Nhạc Thánh Ca 2021 | Ngươi có thật sự hiểu Đức Chúa Trời không?

10/05/2021

Ngươi có dám nói rằng mình biết Đức Chúa Trời không?

Ngươi đã từng làm việc với Đức Chúa Trời chưa? Ngươi đã kết giao với Ngài chưa?

Ngươi có biết tâm tính Ngài không? Ngươi có biết Ngài thích gì không?

Ngươi có biết những việc mình làm xúc phạm tâm tính Ngài không?

Ngươi có biết những sự bại hoại nơi ngươi mà Ngài không thích không?

Ngươi có biết Ngài thực thi tâm tính công chính của Ngài trên những người nào không?

Ngươi có biết Ngài khinh ghét những ai không?

Ngươi có biết Ngài khinh ghét những ai không?

Ngươi có biết Ngài ghê tởm nhất những vấn đề nào của ngươi không?

Nếu ngươi không biết câu trả lời cho các câu hỏi này,

điều đó cho thấy rằng ngươi thật sự không hiểu Đức Chúa Trời.

điều đó cho thấy rằng ngươi thật sự không hiểu Đức Chúa Trời.

Ngươi tuyên bố rằng ngươi đã nhìn thấy Ngài,

nhưng ngươi không hiểu được niềm vui, nỗi buồn, sự giận dữ và vui sướng của Ngài

và ngươi không hiểu được tâm tính của Ngài.

Ngươi cũng không hiểu sự công chính của Ngài cũng như lòng thương xót của Ngài,

ngươi cũng không biết Ngài thích gì hay Ngài ghê tởm những gì.

Đây không phải là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời.

Nếu ngươi biết Đức Chúa Trời, hiểu Ngài

và có thể hiểu được một vài ý muốn của Ngài,

thì ngươi có thể thực sự tin vào Ngài,

thực sự đầu phục Ngài, thực sự yêu kính Ngài và thực sự thờ phụng Ngài.

Nếu ngươi biết Đức Chúa Trời, hiểu Ngài

và có thể hiểu được một vài ý muốn của Ngài,

thì ngươi có thể thực sự tin vào Ngài,

thực sự đầu phục Ngài, thực sự yêu kính Ngài và thực sự thờ phụng Ngài.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy