Video Về Lời Chứng | Trải nghiệm rao truyền phúc âm ở một trường học

28/03/2023

Anh là một giáo viên và muốn chia sẻ phúc âm với đồng nghiệp và học sinh, nhưng lại lo nếu bị điều ra tiền tuyến, anh ấy có thể mất mạng và mất cơ hội được cứu rỗi bất cứ lúc nào. Vì vậy anh trở nên sợ rao truyền phúc âm. Chính xác thì anh bị điều gì kìm hãm? Anh sẽ rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời hay sẽ bảo toàn bản thân? Anh đã hiểu được những lẽ thật nào từ lời Đức Chúa Trời? Cuối cùng anh lựa chọn ra sao? Cùng xem đoạn phim này để biết nhé.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger