Chỉ những trinh nữ khôn ngoan mới có thể nghênh tiếp Chúa

28/10/2021

Tôi ở trong gia đình theo đạo, tin Chúa từ nhỏ, và tôi luôn nghe linh mục giảng trong thánh lễ rằng, “Thời điểm Chúa tái lâm đã đến gần. Đừng nghe bất kì ai khác rao giảng. Kinh Thánh có viết: ‘Bấy giờ, nếu có ai bảo ngươi: “Này Ðức Kitô ở đây”, hãy: “Ở đó”, các ngươi đừng tin. Vì sẽ có những Kitô giả, và tiên tri giả chỗi dậy và chúng ban những dấu thiêng lớn lao, và những điềm lạ, đến đỗi, nếu có thể, thì lừa gạt được cả những kẻ đã được chọn(Matthêu 24:23-24). Các Kitô giả sẽ xuất hiện vào thời kỳ sau rốt. Anh chị em vóc giạc nhỏ, thiếu phân định, rất dễ bị lầm lạc. Tin vào con đường sai trái sẽ là sự phản bội Chúa! Chúng ta phải bám sát con đường của Chúa, chờ Ngài đến và đưa chúng ta vào vương quốc của Ngài. Tuyệt đối không được nghe, đọc, hay tìm hiểu bất cứ giáo huấn nào khác, nhất là những ai nói rằng Chúa đã tái lâm”. Tất cả những lời này đều có vẻ rất có lý. Tôi còn non nớt và thiếu sự phân định, nên nếu bị một Christ giả mê hoặc, đức tin bao năm của tôi sẽ thành vô nghĩa. Tôi đã thề với lòng mình rằng sẽ hết sức cẩn trọng và không nghe bất kỳ ai rao giảng điều gì khác biệt cả.

Một ngày tháng 4 năm 2012, anh Trương, một giáo dân, bảo tôi: “Đức Chúa Jêsus đã tái lâm. Ngài chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng trong xác thịt. Ngài đang thực hiện công tác mới, công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời vốn đã được tiên tri trong Kinh Thánh”. Tôi rất ngạc nhiên và nghi ngờ khi nghe những lời này, bèn hỏi lại: “Sao anh biết rằng Chúa đã tái lâm và đang thực hiện công tác mới? Sao anh dám chắc như vậy?” Anh ấy trả lời: “Đức Chúa Jêsus đã phán, ‘Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta(Gioan 10:27). ‘Nửa đêm, có tiếng kêu lên: “Kìa, vị lang quân! Ra mà đón!”(Matthêu 25:6). ‘Này Ta đã đứng bên cửa và Ta gõ! Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào với nó, và Ta sẽ dùng bữa tối với nó và nó với Ta(Khải Huyền 3:20). Đức Chúa Jêsus nói rằng Ngài sẽ tái lâm và đến gõ cửa chúng ta bằng chính lời Ngài. Chiên của Ngài thì sẽ nhận ra được tiếng Ngài từ những gì Ngài phán, họ sẽ nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa và dự tiệc cưới Chiên con. Họ là những trinh nữ khôn ngoan. Hãy nghĩ lại lúc Đức Chúa Jêsus xuất hiện và công tác. Những người như Phi-e-rơ, Giăng và Phi-líp đã nghe tiếng Ngài và biết rằng Ngài chính là Đấng Mê-si mà họ hằng mong mỏi. Họ đi theo Đức Chúa Jêsus và đạt được sự cứu rỗi của Ngài. Tôi đã đọc nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và tôi xác nhận rằng chúng là lẽ thật, có thẩm quyền và chính là tiếng Đức Chúa Trời. Thế nên tôi dám chắc Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Nếu chúng ta không tập trung nghe tiếng Chúa mà chỉ mù quáng đề phòng các Christ giả, đóng cửa vì sợ bị mê muội, chúng ta rất có thể sẽ đóng chặt cửa với chính Chúa và bỏ lỡ sự cứu rỗi của Ngài vào thời kỳ sau rốt!”

Thông công này rất sáng tỏ. Lắng nghe tiếng Chúa để nghênh tiếp Ngài là phù hợp với Kinh Thánh và những lời của Chúa. Nếu tôi không tìm hiểu hay cố lắng nghe tiếng Chúa khi có người bảo tôi rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, thì làm sao tôi nghênh tiếp Ngài được đây? Tôi chưa từng nghe mối thông công nào tuyệt vời đến thế và tôi muốn tìm hiểu thêm, nhưng tôi nhớ lại những lời cảnh báo liên tục của linh mục về việc các Christ giả sẽ đến vào thời kỳ sau rốt để lừa gạt chúng ta và không được lắng nghe lời giảng của bất kì ai khác. Thế là tôi lập tức đề phòng và quyết định không thể tùy tiện nghe lời giảng của người khác. Chẳng phải tin vào điều sai trái sẽ lãng phí bao năm đức tin của tôi hay sao? Vì vậy tôi đã cự tuyệt anh Trương. Anh ấy còn khuyên tôi nên đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng vài lần nữa để xem đó có phải tiếng Đức Chúa Trời không, nhưng tôi quá đề phòng, nên luôn viện cớ để từ chối anh.

Vài tháng sau, một hôm nọ, chồng tôi mang về nhà một cuốn “Lời xuất hiện trong xác thịt”. Anh ấy nói đó là “Thần khí phán dạy gì cho các hội thánh” và Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, còn khuyên tôi nên xem. Tôi sợ anh ấy bị mê hoặc, nên bảo anh ấy không được hễ ai cũng lắng nghe, nhưng anh ấy kiên quyết tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi sợ anh ấy phản bội Chúa, nhưng chỉ biết khóc, ăn chay và cầu nguyện cho anh ấy. Vài hôm sau, mẹ chồng tôi cũng đến và bảo tôi là Chúa đã tái lâm. Bà nói: “Chúa đã phán: ‘Kíp đây Ta sẽ đến(Khải Huyền 22:7). Nếu chúng ta sợ bị các Christ giả mê hoặc và nhất quyết rằng bất cứ tin nào về Chúa tái lâm đều là giả, rồi bịt mắt bịt tai, không tìm hiểu, chẳng phải chúng ta đang chối bỏ và lên án sự tái lâm của Chúa hay sao? Chẳng phải chúng ta đang tự hại mình sao? Lỡ chúng ta đóng cửa với Đấng Christ thật, thì có hối hận cũng muộn rồi. Chúa bảo chúng ta đề phòng các Christ giả là bảo rằng Đấng Christ thật sẽ đến vào thời kỳ sau rốt và những kẻ giả mạo sẽ làm bộ như Đấng Christ thật, nên chúng ta cần biết cách phân biệt những kẻ giả mạo. Nếu chúng ta không làm được thế, mà lại bác bỏ và không chịu nghe tin về việc Chúa đến, chúng ta rất có thể sẽ vuột mất cơ hội nghênh tiếp Chúa và sẽ bị Ngài bỏ rơi”.

Nghe những lời mẹ chồng nói, lòng tôi thấy dao động, nghĩ rằng, “Mình đã mong mỏi ngày đêm để nghênh tiếp Chúa. Nếu giờ mình nhắm mắt bịt tai, không tìm hiểu làm sao nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa đây?” Có vẻ chỉ đề phòng thôi thì không phải là giải pháp. Sẽ thật ngu muội nếu như chối bỏ Chúa, phải không nào? Sau khi mẹ chồng tôi về, tôi thấy chồng đang chăm chú đọc “Lời xuất hiện trong xác thịt”. Lòng tôi bỗng nghĩ đến chuyện mấy năm qua, hội thánh rất cằn cỗi, các giáo dân yếu đuối và tiêu cực, đức tin của họ nguội lạnh. Đức tin của chồng tôi lại có vẻ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Liệu những lời đó có quyền năng và thẩm quyền như họ nói không? Có thể là tiếng Đức Chúa Trời không? Tôi cũng nghĩ tới những gì anh Trương nói sáng tỏ như thế nào. Lỡ như Chúa thực sự đã tái lâm thì sao? Tôi cho rằng mình nên tìm hiểu qua để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội nghênh tiếp Chúa tái lâm. Vậy nên, tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời ban cho sự phân định để tôi có thể nghe tiếng Ngài.

Sau bữa tối, vợ chồng tôi đọc được đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “‘Niềm tin nơi Đức Chúa Trời’ nghĩa là tin rằng có một Đức Chúa Trời; đây là khái niệm đơn giản nhất về việc tin vào Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tin rằng có một Đức Chúa Trời không giống với thực sự tin vào Đức Chúa Trời; đúng hơn, đó chỉ là một loại đức tin đơn giản mang đậm màu sắc tôn giáo. Đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời nghĩa là như sau: Trên cơ sở niềm tin rằng Đức Chúa Trời nắm quyền tối thượng trên vạn vật, một người trải nghiệm lời Ngài và công tác của Ngài, gột sạch tâm tính bại hoại của mình, thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, và đi đến hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chỉ có hành trình kiểu này mới có thể được gọi là ‘đức tin nơi Đức Chúa Trời’(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời thật tuyệt diệu. Tôi hiểu rằng đức tin không chỉ là cầu nguyện mỗi ngày, tham dự hội họp và thánh lễ đều đặn như một cái máy. Mà còn phải thực hành lời Đức Chúa Trời, loại bỏ tâm tính bại hoại, và có hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời, như thế mới phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Càng nghĩ tôi càng thấy những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng cao đẹp đến thế nào, chúng chính là lẽ thật, và không phải điều mà con người có thể nói được. Tôi cho rằng chúng hẳn là lời của Đức Chúa Trời. Vậy là tôi không còn đề phòng nữa.

Mấy hôm sau, anh Trương ghé cửa hàng của chúng tôi và tôi đã chia sẻ tâm tư của mình. Anh ấy bảo mình cũng đã từng cảm thấy như vậy. Anh ấy sợ bị Christ giả mê hoặc, nên đã mù quáng nghe theo lời linh mục và không chịu nghe bất cứ Phúc Âm nào tuyên bố Chúa đã tái lâm mà không hề suy xét xem những gì linh mục nói có phù hợp với lời Chúa hay không. Chúa bảo rằng các Christ giả sẽ mê hoặc mọi người vào thời kỳ sau rốt là để chúng ta học cách phân biệt những kẻ đó. Nhưng vị linh mục đã giảng giải sai lời Đức Chúa Jêsus, bảo chúng ta không được tìm hiểu hay lắng nghe bất cứ tin nào về sự tái lâm của Chúa. Chẳng phải ông ta cố ngăn chúng ta nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa hay sao? Nếu ông ta thực sự lo chúng ta bị lừa gạt, sao không dạy chúng ta cách phân biệt Đấng Christ thật với các Christ giả cơ chứ? Nếu chúng ta làm được, thì làm sao bị mê hoặc được? Tôi thấy lời anh ấy giải thích quá ư chí lý. Việc linh mục bảo chúng tôi thụ động đề phòng trái ngược hẳn với những gì Chúa phán và là âm mưu ngăn chúng ta nghênh tiếp sự tái lâm của Ngài. Tôi biết mình không được mù quáng nghe theo ông ta nữa. Tôi phải làm một trinh nữ khôn ngoan, tìm kiếm tiếng Đức Chúa Trời để nghênh tiếp Chúa. Tôi nhờ anh Trương giải thích cho tôi cách phân biệt Đấng Christ thật với những kẻ giả mạo.

Anh ấy nói: “Đức Chúa Jêsus đã nói cho chúng ta nguyên tắc để phân biệt trong sách Ma-thi-ơ chương 24 câu 24. Các Christ giả và tiên tri giả sẽ phô bày những dấu chỉ và phép lạ. Những kẻ đó chủ yếu sẽ làm thế vào thời kỳ sau rốt để mê hoặc mọi người”. Rồi anh ấy đọc một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi nghe. “Nếu, trong thời nay, nổi lên một người có thể tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, trừ quỷ, chữa lành kẻ đau, và làm nhiều phép lạ, và nếu kẻ này tuyên bố rằng họ là Jêsus đã đến, thì đây sẽ là sự giả mạo tạo ra bởi những tà linh, bắt chước Jêsus. Hãy nhớ điều này! Đức Chúa Trời không lặp lại cùng một công tác. Giai đoạn công tác của Jêsus đã được hoàn tất, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thực hiện lại giai đoạn công tác đó nữa. Công tác của Đức Chúa Trời không thể hòa hợp được với những quan niệm của con người; ví dụ như, Cựu Ước đã báo trước sự hiện đến của một Đấng Mê-si, và kết quả của lời tiên báo này là sự hiện đến của Jêsus. Điều này đã diễn ra rồi, thì sẽ là sai lầm khi một Đấng Mê-si khác lại đến. Jêsus đã đến một lần, và sẽ sai lầm nếu Jêsus lại đến lần này. Có một tên gọi cho từng thời đại, và mỗi tên gọi biểu thị đặc trưng của thời đại đó. Trong các quan niệm của con người, Đức Chúa Trời phải luôn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, phải luôn chữa lành kẻ đau và trừ quỷ, và phải luôn giống hệt Jêsus. Nhưng lần này Đức Chúa Trời hoàn toàn không giống như vậy. Nếu, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời vẫn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, và vẫn trừ quỷ và chữa lành kẻ đau – nếu Ngài làm giống hệt như Jêsus – thì Đức Chúa Trời sẽ lặp lại cùng một công tác, và công tác của Jêsus sẽ không có ý nghĩa hoặc giá trị gì. Do đó, Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác trong từng thời đại. Một khi từng giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đã hoàn thành, thì nó sẽ sớm bị tà linh bắt chước, và sau khi Sa-tan bắt đầu theo sau gót chân của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đổi sang một phương pháp khác. Một khi Đức Chúa Trời đã hoàn thành một giai đoạn công tác của Ngài, thì nó bị các tà linh bắt chước. Các ngươi nên biết rõ về điều này(Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đọc xong đoạn này, anh Trương nói: “Đức Chúa Trời luôn mới, không bao giờ cũ. Ngài không lặp lại công tác của Ngài. Mỗi lần Ngài đến công tác, Ngài bắt đầu một thời đại mới và kết thúc thời đại cũ, mang đến công tác mới hơn và cao hơn. Khi Đức Chúa Jêsus thực hiện công tác, Ngài không lặp lại công tác của Thời đại Luật pháp. Ngài xây dựng trên nền móng công tác của thời đại đó để cứu chuộc nhân loại. Ngài bắt đầu Thời đại Ân điển và kết thúc Thời đại Luật pháp. Nếu Chúa đến và lặp lại công tác cứu chuộc vào thời kỳ sau rốt, chữa bệnh, xua đuổi ma quỷ, làm dấu chỉ và phép lạ, công tác của Đức Chúa Trời sẽ bị đình trệ. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến vào thời kỳ sau rốt, bắt đầu Thời đại Vương quốc và kết thúc Thời đại Ân điển. Ngài đang thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời trên nền móng công tác cứu chuộc, bày tỏ lẽ thật để phán xét và làm tinh sạch nhân loại để chúng ta được giải phóng hoàn toàn khỏi những trói buộc của bản tính tội lỗi, được Đức Chúa Trời làm tinh sạch và cứu rỗi hoàn toàn. Nhưng thực chất của các Christ giả là những tà linh và ác quỷ. Dù họ có phô bày những dấu chỉ hay phép lạ nào, hoặc tự xưng là Đức Chúa Trời, họ cũng không thể bày tỏ lẽ thật hay bày tỏ những lời của Đức Chúa Trời. Nhất là, họ không thể bắt đầu một thời đại mới và kết thúc thời đại cũ. Các Christ giả chỉ có thể bắt chước những lời và công tác cũ của Chúa, phô bày vài dấu chỉ và phép lạ đơn giản, hoặc nói những lời ngụy biện nghe có vẻ thật để lừa gạt những người thiếu sự phân định. Nhưng các phép lạ của Đức Chúa Jêsus như cho 5.000 người ăn chỉ bằng 5 ổ bánh và hai con cá, quở trách gió và biển, hồi sinh La-xa-rơ từ cõi chết, thì không ai bắt chước được. Các Christ giả không bao giờ có thể làm được như thế”.

Điều này thực sự khai sáng cho tôi. Tôi nghĩ, “Mình chưa từng nghe sự giải thích nào rõ ràng như thế về cách phân biệt Đấng Christ thật với những kẻ giả mạo. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật và chúng đã mở ra con đường để mọi người đi theo. Giờ tôi đã thấy Christ giả chỉ có thể bắt chước công tác mà Chúa đã thực hiện trước đó và phô bày chút phép lạ để lừa gạt mọi người. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể bắt đầu một thời đại mới và kết thúc thời đại cũ, và bày tỏ lẽ thật để cung ứng chúng ta”.

Rồi anh Trương đọc thêm vài đoạn trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi là Đấng Christ, và vì vậy, Đấng Christ mà có thể ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì thái quá, bởi Ngài sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự khôn ngoan trong công tác của Ngài, điều mà con người không thể đạt được. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ, mà không thể thực hiện được công tác của Đức Chúa Trời đều là những kẻ giả mạo. Đấng Christ không chỉ là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trần thế, mà còn là xác thịt cụ thể Đức Chúa Trời mang khi Ngài thực hiện và hoàn tất công tác của Ngài giữa con người. Xác thịt này không thể thay thế được bởi bất kỳ con người nào, mà là một xác thịt có khả năng gánh vác trọn công tác của Đức Chúa Trời trên đất, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người. Sớm muộn gì những kẻ mạo nhận Đấng Christ hết thảy cũng sẽ gục ngã, bởi cho dù họ có tự xưng là Đấng Christ, nhưng họ không sở hữu chút gì thực chất của Đấng Christ. Và bởi thế mà Ta nói rằng tính xác thực của Đấng Christ không thể được định nghĩa bởi con người, mà chỉ có thể được trả lời và quyết định bởi bản thân Đức Chúa Trời(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, và vì thế mà bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này chứng tỏ con người thật tối tăm và dốt nát(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đọc xong những lời ấy, anh ấy nói: “Đấng Christ chính là Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt làm Con người, xuất hiện và công tác giữa con người. Bề ngoài Ngài trông y hệt một người bình thường, nhưng thực chất của Ngài là thần tính. Thế nên Ngài có thể bày tỏ lẽ thật và tâm tính của Đức Chúa Trời, thực hiện công tác cứu chuộc và cứu rỗi nhân loại. Không con người nào có thể đạt được điều đó. Mấu chốt của việc phân biệt Đấng Christ thật chính là xem họ có thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu rỗi hay không. Đây là nguyên tắc căn bản, quan trọng nhất. Khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện và công tác, Ngài trông như một người bình thường, nhưng Ngài tỏ lộ lẽ nhiệm mầu của thiên quốc và ban con đường ăn năn, dạy con người hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, yêu người khác như chính mình, tha thứ bảy mươi lần bảy. Ngài bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời, tâm tính khoan dung và cuối cùng Ngài chịu bị đóng đinh làm của lễ chuộc tội cho nhân loại, nhờ vậy hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại. Từ lời và công tác của Đức Chúa Jêsus, và tâm tính mà Ngài bày tỏ, chúng ta có thể chắc chắn rằng Ngài chính là Đấng Christ, là chính Đức Chúa Trời trong xác thịt. Giờ Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến vào thời kỳ sau rốt, thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ toàn bộ lẽ thật có thể cứu rỗi và làm tinh sạch nhân loại. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tỏ lộ những lẽ nhiệm mầu về kế hoạch quản lí 6,000 năm để cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, việc chúng ta bị Sa-tan làm cho bại hoại thế nào, Đức Chúa Trời từng bước cứu rỗi chúng ta ra sao, lẽ nhiệm mầu trong sự nhập thể của Đức Chúa Trời, ý nghĩa của công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, cách Ngài định đoạt đích đến và kết cục của mọi người, cách vương quốc của Đấng Christ được hiện thực hóa ở trần gian thế nào, vân vân. Đức Chúa Trời Toàn Năng không chỉ tỏ lộ những lẽ nhiệm mầu này trong Kinh Thánh, mà còn phơi bày và phán xét căn nguyên việc con người phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời vốn chính là bản tính và tâm tính Sa-tan của chúng ta. Ngài còn tỏ lộ tâm tính công chính, thánh khiết không dung thứ sự xúc phạm của Ngài và chỉ cho chúng ta con đường để rũ bỏ tội lỗi và được làm cho tinh sạch. Ngài chỉ chúng ta cách ăn năn và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, phải tin như thế nào, quy phục và yêu kính Đức Chúa Trời ra sao, thực hiện ý muốn của Ngài là gì, vân vân. Công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt đã tạo nên một nhóm những người đắc thắng và tạo ra nhiều chứng ngôn về việc đắc thắng trước Sa-tan. Phúc Âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã được truyền bá từ Đông sang Tây, hoàn toàn ứng nghiệm tiên tri của Đức Chúa Jêsus: ‘Vì cũng như chớp lòa bên Ðông rạng bên Ðoài, thì cuộc Quang Lâm của Con Người cũng sẽ thế(Matthêu 24:27). Những lẽ thật Ngài bày tỏ, công tác phán xét mà Ngài thực hiện, và thành quả từ công tác của Ngài đều chứng tỏ rằng Ngài chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, hiện thân của Đấng Christ của thời kì sau rốt. Không ai có thể phủ nhận điều này. Như lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: ‘Ngài để cho công tác của Ngài khẳng định thân phận của Ngài, và để những gì Ngài tiết lộ làm chứng cho thực chất của Ngài. Thực chất của Ngài không phải không có cơ sở; thân phận của Ngài không do tay Ngài nắm giữ; nó được xác định bởi công tác và thực chất của Ngài(Thực chất của Đấng Christ là vâng phục ý muốn của Cha trên trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Các Christ giả không có thực chất thần tính và không thể bày tỏ lẽ thật. Dù họ có khăng khăng mình là Đức Chúa Trời, là Đấng Christ, đó đều là giả mạo và dối trá. Nghe theo họ thì giống như lên thuyền của cướp biển. Không thể có kết cục tốt. Dù có làm bộ giống như Đấng Christ, họ chỉ có thể lừa gạt mọi người trong một thời gian ngắn. Sớm muộn họ sẽ bị vạch trần bởi sự thật và sẽ thất bại. Chỉ có Đấng Christ mới có thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại. Thế nên mấu chốt để phân biệt Đấng Christ thật với những kẻ giả mạo là xem họ có bày tỏ lẽ thật và tiếng của Đức Chúa Trời hay không. Đó là điều quan trọng nhất”.

Nghe thế, tôi đã được khai sáng. Mấu chốt để phân biệt Đấng Christ thật là xem họ có thể bày tỏ lẽ thật hay không, nếu có thì đấy chính là Đấng Christ, là Chúa đã tái lâm. Bất cứ ai không thể bày tỏ lẽ thật mà nói rằng họ là Đấng Christ thì chính là Christ giả, một kẻ lừa gạt. Tôi cảm thấy cách phân biệt này thật sự rất đơn giản và thực tế. Thật là một con đường thực hành tuyệt vời! Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nói rất rõ về cách phân biệt Christ giả với Đấng Christ thật. Chúng chính là lẽ thật! Tôi nhớ lại mình đã dại dột và ngu dốt đến thế nào, cứ mù quáng nghe theo lời linh mục. Tôi không chịu tìm kiếm hay tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng của thời kỳ sau rốt, sợ bị Christ giả mê hoặc. Tôi không nỗ lực nghe tiếng Đức Chúa Trời, nên suýt lỡ mất cơ hội để nghênh tiếp Chúa. Tôi thật sự đã tự hại mình và làm một trinh nữ khờ dại! Nếu không nhờ Đức Chúa Trời thương xót và khoan dung, gõ cửa lòng tôi bằng cách để người thân và anh Trương nhiều lần chia sẻ Phúc Âm với tôi, hẳn tôi vẫn cứ cả đời ở trong tôn giáo mà không nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời hay nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa. Tôi chân thành cảm tạ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger