Bộ mặt thật của “người cha thuộc linh” của tôi

02/12/2020

Bởi lixinghe, Hàn Quốc

Không lâu sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, tôi đã xem một bộ phim phúc âm tên là Lẽ nhiệm mầu của sự tin kính: Phần hai trên trang web của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Một số mục sư và trưởng lão trong bộ phim đã không tiếp nhập công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng và điên cuồng ngăn cản các tín hữu tìm kiếm con đường thật. Điều này khiến tôi bối rối, vì tôi nghĩ các mục sư và trưởng lão là những người sùng đạo phụng sự Chúa. Họ luôn dạy ta phải biết theo dõi và chờ đợi để không bỏ lỡ ngày Chúa giáng lâm. Nếu biết Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, họ nên vui sướng tiếp nhận Ngài. Sao họ lại ngăn chúng ta chứ? Tôi đã nghĩ về mục sư Kim ở hội thánh cũ. Ông rất yêu thương các tín hữu và luôn khao khát Chúa tái lâm. Nếu biết Chúa đã tái lâm, ông sẽ cực kỳ vui mừng và tiếp nhận ngay lập tức. Nên tôi đã quyết định trang bị lẽ thật cho mình để có thể chia sẻ phúc âm với ông. Nhưng mọi chuyện hóa ra không như tôi tưởng, và cốt truyện trong phim đã sớm xảy ra trong chính cuộc sống của tôi.

Một ngày nọ, mục sư Kim đến gặp tôi ở quầy bán trái cây nhà tôi. Tôi chưa kịp nói gì, thì ông đã hỏi ngay rằng: “Con đã đến Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng phải không?” Sau đó ông đã nói nhiều điều không hay về hội thánh đó. Ông bảo: “Hội thánh đó làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã tái lâm trong xác thịt. Đó là chuyện không thể”. Tôi đã rất ngạc nhiên và hơi bực khi nghe ông nói như vậy. Tôi nghĩ: “Chúa dạy chúng ta không được phán xét người khác. Cha đâu biết gì về hội thánh đó và chưa tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Sao cha có thể lên án họ chứ?” Nhưng rồi tôi nghĩ: “Chắc vì chưa nghe lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nên ông không biết đó là con đường thật. Nếu ông biết Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm, Ngài đang bày tỏ mọi lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi loài người, thì chắc ông sẽ tiếp nhận thôi”. Vậy nên tôi đã nói với mục sư Kim, “Thưa mục sư, cha nói Chúa không thể tái lâm trong xác thịt. Việc này có dựa trên lời Chúa không? Chúa có từng nói vậy không?”

Ông ấy đã tự tin trả lời: “Trong phúc âm về Matthew có nói: ‘Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống(Ma-thi-ơ 24:30). Chúa sẽ tái lâm với hào quang rực rỡ, công khai ngự trên mây mà xuống để mọi người mục kích. Cả thế giới tôn giáo đều biết sự thật này. Mọi Cơ Đốc nhân đều đang chờ Ngài ngự trên mây mà xuống, vậy thì làm sao Ngài có thể đến trong xác thịt được?” Sau khi nghe ông nói xong, tôi liền nói: “Thưa mục sư, có nhiều lời tiên tri trong Kinh thánh về sự tái lâm của Chúa. Nếu cứ bám vào câu kinh đó thì thiển cận quá. Đúng là có các lời tiên tri về việc Chúa ngự trên mây mà xuống, Nhưng cũng có nhiều lời tiên tri về việc Ngài sẽ đến trong bí mật, chẳng hạn như: ‘Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình(Khải Huyền 3:3), ‘Kìa, ta đến như kẻ trộm(Khải Huyền 16:15), ‘Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). Những câu kinh này tiên tri rằng Ngài sẽ tái lâm như một tên trộm, bí mật đến trong đêm, chỉ rất ít người biết. Nếu Chúa công khai ngự mây mà đến, chẳng phải mọi người đều sẽ thấy Ngài sao? Vậy thì cần gì phải gào thét, rao giảng hay làm chứng nữa? Nếu Chúa chỉ công khai ngự trên mây mà đến như chúng ta vẫn tin, vậy còn những lời tiên tri về việc Ngài sẽ đến trong bí mật thì sao? Chúa rất trung tín, và lời Ngài không phải là nói chơi, mà chắc chắn sẽ luôn là thật. Nên chúng ta có thể đảm bảo sự tái lâm của Ngài sẽ có hai giai đoạn. Đầu tiên Ngài bí mật đến, sau đó xuất hiện công khai trước con người. Từ lâu Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để bí mật công tác giữa con người. Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ trong thời kỳ sau rốt. Ngài làm công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, bày tỏ mọi lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, và sẽ tạo ra một nhóm người đắc thắng trước các thảm họa. Khi công tác bí mật của Đức Chúa Trời hoàn thành, Ngài sẽ tạo ra các thảm họa khủng khiếp, thưởng người tốt và trừng phạt kẻ xấu. Sau đó Ngài sẽ xuất hiện trên một đám mây trước mặt mọi người. Đến lúc đó, những ai chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ bị thảm họa cuốn trôi, khóc lóc và nghiến răng. Điều này ứng nghiệm điều mà Khải huyền 1:7 đã phán: ‘Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài’. Những người nhận ra lời Đức Chúa Trời Toàn Năng là tiếng Đức Chúa Trời, hướng về Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự phán xét và được khiến cho tinh sạch sẽ sống sót nhờ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời trước thảm họa và vào vương quốc của Ngài. Công tác bí mật của Đức Chúa Trời là công tác cứu rỗi nhân loại. Khi Ngài công khai xuất hiện, thì việc tiếp nhận Ngài sẽ quá trễ rồi. Đó sẽ là lúc dành cho sự trừng phạt. Tôi đã hiểu những điều này nhờ đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi nhận ra chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ lẽ thật và tiết lộ lẽ nhiệm màu này, và Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm”. Sau đó, tôi đã nói với mục sư Kim rằng hy vọng ông sẽ tìm hiểu kỹ công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt.

Ông chỉ nhìn tôi một cách khinh bỉ và nói: “Con không biết nhiều về Kinh thánh mà dám rao giảng cho ta sao? Chẳng phải hiểu biết của con về Kinh Thánh đều là do ta đã dạy bảo sao?” Tôi đã rất thất vọng khi nghe ông nói như thế. Ông ấy có phải là mục sư Kim mà tôi biết không vậy? Tôi đã luôn nghĩ ông là một người khiêm nhường. Ông luôn bảo chúng tôi phải là những trinh nữ khôn ngoan, để mắt tới sự tái lâm của Chúa nhằm nghênh tiếp Ngài. Nhưng giờ ông lại không hề tìm kiếm sự tái lâm của Chúa và thậm chí còn khinh miệt điều đó. Tôi không hiểu và muốn giúp đỡ ông nên nói: “Cha biết rõ về Kinh Thánh hơn con, vì vậy cha nên tìm kiếm và tìm hiểu việc Chúa tái lâm bằng trái tim khiêm nhường! Người Pha-ra-si thuộc lòng Kinh Thánh và tưởng rằng biết rõ Kinh Thánh nghĩa là biết Đức Chúa Trời. Nhưng khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện và làm công tác, họ đã không tìm kiếm và tìm hiểu. Họ bám vào những lời trong Kinh Thánh, nghĩ rằng chỉ ai đó có tên ‘Mê-si’ mới có thể là Đức Chúa Trời. Và chỉ ai có thể giải thoát họ khỏi chính quyền La Mã mới có thể là Đức Chúa Trời. Họ lên án công tác của Đức Chúa Jêsus dựa trên quan niệm của mình và cuối cùng đã đóng đinh Ngài. Họ đã xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời và phải chịu sự trừng phạt của Ngài”. Sau đó tôi đã nói: “Cha nghĩ hiểu biết nhiều về Kinh Thánh tức là biết Đức Chúa Trời và không chống đối Chúa sao? Ta phải rút ra bài học từ thất bại của người Pha-ri-si và không được tùy tiện lên án công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Chúng ta phải cởi mở, cố lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ như vậy ta mới có thể nghênh tiếp Chúa!” Nhận thấy tôi không nghe theo lời khuyên, ông cay đắng nói: “Vì con là người tìm kiếm hăng hái nhiều năm nay trong đức tin, nên ta sẽ cầu nguyện cho con. Hãy rời bỏ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đi!” Rồi ông bỏ đi.

Sau khi ông đi, tôi nghĩ, “Tại sao ông ấy không coi trọng sự tái lâm của Chúa? Ông luôn bảo chúng tôi khiêm nhường tìm kiếm mà, vậy sao ông lại hành xử khác thường như vậy?” Tôi đã luôn nghĩ mục sư Kim là người cha thuộc linh của mình. Tôi có thể hỏi ông mọi thứ, và ông sẽ kiên nhẫn dựa vào Kinh Thánh để trả lời tôi. Ông cũng luôn hỏi thăm gia đình tôi và cầu nguyện cho chúng tôi khi chúng tôi gặp rắc rối. Ông tin vào Chúa nhiều năm rồi, luôn công tác và dâng mình cho Chúa, chẳng phải đều vì ông khao khát Chúa đến hay sao? Tôi đã quyết định chờ đợi. Tôi nhất định phải nói với ông lần nữa về công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt.

Vài ngày sau, mục sư Kim lại đến trước quầy trái cây nhà tôi. Tôi tưởng chắc hẳn ông đã về xem Kinh Thánh và hiểu ra cách Chúa tái lâm và làm công tác. Ngờ đâu ông lại nói với tôi: “Chấp sự Lý, Kinh Thánh có nói: ‘Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy’ (Công Vụ Các Sứ đồ 1:11). Điều này là quá rõ ràng. Đức Chúa Jêsus đã ngự mây trắng lên thiên đàng trong hình hài một người Do Thái, nên Ngài sẽ ngự trên mây trắng mà tái lâm trong hình hài một người Do Thái. Con đã bị mê hoặc rồi. Con phải quay đầu lại.” Ông đang bám vào ý niệm rằng Chúa sẽ tái lâm trên một đám mây, phán xét và lên án công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi không hiểu nổi và nghĩ: “Có rất nhiều lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa. Tại sao ông lại không chịu tìm kiếm chút nào?” Sau đó, tôi chợt nhớ đến một đoạn của lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên đã đọc cho mục sư Kim. “Ta phán cùng các ngươi, những người tin vào Đức Chúa Trời chỉ vì các dấu lạ thì chắc chắn là loại người sẽ bị hủy diệt. Những người không có khả năng nhận lãnh những lời của Jêsus, Đấng đã quay trở lại với xác thịt, chắc chắn là con cháu của địa ngục, dòng dõi của thiên sứ trưởng, loại người sẽ phải chịu sự hủy diệt đời đời. Nhiều người có thể không quan tâm đến những gì Ta phán, nhưng Ta vẫn muốn phán với từng người được gọi là thánh đồ đi theo Jêsus rằng, khi các ngươi nhìn thấy tận mắt Jêsus giáng thế từ trời trên một đám mây trắng, đây sẽ là sự xuất hiện công khai của Mặt Trời của sự công chính. Có lẽ đó sẽ là thời điểm vô cùng phấn khích của các ngươi, nhưng các ngươi cần biết rằng thời điểm các ngươi chứng kiến Jêsus giáng thế từ trời cũng là lúc các ngươi xuống địa ngục để chịu trừng phạt. Đó sẽ là thời điểm kết thúc kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và nó sẽ là khi Đức Chúa Trời ban thưởng cho người tốt và trừng phạt kẻ xấu. Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ kết thúc trước khi loài người nhìn thấy các dấu lạ, khi chỉ còn sự bày tỏ của lẽ thật. Những người chấp nhận lẽ thật và không tìm kiếm các dấu lạ, và do đó đã được tinh sạch, sẽ trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời và bước vào vòng tay của Đấng Tạo Hóa. Chỉ những người cố chấp với niềm tin rằng ‘Jêsus không cưỡi trên một đám mây trắng là Chirst giả’ sẽ phải chịu sự trừng phạt đời đời, bởi vì họ chỉ tin vào Jêsus là Đấng biểu lộ các dấu kỳ, mà không thừa nhận Jêsus là Đấng tuyên bố sự phán xét nghiêm khắc và ban ra con đường thật và sự sống. Và vì vậy chỉ có thể là Jêsus sẽ giải quyết họ khi Ngài công khai tái lâm trên một đám mây trắng. Họ quá ngang bướng, quá tự tin vào bản thân, và quá kiêu ngạo. Làm sao những kẻ suy đồi như vậy có thể được Jêsus ban thưởng?(Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trông ông có vẻ rất tức giận và nói: “Kinh thánh đã nói rất rõ về cách Chúa sẽ đến. Sao con phải đọc sách khác làm gì? Nếu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật, vậy tại sao mọi lãnh đạo tôn giáo đều lên án Ngài ta? Con nên quay đầu là bờ ngay! Ta đã yêu cầu chồng con, Chấp sự Phác, nói chuyện với con, nhưng con quá cứng đầu.” Sau khi ông nói vậy, tôi đã hỏi: “Cha đã đọc Lời xuất hiện trong xác thịt chưa? Cuốn sách này chứa những phán ngôn của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Thời đại Vương quốc. Những lời trong cuốn sách này đều là lẽ thật. Cha nên đọc và tìm hiểu. Cha đừng chỉ lên án…” Nhưng ông đã ngắt lời tôi và nói: “Ta đọc từ lâu rồi. Đó không phải lời Đức Chúa Trời, con không nên đọc nữa”. Tôi cảm thấy chán ghét những gì ông nói cũng như thái độ khinh khi của ông. Ông ấy thật vô lý! Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật. Chúng có quyền năng và thẩm quyền. Ông không tiếp nhận, thì không phải là con chiên của Đức Chúa Trời. Sau đó, ông nói với tôi: “Nếu con cứ kiên định với niềm tin đó, vậy thì đừng trách ta khi có chuyện không hay nhé. Ta sẽ báo với hội thánh là giờ con đã tin vào dị giáo và trục xuất con. Ta sẽ khiến mọi người xa lánh và chối bỏ con!”

Khi nghe ông nói như vậy, tôi thấy sững sờ và nghĩ: “Cha đang đi ngược lại với lẽ thật rồi! Bằng việc tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, con nghênh tiếp Chúa và tiếp bước Chiên con. Sao cha lại nói là con tin vào dị giáo? Cha không những sẽ không tìm kiếm công tác của Đức Chúa Trời, mà còn nói xấu và trục xuất con. Đây không phải là điều mà một tín hữu lâu năm nên làm!” Mấy ngày trước đó, chồng tôi đã nói với tôi rất gay gắt: “Mục sư Kim nói ai tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng đều sẽ bị trục xuất khỏi hội thánh. Chẳng phải em sợ điều này sẽ xảy ra với em sao? Ta sẽ phải làm gì nếu đều bị các anh chị em chối bỏ? Một số người trong hội đã biết về đức tin của em và đã lờ chúng ta khi đi ngang qua quầy nhà mình. Em không được đến hội thánh đó nữa!” Tôi nhận ra Mục sư Kim đã cố dùng chồng tôi để ngăn cản tôi. Tôi chưa từng nghĩ ông sẽ đe dọa trục xuất để ngăn các tín hữu tìm hiểu con đường thật. Như vậy thật quỷ quyệt và ác tâm! Tôi luôn nghĩ ông là người khiêm nhường, đầy tình yêu thương sau bao năm phụng sự Chúa, nhưng đó chỉ là giả vờ để lừa người. Tôi nghĩ đến các thành viên giáo sĩ trong phim đã giả vờ khiêm tốn và ngoan đạo khi ở bên các tín hữu, nhưng lại dùng các chiến thuận ngầm để đe dọa và ngăn người khác tìm hiểu con đường thật. Mục sư Kim đã hành xử y hệt vị giáo sĩ trong bộ phim đó. Tôi đã chán ghét ông ấy. Hình tượng ông ấy trong tim tôi đã lập tức tan vỡ. Thấy tôi mặc kệ mình, ông cảm thấy rất buồn.

Hai tuần sau, ông ghé qua gian hàng nhà tôi để gặp tôi, cố thuyết phục tôi từ bỏ con đường thật và phản bội Đức Chúa Trời Toàn Năng. Rồi một ngày nọ, ông ấy bực tức xông vào giang hàng nhà tôi, và không gọi tôi là chấp sự như trước nữa, mà nói ngay rằng: “Đừng tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng hay bắt hai đứa con tin vào nó nữa! Gia đình chồng con đều là các tín hữu sùng đạo. Ông bà chúng cũng rất ngoan đạo, ta không thể để con hủy hoại gia đình đó!” Lời buộc tội của ông khiến tôi rất tức giận. Tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng nghĩa là tôi sẽ được cất lên trước Ngai Đức Chúa Trời – đây là một điều tuyệt vời. Sao ông ấy có thể buộc tội tôi như thế chứ? Điều khiến tôi bực hơn là ông không những cấm đoán tôi, mà còn cố kiểm soát tự do tín ngưỡng của con tôi. Sao ông ấy có thể ngăn người khác tìm kiếm con đường thật chứ? Tôi nói bằng thái độ chừng mực và nghiêm túc: “Chiên của Đức Chúa Trời nghe thấy tiếng Ngài, và không ai được phép ngăn người khác tin vào Ngài cả. Con của con đã đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và đã nhận ra tiếng Đức Chúa Trời. Đó là sự dẫn dắt của Ngài! Trước đó khi xem xét các giáo phái khác, con của con đã không tin theo, nhưng giờ chúng muốn tin Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đó là quyền tự do của chúng và con sẽ không ngăn cản. Cha dựa trên cơ sở nào mà cướp đi quyền tự do đó?” Ông ấy im lặng một lúc, sau đó bực tức nguyền rủa tôi, rồi quay ngoắt đi. Hành động của mục sư Kim khiến tôi cảm thấy rất sốc. Ông luôn từng cầu nguyện cho gia đình tôi. Tại sao ông lại ác tâm vậy chứ? Ông ghét bỏ, dày vò và nguyền rủa tôi chỉ vì tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt sao? Tôi cảm thấy rất hoang mang.

Một thời gian sau, tôi rao giảng phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho hai chị em trong hội thánh cũ. Họ đã rất vui khi được nghe và chúng tôi thường xuyên gặp gỡ nhau. Không lâu sau, mục sư Kim phát hiện ra chuyện này. Tôi không biết ông đã đe dọa họ thế nào, nhưng họ cắt đứt liên hệ và bắt đầu tránh mặt tôi. Tôi đã rất buồn và tức giận. Tôi không thể thôi nghĩ về những gì Đức Chúa Jêsus đã nói với người Pha-ri-si: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta: các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở(Ma-thi-ơ 23:13). “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi(Ma-thi-ơ 23:15). Mục sư Kim từ chối tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và đã làm mọi thứ để ngăn người khác tìm hiểu. Ông dùng mọi cách để đe dọa các anh chị em. Chẳng phải hành động của ông cũng giống như người Pha-ri-si trước kia sao? Ông không những không cố vào vương quốc của Đức Chúa Trời, mà còn ngăn người khác. Ông đang kéo các anh chị em cùng xuống địa ngục. Đó là làm điều ác, và Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt ông!

Sau đó, trong một buổi họp mặt, tôi đã nói với các anh chị em những gì đã xảy ra. Thế rồi chị Lý đã đọc một số đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Các ngươi có ước được biết nguyên nhân gốc rễ vì sao người Pha-ri-si đã chống đối Jêsus không? Các ngươi có ước được biết bản chất của người Pha-ri-si không? Họ đầy ảo tưởng về Đấng Mê-si. Hơn thế nữa, họ chỉ tin rằng Đấng Mê-si sẽ đến, mà không mưu cầu lẽ thật của sự sống. Và vì vậy, cho đến tận ngày nay họ vẫn chờ đợi Đấng Mê-si, bởi vì họ không có hiểu biết gì về con đường sự sống, và không biết con đường lẽ thật là gì. Các ngươi nói xem, làm sao những kẻ ngốc nghếch, cố chấp và dốt nát như vậy có thể có được phước lành của Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể thấy được Đấng Mê-si? Họ đã chống đối Jêsus bởi vì họ đã không biết đường hướng làm việc của Đức Thánh Linh, bởi vì họ đã không biết con đường lẽ thật mà Jêsus đã phán, và hơn thế nữa, bởi vì họ đã không hiểu về Đấng Mê-si. Và bởi vì họ đã chưa bao giờ nhìn thấy Đấng Mê-si và chưa bao giờ đồng hành cùng Đấng Mê-si, họ đã phạm sai lầm là bám víu thuần túy vào danh của Đấng Mê-si trong khi chống đối thực chất của Đấng Mê-si bằng bất kỳ giá nào có thể. Những người Pha-ri-si này về bản chất là cố chấp, kiêu ngạo, và đã không vâng phục lẽ thật. Nguyên tắc niềm tin vào Đức Chúa Trời của họ là: Bất kể sự thuyết giáo của Ngài có thâm thúy ra sao, thẩm quyền của Ngài cao đến đâu, thì Ngài vẫn không phải là Đấng Christ trừ khi Ngài được gọi là Đấng Mê-si. Niềm tin này không phải thật ngớ ngẩn và lố bịch hay sao?(Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Có những người đọc Kinh Thánh trong những hội thánh lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, từng người một đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể chất tốt’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người?(Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Sau đó chị ấy đã thông công thế này: “Lời Đức Chúa Trời giải thích rõ ràng bản chất và căn nguyên sự chống đối Đức Chúa Trời của người Pha-ri-si và các tu sĩ. Chủ yếu là vì họ quá cứng đầu vào ngạo mạn, họ không hề kính sợ Đức Chúa Trời, và họ ghét lẽ thật hơn tất cả. Người Pha-ri-si Do Thái luôn cắt nghĩa về Kinh Thánh trong các giáo hội và tỏ ra rất sùng đạo. Nhưng khi Chúa đến và công tác, dù biết lời Ngài có thẩm quyền và quyền năng, họ vẫn từ chối tìm hiểu. Họ sợ các tín đồ của mình sẽ đi theo Đức Chúa Jêsus và họ sẽ mất địa vị cũng như kế sinh nhai. Vì vậy họ phao tin đồn nhảm và làm chứng giả, điên cuồng lên án Đức Chúa Jêsus. Họ dốc hết sức ngăn mọi người theo Ngài, cuối cùng đã đóng đinh Ngài và phạm tội lỗi khủng khiếp. Từ thái độ họ dành cho Đức Chúa Jêsus, cho lẽ thật và cách họ cạnh tranh với Đức Chúa Trời nhằm kiểm soát mọi người, ta có thể thấy người Pha-ri-si không phụng sự Đức Chúa Trời. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ, ghét lẽ thật và chống lại Đức Chúa Trời. Các mục sư và trưởng lão trong thế giới tôn giáo ngày nay biết rất rõ về Kinh Thánh, họ có thể rao giảng Kinh Thánh và một số lý thuyết thần học và dường như có vẻ khiêm nhường, sùng đạo. Nhưng giờ Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để làm công tác của Ngài, họ biết Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã làm chứng nhiều năm rằng Chúa đã tái lâm, rằng Ngài đang bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét, nhưng họ không những không tìm hiểu chuyện đó, mà còn điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ bám vào những lời trong Kinh Thánh và các quan niệm cũng như tưởng tượng của mình. Họ tin Chúa chỉ có thể ngự trên mây mà xuống, họ nói đủ thứ dị giáo, làm mọi thứ để mê hoặc và dụ dỗ các tín hữu, ngăn họ tìm hiểu con đường thật. Họ cố giữ chiên của Đức Chúa Trời dưới quyền kiểm soát và tranh giành họ với Đức Chúa Trời. Họ đang làm điều mà người Pha-ri-si đã làm. Họ ghét lẽ thật và công tác của Đức Chúa Trời, chống đối Đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ và là đám tôi tớ độc ác bị công tác của Đức Chúa Trời vạch trần”.

Nghe chị ấy thông công lòng tôi như bừng sáng. Công tác của Đức Chúa Trời quá khôn ngoan! Công tác của Ngài trong thời kỳ sau rốt sẽ vạch trần người Pha-ri-si giả hình. Các mục sư và trưởng lão, những “kẻ bề tôi của Chúa” này chỉ là những kẻ bề tôi độc ác chống đối Đức Chúa Trời. Họ là những kẻ địch lại, chối bỏ và chống đối Đấng Christ, những con quỷ nuốt chửng linh hồn của chúng ta! Trước đây bị lừa dối bởi lòng thành kính giả tạo của Mục sư Kim nên tôi không thể thấy rõ con người ông. Tôi luôn nghĩ ông phụng sự Chúa, là bề tôi trung thành của Ngài, nên đã coi ông là người cha thuộc linh của mình. Khi thấy các mục sư và trưởng lão trong bộ phim đó nỗ lực ngăn mọi người tìm hiểu con đường thật, tôi vẫn giữ quan niệm và tưởng tượng của mình, tin rằng mục sư Kim không giống họ. Khi tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng và mục sư Kim đã cố ngăn tôi rất nhiều lần, cuối cùng tôi đã thấy bộ mặt thật giả hình của ông, một kẻ địch lại Đấng Christ, ghét lẽ thật và chống lại Đức Chúa Trời. Cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi sự lừa gạt và mối ràng buộc với người Pha-ri-si và kẻ địch lại Đấng Christ của thế giới tôn giáo. Tôi đã quay về trước Đức Chúa Trời và tham dự tiệc cưới của Chiên con.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ai cho tôi tự do?

Bởi Duệ Trí, Trung Quốc Lúc đầu khi tôi cải đạo, chồng tôi nói tin Đức Chúa Trời là chuyện tốt và thỉnh thoảng anh ấy tới các buổi thờ...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger