Tôi đã tìm thấy Con đường vào Vương quốc Thiên đàng

06/10/2020

Bởi Meng’ai, Đài Loan

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi Jêsus đến nhân gian, Ngài đã mở ra Thời đại Ân điển và kết thúc Thời đại Luật pháp. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã một lần nữa trở nên xác thịt, và với sự nhập thể này, Ngài đã kết thúc Thời đại Ân điển và mở ra Thời đại Vương Quốc. Tất cả những ai có thể chấp nhận sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sẽ được dẫn dắt vào Thời đại Vương Quốc, và hơn nữa, sẽ trở nên có thể đích thân chấp nhận sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Đức Chúa Jêsus đã thực hiện công tác cứu chuộc, vốn chỉ là tha thứ cho tội lỗi của nhân loại. Ngài không loại bỏ những bản tính tội lỗi của chúng ta. Chúng ta vẫn cần Chúa trở lại trong những ngày sau rốt để thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch, ban cho chúng ta thêm lẽ thật và giải quyết bản chất tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn sự ràng buộc của tội lỗi. Rồi chúng ta sẽ không còn phạm tội hay chống đối lại Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta sẽ trở nên vâng lời và kính sợ Đức Chúa Trời. Đó là cách duy nhất giúp chúng ta phù hợp để bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Trước đây, tôi không hiểu công tác của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng ta, nên chúng ta được minh chứng bằng đức tin và có thể vào thiên đàng. Nhưng sau hơn 10 năm có đức tin, tôi vẫn thường phạm tội và không thể thực hành lời Chúa. Đức Chúa Trời là thánh khiết. Người không thánh khiết thì không thể thấy Đức Chúa Trời. Người sống tội lỗi như tôi liệu có được cất lên vương quốc của Chúa khi Ngài đến hay không? Tôi hoang mang. Tôi không thể nghĩ ra được. Chỉ sau khi đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi mới hiểu rằng mình thiếu trải nghiệm ở bước quan trọng nhất trong công tác của Đức Chúa Trời, công tác phán xét trong những ngày sau rốt bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời. Trong đức tin, chúng ta phải trải qua sự phán xét của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt như vậy tâm tính bại hoại của chúng ta mới được làm tinh sạch. Đó là cách duy nhất để được cứu rỗi và bước vào vương quốc thiên đàng. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm về việc này.

Từ thuở nhỏ, đến hội thánh cùng bố mẹ. Tôi thích nghe anh chị em thông công về lời của Chúa. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi vẫn đặt công việc của hội thánh lên hàng đầu. Chúng tôi tích cực tham gia phụng sự hội thánh, dù việc lớn nhỏ. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra bài giảng của mục sư thực sự khô khan, ông ấy nói thật vô vị, và hay khuyến khích chúng tôi dâng lễ vật. Ông quan tâm nhiều đến tài chính hơn là cuộc sống của chúng tôi. Các mục sư và trưởng lão thường tranh giành bục giảng và địa vị, ganh đua lẫn nhau. Càng ngày càng ít anh chị em tham dự các buổi phụng sự. Nếu có thì họ thường chỉ chuyện trò vặt vãnh, hoặc nói về những thú vui thể xác, rồi ngủ thiếp đi đến hết bài giảng. Bản thân tôi không cảm nhận được sự hướng dẫn của Chúa. Việc tham gia các buổi phụng sự hội thánh rất chán chường. Tôi không thể thực hành lời Chúa, sống trong tình trạng phạm tội rồi lại thú tội. Rồi khi chồng tôi đi làm về, là lại vùi mình vào những trò chơi trực tuyến mà không làm gì khác, tôi không thể kìm lại việc cằn nhằn và mắng anh ấy, bảo anh làm việc này việc nọ với giọng điệu mệnh lệnh. Anh ấy thường không lắng nghe, tôi lại còn giận dữ hơn. Ngay cả khi thấy anh chậm chạp, tôi liền chỉ trích anh vì làm việc không hiệu quả. Anh ấy cũng hay chỉ trích tôi, nói rằng: “Em không thay đổi chút nào trong suốt những năm có đức tin.” Tôi cảm thấy có lỗi, và nghĩ về lời Chúa Jêsus: “Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình?(Ma-thi-ơ 7:3-4). Chúa dạy rằng chúng ta không nên cứ nhìn vào những thiếu sót của người khác, mà hãy xét lỗi của mình nhiều hơn. Nhưng khi chồng nói hoặc làm điều gì mà tôi không thích, tôi lại không khoan dung với anh ấy. Tôi hay mất bình tĩnh và cãi nhau với anh ấy. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xấu đi, tôi thực sự đau khổ. Đức Chúa Trời nói: “Ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh” (Lê-vi 11:44). Đức Chúa Trời là thánh khiết. Người không thánh khiết không thể thấy Chúa. Nhưng tôi không giữ lời dạy của Chúa hay thực hành lời của Ngài. Tôi liên tục phạm tội, không thể thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi. Làm sao một người như tôi có thể vào vương quốc thiên đàng? Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy bất an.

Một lần sau một buổi phụng sự, tôi hỏi mục sư về tình trạng khó khăn của tôi Ông ấy nói: “Đừng lo. Mặc dù chúng ta thường xuyên phạm tội, Chúa Jêsus vẫn tha thứ cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Miễn là chúng ta tiếp tục cầu nguyện và thú tội với Chúa, khi Ngài đến, Ngài sẽ đưa chúng ta vào vương quốc thiên đàng.” Những gì ông ấy nói không giải tỏa được nỗi ưu tư của tôi. Trong Kinh thánh có viết, “Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời” (He-bơ-rơ 12:14). “Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa” (He-bơ-rơ 10:26). Nội dung được viết rõ ràng nếu chúng ta không thực hành lời của Chúa, nếu cố tình phạm tội, thì sẽ không còn lễ hiến tế cho tội lỗi nữa. Vậy, những người liên tục phạm tội có thể được đưa lên thiên đàng chăng? Tôi không biết làm sao để ngừng phạm tội, nên tôi cố gắng rèn luyện lòng bao dung và tha thứ mà Chúa đã dạy, nhưng tôi không thể đưa nó vào thực hành. Trong nỗi đau, tôi lại tìm đến vị mục sư. Ông lắc đầu bất lực và nói: “Tôi cũng không có giải pháp cho vấn đề phạm tội rồi lại thú tội. Ngay cả Phao-lô cũng nói: ‘Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn’ (Rô-ma 7:18-19). Chúng ta không thể không phạm tội, vì vậy hãy ăn năn và thú tội với Chúa nhiều hơn, và ta cũng sẽ cầu nguyện nhiều hơn cho con.” Điều mục sư nói thực sự làm nản lòng. Trong nỗi đau, tôi cầu nguyện với Chúa: “Chúa ơi! Con không muốn phạm tội, nhưng con không thể kiểm soát bản thân. Sống trong tội lỗi, con rất đau đớn, nhưng không biết làm sao để thoát khỏi. Con sợ Ngài sẽ bỏ rơi con nếu việc này tiếp diễn. Lạy Chúa, xin hãy cứu rỗi con.”

Đức Chúa Trời bắt đầu nơi con người kết thúc. Tôi gặp chị Susan trên mạng vào một ngày tháng 5 năm 2018. Chúng tôi thông công nhiều điều trong Kinh Thánh. Chị ấy có cái nhìn sâu sắc độc đáo về Kinh Thánh và lời thông công của chị ấy thực sự khai sáng. Vì vậy, tôi chia sẻ những lo lắng và tình trạng khó khăn của mình. Tôi nói: “Tôi tin vào Chúa trong nhiều năm, nhưng tôi không thể thực hành sự tha thứ và khoan dung. Tôi hay phạm tội. Tôi lo lắng mình sẽ không được vào Vương quốc Thiên đàng. Mục sư nói Chúa Jêsus tha thứ cho tất cả tội lỗi của chúng ta, và miễn là chúng ta năng cầu nguyện và xưng tội với Chúa, Ngài sẽ đưa chúng ta lên thiên đàng khi Ngài đến. Nhưng tôi vẫn bối rối trong lòng. Chị nghĩ gì về điều này?” Chị Susan nói: “Đúng là Chúa Jêsus tha thứ cho tội lỗi của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã được làm tinh sạch, hay chúng ta thoát khỏi tội lỗi. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: ‘Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn(Giăng 8:34-35). ‘Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi(Ma-thi-ơ 7:21). Chúa Jêsus không bao giờ nói chúng ta sẽ lên thiên đàng chỉ vì tội lỗi được tha thứ, và Ngài nói rất rõ ràng rằng chỉ những ai làm theo ý chỉ của Cha mới có thể vào Vương quốc Thiên đàng. Chúng ta thấy việc vào vương quốc của Chúa vì tội lỗi của chúng ta được tha thứ chỉ là quan niệm và trí tưởng tượng của con người. Không có căn cứ nào trong lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy chắc chắn một điều trong những năm có đức tin: Sau khi mọi người có đức tin và được tha thứ tội lỗi, họ tiếp tục sống trong tình trạng phạm tội rồi thú tội, thú tội rồi phạm tội. Điều này cho thấy việc tin vào Chúa và được tha thứ tội lỗi không giống với việc loại bỏ các ràng buộc và áp chế của tội lỗi, và chắc chắn không phải là chúng ta đã được làm tinh sạch. Đức Chúa Trời là thánh khiết. Ngài sẽ không bao giờ để người vẫn phạm tội và chống đối lại Ngài được vào vương quốc của Ngài. Chỉ những người vâng lời Đức Chúa Trời và làm theo ý chỉ của Ngài mới có thể vào Vương quốc Thiên đàng.” Nghe lời thông công của chị ấy, tôi nghĩ: “Đúng rồi. Nếu Đức Chúa Trời cho chúng ta, những người hay phạm tội, vào Vương quốc Thiên đàng, làm sao Ngài có thể bày tỏ sự thánh khiết được?”

Chị ấy tiếp tục thông công. “Mặc dù chúng ta cầu nguyện và thú tội với Chúa và cố gắng hết sức để thực hành lời dạy của Ngài, cho dù chúng ta có cố gắng thế nào, chúng ta vẫn bị hạn chế bởi tội lỗi. Lý do thực sự đằng sau điều này là gì?” Sau đó, chị ấy đọc mấy đoạn của lời Đức Chúa Trời. “Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Mặc dù con người có thể đã được cứu chuộc và được tha tội, nhưng điều đó chỉ có thể được xem là Đức Chúa Trời không nhớ đến những vi phạm của con người và không đối đãi với con người theo những vi phạm của họ. Tuy nhiên, khi con người, những kẻ sống trong thân thể xác thịt, chưa được giải thoát khỏi tội lỗi, thì họ chỉ có thể tiếp tục phạm tội, không ngừng bộc lộ tâm tính Sa-tan bại hoại của mình. Đây là cuộc sống mà con người đang sống, một chu kỳ vô tận của việc phạm tội và được tha thứ. Phần lớn nhân loại phạm tội vào ban ngày chỉ để xưng tội vào ban đêm. Theo cách này, cho dù của lễ chuộc tội có tác dụng đời đời đối với con người, nó cũng sẽ không thể cứu được con người khỏi tội lỗi. Chỉ một nửa công tác cứu rỗi đã được hoàn tất, vì con người vẫn còn có một tâm tính bại hoại. … Không dễ để con người trở nên nhận thức được tội lỗi của mình; họ không có cách nào nhận ra bản tính đã thâm căn cố đế của chính mình, và họ phải dựa vào sự phán xét bằng lời để đạt được kết quả này. Chỉ như vậy thì con người mới có thể dần dần được thay đổi từ thời điểm này trở đi”. “Thông qua công tác phán xét và hành phạt này, con người sẽ hoàn toàn biết được thực chất ô uế và bại hoại trong chính bản thân mình, họ sẽ có thể thay đổi hoàn toàn và trở nên thanh sạch. Chỉ bằng cách này, con người mới có thể trở nên xứng đáng để trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời. Mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là để con người có thể được làm cho thanh sạch và được thay đổi; thông qua sự phán xét và hành phạt bằng lời, cũng như thông qua sự tinh luyện, con người có thể gột sạch sự bại hoại của mình và được làm cho tinh sạch. Thay vì xem giai đoạn công tác này là công tác cứu rỗi, sẽ thích hợp hơn khi nói đó là công tác làm tinh sạch(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Sau khi đọc, Chị Susan tiếp tục thông công. “Mặc dù chúng ta được Chúa Jêsus cứu chuộc và tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ, bản tính sa-tan thúc đẩy chúng ta phạm tội vẫn chưa được giải quyết. Đó là lý do chúng ta tiếp tục phạm tội và chống đối lại Thiên Chúa, chúng ta không thể thực hành lời của Chúa. Trong Thời đại Ân sủng, điều Đức Chúa Jêsus đã làm là công tác cứu chuộc và Ngài đã cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi để chúng ta thoát khỏi việc bị định tội và ràng buộc theo luật lệ, cho chúng ta phù hợp để đến trước Đức Chúa Trời, tận hưởng ân sủng và niềm vui mà Ngài ban. Mặc dù Chúa Jêsus tha thứ tội lỗi của chúng ta, những tâm tính và bản tính sa-tan của chúng ta chưa được giải quyết. Chúng ta vẫn rất ngạo mạn, dối trá và xấu xa. Chúng ta nghĩ quá nhiều về bản thân, luôn muốn có tiếng nói cuối cùng và bắt những người khác làm việc theo ý mình. Khi có người làm việc mà chúng ta không thích, chúng ta lại mắng họ và khiến họ thấy ức chế. Ngoài ra, chúng ta liên tục nói dối và lừa gạt. Lời cầu nguyện của chúng ta với Đức Chúa Trời chỉ là những lời trống rỗng, hứa suông. Chúng ta vẫn nói vâng lời và yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng thực tế, lại làm mọi việc vì lợi ích của bản thân. Chúng ta hiến mình và hy sinh cho Đức Chúa Trời chỉ để được ban phước và được vào vương quốc của Ngài. Chúng ta hạnh phúc khi được Chúa ban ơn, nhưng khi đối mặt với khó khăn hay sự thử luyện, chúng ta lại tiêu cực và phàn nàn. Chúng ta thậm chí chối bỏ hoặc phản bội Đức Chúa Trời. Những tâm tính sa-tan này còn tồi tệ và ngoan cố hơn tội lỗi. Nếu không giải quyết chúng, chúng ta dễ làm điều ác và chống đối lại Đức Chúa Trời bất kỳ lúc nào. Chúng ta vẫn giống Sa-tan. Làm sao có thể xứng với vương quốc của Đức Chúa Trời? Đó là lý do Chúa Jêsus hứa là Ngài sẽ trở lại. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, là Chúa Jêsus trở lại. Ngài bày tỏ tất cả lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi toàn nhân loại. Ngài thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời Việc này chủ yếu là để giải quyết những tâm tính và bản tính sa-tan bại hoại của nhân loại, để tiêu trừ việc chúng ta liên tục phạm tội và chống đối lại Đức Chúa Trời, triệt để làm tinh sạch, cứu rỗi và đưa chúng ta vào Vương quốc Thiên đàng. Công tác và lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng hoàn thành những lời tiên tri này của Chúa Jêsus: ‘Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật(Giăng 16:12-13). ‘Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng’” (Giăng 12:47-48). “Và trong thư thứ nhất của Phi-e-rơ, có nói: ‘Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời’ (1 Phi-e-rơ 4:17). Bằng cách chấp nhận sự phán xét của lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, chúng ta đạt được lẽ thật. Tâm tính sa-tan được làm tinh sạch, chỉ khi đó chúng ta mới có thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời”.

Tôi thấy lời thông công của Chị Susan tràn ngập sự sáng và hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh. Tôi hoàn toàn được thuyết phục. Tôi nhận ra rằng trong Thời đại Ân điển, Chúa Jêsus chỉ thực hiện công tác cứu chuộc, song công tác đó không giải quyết bản tính tội lỗi của loài người. Đức tin vào Chúa chỉ có thể mang lại cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi, chúng ta phải trải qua công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt để giải quyết tận gốc tội lỗi, thoát khỏi tội lỗi và được làm tinh sạch Tâm tôi khai mở. Tôi thấy có một giai đoạn công tác của Chúa mà tôi chưa trải qua trong đức tin. Tôi nghe chị ấy thông công rằng Chúa Jêsus đã trở lại và bày tỏ nhiều lẽ thật để làm công tác phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại và cuối cùng đưa chúng ta vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi rất phấn khích, liền hỏi chị Susan, “Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện công tác phán xét của Ngài để làm tinh sạch chúng ta như thế nào?”

Chị ấy đọc cho tôi mấy đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Công tác của Đức Chúa Trời trong sự nhập thể hiện tại là bày tỏ tâm tính của Ngài chủ yếu thông qua hình phạt và sự phán xét. Dựa trên nền tảng này, Ngài mang đến nhiều lẽ thật hơn cho con người và chỉ cho họ nhiều cách thực hành hơn, qua đó đạt được mục tiêu của Ngài là chinh phục con người và cứu rỗi con người khỏi tâm tính bại hoại của chính họ. Đây là những gì đằng sau công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều phương diện của lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Sau đó, Chị Susan tiếp tục thông công. “Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật để làm công tác phán xét. Ngài bày tỏ tất cả lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi trọn vẹn nhân loại, hé lộ những bí ẩn trong công tác quản lý của Đức Chúa Trời. Ngài tiết lộ bản chất và lẽ thật về sự bại hoại của nhân loại do Sa-tan, phơi bày và mổ xẻ bản tính Sa-tan chống đối lại Đức Chúa Trời của chúng ta, chỉ ra những tâm tính và độc tố Sa-tan trong bản tính của chúng ta, các trạng thái và suy nghĩ bại hoại mà những độc tố Sa-tan này gây ra, và làm thế nào để giải quyết. Lời Đức Chúa Trời cũng làm rõ mọi khía cạnh của lẽ thật, bao gồm cả sự phục tùng Đức Chúa Trời, tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời, và làm sao để trở nên trung thực. Lời của Đức Chúa Trời chỉ ra cách loại bỏ những tâm tính bại hoại và được cứu rỗi hoàn toàn. Lời Đức Chúa Trời cũng tiết lộ cho nhân loại về tâm tính thánh khiết, công chính, không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời. Bằng cách trải qua sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thể dần hiểu được lẽ thật, nhận ra thực chất và lẽ thật về sự bại hoại do Sa-tan. Từ đó, chúng ta căm ghét việc bị Sa-tan làm bại hoại trầm trọng, phủ phục trước Đức Chúa Trời và ăn năn, tập trung vào thực hành lẽ thật. Những tâm tính bại hoại của chúng ta dần được làm tinh sạch và thay đổi, chúng ta trở nên tôn kính và vâng lời Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta ngày càng ít phạm tội và ít chống đối Đức Chúa Trời hơn.” Chị Susan cũng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân với tôi. Chị nói chị luôn nghĩ mình có khả năng hơn người khác, chị tự cho mình là trung tâm trong mọi việc và ép mọi người chấp nhận quan điểm của mình. Chị loại trừ và quở trách những ai không nghe theo mình. Thật khổ sở và ức chế cho những người khác. Thông qua sự phán xét và mặc khải trong lời của Đức Chúa Trời, chị ấy nhận ra mình đang sống theo lề lối và logic của Sa-tan “Duy ngã độc tôn” và “Ta là đệ nhất thiên hạ.” Chị ấy đã cực kỳ kiêu ngạo, không nhường ai, luôn muốn người khác tuân thủ và làm theo ý kiến của mình như thể đó là lẽ thật. Chị ấy không hề tôn kính Đức Chúa Trời và hoàn toàn vô lý. Điều này làm mất lòng Đức Chúa Trời và cự tuyệt mọi người. Chị ấy luôn muốn người khác nghe theo mình, và đó là tâm tính sa-tan điển hình. Sa-tan kiêu ngạo và tự phụ, luôn muốn được ngang hàng với Đức Chúa Trời. Hắn muốn kiểm soát mọi người, để mọi người lắng nghe và tôn trọng hắn, và vì vậy hắn bị Đức Chúa Trời nguyền rủa. Chị ấy cảm thấy sợ hãi khi nhận ra bản chất và hậu quả của vấn đề, sau đó chị bắt đầu thấy ghét bản thân, và tập trung vào thực hành lẽ thật. Chị trở nên khiêm tốn hơn trong giao thiệp với người khác. Chị không còn coi thường và chèn ép họ như trước. Dần dần, chị có thể chấp nhận khi người khác đúng, khi ý kiến của họ phù hợp với lẽ thật, và chị ấy ngày càng hòa đồng với mọi người. Lòng tôi bừng sáng khi nghe chị ấy thông công về lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và kinh nghiệm của chị. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang cất lời để phán xét và làm tinh sạch những tâm tính bại hoại của chúng ta. Đây là cách Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta rất thực tế! Tôi đã tin tưởng trong nhiều năm, nhưng không thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi. Tôi sống trong nỗi đau khủng khiếp, Nhưng cuối cùng tôi đã tìm thấy con đường!

Sau đó, tôi bắt đầu đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, xem phim phúc âm và nghe những bài thánh ca từ Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng trên ứng dụng điện thoại mỗi ngày. Tôi cũng tham gia các cuộc họp với anh chị em để thông công về lời Đức Chúa Trời. Tôi thực sự cảm nhận công tác và hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Tôi hiểu nhiều bí ẩn và lẽ thật mà tôi chưa từng biết dù qua nhiều năm có đức tin. Tôi thực sự thích thú. Trong lòng tôi biết rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Chúa Jêsus đã trở lại!

Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và hiểu chút về tâm tính ngạo mạn của mình. Tôi thấy mình thường trịch thượng và la mắng người khác. Đó chính tâm tính Sa-tan của tôi bộc lộ ra. Đó là điều mà Đức Chúa Trời ghét. Tôi ăn năn cầu xin Đức Chúa Trời. Tôi không còn muốn hành động với tâm tính Sa-tan hay cứ tập trung vào các vấn đề của người khác nữa. Điều đó thật vô lý. Khi thấy chồng chơi game hoặc làm việc gì mà tôi không thích, tôi sẽ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời xoa dịu lòng mình để tôi có thể bình tĩnh nói chuyện với anh ấy. Một ngày nọ, chồng bất ngờ nói: “Em đã thay đổi! Em đã khác kể từ khi bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Em không tức giận hay trách cứ anh như trước, và có thể thảo luận khi có chuyện xảy ra.” Trong lòng tôi không ngớt tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi biết tất cả những gì tôi có được là nhờ lời của Đức Chúa Trời. Điều thực sự làm tôi ngạc nhiên là khi nhìn thấy những thay đổi của tôi, anh ấy bắt đầu đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và chấp nhận công việc của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt. Sau đó, chồng tôi nhận ra qua lời của Đức Chúa Trời rằng các trò chơi trực tuyến là mưu kế của Sa-tan để lôi kéo, kiểm soát và làm bại hoại mọi người. Anh bắt đầu hiểu thực chất và sự nguy hiểm khi chơi game trực tuyến, và không còn bị mê hoặc nữa. Chúng tôi không còn tranh cãi. Chúng tôi thường đọc lời của Đức Chúa Trời cùng nhau, và thông công với nhau. Khi gặp khó khăn hoặc vấn đề, chúng tôi tìm kiếm lẽ thật từ lời của Đức Chúa Trời để tìm cách giải quyết. Tôi thực sự cảm thấy công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là điều tôi cần. Việc đó rất quan trọng để làm tinh sạch và hoàn toàn cứu rỗi chúng ta. Cuối cùng tôi đã tìm thấy con đường để được làm tinh sạch và bước vào Vương quốc Thiên đàng. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger