Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời ở Trung Quốc thật ý nghĩa

11/10/2020

Bởi Zhang Lan, Hàn Quốc

Đức Chúa Trời đã ban vinh quang của Ngài cho Y-sơ-ra-ên rồi lại tước bỏ nó đi, rồi sau đó Ngài mang người Y-sơ-ra-ên đến phương Đông, và cả nhân loại đến phương Đông. Đức Chúa Trời đã mang tất cả bọn họ đến với sự sáng để họ có thể đoàn tụ với sự sáng, được gắn kết với sự sáng, và không còn phải tìm kiếm sự sáng nữa. Đức Chúa Trời sẽ để tất cả những ai đang tìm kiếm sự sáng nhìn thấy lại sự sáng và thấy được vinh quang mà Ngài đã có ở Y-sơ-ra-ên; Đức Chúa Trời sẽ để họ thấy rằng từ lâu Ngài đã giáng trần trên một đám mây trắng vào giữa nhân loại, cho họ thấy vô số các đám mây trắng và trái cây sai trĩu trịt, và, hơn nữa, để họ thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời sẽ để họ nhìn lên Đức Thầy của người Do Thái, Đấng Mê-si mà họ hằng mong ước, và diện mạo đầy đủ của Ngài, Đấng đã bị bách hại bởi các vị vua trong suốt các thời đại. Đức Chúa Trời sẽ làm việc trên toàn vũ trụ và Ngài sẽ thực hiện công tác vĩ đại, mặc khải tất cả vinh quang của Ngài cho con người trong thời kỳ sau rốt, và tất cả việc làm của Ngài cho con người trong thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Trời sẽ cho những người đã đợi Ngài nhiều năm, những người đã mong mỏi Ngài đến trên một đám mây trắng, cho một Y-sơ-ra-ên đã mong mỏi Ngài xuất hiện một lần nữa, và cho cả nhân loại đã bức hại Ngài thấy được đầy đủ nhất diện mạo vinh quang của Ngài, để tất cả sẽ đều biết rằng từ lâu Đức Chúa Trời đã lấy đi vinh quang của Ngài và mang nó tới phương Đông, để nó không còn ở Giu-đê nữa. Vì thời kỳ sau rốt đã đến!(“Đức Chúa Trời đã mang sự vinh hiển của Ngài đến phương Đông” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới).

Đoạn phim này thật sự khiến tôi ngây ngất. Đức Chúa Trời mang vinh quang của Ngài từ Y-sơ-ra-ên đến phương Đông vào thời kỳ sau rốt. Ngay tại Trung Quốc, đất nước chống đối Đức Chúa Trời nhiều nhất, Ngài đã xuất hiện, thực hiện công tác của Ngài và bày tỏ lẽ thật để chinh phục và cứu rỗi toàn bộ mọi người trên khắp vũ trụ. Đây chính là sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời ở Trung Quốc có ý nghĩa sâu sắc. Trước kia, tôi chưa biết công tác của Đức Chúa Trời. Dựa vào quan niệm của mình, tôi cứ tưởng Chúa sẽ xuất hiện ở Y-sơ-ra-ên khi Ngài tái lâm. Chỉ sau khi đọc được lời Đức Chúa Trời Toàn Năng tôi mới hiểu lẽ nhiệm mầu trong sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời ở Trung Quốc. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình khi tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Sau khi tìm thấy đức tin vào Chúa, tôi là một người tìm kiếm sốt sắng. Cứ khi nào rảnh tôi lại tham gia tình nguyện ở Hội thánh, tháng nào tôi cũng nộp thuế thập phân đầy đủ. Vào tháng Tư năm 2011, tôi đến Hàn Quốc vì công việc, nhưng dù có bận rộn cỡ nào, tôi vẫn tham dự thờ phượng vào ngày Chúa Nhật. Nhưng các bài giảng của mục sư lúc nào cũng cũ rích. Các tín hữu thì hoặc là ngủ gật, hoặc là nói chuyện riêng với nhau. Chẳng hề có chút lý thú chút nào. Qua thời gian, tôi không muốn đến các buổi thờ phượng nữa. Nhưng vì là một Cơ Đốc nhân, nếu không tham dự thì thật không đúng chúng nào. Nên tôi cứ đến đó một cách gượng ép. Rồi tình cờ một ngày nọ, tôi gặp lại một người bạn ở Hội thánh cũ, chị Triệu. Chị ấy mời tôi về nhà chơi, và chị Lý bạn chị ấy vô tình cũng đến thăm. Đó là lần đầu chúng tôi gặp mặt, nhưng liền thấy rất tâm đầu ý hợp. Chúng tôi nói chuyện về hoàn cảnh của mình và về sự tiêu điều của Hội thánh. Chị Lý đã thông công với chúng tôi, chuyện Hội thánh tiêu điều chủ yếu là do Đức Chúa Trời đang thực hiện một công tác mới, và công tác của Đức Thánh Linh đã thay đổi, rằng chúng ta phải giống như những trinh nữ khôn ngoan, tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời và lắng nghe tiếng Ngài, để nghênh tiếp Chúa. Tôi thấy những gì chị ấy nói rất sáng tỏ. Rồi chị Lý nói: “Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, Ngài đã nhập thể trong xác thịt làm Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã xuất hiện để thực hiện công tác của Ngài ở Trung Quốc, bày tỏ lẽ thật, thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bắt đầu Thời đại Vương quốc và khép lại Thời đại Ân điển. Những ai tiếp nhận công tác của Ngài vào thời kỳ sau rốt sẽ được cất lên trước ngai Đức Chúa Trời, họ sẽ được nhận sự cung ứng từ lời phán của Đức Chúa Trời và dự tiệc cưới Chiên Con”. Tôi thực sự bị sốc bởi những gì chị Lý nói, và thấy hơi khó tin: Chúa đã tái lâm ư? Và Ngài đã đến Trung Quốc sao? Vào thời đại của Cựu Ước và Tân Ước, Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác ở Y-sơ-ra-ên, và trong Kinh Thánh có nói: “Trong ngày đó, chơn Ngài sẽ đứng trên núi ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phái tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam(Xê-ca-ri-a 14:4). Vào thời kỳ sau rốt, Chúa sẽ đến Núi Ô-liu ở Y-sơ-ra-ên. Sao Ngài có thể ở Trung Quốc được? Tôi nói ra sự mơ hồ của mình với chị Lý.

Chị ấy chỉ cười và nói: “Những lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa đều là những lẽ nhiệm mầu, chúng ta không thể hiểu thấu ý nghĩa của chúng được. Chỉ sau khi một lời tiên tri ứng nghiệm, và thấy Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác của Ngài như thế nào chúng ta mới có thể hiểu lời tiên tri đó có ý nghĩa gì. Không nên giới hạn công tác của Đức Chúa Trời bằng nghĩa đen của những lời tiên tri, vì nếu làm vậy chắc chắn là chống đối Ngài. Hãy lấy những người Pha-ri-si làm gương. Họ đã bám vào nghĩa đen của lời tiên tri về sự đến của Đấng Mê-si, nghĩ rằng khi Chúa đến, Ngài sẽ được gọi là Đấng Mê-si và nếu không được gọi là Mê-si sẽ không thể là Đấng Christ. Rốt cuộc họ đã chống đối và lên án công tác của Đức Chúa Jêsus, đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta giới hạn công tác của Đức Chúa Trời dựa vào việc diễn giải nghĩa đen trong Kinh Thánh, và không tìm hiểu sự thật về sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, chắc chắn chúng ta sẽ phạm sai lầm như những người Pha-ri-si. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, bày tỏ mọi lẽ thật, để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, như một ánh chớp chói lòa xuất hiện ở phương Đông. Chỉ mới hơn hơn 20 năm, mà công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt đã lan rộng khắp Trung Quốc, giờ thậm chí đã vươn tới các quốc gia khác trên thế giới. Lời xuất hiện trong xác thịt, tuyển tập lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ, và xuất bản trên mạng để mọi người trên khắp thế giới tìm kiếm và tìm hiểu. Công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt đã hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: ‘Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27). Và Sách Ma-la-chi 1:11: ‘Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại… Ðức Giê-hô-va vạn quân phán vậy’”. Nghe xong, tôi chợt hiểu ra: Chúa đã tái lâm ở Trung Quốc, không phải Y-sơ-ra-ên, và Kinh Thánh đã tiên tri điều này từ lâu.

Tiếp đó, chị Lý đọc cho tôi nghe một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Thực ra, Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể của vạn vật. Ngài là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, cũng không phải của dân Do Thái; Ngài là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Hai giai đoạn công tác trước của Ngài diễn ra ở Y-sơ-ra-ên, điều đã tạo ra những quan niệm nhất định trong dân chúng. Họ nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã làm công việc của Ngài tại Y-sơ-ra-ên, rằng chính Jêsus đã thực hiện công tác của Ngài ở Giu-đê, và thêm vào đó, Ngài đã trở nên xác thịt để làm công tác – và trong trường hợp nào đi nữa, thì công tác này cũng đã không ra khỏi Y-sơ-ra-ên. Ngài đã không làm việc với người Ai Cập hay người Ấn Độ; Ngài chỉ làm việc với dân Y-sơ-ra-ên. Vì vậy, dân chúng hình thành những quan niệm khác nhau, và phân định công tác của Đức Chúa Trời trong một phạm vi nhất định. Họ cho rằng khi Đức Chúa Trời làm việc, Ngài phải làm giữa những dân sự được chọn, và tại Y-sơ-ra-ên; ngoại trừ dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời không làm việc trên ai khác, cũng không có bất kỳ quy mô nào vĩ đại hơn đối với công tác của Ngài. Họ đặc biệt nghiêm ngặt khi nói đến việc giữ Đức Chúa Trời nhập thể trong ranh giới, và không cho phép Ngài ra khỏi phạm vi Y-sơ-ra-ên. Chẳng phải tất cả những điều này đều là những quan niệm của con người sao? Đức Chúa Trời đã tạo ra hết thảy trời đất và vạn vật, Ngài đã tạo ra muôn loài thọ tạo, vậy thì làm sao Ngài có thể giới hạn công tác Ngài chỉ trong Y-sơ-ra-ên? Nếu thế, Ngài làm ra toàn bộ tạo vật để làm gì? Ngài đã sáng lập toàn bộ thế giới, và Ngài đã thực hiện kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Ngài không chỉ ở Y-sơ-ra-ên, mà còn cho hết thảy mọi người trong vũ trụ. … Nếu Đức Chúa Trời hành động theo những quan niệm của con người, Ngài sẽ chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, và như thế sẽ không có khả năng mở rộng công tác của Ngài ra các quốc gia dân ngoại, bởi vì Ngài chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, và không phải là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Các tiên tri đã phán rằng danh Đức Giê-hô-va sẽ được tôn vinh giữa các quốc gia dân ngoại, rằng danh Ngài sẽ lan truyền đến các quốc gia dân ngoại. Tại sao điều này lại được tiên báo? Nếu Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, thì lẽ ra Ngài chỉ làm việc trong Y-sơ-ra-ên. Hơn nữa, Ngài sẽ không mở rộng công tác này, và Ngài sẽ không đưa ra lời tiên tri như thế. Bởi vì Ngài đã đưa ra lời tiên tri này, Ngài chắc chắn sẽ mở rộng công tác của Ngài giữa các quốc gia dân ngoại, giữa tất cả mọi quốc gia và lãnh thổ. Bởi vì Ngài đã phán như vậy, Ngài phải làm như vậy; đây là kế hoạch của Ngài, bởi Ngài là Chúa đã tạo dựng ra trời đất và vạn vật, và là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Bất kể Ngài làm việc giữa dân Y-sơ-ra-ên hay ở khắp Giu-đê, công tác Ngài làm là công tác của toàn vũ trụ, và là công tác của toàn nhân loại. Công tác Ngài làm hôm nay trong quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ – trong một quốc gia dân ngoại – vẫn là công tác của toàn nhân loại. Y-sơ-ra-ên có thể là nền tảng cho công tác của Ngài trên đất; tương tự như vậy, Trung Quốc cũng có thể là nền tảng cho công tác của Ngài giữa các quốc gia dân ngoại. Chẳng phải Ngài bây giờ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri rằng ‘danh Đức Giê-hô-va sẽ được tôn vinh giữa các quốc gia dân ngoại’ đó sao?(Đức Chúa Trời là Chúa của muôn loài thọ tạo, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Sau đó, chị Lý tiếp tục thông công: “Đức Chúa Trời chính là Chúa của vạn vật, Ngài cai quản toàn bộ vũ trụ và nắm giữ số mệnh của toàn nhân loại. Đức Chúa Trời không chỉ riêng của người Y-sơ-ra-ên, mà hơn thế, Ngài là Đức Chúa Trời của vạn vật. Đức Chúa Trời có quyền thực hiện công tác của Ngài, trong mọi quốc gia và giữa bất kỳ dân tộc nào. Bất kể Ngài xuất hiện và công tác ở đất nước nào, công tác của Ngài là vì toàn bộ nhân loại, và là để dẫn dắt họ tới sự phát triển. Ví dụ, vào Thời đại Luật pháp, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dùng Mô-sê để ban bố luật pháp của Ngài ở Y-sơ-ra-ên và bắt đầu Thời đại Luật pháp. Sau đó, lấy vùng đất này làm trung tâm, Ngài dần mở rộng công tác tới các vùng đất khác, để toàn bộ các quốc gia và dân tộc tôn vinh sự vĩ đại của danh Ngài. Vào Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã thực hiện công tác cứu chuộc ở xứ Giu-đê. Nhưng Đức Chúa Jêsus không chỉ cứu chuộc những người Do Thái, Ngài cứu chuộc toàn bộ nhân loại. Giờ hai ngàn năm sau, phúc âm của Chúa đã được truyền bá khắp chân trời góc bể. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đang lấy Trung Quốc làm nơi thử nghiệm cho công tác của Ngài, trước khi mở rộng ra khắp thế giới. Phán ngôn và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng như một tia chớp chói lòa chiếu rọi từ phương Đông và soi sáng toàn bộ các quốc gia phương Tây bằng chứng ngôn. Rất nhiều người đã nghe tiếng Đức Chúa Trời trong lời phán của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã đến trước ngai Đức Chúa Trời để tiếp nhận sự phán xét và làm tinh sạch trong lời Ngài. Chúng ta có thể thấy bất kể thời đại nào, khi Đức Chúa Trời quyết định xuất hiện và công tác giữa một dân tộc hay một đất nước, Ngài luôn chọn một nơi để công tác trước rồi sau đó dùng nơi này làm gương, dần dần mở rộng công tác của Ngài ra các nơi khác để hoàn thành công tác cứu rỗi con người của Ngài. Đây chính là nguyên tắc ẩn sau công tác của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta bám vào quan niệm và tưởng tượng của mình, nghĩ rằng vì Đức Chúa Trời công tác ở Y-sơ-ra-ên vào Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển, thì Đức Chúa Trời chỉ là của riêng Y-sơ-ra-ên, phúc âm chỉ có thể đến từ Y-sơ-ra-ên, người Y-sơ-ra-ên là dân duy nhất thật sự được Đức Chúa Trời chọn và xứng với phước lành của Ngài, và rằng Đức Chúa Trời sẽ không xuất hiện và công tác ở các nước dân ngoại, vậy chẳng phải là ta đang giới hạn Ngài sao? Đức Chúa Trời đã phán, ‘danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại’, vậy thì làm sao việc này hoàn thành và ứng nghiệm được? Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt vào thời kỳ sau rốt và thực hiện công tác của Ngài ở Trung Quốc, một đất nước được cai trị bởi chủ nghĩa vô thần, để phá vỡ quan niệm của mọi người và cho thấy rằng Ngài không công tác theo quy tắc, mà theo kế hoạch của riêng Ngài. Ngài còn cho thấy rằng Ngài không chỉ cứu rỗi người Y-sơ-ra-ên, mà còn cả dân ngoại. Đức Chúa Trời là của toàn bộ nhân loại, chứ không phải của riêng bất cứ đất nước hay dân tộc nào. Đức Chúa Trời xuất hiện và công tác ở bất cứ đâu cũng đều có ý nghĩa, Ngài luôn chọn nơi phù hợp nhất cho mục đích cứu rỗi con người”.

Mối thông công của chị Lý, đã khiến tôi rất hổ thẹn. Biết rằng Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trong Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển ở Y-sơ-ra-ên, nên tôi cứ tưởng Đức Chúa Trời sẽ chỉ xuất hiện và công tác ở Y-sơ-ra-ên. Nếu Đức Chúa Trời lại thực hiện công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên vào thời kỳ sau rốt, thì có lẽ tôi còn giới hạn Ngài hơn khi xem Ngài là Đức Chúa Trời của người Y-sơ-ra-ên, và điều đó thành ra phủ nhận Ngài là Đấng Cai quản mọi dân tộc! Đó chính là chống đối Đức Chúa Trời! Nơi Ngài xuất hiện và thực hiện công tác luôn phản ánh kế hoạch, và sự khôn ngoan của Ngài. Chúng ta không đủ tư cách bình luận về công tác của Đức Chúa Trời, nói gì đến giới hạn công tác của Ngài. Nhưng tôi vẫn có chút bảo thủ. Trung Quốc được điều hành bởi một chính phủ vô thần. Đây là đất nước chối bỏ và chống đối Đức Chúa Trời nhiều nhất. Nếu không muốn xuất hiện và công tác ở Y-sơ-ra-ên, tại sao Ngài không công tác ở các quốc gia như Mỹ hay Vương quốc Anh, nơi mà Cơ Đốc giáo là tôn giáo chính? Sao Ngài lại chọn thực hiện công tác ở Trung Quốc? Tôi đã nêu những câu hỏi này với chị Lý.

Và rồi, chị Lý đã đáp lại như thế này: “Đức Chúa Trời chọn đất nước và địa điểm để thực hiện công tác dựa trên nhu cầu công tác của Ngài. Luôn có một ý nghĩa đặc biệt ẩn sau lựa chọn của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán rất rõ về điều này”. Rồi chị Lý đọc cho tôi nghe một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Công tác của Đức Giê-hô-va là sự sáng thế, đó là sự khởi đầu; giai đoạn công tác này là sự kết thúc của công tác, và nó là sự chấm dứt. Vào lúc bắt đầu, công tác của Đức Chúa Trời đã được thực hiện giữa những người được chọn của Y-sơ-ra-ên, và đó là buổi bình minh của một kỷ nguyên mới ở nơi thánh khiết nhất trong mọi nơi. Giai đoạn cuối cùng của công tác được thực hiện ở nơi ô uế nhất của mọi quốc gia, để phán xét thế gian và kết thúc thời đại. Trong giai đoạn đầu tiên, công tác của Đức Chúa Trời đã được thực hiện ở nơi sáng sủa nhất trong mọi nơi, và giai đoạn cuối cùng được thực hiện ở nơi tối tăm nhất trong mọi nơi, và sự tối tăm này sẽ bị xua tan, ánh sáng được mang lại, và tất cả mọi người đều được chinh phục. Khi con người ở nơi ô uế và đen tối nhất trong mọi nơi này đã được chinh phục, và toàn thể dân chúng đã công nhận rằng có một Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời thật, và mọi người đã bị thuyết phục hoàn toàn, thì sự thật này sẽ được dùng để thực hiện công tác chinh phục khắp toàn thể vũ trụ. Giai đoạn công tác này mang tính tượng trưng: Một khi công tác của thời đại này đã được hoàn thành, công tác quản lý sáu nghìn năm sẽ hoàn toàn kết thúc. Một khi những người ở nơi tối tăm nhất trong mọi nơi đã được chinh phục, hiển nhiên cũng sẽ là như thế ở mọi nơi khác. Như vậy, chỉ có công tác chinh phục ở Trung Quốc mang tính tượng trưng đầy ý nghĩa. Trung Quốc tiêu biểu cho mọi thế lực của sự tối tăm, và người dân Trung Quốc đại diện cho tất cả những ai thuộc về xác thịt, thuộc về Sa-tan, thuộc về thịt và huyết. Chính người dân Trung Quốc là những người đã bị bại hoại nhất bởi con rồng lớn sắc đỏ, là những người có sự chống đối mạnh mẽ nhất đối với Đức Chúa Trời, nhân tính của họ là hèn hạ và ô uế nhất, và vì vậy họ là nguyên mẫu của cả loài người bại hoại. … Chính ở người dân Trung Quốc mà sự bại hoại, ô uế, bất chính, chống đối và nổi loạn được thể hiện đầy đủ nhất và được biểu lộ dưới mọi hình thức khác nhau của chúng. Một mặt, họ có tố chất kém, và mặt khác, đời sống và tư duy của họ lạc hậu, và những thói quen, môi trường xã hội, gia đình sinh ra họ – tất cả đều nghèo nàn và lạc hậu nhất. Vóc giạc của họ cũng thấp kém. Công tác ở nơi này mang tính tượng trưng, và sau khi công tác thử nghiệm này đã được thành toàn, công tác tiếp theo của Ngài sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu bước công tác này có thể được hoàn thành, thì công tác tiếp theo sẽ khỏi phải bàn. Một khi bước công tác này đã được hoàn thành, thành công lớn sẽ đạt được trọn vẹn, và công tác chinh phục khắp toàn thể vũ trụ sẽ hoàn toàn kết thúc. Trên thực tế, một khi công tác giữa các ngươi đã thành công, điều này sẽ tương đương với thành công khắp toàn thể vũ trụ. Đây là ý nghĩa của lý do Ta bắt các ngươi hành động như một kiểu mẫu và hình mẫu. Sự nổi loạn, chống đối, ô uế, bất chính – tất cả đều được tìm thấy ở những người này, và ở họ đại diện cho mọi sự nổi loạn của loài người. Họ thực sự rất đặc biệt. Do đó, họ được xem là hình mẫu của sự chinh phục, và một khi họ đã được chinh phục thì họ sẽ tự nhiên trở thành một kiểu mẫu và hình mẫu cho những người khác(Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Rồi chị Lý thông công thế này: “Đức Chúa Trời chọn địa điểm và mục tiêu cho công tác của Ngài ở mỗi giai đoạn dựa vào nhu cầu công tác của Ngài. Luôn có một ý nghĩa cụ thể, và luôn vì sự cứu rỗi của nhân loại. Ví dụ, Đức Chúa Trời thực hiện hai giai đoạn đầu tiên của công tác ở Y-sơ-ra-ên vì những người Y-sơ-ra-ên là dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Họ đã tin và thờ phượng Ngài, có lòng kính sợ Ngài, và là những người ít bại hoại nhất trong toàn thể nhân loại. Vì vậy lập nên một nhóm những người, thờ phượng Đức Chúa Trời mẫu mực bằng cách công tác giữa họ đối với Ngài là dễ nhất. Theo cách này, công tác của Đức Chúa Trời có thể được truyền bá nhanh chóng và thuận lợi hơn để toàn bộ nhân loại có thể hiểu được thực chất và công tác của Đức Chúa Trời và càng nhiều người có thể đến trước Đức Chúa Trời và nhận sự cứu rỗi của Ngài. Hai giai đoạn công tác đầu tiên của Đức Chúa Trời được thực hiện ở Y-sơ-ra-ên thật sự mang tính biểu tượng. Đức Chúa Trời chọn Y-sơ-ra-ên hoàn toàn theo nhu cầu công tác của Ngài. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch. Ngài bày tỏ lẽ thật để phán xét và vạch trần sự bại hoại và bất chính của nhân loại, biểu lộ tâm tính công chính, thịnh nộ và không thể xúc phạm cho toàn bộ nhân loại cùng thấy. Nên Ngài phải chọn những người bại hoại, chống đối Đức Chúa Trời nhiều nhất làm gương. Chỉ có cách làm vậy, công tác của Đức Chúa Trời mới có thể đạt được kết quả tốt nhất. Như mọi người đều biết, trong tất cả các dân tộc, người Trung Quốc cổ hủ nhất và bị Sa-tan làm cho bại hoại trầm trọng nhất. Họ là dân tộc ô uế, tầm thường, chối bỏ và chống đối Đức Chúa Trời nhiều nhất. Họ là nguyên mẫu của toàn bộ nhân loại bại hoại. Bằng cách thực hiện công tác phán xét ở Trung Quốc, nhắm tới tâm tính bại hoại của người Trung Quốc, Đức Chúa Trời phơi bày nhân loại một cách triệt để và sâu sắc nhất. Lẽ thật mà Ngài bày tỏ để tỏ lộ tâm tính thánh khiết và công chính của Ngài là trọn vẹn và khả thi nhất. Đức Chúa Trời dùng lẽ thật được bày tỏ qua công tác của Ngài bằng dân sự được chọn ở Trung Quốc để chinh phục và cứu rỗi toàn thể nhân loại, cho phép họ thấy tâm tính thánh khiết và công chính của Ngài, để họ đều đến trước Đức Chúa Trời để tôn vinh Ngài. Đây là sự thông thái trong công tác của Đức Chúa Trời. Nếu những người bại hoại nhất có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện, thì hoàn thiện phần còn lại của nhân loại là lẽ đương nhiên và cả Sa-tan cũng sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Bằng cách công tác ở Trung Quốc, Đức Chúa Trời sẽ nhận được chứng ngôn vang dội nhất và vinh quang vĩ đại nhất. Bởi vì dân tộc Y-sơ-ra-ên hay người của những đất nước mà Cơ Đốc giáo chiếm ưu thế như Mỹ hoặc Vương quốc Anh không phải là những ví dụ tốt nhất cho nhân loại bại hoại, việc Đức Chúa Trời công tác và hoàn thiện họ sẽ không đạt được mục đích cuối cùng là chinh phục và cứu rỗi toàn thể nhân loại. Nên việc Đức Chúa Trời công tác với người Trung Quốc theo nhu cầu của công tác phán xét là tiêu biểu và ý nghĩa nhất. Từ mục tiêu cũng như địa điểm công tác của Đức Chúa Trời và hiệu quả sau cùng trong mỗi giai đoạn, ta có thể thấy công tác của Đức Chúa Trời thật khôn ngoan và tuyệt vời!”

Nghe vậy, tôi hào hứng nói, “Phải, Y-sơ-ra-ên là quốc gia thờ phượng Đức Chúa Trời và người ở đó ít bại hoại nhất trong toàn thể nhân loại. Nếu Chúa tái lâm để công tác ở Y-sơ-ra-ên, công tác chinh phục của Đức Chúa Trời sẽ không đạt được kết quả tốt. Trung Quốc là quốc gia cổ hủ và chống đối Đức Chúa Trời nhiều nhất, nên bằng cách chinh phục người Trung Quốc, không những công tác chinh phục của Ngài sẽ đạt kết quả mỹ mãn, mà Ngài còn chứng tỏ được sự toàn năng và khôn ngoan của Ngài. Giờ tôi đã thấy việc Đức Chúa Trời công tác ở Trung Quốc vào thời kỳ sau rốt thực sự ý nghĩa như thế nào! Tôi đã không hiểu công tác của Đức Chúa Trời mà lại còn giới hạn công tác của Ngài bằng quan niệm và tưởng tượng của mình – tôi thật quá kiêu ngạo!”

Chị Lý nói tiếp: “Dù Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài bằng cách nào hay ở đâu, sẽ luôn có lẽ nhiệm mầu và lẽ thật để tìm kiếm. Về cách để nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa, Đức Chúa Jêsus đã phán: ‘Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). ‘Chiên ta nghe tiếng ta(Giăng 10:27). ‘Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20). Vì vậy, khi nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa và tìm kiếm sự xuất hiện của Ngài, quan trọng nhất là xem liệu có sự bày tỏ lẽ thật và tiếng của Đức Chúa Trời hay không. Vì bất cứ nơi nào lẽ thật được bày tỏ, thì cũng sẽ có tiếng Đức Chúa Trời ở đó, cũng như sự xuất hiện và công tác của Ngài. Điều này hoàn toàn đúng. Như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán, ‘Người ta càng tin rằng điều gì đó là không thể, thì điều đó càng có khả năng xảy ra, bởi vì sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời còn cao hơn cả các tầng trời, tư tưởng của Đức Chúa Trời vượt trội hơn tư tưởng của con người, và công tác của Đức Chúa Trời vượt quá tầm suy nghĩ và quan niệm của con người. Điều gì càng không thể, thì càng có thể tìm thấy lẽ thật trong đó. Điều gì càng nằm ngoài những quan niệm và trí tưởng tượng của con người, thì lại càng hàm chứa ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì, cho dù Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài nơi đâu, thì Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời, và bản chất của Ngài sẽ không bao giờ thay đổi vì cớ nơi chốn hay cách thức xuất hiện của Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời vẫn nhất quán bất kể dấu chân của Ngài ở đâu, và cho dù dấu chân của Đức Chúa Trời ở đâu chăng nữa, Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của tất cả nhân loại, giống như Đức Chúa Jêsus không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, mà còn là Đức Chúa Trời của tất cả các dân tộc ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ, và thậm chí còn hơn thế nữa, Ngài là Đức Chúa Trời có một và duy nhất trong toàn thể vũ trụ. Vậy chúng ta hãy tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời và khám phá sự xuất hiện của Ngài trong những lời phán của Ngài, và theo kịp dấu chân của Ngài! Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi và sự sống. Lời Ngài và sự xuất hiện của Ngài tồn tại đồng thời với nhau, và tâm tính của Ngài và dấu chân của Ngài luôn luôn mở ra cho nhân loại’” (Phụ lục 1: Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đã giải quyết triệt để sự mơ hồ của tôi. Chúng đã tiết lộ những lẽ nhiệm mầu trong sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, bác bỏ một cách dứt khoát quan niệm trước đây của tôi. Tôi đã mong mỏi được nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa bao năm nay, nhưng chưa từng nhận ra mình đang giới hạn sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời theo những gì mình tưởng tượng và theo nghĩa đen của Kinh Thánh. Tôi thật ngu ngốc và mù quáng! Sau khi buổi họp kết thúc, tôi đã chủ động xin chị Lý một quyển của Lời xuất hiện trong xác thịt được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ.

Nhờ đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã thấy lời Ngài làm sáng tỏ nhiều lẽ nhiệm mầu của Kinh Thánh như thế nào, chẳng hạn như kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời để cứu rỗi của nhân loại, lẽ thật và ẩn tình của Kinh Thánh, ý nghĩa các danh của Đức Chúa Trời, lẽ nhiệm mầu của sự nhập thể, cách Đức Chúa Trời sắp đặt kết cục và đích đến của mọi loại người, thời đại này sẽ khép lại như thế nào và vương quốc của Đấng Christ sẽ được hiện thực hóa trên thế gian ra ra sao, vân vân. Không ai ngoài Đức Chúa Trời có thể làm sáng tỏ những lẽ nhiệm mầu này. Những lời mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ chứa đầy thẩm quyền, quyền năng và sự oai nghi. Chúng quả thật là những phán ngôn của Đức Chúa Trời. Tôi đã hoàn toàn chắc chắn Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Tôi đã không ngần ngại tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và giờ đang đi theo bước chân Chiên Con.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cuộc hội ngộ với Thiên Chúa

Bởi Jianding, Kiên Định Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo, và mẹ tôi đã dạy tôi đọc kinh từ khi tôi còn nhỏ. Đó là thời điểm Đảng...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger