Phim tài liệu âm nhạc | Sự trỗi dậy và sứ mệnh của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Trích đoạn nổi bật)

21/10/2020

Trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc tự do, dân chủ và bình đẳng khi thành lập đất nước… mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình toàn cầu và làm cân bằng trật tự thế giới. Hoa Kỳ đóng vai trò không thể thay thế trong việc duy trì và ổn định tình hình thế giới.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger