Tại sao nói rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng tin vào Đức Chúa Trời nhập thể

11/08/2020

Hai tôn giáo lớn nhất trên thế giới – Cơ Đốc giáo và Công giáo – đều tin vào Đức Chúa Jêsus và công nhận Ngài là sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Bên ngoài, Đức Chúa Jêsus trông như một Con người bình thường và bình dị, nhưng Ngài có một bản thể thánh, Ngài đã bày tỏ lẽ thật và ban cho con người con đường ăn năn, bị đóng đinh vì nhân loại, thực hiện công tác cứu chuộc, kết thúc Thời đại Luật pháp, và bắt đầu Thời đại Ân điển, qua đó ứng nghiệm lời tiên tri về Đấng Mê-si trong Cựu Ước. Đức Chúa Jêsus là sự nhập thể của Đức Chúa Trời; Ngài là Đấng Cứu Thế của nhân loại. Giờ đây, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Jêsus đã trở lại, trong xác thịt, với tư cách là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Trời Toàn Năng không khác gì Đức Chúa Jêsus: Bên ngoài, Ngài trông như một Con người bình thường với nhân tính bình thường, nhưng ngoài ra, Ngài còn sở hữu thần tính trọn vẹn. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ tất cả lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt, chấm dứt Thời đại Ân điển, và bắt đầu Thời đại Vương quốc. Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự nhập thể của Đức Chúa Trời – Đức Chúa Trời công chính, Đấng phán xét loài người.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “‘Sự nhập thể’ là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt; Đức Chúa Trời làm việc giữa loài người thọ tạo trong hình ảnh của xác thịt. Vì vậy, để Đức Chúa Trời được nhập thể, trước tiên Ngài phải là xác thịt, một xác thịt với nhân tính bình thường; đây là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất. Trên thực tế, sự nhập thể của Đức Chúa Trời hàm ý rằng Đức Chúa Trời sống và làm việc trong xác thịt, rằng Đức Chúa Trời trong chính thực chất của Ngài trở nên xác thịt, trở thành một con người(Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, có thể thấy rằng sự nhập thể là việc Thần của Đức Chúa Trời đến trần gian, mặc xác thịt như một người bình thường. Ngài có một nhân tính bình thường, nhưng cũng có thần tính trọn vẹn. Bên ngoài, Đấng Christ trông bình thường và bình dị, nhưng Ngài có bản thể thánh của Ngài và có thể thể hiện tâm tính của Đức Chúa Trời cũng như Đức Chúa Trời có gì và là gì. Hơn nữa, Ngài có thể bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác làm tinh sạch và cứu rỗi loài người, và đây không phải là điều mà ai cũng có thể đạt được. Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng hoàn toàn ứng nghiệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh về sự trở lại của Đức Chúa Jêsus: “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27). “Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ(Ma-thi-ơ 24:44). “Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm(Khải Huyền 22:12). “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 4:17). Đức Chúa Trời Toàn Năng là Con người như đã được tiên tri trong Kinh Thánh. Nghĩa là, Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, Đấng đã bày tỏ tất cả lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi loài người và thực hiện công tác phán xét của Ngài, khởi từ nhà của Đức Chúa Trời. Hầu hết những lời phán này đều được tập hợp trong sách “Lời xuất hiện trong xác thịt”. Những lời được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đã mặc khải tất cả những lẽ thật và lẽ mầu nhiệm trong kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời để cứu rỗi con người, mục đích của ba giai đoạn công tác của Ngài, lẽ mầu nhiệm về sự nhập thể của Ngài, việc Sa-tan làm bại hoại loài người như thế nào, việc Đức Chúa Trời sau đó làm tinh sạch, cứu rỗi và hoàn thiện con người ra sao, những đích đến trong tương lai của con người, v.v., tất cả trong đó đều xác minh hoàn toàn rằng Đấng Christ là lẽ thật, đường đi và sự sống, và rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ lẽ thật và tiết lộ những lễ mầu nhiệm. Con người không có lẽ thật, càng không có khả năng thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại. Tất cả lẽ thật được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ cho chúng ta thấy rõ rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự nhập thể của Đức Chúa Trời và Ngài là hiện thân của Đấng Christ trong thời kỳ sau rốt.

Hơn hai ngàn năm trước, khi Đức Chúa Jêsus nhập thể xuất hiện và thực hiện công tác của Ngài, Ngài đã bị kết án như một con người đơn thuần – con trai của một người thợ mộc – bởi các thầy tế lễ cả, kinh sư, và người Pha-ri-si của Do Thái giáo (tham khảo Ma-thi-ơ 13:55). Tuy nhiên, hai ngàn năm sau đó, Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus đã lan rộng khắp vũ trụ và đến tận cùng trái đất. Sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời giờ đây đã xuất hiện và đang thực hiện công tác của Ngài, còn các mục sư cũng như trưởng lão trong giới tôn giáo thì điên cuồng lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng như một con người đơn thuần. Tuy nhiên, đàn chiên của Đức Chúa Trời nghe thấy tiếng Ngài và nhiều người, từ tất cả các tôn giáo và giáo phái, những người thành tâm tin vào Chúa và khao khát Đức Chúa Trời xuất hiện và làm việc, đã nghe thấy tiếng Ngài trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ đã khẳng định Đức Chúa Trời Toàn Năng thực sự là Đức Chúa Jêsus tái lâm, và họ đều lần lượt trở về trước Đức Chúa Trời. Tất cả những gì bắt nguồn từ Đức Chúa Trời đều sẽ nở rộ. Chỉ trong hơn hai mươi năm ngắn ngủi, Phúc Âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt đã lan rộng khắp Trung Quốc đại lục, và ngay bây giờ đang mở rộng ra mọi quốc gia và mọi nơi trên thế giới. Ngày càng nhiều người đang trở về với Đức Chúa Trời Toàn Năng; điều này được quyết định bởi thẩm quyền và quyền năng độc nhất của Ngài và, hơn nữa, là biểu hiện cho sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Những sự thật này là bằng chứng đầy đủ rằng lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, đường đi và sự sống; Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng Christ nhập thể, và Ngài là hiện thân của Đấng Cứu Thế trong thời kỳ sau rốt. Đây là điều này không thể bàn cãi!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger