Thánh Ca Cơ Đốc | Những kẻ từ bỏ Đấng Christ của những ngày sau rốt sẽ bị hành phạt mãi mãi

0 |20/06/2020

Thánh Ca Cơ Đốc | Những kẻ từ bỏ Đấng Christ của những ngày sau rốt sẽ bị hành phạt mãi mã

Nhiều người có thể không quan tâm đến những gì Ta phán,

nhưng Đức Chúa Trời vẫn muốn phán với từng người

được gọi là thánh đồ đi theo Jêsus rằng,

khi các ngươi nhìn thấy tận mắt Jêsus giáng thế

từ trời trên một đám mây trắng,

đây sẽ là sự xuất hiện công khai của Mặt Trời của sự công chính.

Có lẽ đó sẽ là thời điểm vô cùng phấn khích của các ngươi,

nhưng các ngươi cần biết rằng

thời điểm các ngươi chứng kiến Jêsus giáng thế từ trời

cũng là lúc các ngươi xuống địa ngục để chịu hành phạt.

Đó sẽ là thời điểm kết thúc kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời,

và nó sẽ là khi Đức Chúa Trời ban thưởng cho những người tốt và hành phạt kẻ xấu.

Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời

sẽ kết thúc trước khi loài người nhìn thấy các dấu lạ, khi chỉ còn sự bày tỏ của lẽ thật.

Những người chấp nhận lẽ thật và không tìm kiếm các dấu lạ,

và do đó đã được tinh sạch,

sẽ trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời và bước vào vòng tay của Đấng Tạo Hóa.

Chỉ những người cố chấp với niềm tin rằng

“Jêsus không cưỡi trên một đám mây trắng là chirst giả”

sẽ phải chịu sự hành phạt đời đời,

“Jêsus không cưỡi trên một đám mây trắng là chirst giả”

sẽ phải chịu sự hành phạt đời đời,

bởi vì họ chỉ tin vào Jêsus là Đấng biểu lộ các dấu kỳ,

mà không thừa nhận Jêsus là Đấng tuyên bố sự phán xét nghiêm khắc

và ban ra con đường thật của sự sống.

Và vì vậy chỉ có thể là Jêsus sẽ giải quyết họ

khi Ngài công khai tái lâm trên một đám mây trắng.

bởi vì họ chỉ tin vào Jêsus là Đấng biểu lộ các dấu kỳ,

mà không thừa nhận Jêsus là Đấng tuyên bố sự phán xét nghiêm khắc

và ban ra con đường thật của sự sống.

Và vì vậy chỉ có thể là Jêsus sẽ giải quyết họ

khi Ngài công khai tái lâm trên một đám mây trắng.

Trích từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thìnghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.

Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy