Phim Phúc Âm | Những ký ức nhói đau | Sự ăn năn của một trưởng lão trong hội thánh

03/12/2023

Phạm Quốc Nghị là trưởng lão của một hội thánh tư gia tại Trung Quốc. Trong hơn hai mươi năm phụng sự, anh đã luôn nhiệt thành noi gương Phao-lô, làm việc chăm chỉ và dâng mình cho Chúa. Hơn thế nữa, anh tin chắc theo đuổi đức tin theo cách này là đang thực hiện ý muốn của Cha trên trời, và khi Chúa trở lại, chắc chắn anh sẽ được cất lên thiên quốc. Tuy nhiên, khi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt giáng xuống, anh lại bám lấy quan niệm của mình. Anh hết lần này đến lần khác từ chối, chống đối và lên án công tác của Chúa trong thời kỳ sau rốt… Sau khi trải qua nhiều cuộc tranh luận với những người rao giảng từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, Phạm Quốc Nghị cuối cùng cũng thức tỉnh trước lẽ thật, thực sự hiểu ý nghĩa của việc thực hiện ý muốn của Cha trên trời, cũng như làm thế nào để mưu cầu đức tin theo cách cho phép anh đạt được sự cứu rỗi và vào thiên quốc…

Mỗi lần nghĩ về con người cũ của mình, những ký ức ấy lại như gai nhọn đâm vào trái tim anh…

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger