Video nhạc Thánh Ca | Thái độ đúng đắn về Kinh Thánh | MV

Video nhạc Thánh Ca | Thái độ đúng đắn về Kinh Thánh | MV

0 |17/03/2021

Kinh Thánh đồng hành cùng hàng nghìn năm lịch sử loài người.

Nhân loại xem Kinh Thánh như Đức Chúa Trời, đến mức

Kinh Thánh thay thế Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt.

Đây là điều Đức Chúa Trời chán ghét.

Khi thời gian cho phép, Ngài thấy cần phải làm rõ

nguồn gốc và câu chuyện bên trong Kinh Thánh.

Nếu không vậy,

Kinh Thánh sẽ thế chỗ Đức Chúa Trời trong tim mọi người,

họ sẽ dùng làm thước đo và lên án Ngài.

Lẽ thật Đức Chúa Trời muốn mọi người biết

là không có lý thuyết hay sự thật nào

có thể thay thế công việc và lời nói hiện tại của Ngài.

Không điều gì có thể thay thế Đức Chúa Trời.

Con người sẽ không bao giờ có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời,

nếu họ không thể thoát khỏi cái bẫy của Kinh Thánh.

Họ trước tiên phải tinh sạch trái tim khỏi những gì có thể thay thế Ngài.

Sau đó họ sẽ đạt được sự hài lòng nơi Đức Chúa Trời.

Mặc dù ở đây Đức Chúa Trời chỉ giải thích về Kinh Thánh,

đừng quên rằng, còn nhiều điều sai trái khác,

mà nhân loại thật sự tôn thờ ngoài Kinh Thánh.

Họ chỉ không tôn thờ những điều thật sự đến từ Đức Chúa Trời.

Lẽ thật Đức Chúa Trời muốn mọi người biết

là không có lý thuyết hay sự thật nào

có thể thay thế công việc và lời nói hiện tại của Ngài.

Không điều gì có thể thay thế Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh là một ví dụ mà Đức Chúa Trời dùng

để nhắc nhở mọi người đừng chọn sai đường mà đi,

và đừng rơi vào sự nhầm lẫn hay cực đoan lần nữa.

Trong khi họ tin vào Đức Chúa Trời và chấp nhận lời của Ngài.

Lẽ thật Đức Chúa Trời muốn mọi người biết

là không có lý thuyết hay sự thật nào

có thể thay thế công việc và lời nói hiện tại của Ngài.

Không điều gì có thể thay thế Đức Chúa Trời.

Không điều gì có thể thay thế Ngài.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy