Phim Phúc Âm | Đường Lên Thiên Quốc Đầy Gian Nan Nguy Hiểm | Đường vào thiên quốc là đây

03/11/2023

Cơ Đốc nhân Chung Tín là một người giảng đạo trong một hội thánh tư gia ở Trung Quốc đại lục. Anh đã dẫn dắt các anh chị em mình tìm hiểu con đường thật và xác định rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, một số người hoang mang vì chính quyền Trung Cộng và giới tôn giáo điên cuồng chống đối và lên án Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, lắng nghe mối thông công của những chứng nhân từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, mà họ hiểu ra được căn nguyên sự chống đối Đức Chúa Trời của nhân loại, thấy rõ lý do tại sao đường lên thiên quốc đầy gian nan hiểm trở, và họ bắt đầu phân định được thực chất thù ghét lẽ thật và đối địch Đức Chúa Trời của chế độ Sa-tan Trung Cộng và các lãnh đạo trong giới tôn giáo. Cuối cùng, những người như Chung Tín đã kiên quyết tiếp nhận phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger