Cuối cùng thấy được ai là người Pha-ri-si thời nay khi tôi trên đường tôi đón mừng Chúa

06/10/2020

Của Hanmei, Myanmar

Điều ngạc nhiên tuyệt vời về sự tái lâm của Chúa

Vào tháng 6 năm 2017, tôi được biết người chị em Liu và người anh em Duan, cả hai đều ở Đức và quen tôi qua Facebook, và qua giao tiếp với họ, tôi thấy được họ là những người chân thật và nhã nhặn. Họ có hiểu biết rất thuần khiết về Kinh Thánh và nội dung họ chia sẻ trong những buổi thông công thật sự chứa đựng sự sáng và sinh nhiều ích lợi cho tôi. Sau khi tham gia cùng họ trong vài buổi hội họp, tôi đã hiểu ra nhiều lẽ thật mà trước đây tôi chưa từng hiểu. Lòng tôi thật sự bừng lên, tôi ham thích gặp gỡ họ. Trong một buổi hội họp, người anh em Duan có nhắc đến đoạn Kinh Thánh này: “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27). Trong phần thông công của mình, anh nói rằng Đức Chúa Trời sẽ lại xuất hiện lần nữa và làm việc trong xác thịt trong những ngày sau rốt, và Ngài đã đến phương Đông, Trung Quốc. Anh nói rằng lời tiên tri này đã được thành toàn. Nghe thế, tôi hơi sốc, nghĩ rằng: “Đức Chúa Jêsus đã tái lâm sao?” Khi đó, tôi nghĩ về những lời mà các mục sư và bậc trưởng lão đã nói với tôi, rằng chỉ có những người của Tia Chớp Phương Đông làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm trong xác thịt. Họ bảo chúng tôi rằng không được tin chuyện này, vì chỉ một mình Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ. Thế là tôi thấy thực sự hoang mang và không còn để tâm đến sự thông công của người anh em Duan nữa, tôi nghĩ rằng: “Các mục sư và bậc trưởng lão đều là những người hầu việc Đức Chúa Trời. Họ hiểu nhiều về Kinh Thánh và họ phải hiểu rõ về những chuyện quan trọng như việc Chúa tái lâm. Tôi sẽ hỏi họ xem sao!”

Nghe lời mục sư và chìm trong u tối

Tôi đến nhà thờ vào Chúa nhật tuần đó và hỏi vị mục sư về việc Tia Chớp Phương Đông làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm. Ông nói: “Dù cho các bài giảng của những người theo Tia Chớp Phương Đông rất cao đẹp và đồng điệu với Kinh Thánh, nhưng họ làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm rồi, rằng Tia Chớp Phương Đông chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng trong xác thịt. Chuyện đó đơn giản là b Chuyện đó. Họ chỉ tin vào một con người, còn chúng ta tin vào Đức Chúa Jêsus, sự nhập thể duy nhất của Đức Chúa Trời và là con của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm mọi việc trong khả năng để lên án và tấn công vào Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, nói rằng họ chỉ tin vào một con người và Tia Chớp Phương Đông được tổ chức bởi một con người…” Nghe thế, đột nhiên tôi thấy e sợ, nghĩ rằng: “Nếu đúng là thế, thì chẳng phải tin vào Tia Chớp Phương Đông là phản bội Đức Chúa Jêsus sao?”

Tôi về nhà, thấy bồn chồn day dứt. Tôi chẳng thể nào thấy thoải mái, và dường như chẳng thể làm việc gì ra hồn. Tôi còn quên đón con sau khi tan trường. Tôi thấy thật sự đau đớn và u tối, thế nên tôi đã tìm đến Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện: “Lạy Chúa! Sau khi nghe những lời vị mục sư nói hôm nay, con thấy rất hoài nghi và đề phòng với người anh em Duan, và con không dám tiếp tục tìm kiếm và tìm hiểu về Tia Chớp Phương Đông nữa. Nhưng con càng thấy hoài nghi, thì lại càng thấy u tối, và con chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa nữa. Lạy Chúa, con khao khát Ngài tái lâm, nhưng con cũng sợ mình lầm đường lạc lối và phản bội Ngài. Con thật sự không biết phải làm gì. Lạy Chúa, xin Ngài khai sáng và hướng dẫn con để con phân biệt được đúng sai và biết phải đưa ra lựa chọn nào”.

Cầu nguyện xong, lòng tôi dần bình an. Đột nhiên, trong đầu tôi sực nhớ ra một điều mà người anh em Duan đã chia sẻ với tôi khi thông công: “Trong đức tin của mình, chúng ta phải tôn kính Đức Chúa Trời là vĩ đại và tìm kiếm ý Đức Chúa Trời trong mọi sự. Khi gặp một vấn đề, nếu ta không tìm kiếm lẽ thật mà chỉ hỏi người khác và nghe những lời họ nói, thì đấy không phải là tin Đức Chúa Trời mà là tin và theo con người”. Nghĩ thế, tôi suy ngẫm về việc tôi, khi nghe tin về việc Chúa tái lâm, đã không tìm kiếm và cầu nguyện với Đức Chúa Trời trước hết, mà lại đi thẳng đến hỏi mục sư ngay. Chẳng phải thế là không dành chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng sao? Rồi tôi nghĩ về việc, mỗi lần tham gia hội họp với những người anh chị em trong Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi thấy sự thông công của họ rất có căn cứ và đồng điệu với Kinh Thánh. Nó chứa đựng sự sáng và họ đã thông công rất rõ ràng về ý Đức Chúa Trời. Sau vài buổi hội họp, tôi hiểu ra nhiều lẽ thật mà tôi chưa từng biết trước đây, và mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời ngày một gần gũi hơn. Đó rõ ràng là công việc của Đức Thánh Linh! Nhưng tôi đã không dấn thân tìm kiếm hay quy phục sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Nếu tôi xác định liệu Chúa đã thật sự tái lâm hay không dựa trên những lời của vị mục sư nói vì tôi nghĩ ông am hiểu Kinh Thánh hơn, thế chẳng phải là tôi chỉ có đức tin vào vị mục sư đó sao? Không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng, sao mà tinh thần tôi không u tối được chứ? Tôi đã nghĩ về lúc Đức Chúa Jêsus xuất hiện và làm việc, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si hầu việc Đức Chúa Trời trong đền thờ đã không chịu thừa nhận rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si mà họ đang trông chờ, dù họ chọ vốn rất quen thuộc với Kinh Thánh và am hivà lề luật. Họ còn điên cuồng lên án và chống đối Đức Chúa Jêsus, cuối cùng là đóng đinh Ngài trên thập giá. Lúc đó, cuối cùng tôi đã nhận ra rằng am hiểu Kinh Thánh không có nghĩa là có hiểu biết về Đức Chúa Trời, và nếu tôi chỉ mù quáng nghe lời vị mục sư, thì sẽ không thuận theo ý Đức Chúa Trời. Tôi phải tích cực tìm kiếm và tìm hiểu điều này để xem liệu Đức Chúa Trời Toàn Năng có thật sự là Đức Chúa Jêsus tái lâm hay không. Tôi đã quyết tâm tiếp tục dự các buổi hội họp với người anh em Duan, và nếu tôi có thể xác định xem Đức Chúa Trời Toàn Năng có thật sự là Đức Chúa Jêsus tái lâm hay không, thì tôi sẽ chấp nhận và theo Ngài.

Cuối cùng thấy được ai là người Pha-ri-si thời nay khi tôi trên đường tôi đón mừng Chúa

Hóa giải những nghi ngờ của tôi bằng cách tìm kiếm lẽ thật

Lần tiếp theo hội họp trên mạng, tôi đã chia sẻ vấn đề tiến thoái lưỡng nan của mình với anh chị em của tôi để cùng họ tìm kiếm. Tôi nói: “Người chị em Liu, người anh em Duan, các mục sư và bậc trưởng lão của chúng tôi nói rằng các anh chị em chỉ tin vào một con người, và còn nói rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhập thể và là Con của Đức Chúa Trời. Và vì chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng điên cuồng lên án và tấn công Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, nói rằng những người trong hội thánh này chỉ tin vào một con người và Tia Chớp Phương Đông được tổ chức bởi một con người, nên tôi thật sự lo lắng về việc mình tin vào điều sai trái và phản bội Đức Chúa Jêsus. Tôi thật sự muốn nghe sự thông công của anh chị em về vấn đề này”.

Người anh em Duan đã chia sẻ sự thông công của mình về vấn đề này: “Việc Đức Chúa Trời Toàn Năng có thật sự là Đức Chúa Trời nhập thể hay không, việc Ngài có phải là Đức Chúa Jêsus tái lâm hay không, không được xác định dựa theo sự công nhận của bất kỳ ai hay của chính quyền. Mà nó được xác định bởi chính thực chất của Đức Chúa Trời. Người chị em, chúng ta có thể bị lừa gạt bởi những lời dối trá của các mục sư và bậc trưởng lão trong giới tôn giáo và cả chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi chúng ta không hiểu được lẽ thật về sự nhập thể của Đức Chúa Trời và chúng ta không hiểu được thực chất Đức Chúa Trời. Về sự nhập thể là gì, lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng giải thích rất rõ điều này. Hãy cùng đọc vài đoạn. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: ‘“Sự nhập thể” là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt; Đức Chúa Trời làm việc giữa loài người thọ tạo trong hình ảnh của xác thịt. Vì vậy, để Đức Chúa Trời được nhập thể, trước tiên Ngài phải là xác thịt, một xác thịt với nhân tính bình thường; đây là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất. Trên thực tế, sự nhập thể của Đức Chúa Trời hàm ý rằng Đức Chúa Trời sống và làm việc trong xác thịt, rằng Đức Chúa Trời trong chính thực chất của Ngài trở nên xác thịt, trở thành một con người(Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). ‘Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi là Đấng Christ, và vì vậy, Đấng Christ mà có thể ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì thái quá, bởi Ngài sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự khôn ngoan trong công tác của Ngài, điều mà con người không thể đạt được. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ, mà không thể thực hiện được công tác của Đức Chúa Trời đều là những kẻ giả mạo. Đấng Christ không chỉ là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trần thế, mà còn là xác thịt cụ thể Đức Chúa Trời mang khi Ngài thực hiện và hoàn tất công tác của Ngài giữa con người. Xác thịt này không thể thay thế được bởi bất kỳ con người nào, mà là một xác thịt có khả năng gánh vác trọn công tác của Đức Chúa Trời trên đất, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). ‘Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, và vì thế mà bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này chứng tỏ con người thật tối tăm và dốt nát(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

“Những lời của Đức Chúa Trời giải thích về sự nhập thể rất rõ ràng. Đức Chúa Trời nhập thể là Thần của Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt như một con người bình thường; Ngài đến thế gian để phán bảo và làm việc, cho nhân loại biết đến Ngài. Ngài làm thế là để cứu rỗi nhân loại. Nhìn bên ngoài, Đức Chúa Trời trong xác thịt trông bình thường, hoàn toàn bình thường. Có vẻ Ngài có nhân tính bình thường như bất kỳ con người nào. Ngài ăn mặc bình thường, và có những cảm xúc con người bình thường. Nhưng Đức Chúa Trời nhập thể về thực chất khác biệt với chúng ta. Là con người, chúng ta chỉ có nhân tính bình thường nhưng thiếu đi thực chất của thần tính. Chúng ta không thể bày tỏ lẽ thật và không thể làm việc mà Đức Chúa Trời làm. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nhập thể không chỉ có nhân tính bình thường, mà còn có thần tính trọn vẹn. Ngài có thể làm công việc của chính Đức Chúa Trời. Ngài có thể bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời và bản chất của Đức Chúa Trời từ xưa đến nay – Ngài có thể cho chúng ta lẽ thật theo những gì chúng ta cần. Đây là điều mà không một ai trong chúng ta, những tạo vật, có thể đạt được. Nhìn bên ngoài, Đức Chúa Jêsus Christ trông giống hệt một người bình thường, nhưng Ngài đã mở ra Thời đại Ân điển và chấm dứt Thời đại Luật pháp, và cho chúng ta con đường ‘Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!(Ma-thi-ơ 4:17). Ngài đã bày tỏ tâm tính yêu thương và thương xót, và trong thời gian Ngài làm việc và rao giảng, Ngài đã có thể bày tỏ lẽ thật bất kỳ lúc nào và bất kỳ đâu để bồi bổ cho dân chúng và cho họ con đường thực hành, chẳng hạn như bài giảng trên núi và việc tha thứ cho người khác bảy mươi lần bảy. Đức Chúa Jêsus cũng chữa lành người bệnh và xua trừ ma quỷ. Ngài đã thực hiện nhiều phép lạ chẳng hạn như cho năm ngàn người ăn với năm chiếc bánh và hai con cá, chỉ một lời mà khiến gió yên biển lặng, khiến người chết sống lại, và còn nhiều nữa. Cuối cùng, Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập giá và cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi của chúng ta, hoàn tất công cuộc cứu rỗi toàn nhân loại. Từ lời nói và việc làm của Đức Chúa Jêsus, cũng như tâm tính Ngài bày tỏ, chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời trong xác thịt – Ngài chính là Đấng Christ. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời một lần nữa trở nên xác thịt trong Đức Chúa Trời Toàn Năng, xuất hiện và làm việc với tâm tính công chính, sự oai nghi và thịnh nộ của Ngài. Dù cho Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể xuất hiện rất bình thường xét theo vẻ bên ngoài, và Ngài có nhân tính bình thường, nhưng Ngài đã mở ra Thời đại Vương quốc và chấm dứt Thời đại Ân điển. Ngài đã bày tỏ mọi lẽ thật cần thiết để chúng ta được thanh tẩy và đạt được sự cứu rỗi chung cuộc, thực hiện giai đoạn công cuộc phán xét và thanh tẩy nhân loại và cứu rỗi chúng ta khỏi xiềng xích tội lỗi. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tiết lộ mọi mầu nhiệm của Kinh Thánh, chẳng hạn như: những mầu nhiệm đằng sau danh Đức Chúa Trời, những mầu nhiệm về sự nhập thể của Đức Chúa Trời, ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét trong những ngày sau rốt, cộng thêm việc Đức Chúa Trời sẽ kết thúc thời đại này thế nào, và vương quốc của Đấng Christ sẽ được thể hiện trên trái đất ra sao. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tiết lộ lẽ thật về sự bại hoại do tay Sa-tan cũng như do bản tính ma quỷ chống đối Đức Chúa Trời để chúng ta hiểu được tâm tính ma quỷ đầy kiêu ngạo, quanh quẹo, gian xảo, ích kỷ và đáng kinh tởm của chúng ta, đồng thời cũng chỉ ra một con đường cụ thể để chúng ta thay đổi những tâm tính này. Chúng ta có thể thấy từ lời nói và việc làm của Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng như từ tâm tính mà Ngài bày tỏ rằng Ngài thật sự là Đức Chúa Trời trong xác thịt, và công cuộc cùng những lời của Ngài đều được xây dựng dựa trên nền tảng công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus đã phán: ‘Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). ‘Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:47-48). Sự xuất hiện và công cuộc của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã thành toàn trọn vẹn những lời tiên tri này, và điều này chứng minh rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm, và Ngài là sự xuất hiện của Đấng Christ trong những ngày sau rốt. Thế nên để đón mừng Chúa tái lâm, chúng ta không thể chỉ nhìn vào vẻ ngoài của Đấng Christ mà phải nhận ra được thực chất của Ngài. Chiên của Đức Chúa Trời thì nghe tiếng Ngài – nhiều người với đức tin chân thật khát khao lẽ thật, nhờ nghiêm túc tìm hiểu lời nói và việc làm của Đức Chúa Trời Toàn Năng, đã nghe được tiếng này và thấy được rằng đây chính là sự bày tỏ của lẽ thật, thấy được nó đến từ Đức Chúa Trời. Họ đã xác quyết trong lòng rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời nhập thể, rằng Ngài chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, và giờ họ đang theo bước Đức Chúa Trời”.

Nghe những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và sự thông công của người anh em Duan, tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời nhập thể là Đức Chúa Trời từ trời xuống với nhân loại để bày tỏ lẽ thật, làm việc để cứu rỗi nhân loại. Nhìn bên ngoài, có vẻ như Đấng Christ trong xác thịt chỉ là một người bình thường như chúng ta, nhưng thực chất của ngài là thần linh; Ngài có thể bày tỏ lẽ thật và làm công việc của chính Đức Chúa Trời. Không một con người bại hoại nào như chúng ta chẳng hạn, có thể có được những điều đó. Chà! Nếu chúng ta chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài của Đấng Christ mà không tập trung vào những lẽ thật được bày tỏ và công việc Đức Chúa Trời đã làm, để nhận ra được thực chất thần linh của Đấng Christ, thì chúng ta sẽ chẳng thể nhận ra Đấng Christ. Điều đó thật sự sẽ khiến chúng ta dễ xem Đấng Christ là một người bình thường và làm những việc để bác bỏ và chống đối Đức Chúa Trời!

Người chị em Liu tiếp tục thông công thế này: “Giờ chúng ta hiểu được những lẽ thật về sự nhập thể của Đức Chúa Trời, vậy hãy suy nghĩ đôi chút về lý do các mục sư và bậc trưởng lão trong những giới tôn giáo không công nhận rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời trong xác thịt, rằng Ngài là Đấng Christ của những ngày sau rốt. Chủ yếu là bởi các lãnh đạo tôn giáo không hiểu được chút gì về sự nhập thể. Họ không hiểu được rằng Đức Chúa Trời trong xác thịt vừa có nhân tính bình thường vừa có thần tính trọn vẹn. Hơn nữa, họ kiêu ngạo, và không biết nhún nhường tìm kiếm và tìm hiểu lời nói và việc làm của Đức Chúa Trời Toàn Năng, thay vào đó, họ ngoan cố bám vào những quan niệm và hình tượng của mình. Họ nghĩ rằng chỉ có Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhập thể, vì thế họ nói rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ trong những ngày sau rốt, chỉ là một người thường. Sự thật là giới tôn giáo chưa từng bao giờ hiểu được sự nhập thể là gì. Đức tin của họ hoàn toàn đặt vào một Đức Chúa Trời mơ hồ trên trời. Cũng như khi Đức Chúa Jêsus đã đến để làm việc và làm rất nhiều phép lạ, phán rất nhiều lời, và bày tỏ rất nhiều điều về thực chất của Đức Chúa Trời từ xưa đến nay. Tuy nhiên, các lãnh đạo tôn giáo Do Thái chưa hề công nhận rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhập thể có bản chất thần linh của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ chỉ thấy được rằng Ngài xuất hiện với vẻ ngoài quá đỗi bình thường, nên họ xem Ngài là một người bình thường. Họ cũng loan tin đồn về Ngài, vu khống, phán xét, lên án, và lăng mạ Ngài, và thậm chí họ còn cấu kết với chính quyền Roma để đóng đinh Ngài trên thập giá. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời lại một lần nữa trở nên xác thịt để xuất hiện và làm việc, nhưng giới tôn giáo chẳng tìm kiếm cũng không tìm hiểu về điều này. Họ ngoan cố nhất quyết lên án Đấng Christ của những ngày sau rốt, Đấng có thực chất thần linh, là một con người. Họ còn lên án Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng khi nói rằng chúng ta tin vào một con người. Nếu họ thật sự biết Đấng Christ, họ có dám phán xét và lên án Ngài như thế không? Nếu giới tôn giáo nhìn nhận rằng Đức Chúa Jêsus mà họ tin đã ở trong xác thịt, có nhân tính bình thường và cũng là Đức Chúa Trời nhập thể, vậy tại sao họ lại nói về Đức Chúa Jêsus, Đấng đã tái lâm trong những ngày sau rốt, như thể Ngài chỉ là một con người? Chẳng phải thế là họ tự nuốt lời mình sao? Điều này chỉ cho thấy rằng những người trong giới tôn giáo nhìn nhận rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, nhưng họ tuyệt đối chẳng hiểu gì về thực chất của Đấng Christ cả. Điều họ tin chỉ là một Đức Chúa Trời mơ hồ trong quan niệm và hình tượng của họ mà thôi. Họ tiếp cận với sự tái lâm của Chúa hệt như cách những người Pha-ri-si đã tiếp cận việc Đấng Mê-si đến cách đây hai ngàn năm. Trong khi chờ đợi Chúa đến, họ vẫn tích cực chống đối Đấng Christ, là Đấng đã đến rồi. Chẳng phải các mục sư và bậc trưởng lão trong giới tôn giáo là những kẻ địch lại Đấng Christ, chối bỏ Đấng Christ, chối bỏ Đức Chúa Trời trong xác thịt hay sao?”

Nghe sự thông công của người chị em Liu, mối hoang mang trong lòng tôi cuối cùng cũng được trút đi. Tôi mừng rỡ nói: “Đúng thế! Các mục sư và bậc trưởng lão tôn giáo biết rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, nhưng họ chẳng biết gì về thực chất của Đấng Christ, thế nên họ chỉ mù quáng theo chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc phán xét và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng là một con người! Thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời Toàn Năng chính xác cũng là thái độ của các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và những người Pha-ri-si đã có đối với Đức Chúa Jêsus – đó là thái độ phán xét, lên án và phỉ báng Đức Chúa Trời!”

Nghe tôi nói thế, người anh em Duan và người chị em Liu đều mừng rỡ gật đầu. Người anh em Duan tiếp tục thông công: “Tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngoài việc hiểu được những điều này, chúng tôi còn biết được rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra và loan tin đồn nói rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng tin vào một con người, rằng nó là tổ chức của con người. Đây đơn thuần là bóp méo hiện thực và hoàn toàn đảo ngược lẽ thật! Sự thật là, mỗi lần Đức Chúa Trời bắt đầu một giai đoạn công việc mới thì một hội thánh phát triển từ đó hoàn toàn phát xuất từ sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể trong những ngày sau rốt đã bày tỏ mọi lẽ thật để con người có thể được thanh tẩy và được cứu rỗi hoàn toàn, và việc này dựa trên nền tảng công tác cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus. Những lời của Ngài đã tiết lộ mọi mầu nhiệm trong Kinh Thánh, và những lời này có thẩm quyền và uy quyền; chúng có khả năng chinh phục và cứu rỗi nhân loại. Những lời này hoàn toàn là một sự bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời và bản chất của Ngài. Mọi tín hữu chân thật khao khát lẽ thật đã nhận ra tiếng Đức Chúa Trời từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và xác quyết rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Họ đã chấp nhận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt, đến trước Đức Chúa Trời, và lập nên hội thánh này. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được chính Đức Chúa Trời Toàn Năng thiết lập, và chính Ngài đích thân lãnh đạo và chăn dắt nó. Hội thánh này được dựng lên từ những người thật tâm tin và được những lời của Đức Chúa Trời chinh phục. Những điều mà những người được chọn của Đức Chúa Trời đọc hoàn toàn là lẽ thật được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ. Họ cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và quy phục công việc của Ngài. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hoàn toàn không được thiết lập hay tổ chức bởi một người riêng lẻ. Rõ ràng là những lời dối trá do Đảng Cộng sản Trung Quốc loan truyền tuyệt đối là vô lý và chẳng khác nào phẳng khác Đức Chúa Trời. Họ chủ tâm bôi nhọ và quy kết cho Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng!

“Vậy tại sao chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lại loan truyền những lời dối trá này? Ẩn sau nó là âm mưu gì? Ai cũng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng vô thần luôn xem Đức Chúa Trời là kẻ địch của nó. Kể từ khi nắm quyền, nó đã kết án Cơ Đốc giáo và Công giáo là tôn giáo ma quỷ và Kinh Thánh là quỷ thư; nó đã đốt và phá hủy vô số bản Kinh Thánh. Nó bắt bớ và đàn áp vô tội vạ các Cơ Đốc nhân, và nhiều người đã buộc phải chạy trốn, nhiều gia đình tan nát, nhiều người bị bỏ tù và lao động khổ sai, và nhiều người thậm chí đã phải chết một cách thương tâm vì chịu tra tấn tàn bạo. Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt nhấp nhổm lo âu kể từ khi Đấng Christ của những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, xuất hiện ở Trung Quốc và bắt đầu làm việc, bày tỏ những lẽ thật để cứu nhân loại. Nó vô cùng e sợ rằng người dân Trung Quốc đón nhận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, hiểu được lẽ thật qua những lời của Ngài, thấy được thực chất ma quỷ thù ghét lẽ thật và thù địch với Đức Chúa Trời của nó, và từ đó loại trừ nó. Như thế họ sẽ không còn thờ phượng và hầu việc nó như là ‘mặt trời đỏ’ hay là ‘đấng cứu rỗi của nhân dân’, vì thế mà nó xem Đấng Christ nhập thể và những kẻ tin theo Đức Chúa Trời Toàn Năng là cái dằm trong mắt, là gai trong người. Chúng lao vào ngụy tạo những lời dối trá và loan truyền tin đồn, lên án sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời để duy trì quyền lực lâu dài trên nhân dân và biến Trung Quốc thành một vùng vô thần. Chúng nhất quyết nói rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chỉ là một con người và chúng lên án Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là một tổ chức của con người. Chúng làm thế để gây hoang mang và chuyển hướng sự chú ý của nhân dân để chúng có thể gây hoang mang, lừa dối và kích động người dân, khiến họ đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc chối bỏ Đức Chúa Trời Toàn Năng và lên án công việc của Ngài trong những ngày sau rốt. Cuối cùng, chúng sẽ bị Đức Chúa Trời kết án và bị trừng phạt vì dám xúc phạm tâm tính của Ngài. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn dùng tin đồn mà nó ngụy tạo về Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng để làm căn cứ thực hiện cuộc công kích công khai nhằm hạ bệ, đàn áp, và bắt bớ hội thánh. Đây luôn là sách lược của nó để đánh vào sự công chính và cấm đoán những niềm tin tôn giáo, và điều này thật sự phơi bày bản tính ma quỷ của nó. Hệt như Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tiết lộ: ‘Những biểu hiện của con rồng lớn sắc đỏ là sự chống đối Ta, thiếu hiểu biết và thông tỏ về những ý nghĩa trong lời Ta, thường xuyên bức hại Ta, và tìm cách sử dụng các mưu đồ để làm gián đoạn sự quản lý của Ta(“Chương 96” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là con rồng lớn sắc đỏ như lời tiên tri trong Sách Khải huyền, và từ đầu cho đến cuối, nó đã quyết tâm chống đối Đức Chúa Trời khi kiêu ngạo cố phá hoại kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Nó là một con quỷ chống đối với Đức Chúa Trời! Thế nên khi tìm hiểu về công việc của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, chúng ta phải nhận thức được những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thấy được những động cơ xấu xa và mục đích đáng ghê tởm của nó. Chúng ta không được để nó dắt mũi mà lầm đường lạc lối, nếu không chúng ta có thể rất dễ hùa theo nó trong việc chống đối với Đức Chúa Trời và đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt!”

Lòng tôi bừng lên vô ngần sau khi đọc những lời của Đức Chúa Trời và nghe sự thông công của người anh em Duan. Đúng thật là thế – Đấng Christ là Đức Chúa Trời, và là Đấng Cai trị trời đất và muôn vật. Đấng Christ chỉ thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại, và Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được chính Đức Chúa Trời Toàn Năng thiết lập, tuyệt đối không phải do tay con người. Những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc thật sự quá vô lý! Từ những sách lược khác nhau của Đảng Cộng sản Trung Quốc để chống đối với Đức Chúa Trời và từ những mục tiêu xấu xa của nó, rõ ràng nó là con rắn, là con rồng lớn sắc đỏ được tiên tri trong Sách Khải huyền – nó là ma quỷ, là Sa-tan, khiến mọi sự dưới ánh mặt trời đi vào đường u mê tăm tối! Và thậm chí cả các mục sư và bậc trưởng lão trong giới tôn giáo cũng nghe theo những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hùa theo nó trong việc chống đối và lên án Đức Chúa Trời, cùng chối bỏ Đấng Christ của những ngày sau rốt. Chẳng phải điều đó đã phơi bày rõ ràng họ là những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Rồi tôi nghĩ đến, khi Đức Chúa Jêsus đến trong xác thịt để thực thi công việc của Ngài, những người Do Thái đã hùa theo các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và những người Pha-ri-si trong việc lên án và chối bỏ Đức Chúa Jêsus, thay vì tìm kiếm và xem xét liệu Ngài có phải là Đấng Mê-si dựa trên lời nói và việc làm của chính Ngài. Đến cuối cùng, họ sẽ bị Đức Chúa Trời đày đọa và trừng phạt. Tôi phải học được từ bài học cay đắng đó! Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời! Những hoài nghi trong lòng tôi đã tiêu tan hết, và tôi vô cùng mừng rỡ chấp nhận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt. Tôi cũng quyết tâm kiên định tin và theo Đức Chúa Trời Toàn Năng dù cho vị mục sư đó có cố khiến tôi đi sai đường.

Mục sư lừa bịp chồng tôi và một cuộc chiến thuộc linh trong gia đình nổ ra

Không lâu sau, chồng tôi bị dịch tràn phổi và phải vào bệnh viện. Khi đến thăm anh, vị mục sư biết được rằng tôi đã tin theo Đức Chúa Trời Toàn Năng hơn sáu tháng rồi. Ông lập tức nổi giận và nhất quyết rằng tôi không được giữ đức tin đó, và xúi giục chồng tôi để anh khiến tôi đổi ý. Vì chồng tôi thiếu nhận thức về những lời dối trá mà mục sư đang nói, nên anh bắt đầu cản trở con đường đức tin của tôi. Tôi đã chia sẻ với anh sự thông công và lời chứng rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời nhập thể, rằng Ngài là Đức Chúa Jêsus tái lâm, nhưng anh không chịu nghe tôi.

Sau đó, chồng tôi như một con người khác hẳn. Trước kia, anh ấy không bực dọc khi tôi cho anh xem những video và phim Phúc Âm, và đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho anh nghe, nhưng sau khi gặp vị mục sư thì khi không nổi giận với tôi, anh lại nổi giận với con của chúng tôi. Khi anh thấy tôi đang hội họp trên mạng với những người anh chị em, anh cứ ra ra vào vào căn phòng để khiến tôi gián đoạn và ném đồ đạc lung tung. Điều khiến tôi phiền lòng nhất là anh hoàn toàn bỏ bê việc làm ăn của gia đình, một tiệm tạp hóa, dùng điều này để ép tôi từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Hơn nữa, ngày nào anh cũng ra ngoài chơi với bạn và khi trở về thì kể cho tôi biết đã đánh bạc thua bao nhiêu. Tôi biết đây đều là những mưu chước của Sa-tan và tôi không thể sa ngã vì nó, tôi biết mình phải vững vàng trên nẻo thật và không phản bội Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chồng tôi cứ tiếp tục không chịu làm việc, tôi chẳng biết làm cách nào để có thể chi trả các khoản trong gia đình, hoặc thậm chí là trả tiền học phí cho con chúng tôi. Nghĩ về chuyện này khiến lòng tôi vô cùng đau đớn. Trong thời gian đó, vợ của mục sư cũng thường xuyên đến nhà bảo tôi không được tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa, và hễ bước vào cửa rồi, bà cứ nói mãi không ngừng suốt nhiều giờ. Tôi bị trễ nải việc nhà vì phải dành thời gian tiếp bà ấy. Mọi sự quấy nhiễu này khiến tôi cảm thấy bất an vô cùng. Dù cho tôi luôn có thể dự các buổi hội họp thường lệ với những người anh chị em, tôi lại chẳng thể tìm được sự bình an trong lòng.

Trong nỗi đau đớn và bất lực, tôi đến trước Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện. “Lạy Đức Chúa Trời! Con không biết con phải cảm nghiệm thế nào khi đối diện với những trở lực thế này. Xin Ngài hướng dẫn cho con hiểu được ý Ngài và mở đường chỉ lối cho con”. Sau khi cầu nguyện, tôi chợt nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời. “Những người mà Đức Chúa Trời gọi là ‘người đắc thắng’ là những người vẫn có thể đứng ra làm chứng và duy trì sự tin tưởng, tận tâm của họ với Đức Chúa Trời khi ở dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan và đồng thời bị vây hãm bởi Sa-tan, nghĩa là, khi họ thấy chính mình giữa những thế lực của bóng tối. Nếu ngươi vẫn có thể giữ một lòng thuần khiết trước Đức Chúa Trời và duy trì tình yêu đích thực của ngươi đối với Đức Chúa Trời bất kể thế nào, thì ngươi đang đứng ra làm chứng trước Đức Chúa Trời, và đây là điều Đức Chúa Trời nói về ‘người đắc thắng’. … Bởi vì ngươi chắc chắn rằng con đường này là thật, ngươi phải theo nó cho đến cùng; ngươi phải duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời(Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Những lời của Đức Chúa Trời cho tôi thêm đức tin và sức mạnh, và cho tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời muốn thử thách đức tin và lòng sùng kính của tôi với Ngài qua cuộc công kích này của Sa-tan, qua đó tôi có thể phát triển trong đời sống của mình. Vì tôi đã xác quyết rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm, tôi phải giữ chặt nẻo thật và dù cho Sa-tan có quấy phá hay cản trở tôi thế nào chăng nữa, tôi phải theo Đức Chúa Trời đến tận cùng mà không bao giờ quay đầu trở lui. Nếu tôi chịu thua những áp đặt của chồng mình và từ bỏ đức tin của mình vào Đức Chúa Trời, thế thì tôi sẽ chịu thua Sa-tan và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không thể chịu thua Sa-tan trong cuộc chiến thuộc linh này – tôi phải bám chặt vào đức tin và lòng sùng kính đối với Đức Chúa Trời của mình, kiên vững trên nẻo thật, và làm chứng cho Đức Chúa Trời!

Tôi thấy phấn chấn lên sau khi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, và tôi có đức tin để tiếp tục chịu đựng điều này. Chồng tôi tiếp tục đi chơi mỗi ngày, nhưng tôi không giận anh. Thay vào đó, tôi nói chuyện với anh rất điềm đạm và quan tâm anh như mọi khi. Trước sự ngạc nhiên của tôi, vài tuần sau, anh bắt đầu trở lại lo chuyện làm ăn như bình thường. Tôi biết đây là việc Đức Chúa Trời làm và tôi thấy phấn khích vô cùng. Tôi đã thấy khi tôi không bị kìm kẹp bởi chuyện diễn ra quanh mình, nhưng vững vàng làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì Sa-tan sẽ hổ thẹn và tháo lui. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã dẫn dắt tôi thoát khỏi tình cảnh đó. Quyết tâm theo Đức Chúa Trời của tôi trở nên mạnh mẽ hơn nữa sau khi trải qua cuộc chiến thuộc linh đó.

Nghĩ về con đường đầy chông gai mà tôi đã trải qua, tôi thấy căm phẫn với hành vi của vị mục sư. Đối diện với sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Jêsus tái lâm, ông ta không chỉ không tự mình xem xét nó, mà còn vận dụng mọi sách lược để ngăn cản tôi chấp nhận nẻo thật. Ông đã buông ra đủ mọi lời xấu xa và vô lý để khiến tôi lầm đường lạc lối, và thậm chí còn khiến chồng tôi ngăn trở con đường đức tin của tôi. Hành động của ông ta thật đáng ghê tởm! Tôi đã nghĩ về những lời của Đức Chúa Jêsus khi Ngài vạch trần và lên án những người Pha-ri-si: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta: các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở(Ma-thi-ơ 23:13). Khi Đức Chúa Jêsus thực hiện công việc của Ngài, những người Pha-ri-si sợ rằng các tín hữu sẽ theo Ngài và họ sẽ mất địa vị và sinh kế, thế nên họ điên cuồng lên án và chống đối với Đức Chúa Jêsus. Họ phán xét Ngài chỉ là con trai người thợ mộc và phỉ báng Ngài, nói rằng Ngài xua trừ ma quỷ nhờ sức của quỷ vương. Họ còn gieo bất hòa bằng cách báo với Bôn-xơ Phi-lát rằng Đức Chúa Jêsus đang dẫn đầu một cuộc bạo loạn để lật đổ chính quyền Roma, rằng Ngài kích động bất ổn chính trị. Và kết quả là, nhiều người Do Thái đã mù quáng nghe theo những lời của đám Pha-ri-si, chối bỏ và lên án Đức Chúa Jêsus, và một số còn hùa theo đám Pha-ri-si mà đóng đinh Ngài vào thập giá. Sau đó họ đã bị Đức Chúa Trời kết án và đày đọa. Từ nhiều hành động xấu xa của đám Pha-ri-si, có thể thấy được rằng họ là những kẻ địch lại Đấng Christ, những kẻ ngăn cản người ta chấp nhận nẻo thật, những kẻ ganh đua giành giật nhân loại với Đức Chúa Trời.

Khi tôi đã thấy được thực chất của những người Pha-ri-si, tôi cũng thấy rõ hơn về thực chất của các lãnh đạo trong giới tôn giáo. Bên ngoài, các mục sư và bậc trưởng lão phất ngọn cờ hầu việc Đức Chúa Trời và luôn rao giảng Kinh Thánh cho các tín hữu, nhưng họ lại chẳng có chút hiểu biết nào về Đức Chúa Trời. Họ không yêu mến lẽ thật hay khao khát Chúa xuất hiện. Khi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt xuất hiện và bắt đầu làm việc để cứu rỗi nhân loại, dù cho họ đã nghe những lời của Đức Chúa Trời và biết rằng chúng có thẩm quyền và uy quyền, thế mà họ lại chẳng dấn thân tìm kiếm hay tìm hiểu gì. Ngược lại, họ dựa vào những quan niệm và hình tượng của mình để lên án và chống đối với Đức Chúa Trời. Sợ rằng các tín hữu sẽ nghe Phúc Âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và rồi chấp nhận và theo Ngài, sợ rằng họ sẽ mất địa vị và sinh kế, nên các mục sư và bậc trưởng lão đã phán xét và lên án một cách bừa bãi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng Đấng Christ của những ngày sau rốt chỉ là con người, họ đã lên án và chối bỏ thực chất thần linh của Đấng Christ và đứng về phe của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đang khua chuông gõ mõ ủng hộ cho nó, quỷ Sa-tan, vu khống Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng chỉ là một tổ chức của con người, dùng điều này để dẫn các tín hữu đi lạc lối để họ chối bỏ Đấng Christ của những ngày sau rốt. Họ đang ngăn cản các tín hữu hướng về Đức Chúa Trời và khiến người ta ngả theo họ để chống đối với Đức Chúa Trời hầu cho người ta bị mất sự cứu rỗi trong những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời. Từ hành động của các mục sư và bậc trưởng lão, chúng ta có thể thấy được rằng họ là sự ngăn trở, là chướng ngại vật trên con đường dẫn đến cổng vào vương quốc thiên đàng. Họ là những con quỷ địch lại Đấng Christ ăn tươi nuốt sống linh hồn người ta! Cũng như lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những người đọc Kinh Thánh trong những hội thánh lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tất cả họ đều là người vô giá trị, hèn hạ, từng người một đứng trên cao để thuyết giảng Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Sau khi tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể chất tốt’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người?(Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Tạ ơn Đức Chúa Trời! Thấy được thực chất của sự giả hình và lòng thù ghét lẽ thật của vị mục sư, càng củng cố thêm cho tôi quyết tâm theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Giờ tôi thường xuyên hội họp với những người anh chị em của tôi để chia sẻ sự thông công về những lời của Đức Chúa Trời, và qua những lời của Ngài tôi được thêm chút hiểu biết về tâm tính hư hoại của mình. Tôi đã bắt đầu tập trung vào việc đưa những lời của Ngài vào thực hành trong đời sống của tôi, và tôi đã thực hiện nghĩa vụ của mình trong hội thánh với hết khả năng của mình. Tôi cảm thấy một sự thanh thản và niềm vui vô cùng trong tâm hồn. Có cơ hội chấp nhận và đi theo công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt, và được bước trên đường đời mưu cầu sự thay đổi tâm tính, đúng là vinh dự lớn lao nhất tôi có thể có được! Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì tình yêu thương và sự cứu rỗi Ngài dành cho tôi!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ai ngăn trở tôi vào thiên quốc?

Bởi Michael, Indonesia Tôi từng là người Công giáo. Hồi nhỏ, tôi theo học ở trường Công giáo, và luôn hăng hái tham tha các hoạt động của...

Đức tin: Nguồn Sức mạnh

Bởi Ngãi Thiểm, Myanmar Mùa hè năm ngoái. Tôi đã tìm hiểu trên mạng và những người khác đã thông công rất nhiều lẽ thật với tôi về những...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger