Thánh Ca Cơ Đốc | Chúng ta đã được cất lên trước ngôi | MV

Thánh Ca Cơ Đốc | Chúng ta đã được cất lên trước ngôi | MV

418 |27/01/2021

Chúng ta đã được cất lên trước ngôi,

điều đó hoàn toàn nhờ vào ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

Tình yêu dành cho Đức Chúa Trời nảy sinh trong lòng của vô vàn thánh đồ,

những người không dao động trên hành trình tâm linh của mình.

Họ giữ vững niềm tin rằng Đức Chúa Trời thật duy nhất đã trở nên xác thịt,

rằng Ngài là Đấng đứng đầu vũ trụ, Đấng điều khiển muôn vật:

Điều này được xác nhận bởi Đức Thánh Linh, nó bất di bất dịch như núi!

Và nó sẽ không bao giờ thay đổi!

Đức Chúa Trời Toàn Năng ôi!

Ngày nay chính Ngài đã mở những con mắt tâm linh của chúng con,

cho phép người mù được nhìn thấy, người què được bước đi

và người bị bệnh phong được chữa lành.

Chính Ngài đã mở giếng trời,

cho phép chúng con nhận biết những lẽ mầu nhiệm của cõi thuộc linh thuộc linh.

Được dầm thắm bởi những lời thánh khiết của Ngài

và được cứu rỗi khỏi nhân tính của chúng con, thứ đã bị Sa-tan làm cho bại hoại –

đó là công tác vô cùng vĩ đại của Ngài và lòng thương xót vô cùng vĩ đại của Ngài.

Chúng con là những chứng nhân của Ngài!

Trong một thời gian dài Ngài cứ ẩn mình

một cách khiêm nhường và lặng lẽ.

Ngài đã trải qua sự phục sinh từ cõi chết, chịu đóng đinh trên thập tự giá,

niềm vui và nỗi buồn của đời người,

sự bức hại và nghịch cảnh;

Ngài đã kinh qua và nếm trải nỗi đau của thế giới loài người,

và Ngài đã bị thời đại từ bỏ.

Đức Chúa Trời nhập thể là chính Đức Chúa Trời.

Vì ý muốn của Đức Chúa Trời,

Ngài đã cứu rỗi chúng con ra khỏi sự dơ dáy,

nâng chúng con lên bằng tay hữu của Ngài,

và hào phóng ban cho chúng con ân điển của Ngài.

Không màng đến đau đớn,

Ngài đã chế tác sự sống của Ngài vào trong chúng con;

cái giá mà Ngài đã trả bằng huyết, mồ hôi và nước mắt của Ngài

được kết tinh trên những thánh đồ.

Chúng con là sản phẩm@của những sự cố gắng cật lực của Ngài;

chúng con là cái giá mà Ngài đã trả.

Đức Chúa Trời Toàn Năng ôi!

Chính vì lòng nhân ái và lòng thương xót của Ngài,

sự công chính và oai nghi của Ngài, sự thánh khiết và khiêm nhường của Ngài

mà hết thảy mọi người sẽ cúi đầu trước Ngài

và thờ phượng Ngài cho đến đời đời.

Ngày nay, Ngài đã làm cho hết thảy các hội thánh được trọn vẹn –

hội thánh Phi-la-đen-phi –

và vì thế đã hoàn thành kế hoạch quản lý 6.000 năm của Ngài.

Các thánh đồ có thể hạ mình đầu phục trước Ngài,

được gắn kết trong tâm linh và đi theo trong tình yêu thương,

được kết nối với suối nguồn.

Nước hằng sống của sự sống chảy không ngừng,

rửa sạch và thanh lọc mọi nước bùn nhơ trong hội thánh,

một lần nữa làm tinh sạch đền thờ của Ngài.

Chúng ta để Đức Chúa Trời ngự trị tối cao trong linh hồn mình,

bước đi với Ngài và do đó có được sự siêu việt,

đắc thắng thế gian, và linh hồn của chúng ta bay tự do và được giải thoát:

Đây là kết cục khi Đức Chúa Trời Toàn Năng trở thành Vua.

Hãy tích cực hợp tác với Đức Chúa Trời, phối hợp trong sự phục vụ và hợp nhất,

thực hiện các ý định của Đức Chúa Trời Toàn Năng,

nhanh chóng trở thành một linh thể thánh khiết,

chà đạp lên Sa-tan, và chấm dứt số phận của Sa-tan.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy