Ai ngăn trở tôi vào thiên quốc?

21/04/2021

Bởi Michael, Indonesia

Tôi từng là người Công giáo. Hồi nhỏ, tôi theo học ở trường Công giáo, và luôn hăng hái tham tha các hoạt động của hội thánh. Hằng tuần, đều tham gia các buổi cầu nguyện, đọc kinh hoặc thông công. Nhưng vài năm qua tôi không thu hoạch được gì từ bài giảng của các linh mục và tôi vẫn còn nhiều câu hỏi có lời đáp, nên tôi đã lên mạng để tìm câu trả lời.

Tháng 8 năm 2018, tôi truy cập vào trang web của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng thì thấy có nhiều bộ phim phúc âm như Thành sẽ bị lật đổ, Đấng đã tái lâm là ai, Lẽ nhiệm mầu của sự tin kính, Tỏ lộ lẽ nhiệm mầu về Kinh Thánh, Danh Đức Chúa Trời đã thay đổi?! Vượt qua cạm bẫy, Được cất lên trong hiểm họa, và nhiều nữa. Tiêu đề của những bộ phim này đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nghĩ, “Hội thánh của mình bây giờ quá tiêu điều và linh mục chỉ giảng những điều cũ. Ông ấy không bồi dưỡng linh hồn cho ta và chúng ta đều mong mỏi Đức Chúa Jêsus tái lâm. Có lẽ những bộ phim này có thể giúp mình nghênh tiếp Chúa”. Cuối cùng tôi đã xem hết những bộ phim đó và ghi chú lại mọi phần quan trọng trong mối thông công của các nhân vật. Từ các bộ phim, tôi biết được rằng Chúa đã tái lâm làm Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, và Ngài đang bày tỏ lẽ thật và đang công tác để phán xét và làm tinh sạch con người. Tôi đã biết được lẽ nhiệm mầu trong các danh của Đức Chúa Trời, lẽ nhiệm mầu trong sự nhập thể của Ngài, nội tình của Kinh Thánh, cách để phân biệt Đấng Christ thật và giả, con đường thật và giả, Đức Chúa Trời cứu rỗi ai và loại bỏ ai, ai có thể bước vào thiên quốc, và nhiều điều nữa. Tôi chưa từng nghe những lẽ thật và lẽ nhiệm mầu đó trước đây. Tôi cũng đã tìm thấy câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi của mình, và tôi thực sự cảm thấy tâm linh được nâng lên nhiều. Sau sáu tháng tìm hiểu trên mạng, tôi bắt đầu chắc chắn rằng đó chính là tiếng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Chúa đã tái lâm. Sau đó tôi vui mừng tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt.

Một ngày vào tháng 3 năm 2019, thấy tôi chia sẻ những bộ phim và thánh ca của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng trên Facebook, chị họ của tôi biết bây giờ tôi đã tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chị ấy tới gặp bố tôi và cả hai cùng đến nói chuyện với tôi về việc đó. Nghĩ tới việc bố và chị họ của tôi là trưởng lão và mục sư Cơ Đốc giáo những người luôn chống đối dữ dội công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt, tôi lo rằng vì tôi vừa mới tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời, nên sẽ không thể làm chứng rõ ràng được. Tôi sợ họ sẽ cố ngăn cản tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nên tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng xin Ngài cho tôi đức tin và sức mạnh, cho tôi những lời đúng đắn để tôi biết cách làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt.

Bố tôi hỏi với vẻ mặt nghiêm khắc, “Tại sao con lại đi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng mà không phải là tin Chúa?” Tôi thưa với ông rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm làm Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Ngài đã bày tỏ nhiều lẽ thật và đang thực hiện một giai đoạn công tác mới, và Ngài đã mở cuốn kỳ thư nhỏ được tiên tri trong Sách Khải Huyền. Tôi muốn ông tìm hiểu thêm về chuyện đó. Thay vào đó, bố tôi giận dữ nói, “Công tác mới hả? Lời mới hả? Toàn bộ công tác và lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh. Không có công tác hay lời mới nào của Đức Chúa Trời nằm ngoài Kinh Thánh cả. Bất cứ điều gì vượt ra ngoài Kinh Thánh đều là dị giáo. Con không biết hay sao?” Chị họ của tôi cũng nói hệt như bố tôi vậy.

Thấy bố tức giận như vậy, tôi bình tĩnh nói, “Bố, bố nói rằng công tác và lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, không có lời hay công tác nào của Đức Chúa Trời bên ngoài nó, và bất cứ điều gì vượt ra ngoài Kinh Thánh đều là dị giáo. Nhưng thực tế có ủng hộ khẳng định đó không? Ta đều biết Đức Chúa Jêsus chính thức công tác khoảng ba năm rưỡi. Ngài đã rao giảng và công tác bất cứ đâu Ngài đến và hẳn đã phán nhiều lời làm nhiều việc. Những điều Ngài phán được ghi chép lại trong bốn sách Phúc Âm vốn chỉ mất có vài tiếng đồng hồ là đã nói hết. Thì làm sao bố có thể nói mọi điều Chúa phán đều được ghi chép trong Tân Ước chứ?” Bố tôi và chị họ bối rối sau câu hỏi đó. Tôi nói tiếp: “Trong Kinh Thánh có nói, ‘Còn lắm điều khác, Ðức Yêsu đã làm, nếu viết lại từng điều, thì thiết tưởng thế gian không đủ chỗ mà chứa sách viết ra’ (Gioan 21:25). Câu này nói với chúng ta rằng rất nhiều điều Chúa phán không được ghi chép trong Kinh Thánh. Nên việc bố nói công tác và lời phán của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh và không có công tác hay lời phán nào của Đức Chúa Trời bên ngoài Kinh Thánh thực sự không vững chút nào. Hơn nữa, khi Chúa công tác trong Thời đại Ân điển, Tân Ước vẫn chưa tồn tại. Ngài dạy mọi người thú tội và ăn năn và đã thực hiện nhiều phép lạ. Đó đều là những lời mới và công tác mới. Và chúng không được ghi chép lại trong Cựu Ước – chúng đều vượt ra ngoài Cựu Ước. Nếu nói bất cứ điều gì vượt ra ngoài Kinh Thánh là dị giáo, chẳng phải chúng ta đang lên án công tác và lời của Đức Chúa Jêsus hay sao?”

Tiếp đó, tôi mở ghi chú về những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng mà tôi đã lưu lại khi xem những bộ phim đó và đọc chúng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong thời của Jêsus, Jêsus đã dẫn dắt dân Do Thái và tất cả những người theo Ngài dựa theo công tác của Đức Thánh Linh trong Ngài vào thời điểm đó. Ngài đã không lấy Kinh Thánh làm nền tảng cho những gì Ngài làm, mà phán theo công tác của Ngài; Ngài đã không chú ý đến những gì Kinh Thánh nói, và Ngài cũng không tìm kiếm trong Kinh Thánh một con đường để dẫn dắt các môn đệ của Ngài. Ngay từ khi bắt đầu công tác, Ngài đã rao truyền con đường ăn năn – một từ hoàn toàn không được đề cập trong các lời tiên tri của Cựu Ước. Ngài không những không hành động theo Kinh Thánh, mà Ngài còn dẫn dắt một con đường mới, và làm công tác mới. Không bao giờ Ngài nhắc đến Kinh Thánh khi rao giảng. Trong Thời đại Luật pháp, không ai từng có thể làm các phép lạ của Ngài trong việc chữa lành người bệnh và đuổi quỷ. Vậy nên, công tác của Ngài, những lời dạy dỗ của Ngài, thẩm quyền và quyền năng của lời Ngài cũng vượt xa bất kỳ con người nào trong Thời đại Luật pháp. Jêsus chỉ đơn giản đã làm công tác mới hơn của Ngài, và mặc dù nhiều người đã lên án Ngài bằng cách sử dụng Kinh Thánh – và thậm chí đã sử dụng Cựu Ước để đóng đinh Ngài trên thập tự giá – nhưng công tác của Ngài đã vượt qua Cựu Ước; nếu không phải vậy, tại sao người ta lại đóng đinh Ngài trên thập tự giá? Chẳng phải vì trong Cựu Ước đã không nói gì đến sự dạy dỗ của Ngài, khả năng chữa lành người bệnh và đuổi quỷ của Ngài sao? Công tác của Ngài đã được thực hiện để dẫn dắt một con đường mới, chứ không phải để cố tình khiêu chiến với Kinh Thánh, hay cố tình bỏ qua Cựu Ước. Ngài chỉ đơn giản đến để thực hiện chức vụ của Ngài, để mang lại công tác mới cho những ai mong mỏi và tìm kiếm Ngài. Ngài không đến để giải nghĩa Cựu Ước hay duy trì công tác của nó. Công tác của Ngài không nhằm để cho Thời đại Luật pháp tiếp tục phát triển, vì công tác của Ngài không xét đến việc có lấy Kinh Thánh làm cơ sở hay không; Jêsus chỉ đơn giản đến làm công tác Ngài phải làm. Do đó, Ngài đã không giải nghĩa những lời tiên tri của Cựu Ước, và Ngài cũng đã không làm việc dựa theo những lời của Thời đại Luật pháp Cựu Ước. Ngài đã bỏ qua những gì Cựu Ước nói, Ngài không quan tâm liệu nó có khớp với công tác của Ngài hay không, và không quan tâm những gì người khác biết về công tác của Ngài, hoặc họ đã lên án nó như thế nào. Ngài chỉ đơn giản tiếp tục làm công tác Ngài phải làm, mặc cho nhiều người đã sử dụng sự tiên báo của các tiên tri trong Cựu Ước để lên án Ngài. Đối với mọi người, có vẻ như công tác của Ngài không có cơ sở, và trong đó có rất nhiều điều mâu thuẫn với các bản ghi chép của Cựu Ước. Đây chẳng phải là sai lầm của con người sao? Liệu giáo lý có cần được áp dụng cho công tác của Đức Chúa Trời không? Và công tác của Đức Chúa Trời có phải dựa theo tiên báo của các tiên tri không? Rốt cuộc, Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh vĩ đại hơn? Tại sao công tác của Đức Chúa Trời phải dựa theo Kinh Thánh? Lẽ nào Đức Chúa Trời không có quyền vượt qua Kinh Thánh sao? Đức Chúa Trời không thể rời khỏi Kinh Thánh và làm công tác khác ư? Tại sao Jêsus và các môn đồ của Ngài đã không giữ ngày Sa-bát? Nếu Ngài phải thực hành theo ngày Sa-bát và dựa theo các điều răn của Cựu Ước, thì tại sao Jêsus đã không giữ ngày Sa-bát sau khi Ngài đến, mà thay vào đó lại rửa chân, trùm đầu, bẻ bánh, và uống rượu? Chẳng phải tất cả những điều này đều không có trong các điều răn của Cựu Ước sao? Nếu Jêsus tôn vinh Cựu Ước, tại sao Ngài lại phá vỡ những giáo lý này? Ngươi nên biết Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh đến trước! Là Chúa của ngày Sa-bát, chẳng phải Ngài cũng có thể là Chúa của Kinh Thánh sao?(Xét về Kinh Thánh (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong, tôi nói với bố, “Đức Chúa Trời không công tác dựa theo Kinh Thánh. Thực ra, công tác của Đức Chúa Trời đến trước, rồi mới được chép lại trong Kinh Thánh. Thuở ban đầu, Đức Chúa Trời đã tạo ra vạn vật. Ngài đã tạo ra Adam và Eva, và Ngài đã hủy diệt thế giới bằng đại hồng thủy. Ngài đã dẫn những người Y-xơ-ra-en ra khỏi Ai Cập, Ngài đã ban hành luật pháp và những điều răn, vân vân, đâu có điều gì được làm dựa theo Kinh Thánh. Hồi đó, Cựu Ước chưa tồn tại. Khi Đức Chúa Jêsus công tác vào Thời đại Ân điển Ngài dạy con người kính yêu Ngài bằng trọn tấm lòng, yêu tha nhân như bản thân, tha thứ bảy mươi lần bảy. Ngài chữa lành người bệnh, xua đuổi ma quỷ, Ngài thực hiện nhiều phép mầu, vân vân. Không một lời hay công tác nào của Ngài được chép lại trong Cựu Ước, mà thay vào đó vượt ra ngoài Cựu Ước. Nhưng những người Pha-ri-si không hiểu công tác của Đức Chúa Jêsus. Thấy công tác của Ngài vượt ra ngoài Kinh Thánh, họ đã lợi dụng nghĩa đen của Kinh Thánh để lên án công tác mới của Ngài. Họ nói Ngài không giữ ngày Sa-bát và bảo mọi người rằng con trai không cần phải cắt bì, vân vân. Họ còn phỉ báng Ngài, nói rằng Ngài nhờ quỷ vương mà trừ quỷ. Cuối cùng họ đã đóng đinh Chúa vào thập giá, và phạm phải tội lỗi ghê tởm chống đối Đức Chúa Trời. Bố, chúng ta nên rút ra bài học từ tấn bi kịch xa xưa này! Giờ chúng ta đang ở thời kỳ sau rốt và Chúa đã tiên tri: ‘Ta còn lắm điều phải nói với các ngươi, nhưng hiện giờ, các ngươi không mang nổi. Song khi nào Ngài đến, vì là Thần khí sự thật, Ngài sẽ đưa các vào tất cả sự thật; vì không phải tự mình mà Ngài nói, nhưng nghe gì Ngài sẽ nói ra, và Ngài sẽ loan báo cho các ngươi những điều sẽ đến(Gioan 16:12-13). Kinh Thánh cũng có tiên tri: ‘Ai có tai thì hãy nghe Thần khí phán dạy gì cho các hội thánh(Khải Huyền chương 2,3). ‘Vì buổi phán xét đã bắt đầu, khởi từ nhà của Thiên Chúa(1 Phê-rô 4:17). Trong Sách Khải Huyền, có nhiều lần nói rằng Thần phán nói với các hội thánh vào thời kỳ sau rốt để chúng ta nghe được những lời phán của Đức Thánh Linh. Chúa cần phải bày tỏ nhiều lẽ thật hơn nữa vào thời kỳ sau rốt và thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời. Làm sao công tác và lời phán của Đức Chúa Trời thời kỳ sau rốt được ghi chép trước trong Kinh Thánh cơ chứ? Nếu công tác thời kỳ sau rốt của Ngài không vượt ra ngoài Kinh Thánh, làm sao ứng nghiệm được những lời tiên tri về những điều Đức Chúa Jêsus sẽ phán và thực hiện khi Ngài tái lâm chứ? Không thể nào ứng nghiệm được. Đức Chúa Trời là toàn năng và khôn ngoan. Ngài là Chúa của ngày Sa-bát và Kinh Thánh. Ngài hoàn toàn có khả năng thực hiện công tác mới nằm ngoài những gì được chép lại trong Kinh Thánh. Vậy nên, nói rằng công tác và lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, rằng chúng chỉ có trong Kinh Thánh và bất cứ điều gì vượt ra ngoài Kinh Thánh là dị giáo chỉ là quan niệm của chúng ta và hoàn toàn trái với thực tế công tác của Đức Chúa Trời! Bố, chúng ta không thể bám vào quan điểm sai lầm này nữa, nếu không cuối cùng chúng ta sẽ chống đối Đức Chúa Trời và xúc phạm tâm tính của Ngài”. Bố tôi và chị họ không trả lời nhưng họ vẫn khăng khăng nói rằng công tác và lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh và từ chối tìm hiểu công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ còn nói những lời lên án và chống đối Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Tôi bảo họ đừng phỉ báng Đức Chúa Trời thì bố tôi bỗng nhiên nổi giận và mắng tôi, “Nếu con cứ nhất định tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì con không còn là con gái của bố nữa!” Tôi bị sốc khi nghe ông ấy nói vậy với tôi. Ông là một trưởng lão của hội thánh và đã luôn mong mỏi sự tái lâm của Chúa. Nhưng khi nghe nói Chúa đã tái lâm, ông lại không chịu từ bỏ quan niệm và không muốn tìm hiểu về điều đó. Ông còn muốn từ mặt tôi. Đêm đó, tôi nằm trên giường mà chẳng ngủ được. Tôi chưa từng nghĩ bố tôi sẽ chống đối đến mức ông sẵn sàng cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi rất khổ sở, và cảm thấy thật thất vọng về bố mình. Đầu óc tôi quay cuồng và tôi cảm thấy mình cần người để tâm sự, nên tôi đã gửi tin nhắn cho người ở Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng kể cho họ nghe về việc bố và chị họ tôi cố ngăn cản đức tin của tôi. Sau đó một chị gửi cho tôi một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài, Đức Chúa Trời quan tâm đến một người, xem xét người này, và Sa-tan theo sát gót Ngài mọi lúc. Bất kỳ ai mà Đức Chúa Trời chiếu cố, Sa-tan cũng theo dõi, lê bước phía sau. Nếu Đức Chúa Trời muốn người này, Sa-tan sẽ làm mọi thứ trong khả năng của nó để cản trở Đức Chúa Trời, dùng mọi thủ đoạn gian ác khác nhau để xúi giục, phá vỡ và phá hoại công tác Đức Chúa Trời làm, hết thảy mọi việc hầu để đạt được mục đích ngầm của nó. Mục đích này là gì? Nó không muốn Đức Chúa Trời thu phục được bất cứ ai; hết thảy những ai Đức Chúa Trời muốn, nó cũng muốn cho chính mình, nó muốn chiếm hữu họ, kiểm soát họ, thống lĩnh họ để họ thờ phượng nó, hầu để họ nhập bọn với nó trong việc thực hiện các hành vi gian ác. Chẳng phải đây là động cơ nham hiểm của Sa-tan sao?(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IV, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Rồi chị ấy thông công với tôi, nói rằng, “Khi người thân cố ngăn cản chúng ta, ẩn sau đó chính là một trận chiến thuộc linh. Đức Chúa Trời muốn đưa toàn bộ những ai chân thành tin vào Ngài và yêu chuộng lẽ thật đến trước Ngài vào thời kỳ sau rốt để họ có thể tiếp nhận sự phán xét và hình phạt trong lời Ngài, được làm tinh sạch và được cứu rỗi và bước vào vương quốc của Ngài. Mặt khác, Sa-tan, lại muốn chiếm hữu và kiểm soát con người mãi mãi. Nó lợi dụng đủ loại người, sự vật, sự việc, để cản trở chúng ta, hòng giữ chúng ta rời xa khỏi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời để cuối cùng chúng ta bị diệt vong cùng nó”. Nghe chị ấy nói, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Có vẻ như bố và chị họ của tôi đang cố ngăn tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng và thậm chí bố tôi còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Nhưng đằng sau đó chính là âm mưu hiểm độc của Sa-tan. Sa-tan muốn lợi dụng sự hăm dọa của bố tôi để buộc tôi từ bỏ con đường thật và đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Sa-tan thật quá tà ác! Tôi không thể làm theo những gì nó muốn được. Dù có đau đớn thế nào, tôi phải tiếp tục đi theo con đường thật và đứng vững!

Bố tôi đưa hai mục sư từ hội thánh của ông ấy và ba linh mục Công giáo đến để sách nhiễu tôi. Nhớ lại cách mà Đức Chúa Trời đã hướng dẫn tôi đứng vững trong lần trước với bố và chị họ tôi, tôi không còn cảm thấy nhút nhát hay sợ hãi khi đối mặt với những mục sư và linh mục này. Tôi biết mình phải trông cậy vào Đức Chúa Trời để rao giảng những lời của Đức Chúa Trời mà tôi hiểu được và đánh bại Sa-tan bằng lẽ thật. Không đời nào tôi để họ dọa dẫm tôi. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng xin Đức Chúa Trời giúp tôi và cho tôi sự khôn ngoan để tôi có thể làm chứng trong trận chiến thuộc linh này. Mục sư Lưu bắt đầu nói, “Đức Chúa Jêsus đã bị đóng đinh để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta đã đạt được sự cứu chuộc của Chúa, tận hưởng ân điển và phúc lành dư dật của Ngài. Rời bỏ Ngài để đi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là sự phản bội Chúa!” Tôi đáp lại, “Mục sư Lưu, tôi đã tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng hơn sáu tháng và đọc rất nhiều lời của Ngài. Tôi nhận thấy những lời của Ngài rất có thẩm quyền và quyền năng – chúng chính là lẽ thật. Trong lòng tôi biết rằng những lời này là tiếng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm! Đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời Toàn Năng nghĩa là tôi đã nghênh tiếp Chúa. Vậy tại sao niềm tin của tôi vào Đức Chúa Trời Toàn Năng lại là phản bội Chúa được chứ? Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Jêsus, và Đức Chúa Trời Toàn Năng thực ra đều là một Đức Chúa Trời. Đây chỉ là những danh mà Ngài mang lấy để thực hiện công tác khác nhau ở các thời đại khác nhau. Con người ở Thời đại Luật pháp đã tin vào Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Họ thờ phượng và tán dương Ngài vĩ đại. Đức Chúa Jêsus đã thực hiện công tác cứu chuộc ở Thời đại Ân điển và những ai rời bỏ luật pháp và đi theo Đức Chúa Jêsus không phải phản bội Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà là đang đi theo bước chân của Chúa – họ đã đạt được sự cứu chuộc của Ngài. Những người Pha-ri-si từ chối tiếp nhận công tác của Đức Chúa Jêsus thực ra mới là những người phản bội Giê-hô-va Đức Chúa Trời”. Sau đó tôi nhớ tới bộ phim đã xem có tên là Danh Đức Chúa Trời Đã Thay Đổi?! và một đoạn video đọc lời của Đức Chúa Trời tên là Đấng Cứu Thế Đã Trở Lại Trên Một “Đám Mây Trắng”. Những đoạn phim này luận đàm lẽ thật về ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời. Vì Sa-tan đã làm bại hoại con người, Đức Chúa Trời đã thực hiện ba giai đoạn công tác để cứu rỗi con người. Giai đoạn đầu tiên là công tác của Thời đại Luật pháp khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban hành luật pháp và những điều răn và hướng dẫn con người trên Trái đất, dạy họ cách để thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngài cho con người thấy tội lỗi là gì. Giai đoạn thứ hai là trong Thời đại Ân điển. Đức Chúa Jêsus đã thực hiện công tác cứu chuộc con người và đem tới con đường ăn năn. Ngài đã cho con người biết cách thú tội và ăn năn. Giai đoạn thứ ba chính là Thời đại Vương quốc vào thời kỳ sau rốt. Xây dựng trên công tác của Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện một công tác mới hơn, cao hơn. Ngài bày tỏ lẽ thật, phán xét và làm tinh sạch sự bại hoại của con người, và cứu rỗi chúng ta khỏi gông cùm của tội lỗi một lần và mãi mãi. Ngài xóa bỏ toàn bộ tội lỗi trong chúng ta để chúng ta được tinh sạch khỏi sự bại hoại và đủ tư cách bước vào vương quốc của Ngài. Công tác của Đức Chúa Trời luôn tiến tới. Cả ba giai đoạn đều cần thiết, mỗi giai đoạn sau lại cao hơn và sâu sắc hơn giai đoạn trước đó. Dù công tác của Đức Chúa Trời thay đổi vào thời kỳ sau rốt cùng với danh Ngài, nó vẫn là công tác của một Đức Chúa Trời. Thế nên việc tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt chính là theo kịp bước chân của Đức Chúa Trời. Đó không phải là phản bội Chúa. Nếu chúng ta dừng lại ở Thời đại Ân điển và từ chối tiếp nhận công tác của Thời đại Vương quốc, thì chúng ta thực sự đang phản bội Chúa và cuối cùng sẽ bị lên án và loại bỏ như những người Pha-ri-si.

Sau đó, tôi đã đọc những lời phán của Đức Chúa Trời Toàn Năng mà tôi đã chép lại trong khi xem phim: “Ba giai đoạn công tác đã được thực hiện bởi một Đức Chúa Trời; đây là khải tượng vĩ đại nhất, và đây là con đường duy nhất để biết đến Đức Chúa Trời. Ba giai đoạn công tác chỉ có thể được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời, và không con người nào có thể làm công tác như thế thay Ngài – nói vậy nghĩa là chỉ có chính Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện công tác của chính Ngài từ buổi sơ khai cho đến hôm nay. … Nếu con người có thể thấy trong ba giai đoạn công tác rằng chúng được chính Đức Chúa Trời thực hiện tại những thời điểm khác nhau, tại những địa điểm khác nhau, và ở những con người khác nhau; nếu con người có thể thấy rằng mặc dù công tác có khác nhau, nhưng tất cả đều do một Đức Chúa Trời thực hiện, và rằng vì nó là công tác do một Đức Chúa Trời thực hiện, nên nó phải đúng và không có sai sót, và rằng dù nó có không phù hợp với những quan niệm của con người, nhưng không thể phủ nhận rằng đó là công tác của một Đức Chúa Trời – nếu con người có thể nói chắc chắn rằng đó chính là công tác của một Đức Chúa Trời, thì những quan niệm của con người sẽ chỉ còn là chuyện vặt vãnh, không đáng nói(Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi chưa kịp đọc xong thì các mục sư ngắt lời tôi. Họ nghiêm giọng, nói, “Chúng tôi tin chỉ có Đức Chúa Jêsus là Chúa của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng!” Bố tôi cũng giận dữ nói, “Bố ủng hộ đức tin của con vào Chúa, nhưng hoàn toàn phản đối đức tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Con nên suy nghĩ lại đi!” Thấy ông ấy phản đối niềm tin của tôi vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi nghĩ, “Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm. Con sẽ tin vào Ngài dù bố có nói gì đi nữa”. Nên tôi quả quyết nói, “Bố, con chắc chắn những lời phán của Đức Chúa Trời Toàn Năng đều là lẽ thật, là tiếng của Đức Chúa Trời. Con sẽ không đổi ý về việc đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Con đã lớn rồi và con có quyền để chọn nên tin vào điều gì. Bố nên nghiên cứu và tìm hiểu thêm những lời phán và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng thay vì vội vàng kết luận”. Các mục sư nhìn nhau khi tôi nói vậy. Họ biết không thể thuyết phục tôi được nữa, nên họ ra về.

Khi họ về, tôi nghĩ về sự tiêu điều trong hội thánh. Nhiều người đang dần đánh mất đức tin và trở nên tiêu cực và yếu đuối, nhưng các mục sư và linh mục này không hề quan tâm. Họ không có tình yêu thương và không dẫn dắt các tín hữu tìm kiếm một hội thánh có công tác của Đức Thánh Linh. Nhưng khi họ phát hiện tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng của thời kỳ sau rốt, họ hợp lực với nhau để cố ngăn cản tôi. Họ giảng giải sai Kinh Thánh bằng quan niệm của họ và buông lời ngụy biện để gây lạc lối và quấy rầy tôi. Cách hành xử của họ khiến tôi cảm thấy thất vọng một cách cay đắng. Nhất là bố tôi… Nhìn chung ông rất sùng kính Đức Chúa Jêsus và luôn đối xử tốt với tôi. Ông động viên tôi làm theo những lời dạy của Chúa và bảo chúng tôi nên cùng nghênh tiếp Chúa khi Ngài tái lâm. Tôi chưa từng tưởng tượng khi tôi làm chứng cho công tác của Chúa tái lâm ông lại không hề quan tâm, lại còn làm tất cả có thể để ngăn cản và quấy phá tôi, lên án công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt và dọa đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Ông như một người hoàn toàn khác. Chuyện gì đã xảy ra với bố tôi vậy? Chẳng phải bây giờ ông đang là chướng ngại vật trên con đường tới thiên quốc của tôi hay sao? Ông trở thành một người Pha-ri-si đạo đức giả, một kẻ địch lại Đấng Christ! Nghe theo những mục sư, trưởng lão và linh mục này trong đức tin của họ vào Chúa, chẳng phải cơ hội nghênh tiếp Chúa và bước vào vương quốc của Ngài sẽ bị tan vỡ hay sao? Điều này khiến tôi nghĩ tới lời của Đức Chúa Jêsus quở trách những người Pha-ri-si: “Khốn thay cho các ngươi, Ký lục và Biệt phái giả hình, vì các ngươi khóa Nước Trời chận người ta lại! Các ngươi sẽ chẳng vào đã rồi, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào!(Matthêô 23:13). Còn có lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những người đọc Kinh Thánh trong những hội thánh lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, từng người một đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể chất tốt’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người?(Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua cuộc tranh biện này tôi bắt đầu nhận ra thực chất địch lại Đấng Christ của các mục sư và linh mục này, nhận ra rằng họ là chướng ngại vật cản trở mọi người vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi cũng cảm thấy Đức Chúa Trời luôn bảo vệ tôi, cho tôi đức tin, sức mạnh và lời lẽ thích hợp để nói, cũng như có tự tin để phản bác các mục sư và linh mục. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã hướng dẫn tôi để vượt qua sự cám dỗ của Sa-tan, để tôi có khả năng đứng vững trên con đường thật. Đức tin của tôi để đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng đến tận cùng càng mạnh mẽ hơn nữa!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ai cho tôi tự do?

Bởi Duệ Trí, Trung Quốc Lúc đầu khi tôi cải đạo, chồng tôi nói tin Đức Chúa Trời là chuyện tốt và thỉnh thoảng anh ấy tới các buổi thờ...

Vượt qua Thử thách của Sa-tan

Bởi David, Benin Tên tôi là David, và tôi sinh ra trong một gia đình theo đạo Cơ đốc. Từ khi còn nhỏ, tôi đã tin vào Chúa cùng với ba mẹ....

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger