Thánh Ca Cơ Đốc | Những gì công tác và lời của Đức Chúa Trời mang lại cho con người đều là sự sống

707 |02/09/2020

Đức Chúa Trời không bám víu vào những điều cũ hay đi trên con đường mòn;

khi Ngài làm việc và phán dạy,Ngài không cấm đoán như mọi người hình dung.

Trong Đức Chúa Trời,tất cả đều tự do và được giải phóng,

và không có sự cấm đoán,không có ràng buộc nào –

mà điều mà Ngài mang đến cho nhân loại là tự do và giải phóng.

Ngài là Đức Chúa Trời sống,

một Đức Chúa Trời đích thực,thực sự tồn tại.

Ngài không phải là một con rối hay một bức tượng đất sét,

và Ngài hoàn toàn khác với những thần tượng mà mọi người thờ phụng và tôn sùng.

Ngài đang sống và tràn đầy sinh lực,

và những gì mà lời nói và công tác của Ngài

mang lại cho nhân loại đều tràn ngập sự sống và ánh sáng,

toàn là tự do và giải thoát,

bởi vì Ngài nắm giữ lẽ thật,sự sống và đường đi –

Ngài không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì trong bất kỳ công tác nào của mình.

bởi vì Ngài nắm giữ lẽ thật,sự sống và đường đi –

Ngài không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì trong bất kỳ công tác nào của mình.

Bất kể mọi người nói gì

và bất kể họ nhìn nhận hay đánh giá công tác mới của Ngài như thế nào,

Ngài vẫn sẽ thực hiện công việc của mình mà không hề e ngại.

Ngài sẽ không lo lắng về bất kỳ quan niệm

hay sự chỉ trỏ của bất cứ ai về công tác và lời phán dạy của Ngài,

hoặc thậm chí cả sự chống đối và phản kháng mạnh mẽ của họ

đối với công tác mới của Ngài.

Không ai trong số tất cả các tạo vật

có thể sử dụng lý trí của con người,hoặc trí tưởng tượng,

kiến thức hoặc đạo đức của con người

để đo lường hoặc định nghĩa những gì Đức Chúa Trời làm,

để làm mất uy tín, phá vỡ

hoặc phá hoại công tác của Ngài.

Không có sự cấm đoán trong công tác của Ngài và những gì Ngài làm;

nó sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ con người, sự vật hay sự việc nào,

nó cũng sẽ không bị phá vỡ bởi bất kỳ thế lực thù địch nào.

Ngài là một vị Vua luôn chiến thắng,

và bất kỳ thế lực thù địch nào cũng như tất cả các dị giáo

và ngụy biện của nhân loại đều sẽ bị giẫm nát dưới bệ chân Ngài.

Bất kể giai đoạn mới nào trong công tác của Ngài mà Ngài đang thực hiện,

nó chắc chắn sẽ được phát triển và mở rộng giữa nhân loại,

và nó chắc chắn sẽ được thực hiện thông suốt trong toàn bộ vũ trụ

cho đến khi công tác vĩ đại của Ngài được hoàn thành.

Đây chính là sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời,

là thẩm quyền và quyền năng của Ngài.

Với Đức Chúa Trời không có sự cấm đoán.

Đức Chúa Trời có những nguyên tắc trong những phán dạy và công tác của Ngài,

nhưng không có sự cấm đoán nào,

bởi vì chính Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi và sự sống.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thìnghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.

Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy