Kinh Nghiệm và Lời Chứng của Một Cơ Đốc Nhân | Một Lối Sống Tuyệt Vời (Lồng tiếng việt)

559 |06/01/2021

Nhân vật chính luôn sống theo nguyên tắc “dĩ hòa vi quý”. Khi giao tiếp ứng xử với người khác, cô cố gắng không làm họ mất mặt, không chỉ ra những điểm yếu hay khiến họ bị tổn thương. Cô nghĩ làm như vậy mới là người tốt. Sau khi trở thành lãnh đạo của một hội thánh, cô phát hiện một số vấn đề trong bổn phận của các anh chị em, nhưng lại nhắm mắt cho qua, sợ làm mất lòng họ. Khi nêu ra vấn đề, cô chỉ nói một cách qua loa, khiến các anh chị em không nhận ra mức độ nghiêm trọng của chúng, dẫn tới cản trở công tác của hội thánh. Thông qua sự phán xét và mặc khải trong lời của Đức Chúa Trời, cô hiểu ra rằng áp dụng những triết lý Sa-tan này vào giao tiếp với người khác là gây hại cho họ, và cô bắt đầu ý thức đưa việc trở thành người tốt vào thực hành theo các nguyên tắc của lẽ thật. Cô nhận thấy đây là cách duy nhất để trở thành một người tốt thực sự!

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy