Video Về Lời Chứng | Gác lại việc học hành

28/03/2023

Bố mẹ luôn kỳ vọng rất lớn vào chị, mong muốn chị thật xuất chúng và làm rạng danh gia tộc. Sau khi tin Đức Chúa Trời và đọc lời Ngài, chị hiểu rằng một cuộc sống mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận mới là cuộc sống ý nghĩa. Chị muốn bỏ cao học để rao truyền phúc âm, thực hiện bổn phận. Khi bị người nhà phản đối, cũng như cản trở và dồn ép, chị đã tìm kiếm lẽ thật và đưa ra lựa chọn đúng đắn như thế nào? Mời xem video này để biết chuyện.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger