Thánh Ca Cơ Đốc | Danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng được làm chứng trong tất cả các quốc gia trên thế giới | MV

Thánh Ca Cơ Đốc | Danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng được làm chứng trong tất cả các quốc gia trên thế giới | MV

516 |20/01/2021

Kể từ khi Đức Chúa Trời Toàn Năng

Vua của vương quốc – được làm chứng,

phạm vi quản lý của Đức Chúa Trời

đã được tỏ lộ hoàn toàn trên khắp toàn vũ trụ.

Không chỉ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã được làm chứng ở Trung Quốc,

mà danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng

còn được làm chứng tại mọi quốc gia và mọi nơi.

Họ đều đang kêu lên danh thánh này,

tìm cách thông công với Đức Chúa Trời bằng mọi phương cách có thể,

lĩnh hội ý muốn của Đức Chúa Trời Toàn Năng

và hầu việc Ngài một cách hợp tác trong hội thánh.

Đây là cách diệu kỳ mà Đức Thánh Linh làm việc.

Đức Chúa Trời Toàn Năng –

Vua của vương quốc – Ngài đã được làm chứng.

Danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng

được làm chứng trong tất cả các quốc gia trên thế giới.

Các quốc gia khác nhau

có ngôn ngữ khác nhau

nhưng chỉ có một Thần độc nhất. Thần này liên hiệp các hội thánh trên toàn vũ trụ

và tuyệt đối hiệp nhất với Đức Chúa Trời,

mà không có chút khác biệt nào nhỏ dù nhỏ nhất. Đây là điều không còn nghi ngờ gì nữa.

Đức Thánh Linh giờ kêu gọi họ và tiếng của Ngài thức tỉnh họ.

Đấy là tiếng của lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

Họ đều đang kêu lên danh thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Họ còn chúc tụng và hát ca.

Không bao giờ có thể có bất kỳ sự sai lệch nào trong công tác của Đức Thánh Linh;

những người này làm bất cứ điều gì có thể để tiến lên trên đường ngay nẻo chính,

họ không thoái lui –

những phép lạ chồng chất.

Đây là việc mà người ta khó tưởng tượng và không thể nào ước tính được.

Đức Chúa Trời Toàn Năng –

Vua của vương quốc – Ngài đã được làm chứng.

Danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng

được làm chứng trong tất cả các quốc gia trên thế giới.

Đức Chúa Trời Toàn Năng là Vua của sự sống trong vũ trụ!

Ngài ngồi trên ngai vinh hiển

và phán xét thế gian,

thống trị hết thảy, và cai trị hết mọi quốc gia;

mọi dân tộc quỳ gối trước Ngài,

cầu nguyện với ngài, đến gần Ngài và trao đổi với Ngài.

Dù cho ngươi đã tin Đức Chúa Trời bao lâu đi nữa,

dù cho địa vị hay thâm niên của ngươi có cao bao nhiêu đi nữa,

nếu trong lòng ngươi chống đối với Đức Chúa Trời thì ngươi phải bị phán xét

và phải phủ phục trước Ngài, cất tiếng kêu van đau đớn,

đây thực sự là lúc thu hoạch những hoa trái từ hành động của chính ngươi.

Tiếng kêu than van này

là âm thanh của việc bị tra tấn trong hồ lửa và diêm sinh,

và nó là tiếng kêu của việc bị sửa phạt bởi gậy sắt của Đức Chúa Trời,

đây là sự phán xét trước tòa án Đấng Christ.

Đức Chúa Trời Toàn Năng –

Vua của vương quốc – Ngài đã được làm chứng.

Danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng

được làm chứng trong tất cả các quốc gia trên thế giới.

Danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng

được làm chứng trong tất cả các quốc gia trên thế giới.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy