Cứ nhìn lên trời thì có thể nghênh tiếp Chúa hay sao?

06/10/2020

Bởi Jin Cheng, Hàn Quốc

Rất nhiều tín hữu đang chờ đợi Đức Chúa Jêsus ngự mây mà xuống để được đưa vào vương quốc của Đức Chúa Trời trước tai họa. Nhưng bao lâu nay, trong khi những tai họa ngày càng lớn, Đức Chúa Jêsus vẫn chưa ngự mây mà xuống. Nên đức tin của nhiều người đã bị lung lay. Một số người nói khi nào Chúa đến là việc riêng của Ngài, chúng ta chỉ việc chờ đợi thôi. Người khác lại nói nếu Ngài không đến trước khi tai họa xảy ra, có thể Ngài sẽ đến trong hoặc sau lúc đó. Những lời này cho thấy điều gì? Chẳng phải đức tin của họ đã xuống mức thấp nhất rồi sao? Họ đã đánh mất đức tin, và không còn tìm kiếm hay tìm hiểu nó nữa, mà chỉ ngồi chờ tai họa giáng xuống đầu mình. Họ không còn biết phải làm gì nữa. Họ đã nhìn chằm chằm lên trời nhiều năm nhưng vẫn chưa được nghênh tiếp Chúa. Đó có phải là cách tiếp cận đúng đắn không? Điều tối quan trọng để nghênh tiếp Chúa là gì? Tôi nhớ Đức Chúa Jêsus đã phán: “Chiên ta nghe tiếng ta(Giăng 10:27). “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20). Và điều này đã được tiên tri nhiều lần trong Khải Huyền: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải Huyền chương 2, 3). Những câu này cho thấy điểm mấu chốt để nghênh tiếp Chúa đến chính là tìm kiếm những gì Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh và lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời. Những ai nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời sẽ nghênh tiếp Chúa, và họ là những trinh nữ khôn ngoan. Tôi đã không hiểu lẽ thật này trước đây mà chỉ bám vào quan niệm và tưởng tượng của mình, cứ nhìn chằm chằm lên trời. Khi nghe nói ai đó làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm và bày tỏ nhiều lẽ thật, tôi không tìm kiếm hay tìm hiểu, suýt nữa bỏ lỡ cơ hội để nghênh tiếp Chúa và được cất lên.

Ở Hội thánh cũ của tôi, mục sư luôn nói về sách Công vụ, chương 1, câu 11: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy”. Ông nói rằng, Chúa sẽ đến trên một đám mây khi Ngài tái lâm nên chúng ta cần phải tỉnh táo và cầu nguyện để nghênh tiếp Chúa. Thế là, ngày nào tôi cũng đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, hy vọng đến một ngày, Chúa sẽ ngự mây giáng lâm và đưa tôi vào vương quốc của Ngài.

Một ngày kia, tôi tới nhà một người bạn khi anh ấy đang được chăm sóc vật lý trị liệu theo y học Trung Hoa. Trong khi nói chuyện, tôi phát hiện bác sĩ vật lý trị liệu, anh Trương, là một Cơ Đốc nhân, nên chúng tôi đổi chủ đề sang Kinh Thánh. Anh Trương có đề cập một số điều về công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt và trích dẫn một câu trong Kinh Thánh: “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con(Giăng 5:22). Rồi anh ấy nói với tôi: “Đức Chúa Jêsus đã tái lâm làm Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngài đã đến trong xác thịt và bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt”. Khi nghe nói rằng Chúa đã tái lâm, tôi vừa vui mừng vừa sửng sốt, nghĩ rằng, “Thật kỳ diệu, Đức Chúa Jêsus đã tái lâm! Ngày nào mình cũng mong mỏi điều này, suốt bao năm qua – Cuối cùng Ngài đã đến!” Nhưng mới cảm thấy vui sướng chưa lâu, tôi bỗng nhận ra rằng anh Trương vừa nói “trong xác thịt”. Thế là tim tôi bắt đầu đập thình thịch vì mục sư và các trưởng lão luôn nói rằng Chúa sẽ ngự mây giáng lâm, rằng bất cứ tin gì về việc Ngài đến trong xác thịt đều là giả, và chúng ta không được để bị lừa. Tôi trở nên đề phòng với anh Trương. Tính ra tôi đã là một tín hữu nhiều năm và đã đọc Kinh Thánh nhiều, nhưng tôi chưa từng thấy điều gì nói về việc Chúa sẽ tái lâm trong xác thịt. Nên tôi nói với anh ấy, “Làm sao mà Chúa có thể tái lâm trong xác thịt được? Trong Công vụ 1:11 có nói: ‘Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy’. Và Khải Huyền 1:7 có nói: ‘Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài’. Có thể thấy từ những câu này rằng Chúa đã đi trên một đám mây, nên khi đến, Ngài cũng sẽ đến trên một đám mây. Việc anh nói rằng Chúa đã tái lâm trong dạng nhập thể mâu thuẫn với những lời tiên tri trong Kinh Thánh”.

Sau đó anh ấy cười và nói với tôi, “Người anh em, Kinh Thánh có nói Chúa sẽ đến trên một đám mây, nhưng không chỉ có duy nhất một kiểu tiên tri về cách mà Chúa sẽ đến. Còn rất nhiều lời tiên tri về việc Ngài đến một cách bí mật trong xác thịt làm Con người vào thời kỳ sau rốt”. Anh ấy nhắc đến một vài câu khác: “Ta sẽ đến như kẻ trộm(Khải Huyền 3:3). “Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi(Mác 13:32). “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). Còn có “Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra(Lu-ca 17:24-25). Rồi anh ấy thông công những câu trong Kinh Thánh này. Anh nói rằng những lời tiên tri đề cập đến việc “như kẻ trộm” và “chẳng ai biết chi hết” có nghĩa là Chúa sẽ đến trong bí mật mà không ai hay biết, không ai nhận ra Ngài kể cả khi họ thấy Ngài. Những lời tiên tri còn đề cập đến “Con người” và sự đến của Con người. Những gì ám chỉ “Con người” có nghĩa là Ngài được con người sinh ra, có máu thịt và sở hữu nhân tính bình thường. Đức Chúa Jêsus được gọi là Đấng Christ, Con người. Ngài trông giống như bất cứ ai khác về vẻ bề ngoài. Ngài ăn, mặc và sống như một người bình thường bên cạnh những người khác. Nếu đó là Thần của Đức Chúa Trời hay linh thể của Đức Chúa Jêsus sau khi phục sinh, Ngài sẽ không được gọi là “Con người”. Nói đến sự đến của Con người có nghĩa là Chúa sẽ tái lâm trong xác thịt. “Chúa đến trên một đám mây chắc chắn sẽ là một cảnh tượng cực kỳ huy hoàng làm chấn động thế giới. Mọi người sẽ quỳ rạp và không ai dám chống đối Ngài. Nhưng nghĩ về lời Chúa tiên tri: ‘Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra’ mà xem. Làm sao nó ứng nghiệm được? Anh còn nói, Đức Chúa Trời chỉ có thể chịu đau đớn và bị dòng dõi này bỏ ra nếu Ngài xuất hiện và công tác trong xác thịt làm Con người. Giống như khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện và công tác. Những người không thể nghe tiếng Đức Chúa Trời và không nhận ra thực chất thần tính của Đức Chúa Jêsus đã bám vào những quan niệm của họ, chống đối và lên án Ngài. Cuối cùng họ đã đóng đinh Ngài vào thập giá. Nên khi những lời tiên tri này đề cập tới sự đến của Con người ‘như kẻ trộm’, và ‘bị dòng dõi này bỏ ra’, toàn bộ đều ám chỉ việc Chúa bí mật tái lâm trong xác thịt làm Con người”. Mối thông công này khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi chưa từng hình dung rằng có nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh như thế về việc Chúa tái lâm để công tác như Con người. Tôi tự hỏi, “Sao mình lại không thấy điều này sau khi đọc Kinh Thánh nhiều lần như thế chứ? Sao mục sư và các trưởng lão chưa từng nhắc đến điều này trong bất cứ cuộc luận đàm nào về Kinh Thánh?” Tôi phải thừa nhận rằng những gì anh Trương rao giảng rất hay và anh ấy có một sự hiểu biết đặc biệt về Kinh Thánh, không thể chối cãi được. Nhưng tôi lại nghĩ về việc Kinh Thánh thực sự có nói về chuyện Chúa sẽ ngự trên mây mà đến. và việc mục sư và các trưởng lão luôn nói rằng ngoài chuyện đó ra thì tất cả đều là giả. Tôi thấy họ hiểu Kinh Thánh rất rõ, nên họ không thể nào hiểu sai nó được. Nhưng mà, mối thông công của anh Trương lại rất phù hợp với Kinh Thánh. Tôi thực sự không biết phải nghĩ sao nữa. Tôi không thể lý giải được và cảm thấy càng bất an khi suy nghĩ về nó. Tôi thôi không nghe anh thông công nữa và viện cớ để ra về.

Tôi về đến nhà nhưng lòng cứ bồn chồn. Mối thông công của anh Trương cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi lo rằng: “Nếu Chúa thực sự đã tái lâm và tôi không tìm hiểu, chẳng phải tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội nghênh tiếp Ngài hay sao?” Nhưng tôi lại nghĩ về việc Kinh Thánh nói Ngài sẽ ngự trên mây mà đến và các mục sư trưởng lão cũng nói như thế. Tôi sợ đức tin của mình sẽ lạc lối. Tôi biết đây không phải chuyện nhỏ. Sau đó anh Trương đã nhiều lần mời tôi tới Hội thánh của anh ấy. Tôi rất mâu thuẫn và không thể quyết định được. Cuối cùng tôi đã viện cớ nhà có việc, nhưng lại cảm thấy như thế không phù hợp với ý muốn của Chúa và tôi không yên tâm chút nào. Tôi đã cầu nguyện với Chúa, xin Ngài ban cho tôi sự sáng suốt và hướng dẫn tôi. Mấy ngày sau, anh Trương bất ngờ tới nhà tôi để gặp tôi. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã từ chối anh Trương nhiều lần, nên tôi đã kể cho anh ấy vấn đề của mình. Tôi bảo, “Anh Trương, những gì anh nói lần trước về việc Chúa tái lâm trong xác thịt một cách bí mật làm Con người có vẻ phù hợp với Kinh Thánh, nhưng có một số chuyện tôi không hiểu. Kinh Thánh nói rõ rằng Chúa sẽ tái lâm trên một đám mây. Trong Khải Huyền có nói ‘Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài(Khải Huyền 1:7). Nếu Chúa tái lâm trong xác thịt như anh nói thì làm sao lời tiên tri về việc Ngài đến trên một đám mây và mọi người đều thấy Ngài ứng nghiệm được? Như thế không phải mâu thuẫn sao?”

Anh Trương cười và đáp lại, “Toàn bộ những lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa sẽ ứng nghiệm. Không có sự mâu thuẫn nào cả. Đó chỉ là một chuỗi các sự kiện. Đức Chúa Trời nhập thể một cách bí mật làm Con người trước rồi sau đó xuất hiện công khai trên một đám mây. Trong lúc Đức Chúa Trời bí mật thực hiện công tác trong xác thịt Ngài bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Những ai nghe thấy tiếng Ngài và tiếp nhận công tác của Ngài vào thời kỳ sau rốt đều là những trinh nữ khôn ngoan được đưa đến trước ngai của Ngài. Họ tiếp nhận sự phán xét từ những lời của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời lập họ thành một nhóm những người đắc thắng trước tai họa. Rồi Ngài cho tai họa trút xuống, thưởng thiện phạt ác. Khi tai họa chấm dứt, Ngài sẽ xuất hiện công khai trên một đám mây và sau đó toàn bộ những kẻ chống đối và lên án Đấng Christ vào thời kỳ sau rốt sẽ thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng mà họ đã lên án không ai khác chính là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm. Họ sẽ phải đấm ngực, khóc lóc và nghiến răng. Điều đó ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền: ‘Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài(Khải Huyền 1:7)”. Sau đó, anh ấy đọc một số lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi nghe. “Nhiều người có thể không quan tâm đến những gì Ta phán, nhưng Ta vẫn muốn phán với từng người được gọi là thánh đồ đi theo Jêsus rằng, khi các ngươi nhìn thấy tận mắt Jêsus giáng thế từ trời trên một đám mây trắng, đây sẽ là sự xuất hiện công khai của Mặt Trời của sự công chính. Có lẽ đó sẽ là thời điểm vô cùng phấn khích của các ngươi, nhưng các ngươi cần biết rằng thời điểm các ngươi chứng kiến Jêsus giáng thế từ trời cũng là lúc các ngươi xuống địa ngục để chịu trừng phạt. Đó sẽ là thời điểm kết thúc kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và nó sẽ là khi Đức Chúa Trời ban thưởng cho người tốt và trừng phạt kẻ xấu. Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ kết thúc trước khi loài người nhìn thấy các dấu lạ, khi chỉ còn sự bày tỏ của lẽ thật. Những người chấp nhận lẽ thật và không tìm kiếm các dấu lạ, và do đó đã được tinh sạch, sẽ trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời và bước vào vòng tay của Đấng Tạo Hóa. Chỉ những người cố chấp với niềm tin rằng ‘Jêsus không cưỡi trên một đám mây trắng là Chirst giả’ sẽ phải chịu sự trừng phạt đời đời, bởi vì họ chỉ tin vào Jêsus là Đấng biểu lộ các dấu kỳ, mà không thừa nhận Jêsus là Đấng tuyên bố sự phán xét nghiêm khắc và ban ra con đường thật và sự sống. Và vì vậy chỉ có thể là Jêsus sẽ giải quyết họ khi Ngài công khai tái lâm trên một đám mây trắng. … Sự tái lâm của Jêsus là sự cứu rỗi vĩ đại cho những người có khả năng chấp nhận lẽ thật, nhưng với những người không thể chấp nhận lẽ thật, đó là dấu hiệu của sự đoán phạt. Các ngươi nên chọn con đường của riêng mình, và không nên báng bổ Đức Thánh Linh và bác bỏ lẽ thật. Các ngươi không nên là kẻ ngốc nghếch và kiêu ngạo, mà hãy là người vâng phục sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh và mong mỏi, tìm kiếm lẽ thật; chỉ có cách này các ngươi mới được lợi(Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc những lời của Đức Chúa Trời, anh Trương nói: “Khi chờ đợi Chúa đến, chúng ta phải là những trinh nữ khôn ngoan và lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt và bày tỏ toàn bộ lẽ thật làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Chúng ta phải tìm kiếm và tìm hiểu điều này, và đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng để xem chúng có phải là lẽ thật, là tiếng Đức Chúa Trời hay không. Chúng ta không thể chỉ dựa vào quan niệm của mình trong chuyện này. Anh ấy còn nói, Những người Pha-ri-si Do Thái đã dựa vào quan niệm của họ mà mù quáng chờ đợi Đấng Mê-si và không tìm kiếm lẽ thật mà Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ. Họ chống đối và lên án Ngài, cũng như đóng đinh Ngài vào thập giá. Họ xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và bị Ngài rủa sả. Nếu chúng ta cũng bám vào quan niệm của mình khi tìm hiểu sự tái lâm của Chúa, khăng khăng rằng Ngài phải đến trên một đám mây và những thứ khác đều là giả, hùa theo các mục sư trưởng lão chống đối và lên án công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, chúng ta sẽ đi theo vết xe đổ của những người Pha-ri-si và phạm một tội lỗi ghê tởm, sau đó phải khóc lóc và nghiến răng, nhưng đã quá muộn”.

Sau khi nghe anh ấy thông công, tôi đã hiểu rằng sự tái lâm của Chúa xảy ra theo từng giai đoạn. Ngài thực hiện công tác phán xét của Ngài trong xác thịt trước và lập nên một nhóm những người đắc thắng, sau đó Ngài xuất hiện công khai trên một đám mây. Những lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa đều sẽ ứng nghiệm, nối tiếp nhau. Lúc đó tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc và mù quáng. Tôi đã không hiểu rõ Kinh Thánh sau nhiều năm đức tin mà chỉ biết nghe theo các mục sư trưởng lão và những quan niệm của mình. Tôi đã không tìm kiếm để nghe tiếng Chúa và nghênh tiếp Ngài, nhưng thật may là Đức Chúa Trời đã nhiều lần cử anh Trương đến để chia sẻ phúc âm với tôi. Nếu không tôi đã bỏ lỡ sự tái lâm của Chúa vì cứ mãi bám vào những tưởng tượng của chính mình. Cuối cùng tôi sẽ bị loại bỏ. Tôi đã nói với anh Trương, “Mối thông công của anh đã cho tôi thấy công tác của Đức Chúa Trời khôn ngoan và thực tế như thế nào. Đức Chúa Trời nhập thể đến để công tác trong bí mật chính là sự cứu rỗi của chúng ta. Nhưng vẫn còn một số điều tôi chưa hiểu. Anh làm chứng rằng Chúa đã tái lâm bằng cách nhập thể. Vậy sự nhập thể là gì? Làm sao anh dám chắc Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Trời trong xác thịt?”

Anh Trương đã đọc một vài đoạn lời Đức Chúa Trời cho tôi nghe. “‘Sự nhập thể’ là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt; Đức Chúa Trời làm việc giữa loài người thọ tạo trong hình ảnh của xác thịt. Vì vậy, để Đức Chúa Trời được nhập thể, trước tiên Ngài phải là xác thịt, một xác thịt với nhân tính bình thường; đây là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất. Trên thực tế, sự nhập thể của Đức Chúa Trời hàm ý rằng Đức Chúa Trời sống và làm việc trong xác thịt, rằng Đức Chúa Trời trong chính thực chất của Ngài trở nên xác thịt, trở thành một con người(Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đấng Christ với nhân tính bình thường là một xác thịt mà trong đó Thần được vật chất hóa, và sở hữu nhân tính bình thường, ý thức bình thường, và tư duy của con người. ‘Được vật chất hóa’ có nghĩa là Đức Chúa Trời trở thành con người, Thần trở nên xác thịt; nói một cách dễ hiểu hơn, đó là khi chính Đức Chúa Trời ngự trong một xác thịt với một nhân tính bình thường, và qua đó bày tỏ công tác thần thánh của Ngài – đây là ý nghĩa của việc được vật chất hóa, hay nhập thể(Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời nhập thể được gọi là Đấng Christ, và Đấng Christ là xác thịt được mặc lấy bởi Thần của Đức Chúa Trời. Xác thịt này không giống như bất kỳ con người xác thịt nào. Sự khác biệt này là vì Đấng Christ không thuộc về thịt và huyết; Ngài là sự nhập thể của Thần. Ngài có cả một nhân tính bình thường lẫn một thần tính trọn vẹn. Thần tính của Ngài không được sở hữu bởi bất kỳ con người nào. Nhân tính bình thường của Ngài duy trì mọi hoạt động bình thường của Ngài trong xác thịt, trong khi thần tính của Ngài thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời. Dù là nhân tính hay thần tính của Ngài, cả hai đều quy phục ý muốn của Cha trên trời. Thực chất của Đấng Christ là Thần, nghĩa là thần tính. Do đó, thực chất của Ngài là của chính Đức Chúa Trời; thực chất này sẽ không làm gián đoạn công tác của riêng Ngài, và Ngài không thể làm bất cứ điều gì hủy hoại công tác của chính mình, Ngài cũng sẽ không bao giờ thốt ra bất cứ lời nào trái với ý muốn của Ngài(Thực chất của Đấng Christ là vâng phục ý muốn của Cha trên trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Anh Trương nói, “Là tín hữu, chúng ta đều biết rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhập thể nhưng không ai thực sự hiểu lẽ thật về sự nhập thể. Bây giờ vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tỏ lộ lẽ thật và lẽ nhiệm mầu của sự nhập thể với chúng ta. Ta có thể thấy từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng rằng sự nhập thể chính là Thần của Đức Chúa Trời mặc lấy thân thể con người bình thường, đến để công tác giữa nhân loại. Đức Chúa Trời nhập thể trông giống hệt như một người bình thường. Trông Ngài không siêu nhiên, Ngài ăn và sống như những người khác. Ngài có đủ cung bậc cảm xúc như người thường và mọi người có thể tiếp xúc với Ngài, nhưng thực chất của Đức Chúa Trời nhập thể là thần tính. Đó là lý do Đấng Christ có thể bày tỏ lẽ thật mọi lúc, mọi nơi. Ngài bày tỏ tâm tính, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và Ngài có gì và là gì và Ngài thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời. Đây là điều mà không con người nào có thể đạt được. Chuyện này hệt như Đức Chúa Jêsus, trông bên ngoài thì hoàn toàn bình thường, Ngài sống một cuộc sống thực tế giữa nhân loại. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ nhiều lẽ thật và ban cho nhân loại con đường ăn năn. Ngài tha thứ cho tội lỗi của mọi người và bày tỏ tâm tính yêu thương và khoan dung của Đức Chúa Trời. Ngài còn thực hiện nhiều dấu chỉ và phép lạ, như cho 5.000 người ăn chỉ với năm ổ bánh và hai con cá, làm gió yên biển lặng, hồi sinh người chết và nhiều việc nữa. Điều này hoàn toàn tỏ lộ thẩm quyền và quyền năng của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, Đức Chúa Jêsus chịu bị đóng đinh để hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại. Điều này cho thấy công tác và lời của Đức Chúa Jêsus chính là công tác và lời của Đức Chúa Trời, rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời trong xác thịt. Nên chúng ta không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài để nhận ra Đức Chúa Trời nhập thể, mà phải lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời. Công tác và lời của Đấng Christ có thể cho chúng ta thấy lẽ thật, tâm tính của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, toàn năng của Ngài, Ngài có gì và là gì. Đó là cách chúng ta có thể chắc chắn rằng đây là công tác và lời của Đức Chúa Trời trong xác thịt”.

Mối thông công của anh ấy đã giúp tôi sáng tỏ. Tôi nhận ra rằng Đấng Christ trông như một người bình thường, không cao siêu gì, nhưng Ngài có thực chất của Đức Chúa Trời. Ngài là Thần của Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt bình thường. Tôi đã không hiểu những lẽ thật và lẽ nhiệm mầu này sau nhiều năm đức tin.

Anh Trương tiếp tục thông công: “Đức Chúa Trời Toàn Năng tỏ lộ toàn bộ lẽ thật và lẽ nhiệm mầu của sự nhập thể cho chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời Toàn Năng không nói những lời này vào thời kỳ sau rốt, nhân loại bại hoại có thể tin vào Chúa mãi mãi mà không thực sự hiểu lẽ thật đằng sau sự nhập thể và không con người nào có thể phát hiện ra lẽ thật này. Đức Chúa Trời Toàn Năng và Đức Chúa Jêsus như nhau. Về vẻ bề ngoài, hai Ngài đều trông rất bình thường, không có gì khác thường cả, nhưng Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ mọi lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại và Ngài đang thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Ngài đã tỏ lộ những lẽ nhiệm mầu của kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời và mục đích công tác của Ngài, mục đích và ý nghĩa của ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời để cứu rỗi con người, và những lẽ nhiệm mầu của sự nhập thể, các danh của Đức Chúa Trời, ẩn tình đằng sau Kinh Thánh, cách Sa-tan làm bại hoại nhân loại, lẽ thật và thực chất sự bại hoại của nhân loại do Sa-tan gây ra, căn nguyên việc chống đối Đức Chúa Trời và phạm tội của con người, cách Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch và cứu rỗi triệt để nhân loại, cách Đức Chúa Trời phân mọi người theo từng loại, cách Ngài quy định đích đến và kết cục của mọi người, vân vân. Trong công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, Ngài tỏ lộ hoàn toàn tâm tính công chính không dung thứ sự xúc phạm của Ngài”. Lúc này, anh Trương hỏi tôi, “Còn ai ngoài Đức Chúa Trời có thể tỏ lộ những lẽ nhiệm mầu trong kế hoạch của Ngài chứ? Còn ai có thể bày tỏ lẽ thật và tâm tính công chính của Đức Chúa Trời chứ? Còn ai có thể thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch và cứu rỗi con người một lần và mãi mãi chứ?” Tôi nói, “Rõ ràng là chỉ có Đức Chúa Trời”. Và anh ấy đồng ý, “Phải. Chỉ có Đức Chúa Trời trong xác thịt mới có thể công tác và phán để cứu rỗi con người theo một cách thực tế như thế! Đây là công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong hình dạng xác thịt làm Con người. Rồi anh ấy bảo tôi rằng càng đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và càng trải nghiệm công tác của Ngài, mọi người sẽ càng trở nên chắc chắn rằng mọi lời Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đều là lẽ thật, và là tiếng của Đức Chúa Trời. Phán ngôn của Đức Chúa Trời Toàn Năng là bằng chứng đầy đủ rằng Ngài chính là Đấng Christ vào thời kỳ sau rốt, sự xuất hiện của Đức Chúa Trời thật duy nhất!”

Lúc này tôi cảm thấy rất vui sướng. Tôi nói, “Anh à, bây giờ thì tôi đã hiểu rằng sự nhập thể của Đức Chúa Trời là lẽ nhiệm mầu vĩ đại nhất của lẽ thật! Đức Chúa Trời trong xác thịt chủ yếu bày tỏ mọi lẽ thật và thực hiện công tác của Đức Chúa Trời, nên điều quan trọng là ta phải lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh tiếp Chúa. Bất cứ ai có thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác của Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời trong xác thịt. Bằng cách nghe tiếng Đức Chúa Trời và tiếp nhận công tác mới của Ngài, chúng ta nghênh tiếp Chúa và được cất lên trước Chúa”. Anh ấy nói, “Anh nhận ra được hoàn toàn là nhờ sự khai sáng của Đức Thánh Linh!” Tôi nhớ lại những lần mình đã bác bỏ công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng và tôi căm ghét bản thân mình vì đã quá mù quáng và ngu ngốc. Tôi đã có đức tin nhiều năm nhưng vẫn không hiểu Chúa. Thay vào đó tôi đã bám vào những quan niệm của mình, ngu ngốc chờ đợi Chúa đến trên một đám mây mà không cố gắng nghe tiếng Chúa để nghênh tiếp Ngài. Khi nghe thấy ai đó làm chứng rằng Ngài đã tái lâm, đang bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt, tôi đã không tìm hiểu. Suýt nữa tôi đã đóng sầm cánh cửa với Chúa. Sau đó tôi đã hoàn toàn chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tỏ lộ mọi lẽ thật và lẽ nhiệm mầu này chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm – Ngài chính là Đức Chúa Trời trong xác thịt. Tôi thực sự tạ ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không những không bỏ rơi tôi, vì sự phản nghịch của tôi mà còn nhiều lần cử anh Trương tới để chia sẻ phúc âm với tôi, để tôi có thể nghe tiếng Đức Chúa Trời và theo kịp bước chân của Chiên Con. Đức Chúa Trời đang cho tôi thấy tình yêu vô bờ của Ngài! Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger