Mục đích của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là gì?

13/06/2019

Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng chăm tưới và chăn dắt dân sự được Đức Chúa Trời chọn hoàn toàn phù hợp với lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và Lời xuất hiện trong xác thịt được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ, để mọi tín đồ có thể, dưới sự dẫn dắt, chu cấp, chăm tưới và chăn dắt của lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, hiểu tất thảy những lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, sở hữu quan điểm đúng đắn về cuộc sống và các giá trị, có những mục tiêu đúng đắn để theo đuổi, đi theo con đường của Đức Chúa Trời, giữ vững sự ủy thác của Đức Chúa Trời, tôn vinh Đức Chúa Trời bằng việc làm sự sáng của thế gian và muối của đất, được Đức Chúa Trời ca ngợi và có đủ điều kiện để kế thừa những lời hứa của Đức Chúa Trời.

Mục đích của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là thành lập một hội thánh hợp lòng Đức Chúa Trời, để các tín đồ có thể phụng sự Đức Chúa Trời và chu cấp cho nhau trong lời Đức Chúa Trời và tình yêu của Đức Chúa Trời, có thể vâng phục và thờ phụng Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, và có thể trở thành một chứng ngôn thật cho Đức Chúa Trời và một biểu hiện của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Mục đích của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là truyền bá và làm chứng cho Phúc Âm của vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, cho mọi người thấy rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm của thời kỳ sau rốt, và rằng Ngài đã bắt tay vào công tác “phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-e-rơ 4:17) được tiên tri trong Kinh Thánh, mà chính xác là công tác làm tinh sạch hoàn toàn và cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Chỉ bằng cách chấp nhận tất thảy lẽ thật được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ, con người mới có thể thoát khỏi tâm tính sa-tan của mình, thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi, được làm tinh sạch, đến với Đức Chúa Trời, vâng phục Đức Chúa Trời và thờ phụng Đức Chúa Trời, sống trọn vẹn một cuộc đời đầy ý nghĩa, và sống sót qua những thảm họa lớn của thời kỳ sau rốt và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời – chỉ có đây là điểm đến tuyệt đẹp của nhân loại. Truyền bá và làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, và qua đó mang đến trước Đức Chúa Trời tất thảy những người công nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời và yêu lẽ thật để họ có thể chấp nhận và nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt – đây là sự ủy thác của Đức Chúa Trời cho dân sự được Ngài chọn, và các mục tiêu của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger