Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc (Tuyển tập)

Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc (Tuyển tập)

Cuốn sách này tổng hợp các trích dẫn từ các kịch bản phim về những câu hỏi và câu trả lời quan trọng liên quan đến lẽ thật. Những câu trả lời thiết yếu này bao gồm những sự trải nghiệm và hiểu biết của những người được Đức Chúa Trời chọn về lẽ thật của lời Ngài, và đến từ sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh. Cuốn sách này không những có thể giải quyết bất kỳ vấn đề và ý niệm nào mà những người tìm kiếm lẽ thật và tra cứu con đường thật có thể nắm giữ, mà nó còn là một tài liệu tham khảo tuyệt vời mà những người được Đức Chúa Trời chọn có thể trang bị lẽ thật cho bản thân và làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời.

Sách Phúc Âm

Tải xuống

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger