Thánh ca Lời Chúa | Không con người nào có thể làm thay công tác của Đức Chúa Trời

0 |05/07/2020

Công tác trong toàn bộ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời

được chính Chúa đích thân thực hiện.

Giai đoạn đầu tiên - cuộc sáng thế -

đã được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời,

và nếu không phải vậy,

thì đã không ai có thể tạo nên loài người;

giai đoạn thứ nhì là việc cứu chuộc toàn thể loài người,

và nó cũng đã được chính Chúa đích thân thực hiện;

giai đoạn thứ ba thì không cần phải nói: Có một nhu cầu thậm chí còn lớn hơn

để chính Chúa làm công việc kết thúc tất cả các công tác của Ngài.

Công tác cứu chuộc, chinh phục, giành lấy và hoàn thiện toàn thể nhân loại

đều được chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện.

Để đánh bại Sa-tan, để thu phục con người,

và để ban cho con người một đời sống đúng đắn trên đất,

thì đích thân Ngài dẫn dắt con người và làm việc giữa con người;

vì lợi ích của toàn bộ kế hoạch quản lý của Ngài,

và vì tất cả công tác của Ngài,

nên Ngài phải đích thân thực hiện công việc này.

Chính Đức Giê-hô-va đã tạo ra loài người và phân chia từng người theo loại,

và khi đến thời điểm kết thúc Ngài sẽ vẫn tự làm công tác của mình,

phân chia vạn vật theo loại -

công tác này không thể được thực hiện bởi bất kỳ ai ngoài Đức Chúa Trời.

Sự thật về ba giai đoạn công tác

là sự thật về sự dẫn dắt toàn nhân loại của Đức Chúa Trời,

một sự thật không ai có thể phủ nhận.

Vào thời điểm cuối của ba giai đoạn công tác,

vạn vật sẽ được phân chia theo loại

và trở về dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời,

Ba giai đoạn công tác chỉ có thể được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời,

và không ai đã có thể làm công tác như thế thay Ngài -

nói vậy nghĩa là chỉ có chính Đức Chúa Trời

mới có thể thực hiện công tác của chính Ngài từ khi bắt đầu cho đến hôm nay.

Mặc dù ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời

đã được thực hiện trong những thời đại và địa điểm khác nhau,

và mặc dù công tác của mỗi gian đoạn là khác nhau,

đó đều là tất cả những công tác được một Đức Chúa Trời thực hiện.

Trong tất cả những khải tượng, đây là khải tượng vĩ đại nhất mà con người nên biết.

Trích từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thìnghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.

Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy