Thánh Ca Cơ Đốc | Vương quốc của Đức Chúa Trời được thiết lập giữa con người

01/03/2021

Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở khắp nơi trên đất,

và khắp toàn cõi vũ trụ.

Giữa mọi sự là quả ngọt từ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời,

giữa mọi người là đầy những tuyệt tác từ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời;

mọi thứ giống như hết thảy mọi sự trong vương quốc của Đức Chúa Trời,

và hết thảy mọi người đều nghỉ ngơi dưới các từng trời của Đức Chúa Trời

giống như chiên trên đồng cỏ của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời di chuyển trên hết thảy mọi người và nhìn ngắm khắp nơi.

Không có thứ gì trông già nua,

và không người nào giống như họ đã từng.

Đức Chúa Trời nghỉ ngơi trên ngôi,

Đức Chúa Trời ngả lưng trên khắp vũ trụ,

và Đức Chúa Trời hoàn toàn hài lòng,

bởi mọi thứ đã khôi phục sự thánh khiết của nó,

và Đức Chúa Trời có thể bình an ngự trong Si-ôn lần nữa,

và con người trên đất có thể sống cuộc sống thanh thản,

toại nguyện dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.

Hết thảy các dân tộc đều quản lý mọi thứ trong tay Đức Chúa Trời,

hết thảy các dân tộc đều có lại được sự khôn sáng trước đây và diện mạo ban đầu của họ;

họ không còn bị bao phủ bởi bụi nữa,

mà trong vương quốc của Đức Chúa Trời, họ thánh khiết như ngọc,

gương mặt mỗi người đều giống như của đấng thánh trong lòng con người,

bởi vương quốc của Đức Chúa Trời đã được thiết lập giữa con người.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger