Đức Chúa Trời đã xuất hiện ở phương Đông

08/04/2021

Bởi Qiu Zhen, Trung Quốc

Một ngày kia, em gái tôi gọi cho tôi và nói rằng đã từ miền Bắc trở về và có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Em bảo tôi đến ngay lập tức. Tôi có cảm giác rằng đã có chuyện xấu xảy ra, do đó tôi đi đến thẳng đến nhà em. Chỉ khi đến chỗ em rồi và nhìn thấy em đang đọc sách thì tôi mới hết bồn chồn. Em gái thấy tôi đi vào thì nhảy cẫng lên và hồ hởi nói, “Chị Qiu Zhen! Lần này ở miền Bắc em đã nghe được một tin rất vui: Đức Chúa Jêsus đã trở lại!”

Sau khi nghe em gái nói điều này, tôi băn khoăn suy nghĩ: “Vài năm qua, Tia Chớp Phương Đông đã làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã trở lại; có thể nào em gái tôi đã chấp nhận Tia Chớp Phương Đông không?” Trước khi tôi thốt được nên lời, em gái tôi đã nói một cách nghiêm túc, “Ôi, chị Qiu Zhen! Chúa đã nhập thể lần nữa và đã đến nước Trung Quốc của chúng ta”. Tôi vội nói, “Đừng tin bất cứ điều gì em nghe cả. Đức Chúa Trời có thể đến Trung Quốc sao? Trong Kinh Thánh có nói rất rõ rằng: ‘Trong ngày đó, chơn Ngài sẽ đứng trên núi ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phái tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam(Xê-ca-ri-a 14:4). Sự đến của Đức Chúa Trời sẽ là ở Y-sơ-ra-ên. Ngài không thể đến Trung Quốc được. Em làm việc cho Chúa, thế mà em thậm chí không biết điều này!”

Em gái tôi chân thành nói, “Em từng nghĩ theo cách như chị, nhưng thông qua những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và sự thông công của các anh chị em, em đã nhận ra rằng Chúa thật sự đã nhập thể ở Trung Quốc. Đoạn Thánh thư mà chị đọc là một lời tiên tri, nhưng không thể diễn giải những lời tiên tri theo ý chúng ta muốn. Chúng được thành toàn và tỏ hiện với con người thông qua những thực tế của công tác của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Jêsus đến để thực hiện công tác, cả Phi-e-rơ lẫn người phụ nữ Sa-ma-ri, cũng như hoạn quan của Ê-ti-ô-pi đều không bám vào nghĩa đen của những lời tiên tri của Kinh Thánh, mà thay vào đó, chính những thực tế của điều Đức Chúa Jêsus đã phán và công tác mà Ngài thực hiện đã xác nhận với họ rằng Đấng Mê-si đã đến với tư cách là Đức Chúa Jêsus. Tất cả họ đều theo chân Đức Chúa Trời và nhận lãnh sự cứu rỗi của Chúa. Và những người Pha-ri-si bám lấy nghĩa đen của những lời tiên tri trong Kinh Thánh đều đối xử với Đức Chúa Jêsus, Đấng Mê-si đã đến, như một người bình thường và phủ nhận, chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus. Cuối cùng họ đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus vào thập giá, và do đó họ bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Chị Qiu Zhen à, chúng ta phải xem xét sự đến của Chúa một cách cẩn thận và chúng ta phải có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Chị thật không được phán xét vấn đề này quá nhanh!”

Tôi liếc nhìn em gái và giơ cuốn Kinh Thánh lên nói, “Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban hành luật pháp ở Y-sơ-ra-ên và Đức Chúa Jêsus cũng đã bị đóng đinh vào thập giá ở Y-sơ-ra-ên. Trung Quốc là nước bị cai trị bởi một đảng vô thần, Đức Chúa Trời sẽ đến một nước như vậy sao? Chúng ta đã tin vào Chúa nhiều năm, và chúng ta tuyệt đối không được nghe gì cũng tin!”

Em gái tôi lo âu nói, “Chị Qiu Zhen à, khi Đức Chúa Jêsus thực hiện công tác của Ngài vào thời đó, những người Pha-ri-si đã chống đối Chúa và nói, ‘Ngươi hãy tra xét, sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Ga-li-lê mà ra hết’ (Giăng 7:52). ‘Ðấng Christ há từ Ga-li-lê mà đến sao?’ (Giăng 7:41). Nhưng trên thực tế, Đức Chúa Jêsus đã lớn lên tại Na-gia-rét ở Ga-li-lê. Kinh Thánh nói: ‘Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Ðức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?’ (Rô-ma 11:33-34). Làm sao chúng ta có thể hiểu thấu sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời? Chúng ta không thể phân tích công tác của Đức Chúa Trời bằng tâm trí của riêng mình. Chúng ta mong ngóng sự đến của Chúa mỗi ngày. Giờ đây khi Chúa thật sự đã trở lại, nếu chúng ta giữ lấy những ý niệm của mình và không tìm kiếm hay tìm hiểu, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội chào đón Chúa và chúng ta sẽ vô cùng hối hận đấy!”

Thấy em gái trông nghiêm túc như vậy, tôi nghĩ: “Em tôi đã chân thành tin vào Chúa và là một người thận trọng luôn biết mình đang nghĩ gì. Em ấy thường cẩn thận về việc mình làm, và đối với một vấn đề lớn như sự đến của Chúa, em ấy càng ít có khả năng mù quáng tin vào lời người khác. Em ấy giờ đây đã chấp nhận Tia chớp phương Đông, như vậy có thể là Chúa đã thật sự trở lại và đang thực hiện công tác của Ngài ở Trung Quốc sao?” Nhưng rồi một ý nghĩ khác đến trong tôi: “Làm sao Chúa có thể thực hiện công tác của Ngài ở Trung Quốc được chứ? Điều này quá là không tưởng!” Do đó tôi nói dứt khoát, “Kinh Thánh giống như một chiếc bánh ngàn lớp, và cách diễn dịch của mỗi người mỗi khác. Kinh Thánh tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ thật sự ngự xuống ở Y-sơ-ra-ên vào những ngày sau rốt. Hơn nữa, hầu hết người dân Trung Quốc đều thờ Phật và chính quyền quốc gia luôn ngược đãi các tín ngưỡng tôn giáo. Đức Chúa Trời sẽ không đến Trung Quốc để thực hiện công tác của Ngài đâu!”

Em tôi hăm hở nói, “Chị Qiu Zhen à, Chúa đã trở lại và đã xuất hiện ở Trung Quốc để thực hiện công tác của Ngài. Điều này rất trọng đại. Em chỉ mới chấp nhận công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng nên em vẫn không thể giải thích phương diện này của lẽ thật một cách rõ ràng, nhưng các anh chị em của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng làm chứng theo cách rất soi sáng. Em sẽ nhờ họ thông công cho chị!” Tôi phẩy tay và nói, “Đừng bận tâm làm gì. Chị đi đây”. Sau khi về nhà, tôi ngồi thừ trên sofa và nghĩ về điều em gái tôi đã nói. Tâm trí tôi cứ loạn lên và tôi không thể bình tĩnh lại. Tôi đã luôn chờ đợi Đức Chúa Jêsus bước chân lên núi Ôliu, vậy thì làm sao em gái tôi lại có thể đột nhiên nói rằng Chúa đã đến Trung Quốc? Làm sao có thể như vậy được? Tôi lật Kinh Thánh liên tục nhưng không thể tìm bất kỳ chương hay câu nào tiên báo rằng Chúa sẽ đến để thực hiện công tác của Ngài ở Trung Quốc cả. “Khi Đức Chúa Jêsus thực hiện công tác của Ngài vào thời đó, những người Pha-ri-si đã chống đối Chúa và nói, ‘Ngươi hãy tra xét, sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Ga-li-lê mà ra hết’ (Giăng 7:52). ‘Ðấng Christ há từ Ga-li-lê mà đến sao?’ (Giăng 7:41). Nhưng thực tế, Đức Chúa Jêsus đã lớn lên tại Na-gia-rét ở Ga-li-lê…” Những lời của em gái cứ loáng thoáng trong tâm trí tôi, và tôi nghĩ rằng điều em nói là thật. Tôi vừa xem Kinh Thánh vừa suy nghĩ về điều em gái tôi đã nói. Tâm trí tôi loạn lên và tôi không biết làm gì là tốt nhất, do đó tôi đã kêu cầu Chúa trong lòng mình, “Lạy Chúa, con nên làm gì đây? Ôi Chúa ơi, chính xác là Ngài sẽ ngự xuống ở đâu?”

Vài ngày sau, em gái tôi đến tìm tôi lần nữa. Ngay khi đi vào nhà, em cười và nói, “Chị Qiu Zhen, chị Xie và chị Hao từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đến chỗ em để hỗ trợ em. Các chị ấy đã tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng lâu rồi và hiểu nhiều hơn em. Nếu có bất cứ điều gì chị không hiểu về sự trở lại của Chúa, hãy đi và thông công với các chị ấy”. Tôi nghĩ: “Tôi đã tin Chúa nhiều năm và đã luôn hy vọng sự đến của Chúa. Chúa thật sự đã đến sao? Có lẽ tôi nên nhân cơ hội này để thông công với họ”. Và thế là tôi đi với em gái đến nhà của em. Ngay khi tôi vào phòng, hai chị đã chào tôi một cách nồng hậu và nói chuyện rất chân thành. Họ bảo tôi nói ra nếu có bất kỳ câu hỏi nào, và sau đó mọi người có thể thông công cùng nhau. Tôi hỏi, “Các chị nói rằng Đức Chúa Jêsus đã trở lại và đang thực hiện công tác của Ngài ở Trung Quốc. Có bất cứ cơ sở nào cho tuyên bố này trong Kinh Thánh không?” Chị Hao mỉm cười và nói, “Chị à, thật sự có những lời tiên tri trong Kinh Thánh về sự đến của Chúa để thực hiện công tác của Ngài ở Trung Quốc trong những ngày sau rốt”. Tôi sửng sốt và nói, “Làm sao có thể như vậy được? Tôi đã đọc kỹ Kinh Thánh nhiều lần, nhưng không phát hiện ra một ghi chép kinh thánh nào liên quan đến điều này cả. Chỗ nào trong Kinh Thánh là cơ sở cho tuyên bố của chị?” Chị Hao kiên nhẫn đáp, “Chị à, chúng ta hãy đọc hai câu của Thánh Thư và chị sẽ biết. Trong Ma-la-ki 1:11 có nói: ‘Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. … Ðức Giê-hô-va vạn quân phán vậy’. Trong Ma-thi-ơ 24:27 có nói: ‘Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy’. Từ hai câu này của Thánh Thư, chúng ta có thể thấy rõ rằng nơi Đức Chúa Trời giáng xuống lần nữa là ở phương Đông của thế giới và nó nằm ở những vùng đất của dân ngoại. Hết thảy chúng ta đều biết rằng Trung Quốc nằm ở phương Đông của thế giới. Hai giai đoạn đầu của công tác của Đức Chúa Trời đều ở Y-sơ-ra-ên. Xét theo nước Y-sơ-ra-ên, thì Trung Quốc là một quốc gia dân ngoại. Vì lẽ ấy, việc Đức Chúa Trời đến Trung Quốc để xuất hiện và thực hiện công tác của Ngài trong những ngày sau rốt là thành toàn những lời tiên tri này”. Sau khi nghe sự thông công của các chị và suy ngẫm về ý nghĩa của hai câu Thánh Thư này, tôi nghĩ rằng sự thông công của họ đã giúp soi sáng. Mặc dù tôi đã đọc hai câu này trước kia, tôi chưa bao giờ thấy ý nghĩa của sự trở lại của Chúa là ở phương Đông, ở Trung Quốc. Khi tôi lắng nghe họ giải thích, tôi cảm thấy rằng sự thông công của họ có nguồn gốc trong sự khai sáng của Đức Thánh Linh.

Chị Hao tiếp tục và nói, “Chúng ta hãy xem Đức Chúa Trời Toàn Năng nói gì nhé. ‘Ta đang làm công tác của Ta trên khắp vũ trụ, và ở phương Đông, những tiếng sấm không ngừng rền vang, rung chuyển tất cả các quốc gia và giáo phái. Chính tiếng nói của Ta đã dẫn dắt toàn nhân loại đến với hiện tại. Ta sẽ khiến toàn nhân loại bị chinh phục bởi tiếng nói của Ta, rơi vào dòng chảy này, và quy phục trước Ta, vì từ lâu Ta đã lấy lại vinh quang của Ta từ khắp thế gian và ban phát lại ở phương Đông. Ai lại không mong mỏi được nhìn thấy vinh quang của Ta? Ai lại không thấp thỏm chờ đợi Ta trở lại? Ai lại không khao khát được thấy Ta xuất hiện trở lại? Ai lại không mòn mỏi trông mong vẻ đáng mến của Ta? Ai lại không bước ra sự sáng? Ai lại không nhìn vào sự giàu có của Ca-na-an? Ai lại không mong mỏi Đấng Cứu Chuộc quay lại? Ai lại không tôn sùng Đấng Toàn Năng Vĩ đại? Tiếng nói của Ta sẽ lan truyền khắp thế gian; nhìn vào những dân sự được Ta chọn, Ta mong được nói thêm nhiều lời nữa với họ. Như những tiếng sấm vang dội làm rung chuyển núi sông, Ta phán những lời của Ta với cả vũ trụ và với nhân loại. Do vậy, lời trong miệng Ta đã trở thành báu vật của con người, và cả nhân loại đều trân quý lời của Ta. Tia chớp lóe lên từ phương Đông rọi sáng đến tận phương Tây. Lời của Ta, con người không muốn vứt bỏ nó đi và đồng thời không hiểu thấu, nhưng lại hạnh phúc hơn nữa vì có được nó. Mọi người đều vui mừng và hân hoan, ăn mừng việc Ta đến, như thể một đứa trẻ vừa được sinh ra. Bằng tiếng nói của Ta, Ta sẽ mang cả nhân loại đến trước Ta. Từ đó, Ta sẽ chính thức bước vào nhân loại để họ sẽ thờ phụng Ta. Với vinh quang mà Ta tỏa ra và lời từ miệng Ta, Ta sẽ khiến toàn nhân loại đến trước Ta và thấy rằng tia chớp lóe lên từ phương Đông và Ta cũng đã hạ xuống “Núi O-li-ve” ở phương Đông. Họ sẽ thấy rằng từ lâu Ta đã xuống trần, không phải với tư cách là Người Con của dân tộc Do Thái nữa mà là Tia chớp của phương Đông. Vì Ta đã phục sinh từ lâu, đã rời khỏi nhân loại, và sau đó tái xuất hiện với vinh quang giữa nhân loại. Ta là Đấng được thờ phụng từ cách đây rất lâu, và Ta cũng là đứa trẻ sơ sinh bị người Y-sơ-ra-ên bỏ rơi từ cách đây rất lâu. Hơn nữa, Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng vinh quang tột đỉnh của thời đại này! Hãy để tất cả tới trước ngai của Ta và thấy diện mạo vinh quang của Ta, nghe tiếng nói của Ta, và nhìn vào việc làm của Ta. Đây là toàn bộ ý muốn của Ta; đó là hồi kết và phần cao trào của kế hoạch của Ta, cũng như mục đích của sự quản lý của Ta. Hãy để mọi quốc gia thờ phụng Ta, mọi miệng lưỡi thừa nhận Ta, mọi người đặt đức tin vào Ta, và mọi người chịu khuất phục Ta!(Bảy tiếng sấm rền – Tiên đoán rằng Phúc Âm của vương quốc sẽ truyền bá khắp vũ trụ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tất cả chúng ta đều biết rằng Đức Chúa Trời đã mang đến Phúc Âm của vương quốc thiên đàng ở lần đầu Ngài nhập thể, và Phúc Âm này đã lan từ Tây sang Đông. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ trở lại trong xác thịt ở phương Đông của thế giới, ở Trung Quốc, mang đến Phúc Âm đời đời và thực hiện công tác phán xét, làm cho tinh sạch và cứu rỗi con người. Lần này công tác của Đức Chúa Trời sẽ lan từ Đông sang Tây…”

Khi tôi nghe điều này, tôi đã cắt lời chị ấy và hỏi vặn, “Chị này, Kinh Thánh ghi chép rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên, và công tác của Đức Chúa Giê-su thì ở Giu-đê. Hai giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đều ở Y-sơ-ra-ên, vậy thì sự trở lại của Chúa cũng phải ở Y-sơ-ra-ên chứ. Làm sao chị có thể nói ở Trung Quốc được?” Chị Hao mỉm cười và nói, “Chúng ta nghĩ rằng vì hai giai đoạn công tác đầu tiên của Đức Chúa Trời đều ở Y-sơ-ra-ên, Chúa chắc hẳn sẽ thực hiện công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên khi Ngài trở lại. Nhưng sự suy nghĩ ấy có hợp với thực tế không? Có thể nào Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên không? Có thể nào Đức Chúa Trời chỉ trông nom và cứu rỗi dân Y-sơ-ra-ên thôi không? Chúng ta hãy xem Đức Chúa Trời Toàn Năng phán gì nhé”.

Chị Xie mở sách lời Đức Chúa Trời và đọc: “Nếu Đấng Cứu Thế đến trong thời kỳ sau rốt và vẫn được gọi là Jêsus, và một lần nữa được sinh ra ở xứ Giu-đê và làm công tác của Ngài ở đó, thì điều này sẽ chứng tỏ rằng Ta đã chỉ tạo dựng nên dân Y-sơ-ra-ên và chỉ cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên, và Ta chẳng liên quan gì đến dân ngoại. Chẳng phải điều này sẽ mâu thuẫn với những lời của Ta rằng ‘Ta là Chúa, Đấng đã tạo dựng nên trời đất và muôn vật’ sao? Ta đã rời khỏi xứ Giu-đê và làm công tác của mình giữa dân ngoại vì Ta không chỉ đơn thuần là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, mà còn là Đức Chúa Trời của mọi muôn loài thọ tạo. Ta hiện ra giữa dân ngoại trong thời kỳ sau rốt bởi vì Ta không chỉ là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, mà hơn thế nữa, vì Ta là Đấng Tạo Hóa của tất cả những người Ta chọn trong số dân ngoại. Ta đã không chỉ tạo dựng nên Y-sơ-ra-ên, Ê-díp-tô và Li-ban, mà còn tạo dựng nên tất cả các quốc gia dân ngoại ngoài Y-sơ-ra-ên. Vì điều này, Ta là Chúa của mọi tạo vật. Ta chỉ đơn thuần đã dùng Y-sơ-ra-ên làm điểm khởi đầu cho công tác của Ta, dùng xứ Giu-đê và Ga-li-lê làm thành trì cho công tác cứu chuộc của Ta, và giờ đây Ta sử dụng các quốc gia dân ngoại làm cơ sở mà từ đó Ta sẽ kết thúc toàn bộ thời đại(Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một “đám mây trắng”, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ta sẽ khiến tất cả mọi người biết rằng Ta không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, mà còn là Đức Chúa Trời của tất cả các quốc gia dân ngoại, ngay cả những quốc gia mà Ta đã rủa sả. Ta sẽ cho tất cả mọi người thấy rằng Ta là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Đây là công tác vĩ đại nhất của Ta, là mục đích kế hoạch công tác của Ta cho thời kỳ sau rốt, và là công tác duy nhất được hoàn thành trong thời kỳ sau rốt(Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ngài đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên và được sinh ra ở Giu-đê, và Ngài cũng đã được sinh ra ở một vùng đất dân ngoại. Chẳng phải mọi công tác của Ngài đều được thực hiện vì toàn thể nhân loại mà Ngài đã dựng nên sao? Liệu Ngài có yêu thương dân Y-sơ-ra-ên gấp trăm lần và ghét dân ngoại gấp ngàn lần không? Đó chẳng phải là quan niệm của ngươi sao? Không phải Đức Chúa Trời không bao giờ là Đức Chúa Trời của các ngươi, chỉ là các ngươi không thừa nhận Ngài; không phải Đức Chúa Trời không sẵn lòng làm Đức Chúa Trời của các ngươi, mà chỉ là các ngươi chối bỏ Ngài. Ai trong số tạo vật mà không nằm trong tay của Đấng Toàn Năng? Trong việc chinh phục các ngươi hôm nay, chẳng phải mục đích là để các ngươi thừa nhận rằng Đức Chúa Trời không ai khác hơn chính là Đức Chúa Trời của các ngươi sao? Nếu các ngươi vẫn cứ cho rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mỗi dân Y-sơ-ra-ên, và vẫn cứ cho rằng nhà của Đa-vít ở Y-sơ-ra-ên là nơi Đức Chúa Trời sinh ra, và rằng không có quốc gia nào ngoài Y-sơ-ra-ên đủ tư cách ‘sinh ra’ Đức Chúa Trời, càng không có bất kỳ gia đình dân ngoại nào có thể đích thân nhận lãnh công tác của Đức Giê-hô-va – nếu ngươi vẫn nghĩ theo cách này, thì điều đó chẳng biến ngươi thành một kẻ ngoan cố bướng bỉnh sao? … Ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời chưa lâu lắm, thế mà ngươi đã có quá nhiều quan niệm về Ngài, đến mức ngươi không dám một giây nào nghĩ rằng Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên sẽ đoái thương ban ân điển cho các ngươi bằng sự hiện diện của Ngài. Các ngươi càng không dám nghĩ đến việc mình có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời đích thân xuất hiện, khi các ngươi ô uế đến không thể chịu nổi như thế. Các ngươi cũng chưa từng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời có thể đích thân giáng xuống một vùng đất dân ngoại. Ngài phải giáng xuống núi Si-na-i hay núi Ô-li-ve và xuất hiện với dân Y-sơ-ra-ên. Chẳng phải các dân ngoại (tức là những người bên ngoài Y-sơ-ra-ên) đều là đối tượng Ngài khinh ghét sao? Làm sao Ngài có thể đích thân làm việc giữa họ được? Đây hết thảy đều là những quan niệm thâm căn cố đế mà các ngươi đã phát triển nhiều năm qua. Mục đích của việc chinh phục các ngươi hôm nay là để đập tan những quan niệm này của các ngươi. Từ đó mà các ngươi thấy được đích thân Đức Chúa Trời xuất hiện giữa các ngươi – không phải trên núi Si-na-i hay núi Ô-li-ve, mà là giữa những người Ngài chưa từng dẫn dắt trước đây(Sự thật bên trong công tác chinh phục (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nếu công tác hiện tại của Ngài được thực hiện giữa dân Y-sơ-ra-ên, thì đến lúc kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Ngài kết thúc, mọi người sẽ tin rằng Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, rằng chỉ có dân Y-sơ-ra-ên là dân sự được Đức Chúa Trời chọn, rằng chỉ có dân Y-sơ-ra-ên mới xứng đáng thừa hưởng ơn phước và lời hứa của Đức Chúa Trời. Sự nhập thể của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt ở quốc gia dân ngoại của con rồng lớn sắc đỏ hoàn tất công tác của Đức Chúa Trời với tư cách là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo; Ngài hoàn tất toàn bộ công tác quản lý của Ngài, và Ngài kết thúc phần chính yếu trong công tác của Ngài ở quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ. Cốt lõi của ba giai đoạn công tác này là cứu rỗi con người – cụ thể là, khiến cho muôn loài thọ tạo thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Như thế, mỗi giai đoạn công tác đều có ý nghĩa vĩ đại; Đức Chúa Trời không làm việc gì không có ý nghĩa hay không có giá trị(Đức Chúa Trời là Chúa của muôn loài thọ tạo, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Sau đó chị Hao thông công, nói rằng “Trong quá khứ, chúng ta đã ấn định trong lòng mình rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên bởi vì hai giai đoạn đầu của công tác của Đức Chúa Trời đều được thực hiện ở Y-sơ-ra-ên. Y-sơ-ra-ên là nơi khai sinh của công tác Đức Chúa Trời và cũng là khu vực căn cứ cho công tác của Đức Chúa Trời, do đó chúng ta nghĩ rằng công tác của Đức Chúa Trời chỉ có thể ở Y-sơ-ra-ên, rằng Phúc Âm chỉ có thể xuất phát từ Y-sơ-ra-ên và chỉ dân Y-sơ-ra-ên mới thật sự là dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Vì lẽ ấy, nếu Đức Chúa Trời vẫn thực hiện giai đoạn sau cùng này của công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên, thì chúng ta sẽ càng tin mạnh mẽ hơn rằng Đức Chúa Trời chỉ có thể thực hiện công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên, rằng Đức Chúa Trời chỉ có thể ban phúc lành cho dân Y-sơ-ra-ên và rằng Ngài không liên quan gì đến các dân ngoại. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời đã chọn thực hiện công tác phán xét và làm cho tinh sạch con người của Ngài ở một quốc gia dân ngoại, là vùng đất nơi con rồng lớn sắc đỏ nằm cuộn mình – Trung Quốc. Bằng cách làm điều này, Ngài đã đảo ngược những ý niệm của mọi người, hầu cho mọi người có thể thật sự thấy rằng Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, mà cũng là Đức Chúa Trời của mọi quốc gia dân ngoại, và Đức Chúa Trời của mọi tạo vật. Đức Chúa Trời không chỉ ban phúc lành cho dân Y-sơ-ra-ên mà còn ban phúc lành cho các dân ngoại. Điều này hoàn thành công tác ‘Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo.’ Rõ ràng việc Đức Chúa Trời chọn thực hiện công tác của Ngài trong những ngày sau rốt ở Trung Quốc là có ý nghĩa sâu xa. Đức Chúa Trời thật sự quá toàn năng và quá khôn ngoan”.

Nghe sự thông công của chị ấy, tôi trầm ngâm, tôi nghĩ: “Đúng, Đức Chúa Trời là Chúa của mọi thọ tạo. Chẳng phải toàn thể nhân loại đã được tạo nên bởi Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời không chỉ cứu rỗi dân Y-sơ-ra-ên, mà còn cứu rỗi dân Trung Quốc. Chẳng phải việc Đức Chúa Trời đến làm công tác ở Trung Quốc ngày nay cho thấy tình yêu thương của Ngài với các dân ngoại sao? Có vẻ như tôi thật sự không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời!” Nghĩ về điều này, tôi cảm thấy có phần hổ thẹn. Tôi dịu giọng và nói, “Chị à, tôi đã hiểu chị nói gì. Nếu Đức Chúa Trời một lần nữa thực hiện công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên, chúng ta sẽ giới hạn Đức Chúa Trời và nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời hoạt động theo cách này ngày nay để xóa sổ những ý niệm của con người và để làm cho con người hiểu rằng Đức Chúa Trời là Chúa của muôn loài thọ tạo, rằng Đức Chúa Trời có thể thực hiện công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên và ở cả Trung Quốc, và như vậy theo đó chúng ta không giới hạn công tác của Đức Chúa Trời. Có vẻ như khi giới hạn công tác của Đức Chúa Trời dựa trên những ý niệm và sự tưởng tượng của tôi, tôi thật sự xuẩn ngốc và ngu dốt! Tuy nhiên, vẫn còn một điều tôi không hiểu. Có rất nhiều quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như nhiều quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ, nơi đạo Tin Lành và đạo Công giáo là tôn giáo quốc gia và nơi Đức Chúa Trời luôn được thờ phượng. Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn để Đức Chúa Trời đến và làm công tác của Ngài là phán xét và làm cho tinh sạch ở những quốc gia này sao? Trung Quốc là một nước vô thần, đầy những người sùng bái thần tượng. Chính quyền quốc gia điên cuồng ngược đãi những ai tin vào Đức Chúa Trời, vậy thì tại sao Đức Chúa Trời lại thực hiện công tác của Ngài ở Trung Quốc?”

Chị Xie mỉm cười và nói, “Chị à, câu hỏi của chị rất thiết yếu! Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn thực hiện công tác của Ngài là phán xét và làm cho tinh sạch ở Trung Quốc? Chỉ bằng cách hiểu mục đích và tầm trọng đại của việc Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên và ở Trung Quốc mà chúng ta mới có thể hiểu phương diện này của lẽ thật. Chúng ta hãy xem lời của Đức Chúa Trời phán gì. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: ‘Cựu Ước ghi lại những lời của Đức Giê-hô-va dành cho dân Y-sơ-ra-ên và công tác của Ngài tại Y-sơ-ra-ên; Tân Ước ghi lại công tác của Jêsus tại Giu-đê. Nhưng tại sao Kinh Thánh lại không có chứa bất kỳ tên Trung Quốc nào? Bởi vì hai phần đầu tiên của công tác của Đức Chúa Trời đã được thực hiện ở Y-sơ-ra-ên, bởi vì người dân Y-sơ-ra-ên là những người được chọn – có nghĩa là họ là những người đầu tiên đã chấp nhận công tác của Đức Giê-hô-va. Họ là những người ít bại hoại nhất trong toàn thể nhân loại, và ban đầu, họ đã có tâm thế tìm kiếm Đức Chúa Trời và tôn kính Ngài. Họ đã vâng theo lời của Đức Giê-hô-va, luôn hầu việc trong đền thờ, và mặc áo choàng hoặc đội mũ của thầy tế lễ. Họ là những người đầu tiên thờ phượng Đức Chúa Trời và là đối tượng đầu tiên cho công tác của Ngài. Những người này đã là một kiểu mẫu và hình mẫu cho toàn thể nhân loại. Họ là những kiểu mẫu và hình mẫu của sự thánh khiết và công chính. Những người như Gióp, Áp-ra-ham, Lót, hoặc Phi-e-rơ và Ti-mô-thê – tất cả họ đều là người Y-sơ-ra-ên, và là những hình mẫu và kiểu mẫu thánh khiết nhất. Y-sơ-ra-ên là quốc gia đầu tiên thờ phượng Đức Chúa Trời giữa nhân loại, và người công chính đã đến từ nơi đây nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác. Đức Chúa Trời đã làm việc trong họ để Ngài có thể quản lý loài người trên khắp vùng đất trong tương lai tốt hơn. Những thành tựu của họ và sự công chính trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va của họ đã được ghi lại, hầu cho chúng có thể làm những hình mẫu và kiểu mẫu cho những người ngoài Y-sơ-ra-ên trong Thời đại Ân điển; và những hành động của họ đã duy trì vài nghìn năm công tác, cho đến tận ngày nay(Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). ‘Công tác của Đức Giê-hô-va là sự sáng thế, đó là sự khởi đầu; giai đoạn công tác này là sự kết thúc của công tác, và nó là sự chấm dứt. Vào lúc bắt đầu, công tác của Đức Chúa Trời đã được thực hiện giữa những người được chọn của Y-sơ-ra-ên, và đó là buổi bình minh của một kỷ nguyên mới ở nơi thánh khiết nhất trong mọi nơi. Giai đoạn cuối cùng của công tác được thực hiện ở nơi ô uế nhất của mọi quốc gia, để phán xét thế gian và kết thúc thời đại. Trong giai đoạn đầu tiên, công tác của Đức Chúa Trời đã được thực hiện ở nơi sáng sủa nhất trong mọi nơi, và giai đoạn cuối cùng được thực hiện ở nơi tối tăm nhất trong mọi nơi, và sự tối tăm này sẽ bị xua tan, ánh sáng được mang lại, và tất cả mọi người đều được chinh phục. Khi con người ở nơi ô uế và đen tối nhất trong mọi nơi này đã được chinh phục, và toàn thể dân chúng đã công nhận rằng có một Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời thật, và mọi người đã bị thuyết phục hoàn toàn, thì sự thật này sẽ được dùng để thực hiện công tác chinh phục khắp toàn thể vũ trụ. Giai đoạn công tác này mang tính tượng trưng: Một khi công tác của thời đại này đã được hoàn thành, công tác quản lý sáu nghìn năm sẽ hoàn toàn kết thúc. Một khi những người ở nơi tối tăm nhất trong mọi nơi đã được chinh phục, hiển nhiên cũng sẽ là như thế ở mọi nơi khác. Như vậy, chỉ có công tác chinh phục ở Trung Quốc mang tính tượng trưng đầy ý nghĩa. Trung Quốc tiêu biểu cho mọi thế lực của sự tối tăm, và người dân Trung Quốc đại diện cho tất cả những ai thuộc về xác thịt, thuộc về Sa-tan, thuộc về thịt và huyết. Chính người dân Trung Quốc là những người đã bị bại hoại nhất bởi con rồng lớn sắc đỏ, là những người có sự chống đối mạnh mẽ nhất đối với Đức Chúa Trời, nhân tính của họ là hèn hạ và ô uế nhất, và vì vậy họ là nguyên mẫu của cả loài người bại hoại. Điều này không có nghĩa là các quốc gia khác không có vấn đề gì cả; các quan niệm của con người đều giống nhau, và mặc dù người dân của các quốc gia này có thể có tố chất tốt, nhưng nếu họ không biết Đức Chúa Trời, thì chắc chắn họ chống đối Ngài. Tại sao người Do Thái cũng đã chống đối và thách thức Đức Chúa Trời? Tại sao những người Pha-ri-si cũng đã chống đối Ngài? Tại sao Giu-đa phản bội Jêsus? Vào thời điểm đó, nhiều môn đệ đã không biết Jêsus. Tại sao sau khi Jêsus đã bị đóng đinh và sống lại, mọi người vẫn không tin Ngài? Chẳng phải sự bất tuân của con người hết thảy đều giống nhau sao? Chỉ là người dân Trung Quốc được lấy làm gương, và khi được chinh phục thì họ sẽ trở thành một kiểu mẫu và hình mẫu, và sẽ là sự tham khảo cho những người khác. Tại sao Ta đã luôn phán rằng các ngươi là một sự bổ trợ cho kế hoạch quản lý của Ta? Chính ở người dân Trung Quốc mà sự bại hoại, ô uế, bất chính, chống đối và nổi loạn được thể hiện đầy đủ nhất và được biểu lộ dưới mọi hình thức khác nhau của chúng. Một mặt, họ có tố chất kém, và mặt khác, đời sống và tư duy của họ lạc hậu, và những thói quen, môi trường xã hội, gia đình sinh ra họ – tất cả đều nghèo nàn và lạc hậu nhất. Vóc giạc của họ cũng thấp kém. Công tác ở nơi này mang tính tượng trưng, và sau khi công tác thử nghiệm này đã được thành toàn, công tác tiếp theo của Ngài sẽ tiến triển tốt hơn nhiều. Nếu bước công tác này có thể được hoàn thành, thì công tác tiếp theo sẽ khỏi phải bàn. Một khi bước công tác này đã được hoàn thành, thành công lớn sẽ đạt được trọn vẹn, và công tác chinh phục khắp toàn thể vũ trụ sẽ hoàn toàn kết thúc. Trên thực tế, một khi công tác giữa các ngươi đã thành công, điều này sẽ tương đương với thành công khắp toàn thể vũ trụ. Đây là ý nghĩa của lý do Ta bắt các ngươi hành động như một kiểu mẫu và hình mẫu. Sự nổi loạn, chống đối, ô uế, bất chính – tất cả đều được tìm thấy ở những người này, và ở họ đại diện cho mọi sự nổi loạn của loài người. Họ thực sự rất đặc biệt. Do đó, họ được xem là hình mẫu của sự chinh phục, và một khi họ đã được chinh phục thì họ sẽ tự nhiên trở thành một kiểu mẫu và hình mẫu cho những người khác(Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).”

Sau khi đọc những lời của Đức Chúa Trời, chị Xie tiếp tục thông công. “Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nói rõ với chúng ta rằng, đối với mỗi giai đoạn công tác của Ngài, dạng nơi chốn và các đối tượng của công tác của Ngài đều được chọn dựa trên những nhu cầu của công tác của Ngài, và rằng chúng đều có ý nghĩa đáng kể. Ví dụ, hai giai đoạn đầu của công tác của Đức Chúa Trời là ở Y-sơ-ra-ên bởi vì dân Y-sơ-ra-ên là dân sự được chọn của Đức Chúa Trời. Họ ít bại hoại nhất trong hết thảy nhân loại và họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Thực hiện công tác của Ngài giữa họ, đây là điều dễ dàng nhất để Đức Chúa Trời lập một nhóm kiểu mẫu và hình mẫu để thờ phượng Ngài. Do vậy, công tác của Đức Chúa Trời có thể lan nhanh hơn và dễ dàng hơn, hầu cho toàn thể nhân loại sẽ biết sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và công tác của Đức Chúa Trời, và hầu cho nhiều người có thể đến trước Đức Chúa Trời và nhận lãnh sự cứu rỗi của Ngài. Vì lẽ ấy, điều có ý nghĩa nhất đối với Đức Chúa Trời là thực hiện hai giai đoạn đầu của công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời thực hiện công tác chinh phục và làm cho tinh sạch con người. Ngài cũng cần một số người đại diện để chấp nhận sự chinh phục và làm cho tinh sạch của Ngài đầu tiên. Trong toàn thể nhân loại, người Trung Quốc là bại hoại và chậm tiến nhất, và Trung Quốc là quốc gia có ít người tin vào Đức Chúa Trời nhất và có sự chống đối lâu dài nhất với Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, trong những ngày sau rốt, bằng cách Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét và chinh phục của Ngài ở Trung Quốc trước tiên, bằng cách thực hiện công tác hành phạt và phán xét trên những ai đã bại hoại sâu sắc nhất, và bằng cách chinh phục và làm cho tinh sạch người dân Trung Quốc vốn bại hoại nhất trên thế giới, sự toàn năng, thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời được thể hiện rõ nhất và Sa-tan bị hổ thẹn nhất. Khi những người bại hoại nhất được chinh phục bởi Đức Chúa Trời, thì không cần phải nói, phần còn lại của nhân loại sẽ được chinh phục và Sa-tan cũng sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Từ vị trí và những đối tượng của công tác của Ngài do Đức Chúa Trời chọn lựa trong mỗi giai đoạn công tác của Ngài, và từ những kết quả sau cùng đã đạt được, chúng ta có thể thấy càng rõ hơn rằng công tác của Đức Chúa Trời quá khôn ngoan và tuyệt vời!”

Sau khi nghe những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và sự thông công của chị ấy, tôi đã hiểu: Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác của Ngài trước đây ở Y-sơ-ra-ên bởi vì Ngài muốn lập một nhóm kiểu mẫu và hình mẫu giữa những người ít bại hoại nhất trong nhân loại và, thông qua chứng ngôn và sự rao giảng của họ về Phúc Âm của Đức Chúa Trời, cho phép càng nhiều người hơn nhận lãnh sự cứu rỗi của Ngài. Công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong những ngày sau rốt là công tác chinh phục và làm cho tinh sạch con người, và Ngài đã chọn dân Trung Quốc, những người bại hoại nhất và nhơ bẩn nhất trên thế giới, làm đối tượng của công tác của Ngài, biến những người này thành kiểu mẫu và hình mẫu được chinh phục và cứu rỗi. Điều này thậm chí tỏ lộ nhiều hơn về sự khôn ngoan và toàn năng của Đức Chúa Trời. Tôi chưa hề hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và khi tôi đọc trong Kinh Thánh rằng Chúa sẽ trở lại bằng cách ngự xuống trên núi Ôliu của Y-sơ-ra-ên, tôi đã chấp nhận theo nghĩa đen và nghĩ rằng Đức Chúa Trời hẳn sẽ thực hiện công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên. Tôi chưa hề ngờ rằng Đức Chúa Trời đã đến Trung Quốc từ lâu! Dường như công tác của Đức Chúa Trời không đơn giản như con người tưởng tượng!

Vào lúc này, chị Xie tiếp tục nói, “Cho dù Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài ở quốc gia nào thì cũng là vì lợi ích công tác của Ngài và để cứu rỗi nhân loại tốt hơn, và tất cả đều đầy ý nghĩa. Nếu chúng ta muốn tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời hôm nay, trước hết chúng ta phải gạt bỏ những sự tưởng tượng và ý niệm của mình. Chúng ta không được giới hạn những dấu chân của Đức Chúa Trời trong một phạm vi nhất định, nghĩ rằng Đức Chúa Trời nên đến quốc gia này hay quốc gia kia. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của toàn thể nhân loại. Ngài có thể tự do chọn lựa nơi chốn cho công tác của Ngài theo những nhu cầu công tác của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: ‘Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của toàn thể loài người. Ngài không coi mình là tài sản riêng của bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào, mà bắt tay vào thực hiện công tác của mình như Ngài đã đặt kế hoạch, không bị ràng buộc bởi bất kỳ hình thức, quốc gia hay dân tộc nào. Có lẽ ngươi chưa bao giờ tưởng tượng ra hình thức này, hoặc có lẽ thái độ của ngươi đối với hình thức này là một sự phủ nhận, hoặc có lẽ tại quốc gia mà Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài và giữa một dân tộc Ngài mặc khải chính Ngài tình cờ lại bị mọi người kỳ thị và tình cờ lại là nơi lạc hậu nhất trên đất. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan của Ngài. Với quyền năng vĩ đại của Ngài, và bằng lẽ thật và tâm tính của Ngài, Ngài đã thực sự thu phục được một nhóm người hợp ý hợp lòng với Ngài, và một nhóm người mà Ngài mong muốn làm cho trọn vẹn – một nhóm bị Ngài chinh phục, chịu đựng mọi thử luyện và khổ nạn cũng như mọi sự bắt bớ, có thể theo Ngài đến cùng(Phụ lục 1: Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).”

Sau khi nghe những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã khóc trong niềm vui sướng và nói với các chị ấy, “Những lời này mang quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời và đến từ Đức Chúa Trời. Bây giờ thì cuối cùng tôi đã hiểu: Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, mà cũng là Đức Chúa Trời của dân Trung Quốc, và thậm chí hơn thế nữa, Ngài là Đức Chúa Trời của toàn thể nhân loại. Đức Chúa Trời thật sự đã trở lại! Vài ngày qua, tôi đã không thể ăn hay ngủ ngon bởi vì tôi sợ đi con đường sai trái! Nhờ sự thông công với các chị hôm nay, gánh nặng trong lòng tôi đã tan biến. Tôi thật sự tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã không từ bỏ tôi!” Sau đó, hai chị đã cho tôi một quyển Lời xuất hiện trong xác thịt, và tôi vui vẻ trở về nhà với hai tay ôm chặt cuốn sách. Thông qua việc đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã nhận định rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus trở lại. Đức Chúa Jêsus của chúng ta thật sự đã trở lại!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Thoát khỏi Cạm bẫy Lời đồn

Bởi William, Hoa Kỳ Tháng 10 năm 2016, tôi đã đến New York, Hoa Kỳ, rồi được làm phép báp-tem nhân danh Đức Chúa Jêsus tại một nhà thờ...

Ánh Sáng Của Sự Phán Xét

Bởi Enhui, Malaysia “Đức Chúa Trời khảo sát toàn thế gian, chỉ huy vạn vật, và nhìn thấy được tất cả những lời nói và việc làm của con...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger