Trích đoạn đặc sắc 14 của Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”: Sự trỗi dậy và sứ mệnh của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

305 |21/10/2020

Trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc tự do, dân chủ và bình đẳng khi thành lập đất nước… mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình toàn cầu và làm cân bằng trật tự thế giới. Hoa Kỳ đóng vai trò không thể thay thế trong việc duy trì và ổn định tình hình thế giới.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy