Làm sao để vượt qua sự ngăn cản của ba tôi

02/12/2022

Bởi Thalia, Mexico

Vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, Em làm quen với các anh chị em trong Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng trên mạng. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và nghe họ thông công, mà em tin chắc rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Em rất phấn khởi và vui mừng tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Em muốn nhanh chóng chia sẻ tin vui này với gia đình, nhất là với ba em. Ông đã là Cơ Đốc nhân từ khi ba mươi tuổi. Giờ ông đã sáu mươi và ông đã mong chờ sự tái lâm của Chúa suốt thôi. Nếu biết tin Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, chắc chắn ông sẽ vui mừng tiếp nhận như em vậy. Bất ngờ thay, sau khi em kể với ba tin về sự tái lâm của Chúa, ông thực sự nói rằng không tin chuyện đó. Ông bảo “Kinh Thánh không nói Đức Chúa Trời sẽ tái lâm nhập thể”. “Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời giáng thế trên mây để nâng các tín hữu hữu lên thiên quốc”. Bác có quan niệm về cách Chúa tái lâm. Em đã thông công với bác như thế nào? Em bảo ba là: “Ba à, thực ra Đức Chúa Jêsus đã phán rất nhiều lần rằng trong thời kỳ sau rốt, Ngài sẽ tái lâm làm Con người. Ví dụ như: ‘Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27). ‘Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:37). ‘Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ(Ma-thi-ơ 24:44). Những câu Kinh Thánh này đều đề cập rằng Chúa đến với tư cách Con người. Điều này nghĩa là Đức Chúa Trời đến nhập thể làm Con người –” Em chưa kịp nói xong thì ba ngắt lời em và bảo: “Đức Chúa Jêsus là Con người. Ngài không thể nào tái lâm là Con người được. Chúa sẽ chỉ đến trên mây để đưa chúng ta lên thiên quốc”. Em nói: “Đến trên đám mây không phải là cách duy nhất để Chúa tái lâm. Trong Kinh Thánh có tiên tri hai cách Ngài tái lâm. Ngài bí mật đến nhập thể và rồi sau đó xuất hiện công khai trên một đám mây. Sách Khải Huyền tiên tri rằng: ‘Kìa, ta đến như kẻ trộm(Khải Huyền 16:15). ‘Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm(Khải huyền 3:3). Và Mát-thi-ơ 25:6 có ghi: ‘Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!’ Tất cả những lời tiên tri này đều nói rằng Đức Chúa Jêsus sẽ trở lại như một kẻ trộm, tức là Ngài âm thầm đến mà không ai hay biết. Nếu Đức Chúa Jêsus đến công khai cưỡi mây trắng trên trời, mọi người sẽ thấy Ngài. Vậy sao những lời tiên tri này ứng nghiệm được? Trong thời kỳ sau rốt, đầu tiên Đức Chúa Trời đến trong bí mật với tư cách là Con người nhập thể để bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét. Các trinh nữ khôn nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và nghênh đón Chúa, họ được lời Đức Chúa Trời phán xét và làm cho tinh sạch và được Ngài làm thành những người đắc thắng. Sau đó, đại họa bắt đầu giáng xuống, và giai đoạn công tác bí mật của Đức Chúa Trời trong xác thịt cũng kết thúc. Sau đại họa, Đức Chúa Trời ngự xuống trên mây và hiện ra công khai với muôn dân. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền, ‘Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài(Khải Huyền 1:7)”. Em nói với ba: “Ba à, ba thử nghĩ xem, Hẳn là khi Đức Chúa Jêsus tái lâm trên một đám mây, mọi người sẽ mừng vui vì sự đến của Đấng Cứu Rỗi. Vậy tại sao lại nói ‘hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài’? Đó là vì khi Đức Chúa Trời làm công tác trong vai Con người nhập thể, Ngài đã hoàn thành công tác phán xét và làm cho thanh sạch. Những ai chỉ chờ Chúa ngự xuống trên mây và chống đối, lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ lỡ mất cơ hội tiếp nhận sự phán xét, làm cho tinh sạch của Đức Chúa Trời thời kỳ sau rốt, và khi Chúa ngự xuống trên mây để thưởng thiện phạt ác, họ sẽ rơi vào tai họa và khóc lóc cay đắng”. Nói xong, em cho ông xem lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và đoạn video chứng thực Phúc Âm, nhưng ông vẫn giữ quan điểm của mình. Thái độ của ông với em rất ngạo mạn và giận dữ, còn bảo em đừng tin Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Sau đó, ông thấy em thường đi dự nhóm họp của hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên ông kiếm cớ ngăn em: “Con suốt ngày dự nhóm họp trên điện thoại. Ba cần con làm việc kiếm tiền trang trải chi phí gia đình. Từ giờ trở đi ba không đưa tiền cho con nữa! Nếu không tìm được việc thì dọn ra khỏi nhà này đi!”. Nghe ba nói vậy khiến em rất lo lắng. Nếu phải đi làm, em sẽ không có thời gian dự họp và đọc lời Đức Chúa Trời. Nhưng nếu không tìm được việc, em sẽ bị đuổi khỏi nhà, không có chỗ ở. Em rất lo lắng, nên đã đi làm và làm từ sáu giờ sáng đến bốn giờ chiều. Theo thời gian, em bắt đầu lơ là bổn phận. Vì không thể dùng điện thoại trong lúc làm, em không thể chăm tưới người mới được. Mỗi ngày đi làm về em đều kiệt sức nên đi họp cũng thấy rất mệt. Em đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài mở cho em một con đường để thực hiện bổn phận. Vài ngày sau, em nghỉ việc đó. Em nhận việc dọn dẹp nhà cửa, chỉ phải làm bốn giờ mỗi ngày. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng lại có thời gian dự nhóm họp và làm bổn phận. Khi thấy em dự nhóm họp đều trở lại, ba em lại can thiệp. Ông thường xuyên nhờ em làm việc gì đó trước khi em đi dự họp, đôi khi còn bảo rôi đi ra ngoài với ông khi thấy em dự nhóm họp qua mạng. Ông cố kiếm cớ để ngăn chị không dự nhóm họp. Lúc đầu em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em nghĩ ông là ba nên em phải nghe theo, nhưng rất khó cho em vì em không muốn bỏ họp. Một lần nọ, ông bảo em đi ra ngoài với ông, và em bảo em phải dự nhóm họp, khiến ông rất khó chịu. Lúc đầu em không biết phải xử lý làm sao.

Sau đó, trong một buổi nhóm họp, các anh chị em đã đọc một số lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng giúp em hiểu rõ mọi việc hơn một chút. “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau nó tất cả là một trận chiến(Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Khi Đức Chúa Trời làm công tác, quan tâm đến một người, và xem xét người này, và khi Ngài ưu ái cũng như chấp thuận người này, Sa-tan cũng theo sát sao phía sau, cố gắng lừa gạt người đó và gây hại cho họ. Nếu Đức Chúa Trời muốn thu phục người này, Sa-tan sẽ làm mọi thứ trong khả năng của nó để cản trở Đức Chúa Trời, dùng mọi thủ đoạn gian ác khác nhau để xúi giục, phá vỡ và làm hư hại công tác của Đức Chúa Trời, hầu để đạt được mục đích ngầm của nó. Mục đích này là gì? Nó không muốn Đức Chúa Trời thu phục được bất cứ ai; nó muốn giành lấy quyền sở hữu những người mà Đức Chúa Trời muốn thu phục, nó muốn kiểm soát họ, thống lĩnh họ để họ thờ phượng nó, hầu để họ nhập bọn với nó trong việc thực hiện các hành vi gian ác, và chống đối Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là động cơ nham hiểm của Sa-tan sao?(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IV, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, em đã hiểu một chút về thủ đoạn của Sa-tan. Khi Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi một người, Sa-tan dùng mọi cách và dùng mọi người mọi vật để ngăn họ được Đức Chúa Trời thu phục. Chuyện này đang xảy đến với em. Sau khi ba biết em tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, ông cố hết sức ngăn cản và quấy rầy em. Ông lấy cớ là em phải làm việc, luôn yêu cầu em làm điều gì đó trước khi em đi nhóm họp, còn cố tình làm gián đoạn các cuộc nhóm họp bảo em đi công việc cùng ông. Tất cả đều là Sa-tan sử dụng ba em để làm quấy rầy em. khiến em không thể dự buổi nhóm họp hay đọc lời Đức Chúa Trời một cách bình thường Em không phân biệt được thủ đoạn của Sa-tan nên khi bị ba dọa, em đã nghe theo vì sợ bị đuổi ra khỏi nhà. Em đã rơi vào sự cám dỗ của Sa-tan, nên không thể tham gia nhóm họp thường xuyên và không thể làm tròn bổn phận của mình. Giờ em đã hiểu ra Sa-tan đang dùng sự quấy rầy của ba để khiến em xa cách Đức Chúa Trời và đánh mất sự cứu rỗi của Ngài. Sa-tan thật tà ác. Nhưng có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trên các thủ đoạn của Sa-tan. Khi trải nghiệm một môi trường như vậy, em đã có thể tìm kiếm lẽ thật, rút ra được những bài học, biết phân biệt thủ đoạn của Sa-tan, đứng vững trong lời chứng và làm nhục Sa-tan. Chỉ nhờ sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, em mới có chút phân định về tình trạng thực của mọi việc. Em phải đứng vững trong lời chứng, không rơi vào bẫy của Sa-tan nữa.

Sau đó, em nhất quyết đi dự nhóm họp và làm bổn phận. Ba vẫn cản trở và làm phiền em, thậm chí mấy lần còn muốn đuổi em ra khỏi nhà. Ông ấy giận đến mức không muốn nói chuyện với em. Dù ông có làm gì em, em biết mình phải nói chuyện với ông. Một hôm em hỏi ông: “Ba, sao ba không nói chuyện với con? Sao ba muốn đuổi con ra khỏi nhà?”. Ông bảo: “Con chỉ quan tâm đi nhóm họp, chẳng chịu nghe lời gì cả”. Em nói: “Đức Chúa Trời dạy chúng ta tôn kính cha mẹ, nên con sẽ vẫn nói chuyện với ba, nhưng con cũng không ngừng đi dự nhóm họp đâu”. Ba em đã phản ứng thế nào? Ông im lặng và sau đó không nói gì với em. Sau đó, em đã rao giảng Phúc Âm cho mẹ kế. Bà nghĩ nó rất hay nên đi dự nhóm họp được một tháng. Nhưng khi ba em phát hiện ra, ba cấm bà không được đi dự họp và muốn đuổi em ra khỏi nhà. Việc này làm em buồn. Em không muốn quan hệ hai cha con bị hủy hoại. Một sáng nọ, em đang đọc lời Đức Chúa Trời trên điện thoại. Thấy thế ba liền mắng em: “Mày mà còn dự họp qua điện thoại, tao sẽ dẹp cái điện thoại!”. Rồi ông cố giật điện thoại trên tay em. Em không bỏ ra, nên ông giận dữ bảo: “Mày mà không nghe lời tao thì cuốn gói đồ đạc ra khỏi nhà này!”. Thật quá đau lòng. Quan hệ hai cha con em luôn tốt. Em chưa từng muốn rời xa ông hay bỏ nhà ra đi, nhưng thái độ của ba với em và những lời nói tổn thương này làm em đau đớn không tả nổi. Nếu bị đuổi khỏi nhà, em không có chỗ nào để đi cả. Em cũng không có tiền, không biết phải làm sao. Em bật khóc và lồng ngực đau nhói. Vì ba ngăn cản và quấy rầy, em đã phải lo lắng rất nhiều, em thấy thật yếu đuối và đau buồn. Em không muốn tiếp tục đối mặt với những khó khăn và lựa chọn, nên đã nghĩ đến việc tự tử.

Em biết suy nghĩ của mình là sai nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để tìm kiếm và nói với các anh chị em về tình trạng của mình. Họ đã chia sẻ lời Đức Chúa Trời với em. “Nếu nhiều điều xảy đến với ngươi không phù hợp với các quan niệm của ngươi, nhưng ngươi vẫn có thể đặt chúng sang một bên và có được hiểu biết về những hành động của Đức Chúa Trời từ những điều này, và nếu giữa những sự tinh luyện, ngươi bày tỏ tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời của mình, thì đây là đứng ra làm chứng. Nếu gia đình của ngươi bình yên, ngươi được hưởng những tiện nghi của xác thịt, không ai ngược đãi ngươi, và anh chị em trong hội thánh vâng phục ngươi, thì ngươi có thể bày tỏ tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời của mình được không? Tình huống này có thể tinh luyện ngươi được không? Chỉ qua sự tinh luyện mà tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời mới có thể được bày tỏ, và chỉ qua những điều xảy ra không phù hợp với các quan niệm của ngươi thì ngươi mới có thể được hoàn thiện. Nhờ nhiều điều trái nghịch và tiêu cực, cũng như nhờ sử dụng đủ loại biểu hiện của Sa-tan – những hành động, lời buộc tội, sự quấy nhiễu và sự lừa dối của nó – mà Đức Chúa Trời cho ngươi thấy rõ bộ mặt gớm ghiếc của Sa-tan, từ đó hoàn thiện khả năng nhận diện Sa-tan của ngươi, để ngươi có thể căm ghét Sa-tan và từ bỏ nó(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đừng nản lòng, đừng yếu đuối và Ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với vương quốc không quá bằng phẳng; không có gì đơn giản như thế! Ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu thương mà các ngươi dành cho Ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho Ta. Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng; chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người. Những sự thử luyện là một phước lành từ Ta, và có bao nhiêu người trong số các ngươi thường xuyên đến trước Ta và quỳ gối cầu xin phước lành của Ta?(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ngày nay, hầu hết mọi người đều không có kiến thức đó. Họ tin rằng việc chịu khổ là vô giá trị, họ bị thế giới từ bỏ, cuộc sống gia đình của họ gặp khó khăn, họ không được Đức Chúa Trời yêu thương, và tiền đồ của họ thật ảm đạm. Nỗi đau khổ của một số người đạt đến cực điểm, và suy nghĩ của họ chuyển sang cái chết. Đây không phải là sự yêu kính Đức Chúa Trời thực sự; những người như thế là những kẻ hèn nhát, họ không có sự kiên trì, họ yếu đuối và bất lực! … Do đó, trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, em đã hiểu ra con đường đến vương quốc không phải là dễ dàng. Chúng ta phải trả giá và chịu đựng thử thách của mọi kiểu môi trường khó khăn để nhận được sự chấp thuận và phước lành của Đức Chúa Trời. Đúng thế. Trên con đường tin Đức Chúa Trời, nếu không có khổ đau và sự tinh luyện thì thể phát triển tình yêu thực sự dành cho Đức Chúa Trời Ba em phản đối vì em tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ông cố ngăn cản, quấy rầy các buổi họp và bổn phận của em, thậm chí mấy lần còn muốn đuổi em ra khỏi nhà. Đây là một điều rất đau đớn đối với em. Em không hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại để em phải chịu nghịch cảnh như vậy, nhưng em lại không tìm kiếm ý muốn của Ngài hay tìm cách trải nghiệm môi trường này. Mà lại chỉ cảm thấy rất buồn, đau khổ và lo lắng, sợ những khó khăn sẽ phải đối mặt khi bị đuổi khỏi nhà. Em đã rất yếu đuối, đến mức còn nghĩ cách tốt nhất là cái chết. Những suy nghĩ tiêu cực đã hoàn toàn chi phối em. Giờ từ lời Đức Chúa Trời, em đã hiểu tư tưởng của mình sai thế nào. Em là một kẻ hèn nhát. Lẽ ra em phải dũng cảm và mạnh mẽ để đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, vì Đức Chúa Trời muốn hoàn thiện đức tin của em qua những tình cảnh này, khiến em có thể vâng lời và chấp nhận bất kể khó khăn nào gặp phải, có thể cầu nguyện và dựa cậy vào Đức Chúa Trời để đứng vững trong lời chứng và làm bẽ mặt Sa-tan. Khi chiêm nghiệm lời Đức Chúa Trời, lòng em bừng sáng. Em không được rụt rè mà phải tiến lên, vì Đức Chúa Trời ở bên em và Ngài sẽ giúp em. Vì vậy, em không ngừng đi họp hay ngừng làm bổn phận.

Vài ngày sau, anh trai em trở về. Em đã chứng thực công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng với anh ấy và mời anh dự các buổi nhóm họp, và anh đã nhận lời tham dự họp. Nhưng sau một thời gian, ba em phát hiện ra và bắt đầu cản trở và làm phiền anh ấy, nên anh trai em không đi họp nữa. Ba em cũng cảnh cáo em không được rao giảng Phúc Âm cho nhà nữa. Em hơi buồn, nhưng em biết bề ngoài đó là sự cản trở của ba, nhưng thực ra là sự quấy rầy của Sa-tan, nên em trấn tĩnh lại. Sau đó, em đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Ngươi phải sở hữu sự can đảm của Ta trong ngươi, và ngươi phải có những nguyên tắc khi đến lúc đối mặt với những người họ hàng không tin. Tuy nhiên, vì lợi ích của Ta, ngươi cũng không được chịu thua bất kỳ thế lực bóng tối nào. Hãy dựa vào sự khôn ngoan của Ta để bước đi con đường hoàn thiện; đừng cho phép bất kỳ âm mưu nào của Sa-tan được thực hiện. Hãy dồn mọi nỗ lực của ngươi vào việc dâng lòng ngươi trước Ta, và Ta sẽ an ủi ngươi, mang cho ngươi sự bình an và hạnh phúc. Đừng cố tạo hình ảnh trước mặt người khác. chẳng phải việc làm Ta thỏa mãn mang nhiều giá trị và trọng lượng hơn sao?(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Lời Đức Chúa Trời yêu cầu người ta đối xử với người khác theo nguyên tắc nào? Yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét: Đây là nguyên tắc cần được tuân thủ. Đức Chúa Trời yêu những ai theo đuổi lẽ thật và có thể làm theo ý muốn của Ngài. Đây cũng là những người mà chúng ta nên yêu. Những người không thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, những người ghét Đức Chúa Trời và phản nghịch Đức Chúa Trời – những người này bị Đức Chúa Trời khinh miệt, và chúng ta cũng nên khinh miệt họ. Đây là điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người. Nếu cha mẹ ngươi không tin Đức Chúa Trời, nếu họ biết hoàn toàn rõ rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn, và rằng nó có thể dẫn đến sự cữu rỗi, nhưng vẫn không tiếp thu, thì chắc chắn rằng họ là những người chán ghét lẽ thật, những người ghét lẽ thật, và chắc chắn rằng họ là những người chống đối Đức Chúa Trời, và căm ghét Đức Chúa Trời – và Đức Chúa Trời đương nhiên ghê tởm và khinh miệt họ. Ngươi có thể khinh miệt những bậc cha mẹ như vậy không? Họ có khả năng chống đối Đức Chúa Trời, và chửi rủa Đức Chúa Trời – trong trường hợp đó, họ chắc chắn là ma quỷ và Sa-tan. Ngươi cũng có thể căm ghét và rủa sả họ chứ? Đây đều là những câu hỏi thật. Nếu cha mẹ ngươi ngăn cản ngươi tin Đức Chúa Trời, ngươi phải đối xử với họ như thế nào? Như Đức Chúa Trời yêu cầu, ngươi nên yêu những gì Đức Chúa Trời yêu và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét. Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã nói: ‘Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?’ ‘Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy’ (Ma-thi-ơ 12:48, 50). Câu nói này đã tồn tại từ Thời đại Ân điển, và bây giờ lời Đức Chúa Trời thậm chí còn rõ ràng hơn: ‘Yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét’. Những lời này đi thẳng vào vấn đề, nhưng mọi người thường không thể lĩnh hội một cách thấu đáo ý nghĩa thực sự của chúng(Chỉ bằng cách nhận ra quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự biến cải, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, em nhớ lại những việc làm của ba từ khi em tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Em đã nhiều lần đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng cho ông và chứng thực công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngay cả khi ba không thể bác bỏ, ông vẫn bám vào quan niệm của mình và không hề tìm kiếm, ông phủ nhận và lên án công tác của Đức Chúa Trời, cố dùng đủ mọi cách để ngăn em và người khác tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Giờ em đã thấy rõ ba chống đối và bức hại tụi em là vì ông không yêu lẽ thật; ông căm ghét nó. Ông giống như những người Pha-ri-si chống đối Đức Chúa Jêsus. Khi họ nghe Đức Chúa Jêsus đến làm công tác mới, thay vì tìm kiếm và tìm hiểu, họ lại chống đối và lên án, điều này hoàn toàn thể hiện bản tính căm ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời của họ. Ba em đã tin Đức Chúa Trời hơn 30 năm nay, nhưng trước sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus, ông cố chấp bám víu quan niệm tôn giáo, không muốn tìm kiếm, từ chối nghe tiếng Đức Chúa Trời và cố ngăn cản chúng em. Ông không chống đối chúng em mà là chống đối lẽ thật và Đức Chúa Trời. Ông không phải là chiên của Đức Chúa Trời và Ngài không chấp nhận ông. Đức Chúa Trời không nhìn vào việc ta tin vào Chúa bao lâu, có địa vị hay không hay mức độ hiểu biết Kinh Thánh. Ngài nhìn xem ta liệu ta có thể khiêm nhường tìm kiếm lẽ thật, có thể hiểu tiếng Đức Chúa Trời và chấp nhận sự xuất hiện và công tác của Ngài không. Ba em không phải là người thực sự tin Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật. Dù ông có tin Chúa bao nhiêu năm đi chăng nữa, nếu không tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và chống đối, lên án như thế này thì ông sẽ không bao giờ nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sẽ bị Ngài lên án và rủa xả. Chính lời Đức Chúa Trời đã khai sáng và dẫn dắt em, khiến em hiểu được chút lẽ thật, phân định được bản tính và thực chất của ba em. Em không thể hành động theo cảm xúc nữa. Em phải hành động theo nguyên tắc của lẽ thật và lời Đức Chúa Trời, giữ vững đức tin của mình và kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Sau khi trải qua môi trường này, em sáng suốt hơn về ba mình, và cứ khi nào ông ngăn cản em, em lại cầu nguyện và dựa cậy vào Đức Chúa Trời. Các anh chị em cũng chia sẻ lời Đức Chúa Trời Toàn Năng để giúp em, giúp em hiểu ra ý muốn của Đức Chúa Trời và có lòng tin để đi theo Ngài. Em cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời nên em vui lắm, em rất biết ơn Ngài. Sau đó, khi ba cản trở và quấy rầy em, em thôi không thấy bị kiểm soát. Em có thể đương đầu với ông và bảo ông rằng dù thế nào đi nữa, em cũng tiếp tục tin Đức Chúa Trời Toàn Năng và tham dự nhóm họp, em biết nhiệm vụ của mình là gì, em phải đặt bổn phận lên hàng đầu, phải rao truyền Phúc Âm và làm tròn bổn phận.

Sau đó, em đọc thêm lời Đức Chúa Trời. “Ngày hôm nay, Ta yêu mến bất kỳ ai có thể thực hiện ý muốn của Ta, bất kỳ ai có thể thể hiện sự quan tâm đến những trọng trách của Ta, và bất kỳ ai có thể dâng trọn cho Ta bằng một tấm lòng thật và chân thành. Ta sẽ liên tục khai sáng cho họ, và không để họ tuột khỏi Ta. Ta thường phán: ‘Những ai chân thành dâng mình cho Ta, Ta chắc chắn sẽ ban phước dồi dào’. ‘Ban phước’ ám chỉ điều gì? Ngươi có biết không? Trong bối cảnh công tác hiện tại của Đức Thánh Linh, nó đề cập đến những trọng trách mà Ta trao cho ngươi. Đối với tất cả những ai có thể gánh trọng trách cho hội thánh, và những ai chân thành dâng mình vì Ta, cả trọng trách và sự tha thiết của họ đều là hai ơn phước đến từ Ta. Ngoài ra, những sự mặc khải Ta ban cho họ cũng là một ơn phước đến từ Ta(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 82, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Hãy chỗi dậy và hợp tác với Ta! Ta chắc chắn sẽ không đối xử bất công với bất cứ ai chân thành dâng mình cho Ta. Đối với những người tha thiết hết lòng vì Ta, Ta sẽ ban tất cả các phước lành của Ta cho ngươi. Hãy dâng hiến toàn bộ bản thân ngươi cho Ta! Những gì ngươi ăn, những gì ngươi mặc, và tương lai của ngươi đều nằm trong tay Ta; Ta sẽ sắp xếp mọi thứ hợp lý, để ngươi có thể mãi mãi có sự vui hưởng, thứ mà ngươi sẽ không bao giờ dùng hết. Bởi vì Ta đã phán: ‘Những ai chân thành dâng mình cho Ta, Ta chắc chắn sẽ ban phước dồi dào’. Tất cả phước lành sẽ đến với mọi người, những ai chân thành dâng mình cho Ta(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 70, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, em hiểu ra rằng mang gánh nặng trong bổn phận và thành tâm là rất quan trọng. Em tự hỏi mình: “Mình có thực sự tận tâm rao giảng Phúc Âm của vương quốc? Mình đã thực hiện bổn phận theo yêu cầu của Đức Chúa Trời chưa?”. Em biết ba sẽ không cho phép em dành thêm thời gian nhóm họp và làm bổn phận ở nhà, vì ông luôn cố cản trở và quấy rầy em. Nếu em muốn cống hiến hết mình vì công tác Phúc Âm, em phải rời khỏi nhà, đến nơi khác để rao giảng Phúc Âm. Đức Chúa Trời muốn Phúc Âm của vương quốc được rao truyền càng nhanh càng tốt để ngày càng nhiều người nhận được sự cứu rỗi của Ngài trong thời kỳ sau rốt. Em có trách nhiệm rao truyền Phúc Âm của vương quốc Đức Chúa Trời để nhiều người có thể nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và nghênh đón Chúa. Thế là em đóng gói hành lý rời nhà đến thị trấn mới, cuối cùng em đã được tự do rao giảng Phúc Âm. Không có sự cản trở và quấy rầy của gia đình, chúng ta được thoải mái và tự do khi làm bổn phận. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ai ngăn trở tôi vào thiên quốc?

Bởi Michael, Indonesia Tôi từng là người Công giáo. Hồi nhỏ, tôi theo học ở trường Công giáo, và luôn hăng hái tham tha các hoạt động của...

Bị cản trở trong đức tin

Bởi Phanh Bác, Trung Quốc Tôi trở thành người Công giáo vào năm 1988. Vài năm sau, tôi được chỉ định vào hội đồng giáo xứ. Dù bận rộn thế...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger