Khi gia đình cố ngăn tôi tin vào Đức Chúa Trời

02/12/2022

Bởi Cẩn Yêu, Malaysia

Tháng Ba năm 2018, người thân của tôi đã rao giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng với tôi và đã mời tôi dự một cuộc họp nhóm trực tuyến. Thông qua đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi biết được Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện công tác phán xét dựa trên công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, và đã đến để làm tinh sạch, cứu rỗi triệt để con người, giải thoát con người khỏi tội lỗi và đưa họ vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Dù trước kia tôi tin vào Chúa, và chủ động tham gia đi lễ nhà thờ, nhưng ngày này qua ngày khác, tôi cứ phạm tội rồi xưng tôi, không thể thực hành lời Chúa, và đã sống trong đau khổ. Giờ đây, cuối cùng tôi đã tìm ra cách để được làm tinh sạch sự bại hoại, nên tôi rất hạnh phúc, và tôi chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự đến lần hai của Đức Chúa Jêsus. Tôi bắt đầu tham dự các cuộc họp trực tuyến với các anh chị em trong Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và tôi đã nói với mẹ về sự sáng mà mình đạt được trong các cuộc họp. Mẹ tôi nói những gì tôi nói với bà ấy rất hữu ích và bà rất quan tâm đến các bài giảng tôi nghe được trên mạng, vì vậy, tôi đã mời bà tham dự các cuộc họp trực tuyến với tôi. Nào ngờ, mới nghe được một nửa, bà đã không nghe nữa và cố ngăn tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Một ngày nọ, mẹ tôi đột nhiên hỏi tôi: “Có phải mối thông công trong cuộc họp hôm bữa là bài giảng của Tia Chớp Phương Đông không?”. Đối mặt với câu hỏi bất ngờ của mẹ, lúc đầu, tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi nghĩ: “Mẹ luôn nghe lời mục sư. Nếu hỏi mình như vậy, bà ấy đã bị những lời đồn lên án Tia Chớp Phương Đông của mục sư lừa gạt rồi sao?”. Đúng như tôi nghĩ, ngay khi tôi vừa nói xong, bà ấy đã nói với giọng buộc tội: “Con hãy nghĩ đến điều Kinh Thánh nói: ‘Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn(Ma-thi-ơ 24:23-24). Mục sư đã nhắc đến những câu kinh này nhiều lần rồi. Trong thời kỳ sau rốt, nhiều Christ giả sẽ xuất hiện để lừa gạt mọi người. Đặc biệt là trường hợp của Tia Chớp Phương Đông, họ làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm bằng cách nhập thể. Đây chắc chắn là giả. Mục sư nói chúng ta không bao giờ được tin vào điều đó, và đừng bao giờ nghe các bài giảng của họ! Con cũng nên làm theo lời mục sư. Đừng nghe những bài giảng đó nữa!”. Tôi đã rất bực khi nghe mẹ tôi nói vậy. Mục sư đã không nghe lời Đức Chúa Trời Toàn Năng hay tìm hiểu công tác của Ngài trong thời kỳ sau rốt. Làm sao ông ta có thể dễ dàng lên án sự tái lâm của Chúa như vậy được? Mẹ tôi cũng chưa đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sao bà ấy có thể thiếu suy nghĩ như vậy, và mục sư bảo đó là giả thì cứ thế mà nghe theo sao? Nhiều tín hữu chân thành tin vào Chúa đã đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và nhận ra đó là tiếng của Đức Chúa Trời. Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi cũng cảm thấy thẩm quyền và quyền năng của chúng. Chúng cũng có cùng nguồn gốc với lời của Đức Chúa Jêsus, và đó là tiếng của chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Làm sao họ có thể nói Ngài là một Christ giả gạt người được?

Anh Trình từ Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã thông công về khía cạnh lẽ thật này, và đã đọc cho tôi nghe một số lời của Đức Chúa Trời: “Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, và vì thế mà bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này chứng tỏ con người thật tối tăm và dốt nát(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nếu, trong thời nay, nổi lên một người có thể tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, trừ quỷ, chữa lành kẻ đau, và làm nhiều phép lạ, và nếu kẻ này tuyên bố rằng họ là Jêsus đã đến, thì đây sẽ là sự giả mạo tạo ra bởi những tà linh, bắt chước Jêsus. Hãy nhớ điều này! Đức Chúa Trời không lặp lại cùng một công tác. Giai đoạn công tác của Jêsus đã được hoàn tất, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thực hiện lại giai đoạn công tác đó nữa. Công tác của Đức Chúa Trời không thể hòa hợp được với những quan niệm của con người; ví dụ như, Cựu Ước đã báo trước sự hiện đến của một Đấng Mê-si, và kết quả của lời tiên báo này là sự hiện đến của Jêsus. Điều này đã diễn ra rồi, thì sẽ là sai lầm khi một Đấng Mê-si khác lại đến. Jêsus đã đến một lần, và sẽ sai lầm nếu Jêsus lại đến lần này. Có một tên gọi cho từng thời đại, và mỗi tên gọi biểu thị đặc trưng của thời đại đó. Trong các quan niệm của con người, Đức Chúa Trời phải luôn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, phải luôn chữa lành kẻ đau và trừ quỷ, và phải luôn giống hệt Jêsus. Nhưng lần này Đức Chúa Trời hoàn toàn không giống như vậy. Nếu, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời vẫn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, và vẫn trừ quỷ và chữa lành kẻ đau – nếu Ngài làm giống hệt như Jêsus – thì Đức Chúa Trời sẽ lặp lại cùng một công tác, và công tác của Jêsus sẽ không có ý nghĩa hoặc giá trị gì. Do đó, Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác trong từng thời đại. Một khi từng giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đã hoàn thành, thì nó sẽ sớm bị tà linh bắt chước, và sau khi Sa-tan bắt đầu theo sau gót chân của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đổi sang một phương pháp khác. Một khi Đức Chúa Trời đã hoàn thành một giai đoạn công tác của Ngài, thì nó bị các tà linh bắt chước. Các ngươi nên biết rõ về điều này(Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Anh Trình cũng thông công với tôi về lời Đức Chúa Trời rằng: “Trong việc nhận định Đấng Christ thật và các Christ giả, trước hết chúng ta phải xét xem liệu họ có thể bày tỏ lẽ thật, bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời có gì và là gì, có thể làm công tác cứu rỗi nhân loại hay không. Đây là nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất. Chỉ có Đấng Christ mới có thể bày tỏ lẽ thật, và ai không thể bày tỏ lẽ thật thì chắc chắn là Christ giả. Các Christ giả không sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời và không thể bày tỏ lẽ thật. Họ chỉ có thể bắt chước Đức Chúa Jêsus làm các dấu chỉ và phép lạ đơn giản để lừa gạt những người ngốc nghếch và thiếu khả năng nhận định. Nến nếu ai đó tuyên bố là Đấng Christ tái lâm, nhưng lại không thể bày tỏ được chút lẽ thật nào, và chỉ có thể làm các dấu chỉ và phép lạ, thì họ là một tà linh bắt chước và là Christ giả đến để lừa gạt mọi người. Chỉ có Đấng Christ là lẽ thật, đường đi và sự sống, và chỉ có Ngài mới có thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Jêsus Christ đã bày tỏ nhiều lẽ thật khi Ngài xuất hiện và công tác, Ngài đã chỉ cho con người cách ăn năn và cứu chuộc toàn nhân loại, Ngài đã bắt đầu Thời đại Ân điển và kết thúc Thời đại Luật pháp. Đây là lý do tất cả chúng ta có thể xác định Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhập thể, là Đấng Christ. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đến bày tỏ mọi lẽ thật cần thiết để cứu rỗi nhân loại bại hoại. Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng có thẩm quyền và quyền năng, và những gì lời Ngài mặc khải là tâm tính Đức Chúa Trời và tất cả những gì Đức Chúa Trời có và là. Ngài mở ra kỳ thư, mở ra bảy ấn, tiết lộ các lẽ nhiệm mầu của Kinh Thánh, Kết thúc Thời đại Ân điển, bắt đầu Thời đại Vương quốc, và thực hiện công tác phán xét để cứu rỗi triệt để nhân loại. Phán ngôn và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã chứng tỏ đầy đủ rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, sự xuất hiện của Đấng Christ trong thời kỳ sau rốt”. Nghĩ đến điều này, lòng tôi bừng sáng. Tôi nói với mẹ: “Tại sao mẹ lại quá tin lời mục sư như thế? Chúng ta tin vào Chúa, vì vậy chúng ta nên lắng nghe lời Ngài. Vì Đức Chúa Jêsus đã phán: ‘Chiên ta nghe tiếng ta(Giăng 10:27). Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng thông công rõ ràng lẽ thật về Đấng Christ thật và các Christ giả. Đấng Christ là Đức Chúa Trời nhập thể làm Con người. Vì Đấng Christ chính là Đức Chúa Trời, Ngài có thể bày tỏ lẽ thật và công tác để cứu rỗi con người. Các Christ giả là những kẻ bắt chước, những kẻ bại hoại, không thể bày tỏ lẽ thật hay cứu rỗi nhân loại, và chỉ có thể làm những dấu chỉ và phép lạ để lừa gạt mọi người. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đến để thực hiện công tác phán xét, nghĩa là Ngài bày tỏ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi con người triệt để. Nếu đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng nhiều hơn, chúng ta có thể nhận định được Đấng Christ thật và các Christ giả. có thể nghe được tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa tái lâm…”. Tôi chưa kịp nói xong, mẹ tôi đã không nghe nữa. Tôi muốn đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng cho mẹ nghe, nhưng bà ấy đã tức giận bỏ đi. Sau khi các anh chị em biết được chuyện này, họ bảo mẹ tôi đã bị mục sư lừa gạt và không hiểu được lẽ thật về việc nhận định Đấng Christ thật và các Christ giả, đó là lý do bà ấy hiểu nhầm công tác của Đức Chúa Trời. Họ cũng bảo tôi thông công về lẽ thật với bà ấy nhiều hơn và hãy giải quyết các quan niệm, khúc mắc của bà ấy bằng tình yêu thương. Sau đó, tôi đã tìm cơ hội để thông công với bà ấy về cách nhận định Đấng Christ thật và các Christ giả. Sau khi nghe tôi nói, bà ấy cảm thấy có lý và phù hợp với Kinh Thánh, nên không còn quá phản đối việc tôi họp trực tuyến nữa, và bà ấy cũng nói là muốn đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Điều này khiến tôi rất vui, vì vậy tôi đã tải ứng dụng Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng cho mẹ và bảo bà ấy đến một cuộc họp. Nhưng trước cuộc họp, bà ấy đã thấy các tin đồn do mục sư đăng trên mạng và lại bắt đầu ngăn cản tôi.

Một ngày nọ, trong khi tôi đang làm việc, mẹ tôi đã gửi cho tôi ảnh chụp màn hình một bộ phim về việc các mục sư tôn giáo báng bổ và lên án Hội thánh, và bảo tôi xem bộ phim đó. Nhìn vào ảnh chụp, tôi đã rất tức giận. Tại sao các mục sư tôn giáo này lại không hề có chút kính sợ nào đối với Đức Chúa Trời vậy? Họ đã loan truyền những lời dối trá và tin đồn để lên án công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và ngăn cản các tín hữu tìm hiểu con đường thật. Họ thật quá tà ác! Tôi không thể hiểu nổi. Là các lãnh đạo tôn giáo, các mục sư là những người phụng sự Đức Chúa Trời trong hội thánh. Tại sao, khi Đức Chúa Jêsus tái lâm, họ không nghênh tiếp Chúa, mà lại chống đối sự tái lâm của Chúa như vậy? Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để tìm kiếm. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ đến câu: “Từ xưa đến nay, con đường thật luôn bị bách hại”. Tôi lập tức nhận ra, trong Thời đại Ân điển, khi Đức Chúa Jêsus đến công tác Ngài cũng là đối tượng bị bách hại và lên án của các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và những người Pha-ri-si của Do Thái giáo. Họ là những người đã giải thích Kinh Thánh và phụng sự Đức Chúa Trời trong các giáo đường Do Thái. Khi nghĩ đến chuyện này, tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Các ngươi có ước được biết nguyên nhân gốc rễ vì sao người Pha-ri-si đã chống đối Jêsus không? Các ngươi có ước được biết thực chất của người Pha-ri-si không? Họ đầy ảo tưởng về Đấng Mê-si. Hơn thế nữa, họ chỉ tin rằng Đấng Mê-si sẽ đến, mà không mưu cầu lẽ thật của sự sống. Và vì vậy, cho đến tận ngày nay họ vẫn chờ đợi Đấng Mê-si, bởi vì họ không có hiểu biết gì về con đường sự sống, và không biết con đường lẽ thật là gì. Các ngươi nói xem, làm sao những kẻ ngốc nghếch, cố chấp và dốt nát như vậy có thể có được phước lành của Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể thấy được Đấng Mê-si? Họ đã chống đối Jêsus bởi vì họ đã không biết đường hướng làm việc của Đức Thánh Linh, bởi vì họ đã không biết con đường lẽ thật mà Jêsus đã phán, và hơn thế nữa, bởi vì họ đã không hiểu về Đấng Mê-si. Và bởi vì họ đã chưa bao giờ nhìn thấy Đấng Mê-si và chưa bao giờ đồng hành cùng Đấng Mê-si, họ đã phạm sai lầm là bám víu thuần túy vào danh của Đấng Mê-si trong khi chống đối thực chất của Đấng Mê-si bằng bất kỳ giá nào có thể. Những người Pha-ri-si này về bản chất là cố chấp, kiêu ngạo, và đã không vâng phục lẽ thật. Nguyên tắc niềm tin vào Đức Chúa Trời của họ là: Bất kể sự thuyết giáo của Ngài có thâm thúy ra sao, thẩm quyền của Ngài cao đến đâu, thì Ngài vẫn không phải là Đấng Christ trừ khi Ngài được gọi là Đấng Mê-si. Niềm tin này không phải thật ngớ ngẩn và lố bịch hay sao?(Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Căn nguyên sự chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus của những người Pha-ri-si chính là bản tính và thực chất căm ghét lẽ thật và thù nghịch Đức Chúa Trời của họ. Họ không hề kính sợ Đức Chúa Trời hay tìm kiếm lẽ thật. Rõ ràng là họ thấy phán ngôn và công tác của Đức Chúa Jêsus có thẩm quyền và quyền năng, nhưng vì nó không phù hợp với quan niệm của họ, nên họ đã phủ nhận, chối bỏ, vu khống, lên án Đức Chúa Jêsus, và cuối cùng là đóng đinh Chúa lên thập giá. Đối với công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, các mục sư và trưởng lão trong thế giới tôn giáo ngày nay cũng cố chấp bám vào các quan niệm tôn giáo. Dù Đức Chúa Trời Toàn Năng có bày tỏ bao nhiêu lẽ thật đi nữa, hay lời Ngài có thẩm quyền thế nào đi nữa, mà nếu nó không phù hợp với quan niệm của họ, thì họ sẽ điên cuồng chống đối và lên án nó, họ cũng loan truyền các tin đồn để ngăn chúng ta tìm hiểu, hy vọng kiểm soát được chúng ta hoàn toàn, không để chúng ta nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa. Họ thật quá xấu xa! Chẳng phải thực chất của họ cũng giống hệt của những người Pha-ri-si chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus sao? Họ thậm chí còn chống đối Đức Chúa Trời nghiêm trọng hơn cả những người Pha-ri-si nữa! Tôi cũng nhận ra một sự thật rằng vì thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ trong thế giới tôn giáo là căm ghét lẽ thật, nên dù ở thời đại nào hay Đức Chúa Trời xuất hiện và công tác ở đâu, họ cũng sẽ luôn chối bỏ và chống đối Ngài. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra(Lu-ca 17:24-25). Hiểu được điều này, tôi không còn băn khoăn nữa, và đã quyết định sẽ thông công với mẹ tôi tử tế sau khi về nhà.

Khi tôi về nhà, mẹ tôi đã rất tức giận khi biết tôi không xem video mà bà ấy gửi, và tôi chưa kịp giải thích thì bà ấy đã liên tục gặng hỏi tại sao tôi lại không xem. Tôi hỏi ngược lại bà ấy: “Đức Chúa Trời Toàn Năng phán rất rõ, nhưng mẹ lại không tìm kiếm hay tìm hiểu. Vậy tại sao mẹ lại xem những bộ phim báng bổ này?”. Lúc đó, bà ấy thậm chí còn tức giận hơn và cáo buộc tôi có đức tin sai lầm. Thấy bà ấy tức giận như thế khiến tôi rất buồn. Lý do mẹ tôi cứ nhất quyết ngăn cản tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng là vì bà ấy đã bị những lời đồn của mục sự lừa gạt. Điều này khiến tôi thậm chí còn căm ghét các mục sư hơn. Họ đúng như những gì Đức Chúa Jêsus đã phán khi Ngài rủa sả những người Pha-ri-si: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở(Ma-thi-ơ 23:13). Sau đó, tôi đã thúc giục mẹ tôi nghe lời Đức Chúa Trời, chứ không phải nghe lời con người, nếu không bà ấy có thể dễ dàng đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và tôi nói mình sẽ mãi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thấy tôi không có ý định từ bỏ, giọng mẹ tôi chuyển sang lo lắng, bà bảo tôi không được dự họp và tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa. Tôi đã cố đủ mọi cách để thông công với mẹ, nhưng bà ấy không nghe bất cứ gì tôi nói cả, và bà ấy nói mình không thể chấp nhận sự thật rằng Chúa đã tái lâm. Một lúc sau, bà ấy bắt đầu ôm mặt khóc. Thấy bà ấy khóc khiến tôi rất buồn. Từ nhỏ tới lớn, tôi sợ nhất là thấy bà khóc và khiến bà buồn. Trong mắt mẹ tôi, tôi luôn là đứa con trẻ biết vâng lời, nhưng giờ tôi đang làm bà lo lắng và đau buồn vì mình. Tôi nghĩ có lẽ tốt nhất là mình nên nghe lời bà và tạm thời không dự họp. Nhưng nghĩ lại, trước kia khi tin vào Chúa, tôi luôn ưu tiên phụng sự hội thánh trước và việc riêng của mình sau. Giờ tôi đã tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, thì việc quan trọng hơn tất thảy là đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Tôi không hiểu nhiều lẽ thật, nên càng cần phải tham dự các cuộc họp nhóm. Nếu tôi không họp, thì các anh chị em không thể giúp đỡ và hỗ trợ tôi được. Tôi sẽ làm sao lỡ như bị cám dỗ hay bị quấy phá và không thể đứng vững chứ? Nhưng nếu vẫn cứ dự họp, thì ngày nào tôi cũng sẽ bị dày vò khi thấy mẹ mình buồn như thế! Tôi thấy khó xử quá, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Trong buổi họp tối hôm đó, tôi đã nói với một người chị em về tình trạng của mình, và chị ấy đã gửi cho tôi một đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Khi Đức Chúa Trời làm công tác, quan tâm đến một người, và xem xét người này, và khi Ngài ưu ái cũng như chấp thuận người này, Sa-tan cũng theo sát sao phía sau, cố gắng lừa gạt người đó và gây hại cho họ. Nếu Đức Chúa Trời muốn thu phục người này, Sa-tan sẽ làm mọi thứ trong khả năng của nó để cản trở Đức Chúa Trời, dùng mọi thủ đoạn gian ác khác nhau để xúi giục, phá vỡ và làm hư hại công tác của Đức Chúa Trời, hầu để đạt được mục đích ngầm của nó. Mục đích này là gì? Nó không muốn Đức Chúa Trời thu phục được bất cứ ai; nó muốn giành lấy quyền sở hữu những người mà Đức Chúa Trời muốn thu phục, nó muốn kiểm soát họ, thống lĩnh họ để họ thờ phượng nó, hầu để họ nhập bọn với nó trong việc thực hiện các hành vi gian ác, và chống đối Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là động cơ nham hiểm của Sa-tan sao?(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IV, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Chị ấy thông công rằng: “Chuyện đang xảy ra với chị bề ngoài có vẻ là gia đình chị đang quấy phá và ngăn cản chị đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng ẩn sau đó chính là sự thao túng của Sa-tan. Đây là một cuộc chiến thuộc linh. Đức Chúa Trời đến nhập thể trong thời kỳ sau rốt để cứu rỗi con người, nhưng Sa-tan không muốn con người đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nên nó đã dùng những người xung quanh để quấy phá và ngăn cản chúng ta, khiến chúng ta phủ nhận và phản bội Đức Chúa Trời, cuối cùng là chiếm hữu, kiểm soát và kéo chúng ta xuống địa ngục với nó. Cũng như lần này, chị vừa mới tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, và Sa-tan đã lấy mẹ chị để công kích, quấy phá chị, để chị vâng lời mẹ chị, từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời và đánh mất sự cứu rỗi của Ngài. Đây là ý định nham hiểm của Sa-tan. Chúng ta cần nhìn thấu thủ đoạn của Sa-tan và cậy dựa vào Đức Chúa Trời để đứng vững. Hãy nghĩ đến Gióp. Khi Sa-tan dùng những lời phàn nàn của vợ ông để khiến ông từ bỏ Đức Chúa Trời, Gióp vẫn giữ đức tin và vâng lời Đức Chúa Trời, đứng vững trong lời chứng của mình cho Đức Chúa Trời và làm Sa-tan mất mặt. Cuối cùng, đức tin của Gióp đã được Đức Chúa Trời chấp thuận. Chúng ta cũng cần phải có niềm tin để đứng vững và không mắc bẫy Sa-tan!”. Mối thông công của chị ấy về lời Đức Chúa Trời khiến tôi rất xúc động. Sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, tôi đã đối mặt với nhiều trở ngại trên mỗi bước đi, và hóa ra đằng sau đó có một cuộc chiến thuộc linh. Sa-tan biết tôi quan tâm đến mẹ tôi và nghe lời bà ấy, nên nó dùng bà ấy để quấy phá tôi hết lần này đến lần khác, nhồi nhét vào đầu tôi đầy các quan niệm và ngụy biệt, tung tin đồn để lừa gạt tôi, và buộc tôi phải thôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Những ý định của Sa-tan thật là quỷ quyệt và tà ác. Tôi không thể để Sa-tan lừa gạt được. Tôi đã quyết định rằng dù bị mẹ quấy phá thế nào, tôi cũng sẽ tiếp tục tin vào Đức Chúa Trời và cùng họp với các anh chị em để tìm kiếm và hiểu thêm về lẽ thật.

Vài ngày sau, ngày nào trông mẹ tôi cũng buồn bã và thở dài, và khi thấy tôi họp trực tuyến, bà ấy đã nói chuyện cộc lóc với tôi. Thấy mẹ như vậy, tôi vẫn cảm thấy hơi ức chế, nhưng tôi biết mình không thể thỏa hiệp về chuyện đức tin nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng được. Tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi phải sở hữu sự can đảm của Ta trong ngươi, và ngươi phải có những nguyên tắc khi đến lúc đối mặt với những người họ hàng không tin. Tuy nhiên, vì lợi ích của Ta, ngươi cũng không được chịu thua bất kỳ thế lực bóng tối nào. Hãy dựa vào sự khôn ngoan của Ta để bước đi con đường hoàn thiện; đừng cho phép bất kỳ âm mưu nào của Sa-tan được thực hiện(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã làm đầu óc tôi minh mẫn hơn rất nhiều. Tôi nhận ra Sa-tan lại dùng thủ đoạn với tôi. Sa-tan thấy tôi không từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời, nên nó vẫn dùng mẹ tôi để công kích và quấy phá tôi, để tôi không thể yên tĩnh mà dự họp tử tế được. Tôi phải cậy dựa vào Đức Chúa Trời để vượt qua cám dỗ của Sa-tan, và hoàn toàn làm nó bẽ mặt. Sau đó, ngày nào tôi cũng chủ động nói chuyện với mẹ tôi, cho bà ấy thấy sự quan tâm và chăm sóc thường ngày của tôi, nhưng lại cố tránh né bà ấy khi đến giờ họp và đọc lời Đức Chúa Trời. Dần dần, mẹ tôi không còn để ý nhiều đến đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời nữa, và thậm chí còn không nói gì khi thấy tôi đang họp trực tuyến. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã dẫn dắt tôi vượt qua cám dỗ của Sa-tan.

Nhưng nào ngờ, một thời gian sau, ba tôi và anh tôi biết chuyện tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên họ đã cố ngăn cản tôi và đưa tôi trở về lại tôn giáo. Một ngày nọ, anh tôi đã rất tức giận buộc tội tôi: “Tại sao em cứng đầu vậy hả? Mẹ đang lo lắng và rất buồn về việc em tin vào Đức Chúa Trời. Em không thấy áy náy sao? Cả nhà này đều phản đối việc tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng của em. Em không thể từ bỏ để làm ba mẹ vui sao?”. Đối mặt với sự hiểu nhầm và buộc tội của gia đình, tôi cảm thấy rất oan ức, và cứ khóc mãi không thôi. Tôi thực sự muốn nói với họ tất cả những gì mình đạt được từ đức tin nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng của tôi, nhưng từng lời họ nói ra đều là buộc tội và la mắng tôi, nên tôi không khỏi cảm thấy hơi yếu đuối. Tôi đã thầm kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi niềm tin để đứng vững. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ Đức Chúa Jêsus từng phán: “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta(Ma-thi-ơ 10:37). “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Ðức Chúa Trời mà bỏ cha mẹ, anh em, vợ con, thì trong đời nầy được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời(Lu-ca 18:29-30). Giờ gia đình tôi đang ngăn cản tôi tin vào Đức Chúa Trời. Nếu muốn đi theo Đức Chúa Trời, tôi phải đưa ra lựa chọn. Tôi không thể thôi đi theo Đức Chúa Trời vì sự ngăn cản và không hiểu tôi của gia đình được. Tôi nghĩ đến Phi-e-rơ. Khi đi theo Đức Chúa Jêsus, ông cũng bị cha mẹ bách hại và ngăn cản, nhưng ông vẫn chọn đi theo Chúa mà không hề do dự. Ông yêu kính Đức Chúa Trời hơn tất thảy và tôi biết mình nên lấy ông làm gương. Nghĩ đến chuyện này, tôi cảm thấy bình tâm hơn một chút. Tôi muốn nói chuyện tử tế với họ để họ biết Đức Chúa Trời Toàn Năng mà tôi tin vào là Đức Chúa Jêsus tái lâm, nhưng ba tôi và anh tôi sẽ không để tôi nói, và cứ nhất định bắt tôi quay về nhà thờ để tin vào Chúa. Tôi cảm thấy bất lực. Nghĩ đến việc gia đình cứ liên tục ngăn cản tôi tin vào Đức Chúa Trời, tôi cũng nhớ mình từng được ba mẹ và anh trai quan tâm và yêu thương từ khi còn bé. Giờ họ lại la mắng và vây hãm tôi, thật khó mà chịu nổi. Tại sao tin vào Đức Chúa Trời lại khó đến thế chứ? Tôi thực sự không biết tiếp theo họ sẽ làm gì để ngăn cản tôi nữa. Tôi nên làm gì đây? Sau đó, tôi đột nhiên nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Đức tin và tình yêu mạnh mẽ nhất là điều chúng ta cần phải có trong giai đoạn công tác này. Chúng ta có thể vấp ngã từ sự sơ suất nhỏ nhất, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây: Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của nhân loại, điều vừa vô hình vừa không chạm được. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu và thành sự sống. Con người phải trải qua hàng trăm sự tinh luyện, đến khi có đức tin mạnh hơn Gióp. Họ phải chịu đựng sự đau khổ và mọi kiểu hành hạ không thể tin được mà không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời. Khi họ vâng phục cho đến chết và có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, thì khi ấy giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời hoàn thành(Con đường… (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu được rằng, tôi bị gia đình vây hãm, nhưng Đức Chúa Trời cho phép hoàn cảnh này xảy ra với tôi để trang bị cho tôi lẽ thật và khả năng nhận định, để làm hoàn thiện đức tin của tôi. Hết lần này đến lần khác, gia đình tôi cứ ngăn cản tôi tin vào Đức Chúa Trời, dù tôi cảm thấy buồn bã, yếu đuối, nhưng Đức Chúa Trời cũng không bỏ tôi, và đã dẫn dắt, hướng dẫn tôi bằng lời Ngài, giúp tôi đứng vững khi đối mặt với sự quấy phá và ngăn cản của gia đình. Sau khi trải qua chuyện này, tôi đã hiểu được một số lẽ thật, tôi đã nhận định được thực chất chống đối Đức Chúa Trời của các mục sư tôn giáo và những ý định nham hiểm của Sa-tan, và tôi càng tin vào Đức Chúa Trời hơn. Công tác của Đức Chúa Trời thật quá khôn ngoan và thực tế. Dù sau này có gặp phải khó khăn gì, tôi cũng sẽ không cần lo lắng hay sợ hãi. Tôi tin rằng nếu thực sự cậy dựa vào Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ dẫn dắt và hướng dẫn tôi. Nghĩ vậy, ước muốn đi theo Đức Chúa Trời của tôi thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Một ngày nọ, ba tôi đập cửa nhà tôi ầm ầm, ngay khi tôi vừa mở cửa, mẹ tôi đã khóc lóc nói: “Con yêu, đừng tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa. Hãy nghe lời mục sư đi, chẳng phải việc đó cũng giống như con tin vào Chúa ở nhà thờ sao?”. Thấy bà ấy như vậy khiến tôi vừa tức giận vừa đau lòng. Mẹ tôi, khi đối mặt với mọi lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ, đã không có thái độ tìm kiếm hay tiếp nhận. Bà ấy chỉ nghe lời mục sư, và xem lời mục sư là lẽ thật. Bà ấy đã chối bỏ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, và đã cố hết sức để quấy phá, ngăn cản tôi đi theo Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra mẹ tôi không phải là người thực sự tin vào Đức Chúa Trời, mà bà đi theo con người. Trong thời kỳ sau rốt, lẽ thật được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ thực sự đã phơi bày mọi loại người. Lúa mì và cỏ lùng được phân loại, giống như các tín hữu thật và giả. Mặc dù chúng tôi là một gia đình, nhưng vì thái độ đối với lẽ thật khác nhau, chúng tôi đã đi con đường khác nhau. Nếu mẹ tôi vẫn không chịu tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, thì bà ấy và tôi sẽ đi hai con đường khác nhau. Giờ đây, tôi phải giữ vững lập trường, không để cảm xúc chi phối, và cậy dựa vào Đức Chúa Trời để đứng vững trong lời chứng. Vì vậy, tôi đã bình tĩnh lại và nói với mẹ tôi rằng: “Là tín hữu, chẳng phải chúng ta nên tìm hiểu sự đến của Chúa sao? Giờ đây Chúa đã tái lâm, và công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt đã bắt đầu, nên con hy vọng mẹ cũng sẽ cẩn thận tìm hiểu, và không phải lúc nào cũng nghe lời mục sư. Nếu đánh mất sự cứu rỗi trong thời kỳ sau rốt, chúng ta sẽ mất cơ hội được cứu rỗi”. Lúc đó, mẹ tôi im lặng, nhưng ba tôi lại tức giận nói: “Ba chỉ có một câu hỏi cho con. Con có thôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng không?”. Tôi nhìn ông ấy và kiên quyết trả lời: “Con không”. Khi nói vậy, tôi cảm thấy cực kỳ thanh thản và an tâm. Cuối cùng, tôi đã bày tỏ lập trường cứng rắn. Ba tôi thậm chí còn tức giận hơn và nghiêm túc nói: “Con đã quá lớn nên ba không thể kiểm soát được con nữa. Con có thể chọn con đường của riêng mình. Nhưng nhớ là sau này đừng có hối hận đó”. Lời ba tôi khiến tôi nhận ra mình đã trưởng thành, và đã đến lúc tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Bây giờ, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và đi theo bước chân của Ngài, vì vậy tôi nên đi con đường của mình mà không do dự.

Sau đó, ba mẹ tôi cũng không ngăn cản tôi tin vào Đức Chúa Trời nữa. Từ sự quấy nhiễu của gia đình, tôi đã có sự phân định và hiểu vài lẽ thật, thấy Đức Chúa Trời khôn ngoan và toàn năng, thấy được Sa-tan đáng khinh, tà ác, và thực sự cảm nhận được Đức Chúa Trời là chỗ dựa của tôi. Giờ đây, tôi muốn mưu cầu lẽ thật đàng hoàng và đi theo Đức Chúa Trời đến cùng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Vượt qua Thử thách của Sa-tan

Bởi David, Benin Tên tôi là David, và tôi sinh ra trong một gia đình theo đạo Cơ đốc. Từ khi còn nhỏ, tôi đã tin vào Chúa cùng với ba mẹ....

Chân tướng của một mục sư

Bởi Yangmu, Malaysia Tôi đã từng rất ngưỡng mộ Mục sư Lý ở Hội thánh cũ của tôi. Ông ấy đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp mà bôn ba khắp nơi...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger