Thánh ca | Con người nên bước đi trong đường lối của Đức Chúa Trời như thế nào

23/05/2022

Verse 1

Bước trong đường lối của Đức Chúa Trời là nhìn mọi việc

đều là do Ngài sắp đặt, là trách nhiệm ban cho ngươi,

một sự thử luyện mà ngươi cần trải qua,

chứ không phải việc tuân theo những, những phép tắc bề ngoài.

Chorus

Bước trong đường lối của Ngài.

Phải cẩn trọng đừng để Đức Chúa Trời giận dữ.

Không được xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời.

Bước đi trong đường lối, đường lối của Đức Chúa Trời.

Verse 2

Khi đối mặt với điều gì, ngươi phải có một tiêu chuẩn,

ý thức được rằng vấn đề đến từ Đức Chúa Trời. Oh.

Chorus

Bước trong đường lối của Ngài.

Phải cẩn trọng đừng để Đức Chúa Trời giận dữ.

Không được xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời.

Bước đi trong đường lối, oh, đường lối của Đức Chúa Trời.

Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow.

Verse 3

Ngươi phải nghĩ làm thế nào để xử lý vấn đề này,

để hoàn thành trách nhiệm của ngươi và vẫn trung thành với Ngài – Đức Chúa Trời.

Chorus

Bước trong đường lối của Ngài.

Phải cẩn trọng đừng để Đức Chúa Trời giận dữ.

Không được xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời.

Bước đi trong đường lối, oh, đường lối của Đức Chúa Trời.

Wow, bước đi trong đường lối, đường lối của Đức Chúa Trời.

Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger