Tại sao lại có quá nhiều Trở ngại khi tiếp nhận Con đường thật

02/12/2022

Bởi Joselyn, Ecuado

Năm 2008, mẹ con tôi đã cùng tin vào Chúa. Sau đó, tôi bắt đầu họp nhóm tại hội thánh ở địa phương. Rồi tôi thậm chí còn trở thành một chấp sự hội thánh. Mỗi lần chúng tôi có họp nhóm là tôi luôn muốn đọc thêm nhiều lời Đức Chúa Trời và có được hiểu biết tốt hơn về ý muốn của Ngài, nhưng qua thời gian, tôi nhận ra các bài giảng của mục sư không còn chu cấp cho mình. Tôi không thích thú việc họp nhóm và cảm thấy trong lòng trống rỗng. Tháng Sáu năm 2020, ngay khi vào một trường dòng để theo học cao hơn, thì tôi gặp chị Garcia, một thành viên mới của Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng trên mạng. Chị ấy đã chia sẻ Phúc Âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt với tôi và mời tôi tham gia một nhóm họp. Tôi đã đọc nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, thấy rằng lời Đức Chúa Trời Toàn Năng có quyền năng và thẩm quyền, rằng chúng là tiếng của Đức Chúa Trời, và chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm mà chúng ta đang mong chờ bấy lâu nay. Tôi đã xúc động đến nỗi bắt đầu khóc. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có thể nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa và nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt.

Sau đó, tôi muốn cho các anh chị em biết đến sự tái lâm của Chúa càng nhanh càng tốt. Biết Angel là người truyền giáo của hội thánh chúng tôi và rằng anh ta là người tốt, có trách nhiệm, thường giúp đỡ tất cả chúng tôi, nên tôi đã đến gặp anh ta trước để báo tin Chúa tái lâm và chia sẻ lời Đức Chúa Trời Toàn Năng với anh ta, thông công hiểu biết của tôi về lời Ngài. Nào ngờ, Angel lập tức ngắt lời tôi, anh ta nói rằng: “Điều đó là không thể. Kinh Thánh là nơi duy nhất có lời Đức Chúa Trời. lời Đức Chúa Trời không thể xuất hiện ngoài Kinh Thánh. Đọc nội dung không có trong Kinh Thánh là phản bội Chúa!”. Tôi nhanh chóng đáp: “Làm sao như vậy lại là phản bội Chúa được? Anh không có chút hiểu biết nào về công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt cả, vì vậy ít nhất anh cũng nên tìm hiểu để xem liệu lời Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải là tiếng Đức Chúa Trời không, rồi hẵng đưa ra quyết định”. Nhưng anh ta lại ngắt lời tôi và ngạo mạn đáp: “Không cần phải tìm hiểu. Nếu chị muốn nghe giảng thì hãy nghe tôi giảng. Chị phải nhớ, không được đọc sách gì khác ngoài Kinh Thánh, xa rời Kinh Thánh là phản bội Chúa”. Tôi đã rất ngạc nhiên và bối rối vì thái độ của anh ta đối với công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt: “Trước kia, anh ta luôn bảo rằng chúng tôi nên là các trinh nữ khôn ngoan và chuyên tâm chờ đợi Chúa, nếu không chúng ta có thể bỏ lỡ sự tái lâm của Ngài. Giờ Chúa đã tái lâm, vậy tại sao anh ta lại không sẵn lòng tìm kiếm và tìm hiểu, và thậm chí còn yêu cầu tôi không được nghe lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa? Anh ta không muốn nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa sao?”. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại có kiểu thái độ đó. Tôi cũng nghĩ đến việc anh ta nói: “Kinh Thánh chứa mọi lời của Đức Chúa Trời. lời Đức Chúa Trời không xuất hiện ngoài Kinh Thánh. Đi lạc khỏi Kinh Thánh là phản bội Chúa”. Dù biết mình đang nghênh tiếp Chúa bằng cách tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, không phản bội Ngài, nhưng tôi vẫn cảm thấy bối rối với những gì anh ta nói.

Sau đó, tôi đã đọc một vài đoạn lời Đức Chúa Trời, và lắng nghe mối thông công của các anh chị em trong Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. và việc này đã giúp giải quyết khúc mắc của tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những điều được ghi lại trong Kinh Thánh thì hữu hạn; chúng không thể đại diện cho toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời. Bốn Sách Phúc Âm có tổng cộng ít hơn một trăm chương trong đó ghi lại số lượng hữu hạn các sự kiện, như Jêsus rủa cây vả, ba lần chối Chúa của Phi-e-rơ, Jêsus xuất hiện trước các môn đồ sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá và phục sinh, dạy về việc kiêng ăn, dạy về cầu nguyện, dạy về ly dị, sự ra đời và gia phả của Jêsus, sự bổ nhiệm các môn đệ của Jêsus, v.v. Tuy nhiên, con người xem chúng như báu vật, thậm chí đối chiếu công tác của ngày nay với chúng. Họ thậm chí còn tin rằng toàn bộ công tác Jêsus đã làm trong cuộc đời Ngài chỉ có bấy nhiêu thôi, như thể Đức Chúa Trời chỉ có khả năng làm bấy nhiêu việc này và không làm được gì hơn. Điều này chẳng phải là ngớ ngẩn sao?(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Rốt cuộc, Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh vĩ đại hơn? Tại sao công tác của Đức Chúa Trời phải dựa theo Kinh Thánh? Lẽ nào Đức Chúa Trời không có quyền vượt qua Kinh Thánh sao? Đức Chúa Trời không thể rời khỏi Kinh Thánh và làm công tác khác ư? Tại sao Jêsus và các môn đồ của Ngài đã không giữ ngày Sa-bát? Nếu Ngài phải thực hành theo ngày Sa-bát và dựa theo các điều răn của Cựu Ước, thì tại sao Jêsus đã không giữ ngày Sa-bát sau khi Ngài đến, mà thay vào đó lại rửa chân, trùm đầu, bẻ bánh, và uống rượu? Chẳng phải tất cả những điều này đều không có trong các điều răn của Cựu Ước sao? Nếu Jêsus tôn vinh Cựu Ước, tại sao Ngài lại phá vỡ những giáo lý này? Ngươi nên biết Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh đến trước! Là Chúa của ngày Sa-bát, chẳng phải Ngài cũng có thể là Chúa của Kinh Thánh sao?(Xét về Kinh Thánh (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Không ai biết được sự thực về Kinh Thánh: rằng nó chỉ là một bản ghi chép lịch sử về công tác của Đức Chúa Trời, là một bằng chứng về hai giai đoạn trước đây trong công tác của Đức Chúa Trời, và rằng nó không đem lại cho ngươi sự hiểu biết gì về những mục đích trong công tác của Đức Chúa Trời. Tất cả những ai đã đọc Kinh Thánh đều biết rằng nó ghi lại hai giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển. Cựu Ước ghi lại lịch sử của Y-sơ-ra-ên và công tác của Đức Giê-hô-va từ thời điểm sáng thế cho đến khi kết thúc Thời đại Luật pháp. Tân Ước ghi lại công tác của Jêsus trên đất trong Bốn Sách Phúc Âm, cũng như ghi lại công việc của Phao-lô – chẳng phải đây là những bản ghi chép lịch sử sao? Việc ngày nay đưa ra những điều của quá khứ khiến chúng trở thành lịch sử, và dù chúng có thể đúng hay thật thế nào chăng nữa, thì chúng vẫn là lịch sử – và lịch sử không thể giải quyết được hiện tại, vì Đức Chúa Trời không nhìn lại lịch sử! Và vì vậy, nếu ngươi chỉ hiểu Kinh Thánh mà không hiểu gì về công tác Đức Chúa Trời dự định làm ngày nay, và nếu ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại không tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh, thì ngươi không hiểu ý nghĩa của việc tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nếu ngươi đọc Kinh Thánh để nghiên cứu lịch sử của Y-sơ-ra-ên, để nghiên cứu lịch sử dựng nên toàn bộ trời đất của Đức Chúa Trời, thì ngươi không tin vào Đức Chúa Trời. Nhưng ngày nay, vì ngươi tin vào Đức Chúa Trời và theo đuổi sự sống, vì ngươi theo đuổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời mà không theo đuổi những câu chữ và giáo lý chết, hay sự hiểu biết về lịch sử, nên ngươi phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời ngày nay, và ngươi phải tìm kiếm phương hướng công tác của Đức Thánh Linh(Xét về Kinh Thánh (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nhớ các anh chị em đã thông công với tôi rằng Kinh Thánh chỉ là bản ghi chép lịch sử về công tác trước kia của Đức Chúa Trời. Nó là một tập hợp các bản ghi chép về công tác của Đức Chúa Trời. Vì người ta đã biên soạn và chỉnh sửa nó, nên chắc chắn đã có những chỗ được lựa chọn, đồng thời một vài chỗ đã được chỉnh sửa hoặc bỏ đi. Sẽ không thể biên soạn và ghi lại mọi lời phán và công tác của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh được. Đúng như sứ đồ Giăng đã nói: “Lại còn nhiều việc nữa mà Ðức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy” (Giăng 21:25). Điều này chứng tỏ lời phán và công tác của Đức Chúa Trời được ghi lại trong Kinh Thánh rất hạn chế. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và là nguồn sống của nhân loại. Trong hàng nghìn năm, Ngài đã công tác và phán lời, cung cấp cho nhân loại những gỉ họ cần trong một dòng chảy bất tận, và dẫn dắt loài người bước về phía trước. Lời Đức Chúa Trời giống như dòng nước sống không ngừng chảy, vậy thì làm sao mọi lời của Đức Chúa Trời lại có thể nằm trong Kinh Thánh được? Đức Chúa Trời cai trị vạn vật, Ngài không chỉ là Chúa của Sa-bát, mà còn là Chúa của Kinh Thánh. Ngài không làm công tác của Ngài theo Kinh Thánh, hay bị Kinh Thánh giới hạn. Ngài có toàn quyền để vượt ra ngoài Kinh Thánh, và thực hiện thêm nhiều công tác mới hơn và phán thêm nhiều lời hơn theo kế hoạch của Ngài và nhu cầu của nhân loại. Chẳng hạn, trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã không lặp lại công tác mà Cựu ước đã ghi lại trong Thời đại Luật pháp. Ngài thực hiện một công tác cao hơn và mới hơn, bày tỏ cách ăn năn, thực hiện công tác chịu đóng đinh, cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi của họ, để con người không còn bị luật pháp lên án và xử tử và có thể tiếp tục tồn tại. Giờ Đức Chúa Trời đã đến để thực hiện công tác của Ngài trong thời kỳ sau rốt, Ngài không lặp lại công tác trước kia của Ngài được ghi trong Kinh Thánh, mà bày tỏ những lời mới và làm công tác mới. Đúng như Đức Chúa Jêsus đã tiên tri: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật(Giăng 16:12-13). Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Jêsus đã tái lâm thành Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngài thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, bày tỏ mọi lẽ thật cần thiết để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, cho phép nhân loại tự giải thoát hoàn toàn khỏi sự trói buộc của tội lỗi, trở nên tinh sạch, hoàn thiện và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Tất cả những ai tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, đều sẽ nhận được sự chăm tưới và cung cấp của lời Ngài và tham dự tiệc cưới của Chiên con. Họ đúng như những gì Khải huyền mô tả: “Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó(Khải Huyền 14:4). Rõ ràng là họ đang đi theo bước chân của Chiên con và không phản bội Chúa. Nên việc “Tất cả những gì Đức Chúa Trời đã nói và làm đều được ghi lại trong Kinh Thánh, và đi lạc khỏi Kinh Thánh là phản bội Đức Chúa Trời” chỉ là một sự ngụy biện và không phù hợp với lời Đức Chúa Trời hay sự thật. Sau khi thông công với các anh chị em, tôi cảm thấy rõ ràng hơn nhiều và có được khả năng nhận định về những nhận xét ngụy biện của Angel.

Sau đó, tôi đã đi rao giảng Phúc Âm với một người chị em trong hội thánh trước kia của tôi. Nào ngờ, khi Angel biết chuyện, anh ta đã đi quấy phá chị ấy, và để đảm bảo các thành viên khác không tiếp nhận Phúc Âm, anh ta đã lên án và báng bổ Đức Chúa Trời Toàn Năng, nói rằng tôi đã phản bội Chúa khi gia nhập một giáo phái khác. Anh ta và mục sư cũng tung tin đồn về tôi trong hội thánh, nói tôi không đi họp nữa vì đã có bạn trai mới, rằng tôi không có đức tin chân chính nơi Chúa, và rằng các thành viên khác của hội thánh nên xa lánh tôi. Khi mọi người nghe tin đồn, họ đã nghĩ xấu tôi và bắt đầu xa lánh tôi. Một số thậm chí còn nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ như thể tôi là một kẻ lập dị Chỉ vài ngày sau, mục sư đã tìm gặp cha mẹ tôi để nói với họ rằng tôi đã đi sai đường và không đi họp nhóm nữa. Ông ta cũng bảo mẹ tôi để mắt đến tôi và không cho tôi đi đâu hết. Khi tất cả những chuyện này xảy ra cùng một lúc, tôi cảm thấy rất tồi tệ, và tôi nghĩ mình sắp phát điên. Tôi không biết tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy. Tất cả những gì tôi làm chỉ là làm chứng việc Chúa tái lâm, và rồi họ đã dựng lên những tin đồn này để làm nhục tôi và thậm chí còn khuyến khích cha mẹ tôi đàn áp tôi. Toàn bộ chuyện này như là một con dao đâm vào tim tôi, khiến tôi đau đớn không chịu nổi. Nước mắt lưng tròng, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp đỡ. Khi một người chị em biết được tình hình của tôi, chị ấy đã chia sẻ nhiều lời Đức Chúa Trời với tôi và động viên tôi rất nhiều.

Tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Ngày nay, những ai mưu cầu và những ai không mưu cầu là hai loại người hoàn toàn khác nhau, các đích đến của họ cũng rất khác nhau. Những ai theo đuổi sự hiểu biết về lẽ thật và thực hành lẽ thật là những người mà Đức Chúa Trời sẽ đem sự cứu rỗi đến cho họ. Những ai không biết được đường lối thật là những con quỷ và là kẻ thù; họ là con cháu của thiên sứ trưởng và sẽ trở thành những đối tượng của sự hủy diệt. Ngay cả những ai là tín đồ ngoan đạo của một Đức Chúa Trời mơ hồ – chẳng phải họ cũng là những con quỷ sao? Những người có lương tâm tốt nhưng không chấp nhận đường lối thật là những con quỷ; thực chất của họ là chống đối Đức Chúa Trời. … Bất kỳ ai không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể đều là ác quỷ, và hơn nữa, sẽ bị hủy diệt. Những ai có đức tin nhưng không thực hành lẽ thật, những ai không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể, và những ai hoàn toàn không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời cũng sẽ trở thành những đối tượng của sự hủy diệt. Tất cả những người sẽ được phép sống sót là những người đã trải qua đau khổ của việc tinh luyện và đã đứng vững; đây là những người đã thực sự chịu đựng các thử luyện. Bất kỳ ai không thừa nhận Đức Chúa Trời đều là kẻ thù; nghĩa là, bất kỳ ai không thừa nhận Đức Chúa Trời nhập thể – dù họ có ở trong dòng chảy này hay không – đều là kẻ địch lại Đấng Christ! Sa-tan là ai, các quỷ là ai, và các kẻ thù của Đức Chúa Trời là ai nếu chẳng phải là những kẻ chống đối không tin vào Đức Chúa Trời? Chẳng phải họ là những kẻ không vâng lời Đức Chúa Trời sao?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua thông công lời Đức Chúa Trời với chị ấy, tôi nhận ra rằng khi Đức Chúa Jêsus đến làm công tác của Ngài, Những người Pha-ri-si thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong đền thờ biết rõ những gì Đức Chúa Jêsus phán có quyền năng và thẩm quyền, nhưng họ không những không tìm kiếm và tìm hiểu, mà còn điên cuồng chống đối và lên án Ngài, tuyên bố sai sự thật rằng Ngài đã dùng quyền năng của Beelzebub để trừ tà. Họ phạm tội báng bổ Đức Thánh Linh và đã bị Đức Chúa Trời rủa sả, trừng phạt. Những người Pha-ri-si không chỉ báng bổ và lên án Chúa, mà họ cũng lừa gạt các tín hữu chống đối Ngài, khiến họ đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và trở thành hàng mộ của những người Pha-ri-si. Tôi nhớ lúc đó Đức Chúa Jêsus đã rủa sả người Pha-ri-si rằng: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở(Ma-thi-ơ 23:13). Và: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi(Ma-thi-ơ 23:15). Qua lời Chúa, ta có thể thấy những người Pha-ri-si là những kẻ địch lại Đức Chúa Trời. Họ già vờ tử tế, nhưng thực ra họ căm ghét lẽ thật và xem Đức Chúa Trời là kẻ thù. Họ là những con quỷ nuốt linh hồn và dụ dỗ con người vào địa ngục. Dựa trên hành động nham hiểm của những người Pha-ri-si, Đức Chúa Jêsus đã kết án cho họ bảy “tai ương”. Từ đây, ta có thể thấy tâm tính Đức Chúa Trời không dung thứ cho sự xúc phạm. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến làm công tác của Ngài. Ngài đã bày tỏ mọi lẽ thật cần thiết để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, lập nên một nhóm những người đắc thắng, tạo ra một làn sóng chấn động khắp thế giới tôn giáo. Dù Đức Chúa Trời thực hiện một công tác vĩ đại như vậy, nhưng các mục sư và người thuyết giáo của thế giới tôn giáo không những không tìm kiếm và tìm hiểu, mà thậm chí họ còn cố tung tin đồn và ngăn cản các tín hữu tìm hiểu con đường thật. Họ giống hệt những người Pha-ri-si có bản tính và thực chất căm ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời làm công tác phân từng người theo loại, vạch trần các tín hữu giả và xác định các tín hữu chân chính. Những ai tuyên bố tin vào Đức Chúa Trời nhưng không tiếp nhận lẽ thật và Đức Chúa Trời nhập thể, thì không phải là các tín hữu chân chính và cuối cùng sẽ bị loại bỏ. Chỉ những người tìm kiếm lẽ thật với tâm trí cởi mở và tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt mới có cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Angel có vẻ là người thích giúp đỡ, tử tế và khiêm tốn, nhưng khi nghe Chúa tái lâm, anh ta không những không hề tìm kiếm và tìm hiểu, mà còn phán xét, lên án lời phán và công tác của Đức Chúa Trời, thậm chí còn tung tin đồn và ngăn cản các tín hữu khác tìm hiểu con đường thật. Anh ta không có chút kính sợ nào đối với Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra dù anh ta tin và phụng sự Chúa, nhưng thực chất của anh ta là căm ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Anh ta chẳng khác gì những người Pha-ri-si chống đối Đức Chúa Trời trước kia. Nhận ra tất cả chuyện này, tôi đã có chút khả năng nhận định về Angel và các lãnh đạo của thế giới tôn giáo, hiểu rõ hơn tại sao họ lại hành động như vậy. Sau đó, tôi không còn cảm thấy buồn như trước nữa.

Một thời gian sau, tôi bắt đầu thực hiện bổn phận trong hội thánh. Tôi đã họp nhóm và đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngày với người khác và cảm thấy rất tuyệt. Nhưng khi cha mẹ tôi nghe được những lời đồn của các mục sư và người thuyết giáo, họ đã tức giận la mắng tôi. Họ bắt tôi quay về hội thánh cũ và cấm tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Vì sự cấm cản và quấy phá của cha mẹ, tôi đã không thể làm bổn phận thường xuyên và thậm chí không thể tham dự các cuộc họp. Một ngày nọ, cha tôi bắt gặp tôi đang họp trực tuyến với các anh chị em khác và đã tức giận đến nỗi suýt đánh tôi. May sao mẹ tôi bước vào và ngăn ông ấy lại kịp thời. Sau đó, cha mẹ tôi thậm chí còn kiểm soát tôi chặt chẽ hơn. Họ nhốt tôi trong nhà và không cho tôi ra ngoài, để tôi không thể đi họp nhóm được nữa. Lúc đó, tôi thực sự không chịu nổi. Tôi cảm thấy yếu đuối và không có niềm tin để thực hiện bổn phận. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi niềm tin vào sức mạnh. Sau đó, tôi tình cờ đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau nó tất cả là một trận chiến(Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra trong tình hình hiện tại, có vẻ như dù cha mẹ tôi đang ngăn cản tôi đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng ẩn sau đó chính là Sa-tan đang quấy phá. Đây là một cuộc chiến thuộc linh. Đức Chúa Trời đã bày tỏ nhiều lẽ thật trong thời kỳ sau rốt để chúng ta thoát khỏi sự bại hoại Sa-tan của mình và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nhưng Sa-tan không muốn tôi được Đức Chúa Trời cứu rỗi, nên nó đã dùng cha mẹ tôi để tấn công, ngăn cản tôi tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận. Sa-tan muốn tôi đánh mất hoàn toàn cơ hội được cứu rỗi và bị đày xuống địa ngục với nó. Sa-tan thực sự quá nham hiểm và độc ác! Nếu không đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa, chẳng phải tôi sẽ mắc phải mưu đồ xấu xa của nó hay sao?

Sau đó, tôi tình cờ đọc được một đoạn lời này nữa của Đức Chúa Trời: “Đừng nản lòng, đừng yếu đuối và Ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với vương quốc không quá bằng phẳng; không có gì đơn giản như thế! Ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu thương mà các ngươi dành cho Ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho Ta. Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng; chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người. Những sự thử luyện là một phước lành từ Ta, và có bao nhiêu người trong số các ngươi thường xuyên đến trước Ta và quỳ gối cầu xin phước lành của Ta? Những đứa trẻ ngốc nghếch! Các ngươi luôn nghĩ rằng một vài lời tốt lành được tính là phước lành của Ta, nhưng các ngươi không nhận ra rằng sự cay đắng cũng là một trong những phước lành của Ta. Những người sẻ chia điều cay đắng của Ta chắc chắn cũng sẽ sẻ chia điều ngọt ngào từ Ta. Đó là lời hứa của Ta và phước lành của Ta dành cho các ngươi(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi nhận ra dù mình đã phải chịu khổ một chút vì bị mục sư đàn áp và cha mẹ cấm cản, nhưng Đức Chúa Trời đã cho phép tình huống này xảy ra để hoàn thiện đức tin của tôi. Đây là ý định tốt của Đức Chúa Trời! Vậy mà tôi lại yếu đuối và sẵn sàng từ bỏ bổn phận chỉ vì gặp chút khó khăn. Tôi nhận ra mình không có động lực để chịu khổ và trả giá hòng đạt được lẽ thật. Tôi không có thái độ chân thành đối với Đức Chúa Trời và vóc giạc của tôi vẫn còn khá nhỏ bé. Tôi đã bắt đầu hiểu được ý định của Đức Chúa Trời và không còn cảm thấy thụ động, thất vọng nữa. Tôi cũng đã có niềm tin và sức mạnh, sẵn sàng đối mặt với tình cảnh trước mắt, cậy dựa vào Đức Chúa Trời để đứng vững khi đối mặt với áp bức. Sau đó, tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, đọc lời Ngài để củng cố đức tin của mình và xin Ngài mở ra giúp tôi một con đường để tôi có thể tiếp tục họp nhóm và thực hiện bổn phận.

Sau đó, những tin đồn mà Angel và người khác đã nói về tôi bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cha mẹ tôi, vì vậy, để không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn đó, cha mẹ tôi đã đưa tôi về sống với bà ngoại. Tôi đã có thể liên lạc với các anh chị em bằng internet và lại được họp nhóm cũng như thực hiện bổn phận. Cha mẹ tôi rất tức giận khi biết chuyện, nhưng tôi không bị họ tác động và kiên quyết nói với họ rằng: “Hy vọng lớn nhất của con khi tin vào Chúa là được nghênh tiếp Ngài tái lâm. Giờ Đức Chúa Jêsus đã tái lâm thành Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên dù cha mẹ có không hiểu, thì con vẫn sẽ đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng đến cùng. Nếu cha mẹ vẫn nhất quyết ngăn cản con, con sẽ buộc phải rời bỏ gia đình này”. Thấy tôi cương quyết như thế, cha mẹ tôi không nói gì về chuyện này nữa. Từ đó trở đi, dù họ vẫn thường phàn nàn và cố quấy phá tôi thực hiện bổn phận, nhưng tôi không còn bị họ kìm kẹp nữa và kiên quyết thực hiện bổn phận của mình. Trải qua sự áp bức và ngăn cản liên tiếp của mục sư và gia đình, tôi đã phải chịu khổ đôi chút, nhưng tôi bắt đầu hiểu được chút lẽ thật, có được khả năng nhận định và đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời càng vững chắc hơn. Sau này, dù có gặp phải tình huống nào, tôi cũng sẵn sàng cậy dựa vào Đức Chúa Trời để vượt qua.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger