Video nhạc Thánh Ca | Ngươi nên hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời

11/11/2021

Những gì các ngươi thừa hưởng hôm nay

vượt trên cả những gì mà các sứ đồ

và các tiên tri trong mọi thời đại được thừa hưởng

và thậm chí còn lớn hơn những gì mà Môi-se và Phi-e-rơ đã thừa hưởng.

Phước lành không thể đạt được trong ngày một ngày hai;

chúng phải được gặt hái thông qua sự hy sinh vĩ đại.

Tức là, các ngươi phải sở hữu một tình yêu đã qua sự tinh luyện,

sở hữu một đức tin lớn lao, và các ngươi phải có nhiều lẽ thật

mà Đức Chúa Trời yêu cầu các ngươi phải đạt được;

ngoài ra, các ngươi phải hướng về công lý mà không sợ hãi hay lảng tránh,

và phải có một tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, một tình yêu bất sắt son cho đến chết,

có quyết tâm, thay đổi tâm tính của các ngươi,

khắc phục sự bại hoại của các ngươi, chấp thuận sự sắp đặt của Đức Chúa Trời,

mà không ca thán, và phải vâng phục thậm chí cho đến chết.

Đạt được điều này; đây là mục tiêu cuối cùng của Đức Chúa Trời,

và là những gì Đức Chúa Trời yêu cầu đối với nhóm người này.

Nói tóm lại, tất cả những công tác của Đức Chúa Trời đều được thực hiện vì các ngươi,

để các ngươi có thể trở nên xứng đáng được nhận di sản của Ngài.

Điều này không hẳn vì sự vinh hiển của bản thân Đức Chúa Trời,

mà là vì sự cứu rỗi các ngươi

và vì việc hoàn thiện nhóm người

đã chịu khổ sở tột cùng này trên vùng đất ô uế.

Các ngươi nên hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời.

Khi Ngài ban cho các ngươi, thì đổi lại, Ngài chắc chắn sẽ có yêu cầu đối với các ngươi,

và chắc chắn sẽ đưa ra những đòi hỏi phù hợp dành cho các ngươi.

Điều này cho thấy tại sao Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác

thực hiện các công tác có tiêu chuẩn cao và các đòi hỏi nghiêm ngặt.

Chính vì điều này mà các ngươi nên có đầy rẫy đức tin vào Đức Chúa Trời.

Nói tóm lại, tất cả những công tác của Đức Chúa Trời đều được thực hiện vì các ngươi,

để các ngươi có thể trở nên xứng đáng được nhận di sản của Ngài.

Điều này không hẳn vì sự vinh hiển của bản thân Đức Chúa Trời,

mà là vì sự cứu rỗi các ngươi

và vì việc hoàn thiện nhóm người

đã chịu khổ sở tột cùng này trên vùng đất ô uế.

Các ngươi nên hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời.

Và vì vậy, Ta khuyên giục lắm kẻ ngu dốt

không có sự thông sáng hay ý thức rằng:

Đừng có thử thách Đức Chúa Trời, và đừng chống lại nữa.

Đức Chúa Trời đã trải qua những đau khổ mà chưa con người nào từng chịu đựng,

và từ rất lâu đã phải chịu đựng thậm chí còn nhiều sự sỉ nhục hơn thay cho con người.

Còn điều gì nữa mà các ngươi không thể buông bỏ?

Điều gì có thể quan trọng hơn ý muốn của Đức Chúa Trời?

Điều gì có thể cao cả hơn tình yêu của Đức Chúa Trời?

Việc Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất ô uế này đã đủ nặng nhọc;

đã vậy, nếu con người còn chủ tâm và cố ý phạm tội,

thì công tác của Đức Chúa Trời sẽ phải kéo dài thêm.

Đức Chúa Trời không bị ràng buộc bởi thời gian;

công tác của Ngài và sự vinh hiển của Ngài được đặt lên hàng đầu.

Do đó, Ngài sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho công tác của Ngài,

dù có mất bao nhiêu thời gian.

Đây là tâm tính của Đức Chúa Trời:

Ngài sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi công tác của Ngài được hoàn thành.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger