính khác nhau trong hai lần Ngài nhập thể, và bằng cách này Đức Chúa Trời đã hoàn tất toàn bộ công việc của Ngài trong xác thịt, và Ngài cũng đã chứng minh sự toàn năng, khôn ngoan, kỳ diệu, và công chính của Ngài. Đức Chúa Trời nhập thể thành người nữ trong những ngày sau rốt là rất có ý nghĩa!”

Khi tôi nghe được sự thông công của người anh em, tôi cảm thấy rất tán thành, và tôi đã nghĩ: “Hóa ra Đức Chúa Trời nhập thể thành người nữ trong những ngày sau rốt có ý nghĩa sâu sắc. Đức Chúa Trời nhập thể hai lần quả thật cho thấy sự khôn ngoan, công chính, và kỳ diệu của Ngài”. Các quan niệm thấm nhuần trong tôi trước đây bởi các mục sư và các bậc trưởng lão đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ cho tôi, và vì vậy tôi đã bám lấy các quan niệm đó và tin rằng, bởi vì Đức Chúa Jêsus đã là một người nam, thì Chúa tái lâm không thể nào là một người nữ, và tôi đơn giản là đã không chú ý đến việc điều tra công việc và lời của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, nhưng thay vào đó tôi đã phân định Đức Chúa Trời bằng cách dựa vào các quan niệm và trí tưởng tượng của mình. Tôi thực sự đã quá ngu dốt, và điều đó khiến tôi dễ mắc phải những sai lầm tương tự là chống lại Đức Chúa Jêsus như những người Pha-ri-si đã làm. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và chúng ta chỉ là những tạo vật. Đức Chúa Trời có quyền quyết định công việc mà Ngài muốn làm, và hình dạng mà Ngài chọn để nhập thể vào. Làm thế nào tôi có đủ điều kiện để phân định công việc của Đức Chúa Trời? Là một tạo vật, khi đó tôi biết rằng mình nên tìm kiếm, vâng lời, và chấp nhận một cách khiêm nhường.

Tôi nhìn thấu thực chất của các mục sư và các bậc trưởng lão

Sự thông công của người anh em đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cũng cảm thấy rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng rất có thể là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Nhưng một khi tôi nghĩ về cách các mục sư và các nhà thuyết giáo thường bảo chúng tôi phải đề phòng dị giáo, tôi đã lại bắt đầu nghi ngờ. Tôi tự nhủ: “Vì sao các mục sư và các bậc trưởng lão đều chống lại và kết tội công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng? Tất cả họ đều biết rõ Kinh Thánh và tất cả họ đều làm việc cho Chúa, vậy thì sẽ an toàn hơn nếu lưu ý đến lời của các mục sư. Nếu như mình lạc lối trong niềm tin của mình, khi đó chẳng phải mình sẽ phản bội Chúa sao?” Nhưng sau đó tôi lại nghĩ: “Nếu Chúa thực sự đã tái lâm nhưng mình lại không chấp nhận Ngài, thì mình sẽ mất cơ hội được cất lên thiên đàng”. Khi đó tôi đã cầu nguyện với Chúa xin Ngài hướng dẫn và dẫn dắt tôi.

Sau đó tôi đã lên YouTube và xem nhiều video bài giảng của các mục sư nổi tiếng và tôi đã nhận thấy rằng mọi thứ họ giảng đều là giáo lý thần học, không thể cung cấp cho những nhu cầu thuộc linh của tôi chút gì, hoặc là những lời buộc tội và vu khống chống lại Tia Chớp Phương Đông mà không có bằng chứng thực tế. Tôi cảm thấy rất thất vọng. Sau đó tôi đã suy nghĩ cẩn thận những lời của Đức Chúa Trời mà anh chị em từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đọc cho tôi, và tôi cảm thấy rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng chứa đựng lẽ thật. Tôi cầm lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng lên và bắt đầu đọc, và càng đọc, tôi càng cảm thấy rằng những lời này có thẩm quyền, quyền năng, và sự oai nghi, và không phải là những lời mà con người chúng ta có thể nói ra. Trong lòng mình, tôi trở nên chắc chắn rằng những lời này quả thật là những lời phán của Đức Thánh Linh. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tiết lộ nhiều lẽ thật và lẽ mầu nhiệm trong Kinh Thánh, chẳng hạn như những lẽ mầu nhiệm về danh xưng của Đức Chúa Trời, ý nghĩa của sự nhập thể, những loại người có thể vào vương quốc thiên đàng, con đường đến vương quốc thiên đàng, v.v. Chúng đã xua tan đi nhiều sự bối rối của tôi và cho phép tôi tận hưởng việc được cung cấp và chăm tưới bởi nước sự sống của Đức Chúa Trời. Đức tin và tình yêu của tôi dành cho Đức Chúa Trời đã được phục hồi, và tâm thần của tôi tràn ngập niềm vui thích. Tôi trở nên chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm – Đức Chúa Trời thực sự đã tái lâm trong xác thịt! Sau đó, tôi đã xem các bộ phim Phúc Âm và các video nhảy múa và ca hát được sản xuất bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tất cả chúng đều truyền bá và làm chứng cho công việc vào những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời, và ngày càng có nhiều người thực sự tin vào Đức Chúa Trời đang nghe tiếng của Đức Chúa Trời và lần lượt trở lại với Đức Chúa Trời. Điều này đã cho tôi thấy được rằng bất kỳ điều gì đến từ Đức Chúa Trời thì ắt phải hưng thịnh!

Sau đó, trong một buổi nhóm với các anh chị em, chúng tôi đã đọc một đoạn của lời Đức Chúa Trời: “Có những người đọc Kinh Thánh trong những hội thánh lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tất cả họ đều là người vô giá trị, hèn hạ, từng người một đứng trên cao để thuyết giảng Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Sau khi tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể chất tốt’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người?(Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Một người chị em đã thông công với tôi: “Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tiết lộ thực chất sự căm ghét lẽ thật của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Mặc dù họ quen thuộc với Kinh Thánh và có thể làm việc chăm chỉ cho Chúa, nhưng họ lại không biết Đức Chúa Trời hoặc công việc của Ngài. Họ không có sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Họ không bao giờ dạy các tín hữu phải thực hành hoặc trải nghiệm lời Chúa. Họ thậm chí còn lợi dụng công việc và sự thuyết giảng của họ để tôn cao chính mình và phô trương bản thân, để khiến cho các tín hữu thờ phượng và ngưỡng mộ họ, và để đưa mọi người đến trước mặt họ. Họ hoàn toàn tham gia vào sự nghiệp cá nhân của riêng họ. Vào những ngày sau rốt, khi Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện và làm việc, các tín hữu thực sự tin vào Chúa và yêu mến lẽ thật sẽ nghe những lời phán của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và từng người một sẽ chấp nhận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt. Nhận thấy rất nhiều tín hữu hướng đến Đức Chúa Trời Toàn Năng, các mục sư và các bậc trưởng lão sợ không thể giữ được vị trí và sinh kế của mình, vì vậy họ làm hết sức để niêm phong nhà thờ, truyền bá những lời ngụy biện và dị giáo để lừa gạt tín hữu và ngăn họ điều tra và chấp nhận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt. Họ giữ chắc các tín hữu dưới lãnh thổ của họ, và họ thậm chí còn bắt các tín hữu không biết lẽ thật phải đi cùng với họ để chống lại Đức Chúa Trời. Các mục sư và các bậc trưởng lão hoàn toàn là những chướng ngại vật và những sự ngăn trở, ngăn cản mọi người vào vương quốc thiên đàng. Họ sẽ không dừng lại cho đến khi họ kéo mọi người thẳng xuống địa ngục! Chúng ta hãy nghĩ về thời gian khi Đức Chúa Jêsus đến để làm việc và rao giảng. Ngài đã thực hiện nhiều dấu kỳ và phép lạ, chẳng hạn như cho 5.000 người ăn với năm ổ bánh và hai con cá, khiến người què bước đi và người mù nhìn thấy, khiến người chết sống lại, v.v. Điều đó đã gây ra một sự náo động ở vùng đất Do Thái và số người theo Đức Chúa Jêsus ngày càng tăng. Các thầy tế lễ cả, các ký lục và người Pha-ri-si thấy rằng công việc và lời của Đức Chúa Jêsus có thẩm quyền và quyền năng, nhưng để bảo vệ địa vị và sinh kế của mình, họ đã làm mọi thứ có thể để kết tội, bịa đặt ra những tin đồn và mưu hại Đức Chúa Jêsus, và cuối cùng họ thậm chí còn đóng đinh Đức Chúa Jêsus vào thập tự giá. Họ đã xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời và họ đã phải chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Có thể thấy rằng các mục sư và các bậc trưởng lão ngày nay chống lại và kết tội Đức Chúa Trời Toàn Năng vì cùng một nguyên nhân đã khiến người Pha-ri-si Do Thái chống lại Đức Chúa Jêsus. Họ đều là những người chán ngán lẽ thật, ghét lẽ thật, và chống lại Đức Chúa Trời. Họ đều là những người Pha-ri-si giả hình và những kẻ địch lại Đấng Christ”.

Từ sự thông công của người chị em, tôi đã hiểu rằng, mặc dù các mục sư và các bậc trưởng lão quen thuộc với Kinh Thánh và mặc dù họ thường xuyên làm việc và thuyết giảng, nhưng họ không thực sự khao khát sự xuất hiện của Chúa. Ngược lại, họ nuôi dưỡng một sự căm ghét đáng kinh ngạc đối với lẽ thật. Nhằm bảo vệ vị trí và sinh kế của mình, mặc dù họ hoàn toàn biết rõ rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, nhưng họ không dẫn dắt chúng ta tìm kiếm và điều tra chúng. Họ thậm chí còn truyền bá các quan niệm và lời ngụy biện để khiến chúng ta bối rối, để khiến chúng ta phân định và chống lại Đức Chúa Trời cùng với họ, và để từ chối điều tra con đường đúng đắn. Họ thật quá quỷ quyệt và hiểm độc! Họ là những sự ngăn trở, ngăn cản chúng ta chào đón Chúa, là những người Pha-ri-si thời hiện đại, và là những kẻ địch lại Đấng Christ nuốt chửng linh hồn chúng ta!

Sau khi điều tra và tìm kiếm một thời gian, từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã hiểu ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời nhập thể thành một người nữ trong những ngày sau rốt, và cũng đã nhìn thấu bản chất chống lại Đức Chúa Trời và địch lại Đấng Christ của các mục sư và các trưởng lão. Từ kinh nghiệm của mình, tôi thực sự cảm thấy rằng nếu chúng ta không tìm kiếm lẽ thật trong niềm tin vào Đức Chúa Trời của mình, mà thay vào đó trở nên kiêu ngạo, xem xét công việc của Đức Chúa Trời dựa trên các quan niệm và trí tưởng tượng của mình, hoặc chúng ta không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng mình, thần tượng các mục sư và các bậc trưởng lão một cách mù quáng và lắng nghe những sự dạy dỗ của họ, thì chúng ta rất dễ phạm sai lầm chống lại Đức Chúa Trời, và do đó chúng ta mất đi sự cứu rỗi của Ngài. Cảm tạ Đức Chúa Trời tôi đã có cơ hội nghe những điều Đức Thánh Linh phán với các hội thánh và chào đón sự xuất hiện của Chúa – tất cả điều này là một phước lành đặc biệt từ Đức Chúa Trời và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã cứu rỗi tôi!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger