Video Về Lời Chứng | Trải nghiệm ở địa ngục sau khi chết của một Cơ Đốc nhân người Myanmar

03/04/2023

Dani là một Cơ Đốc nhân người Myanmar. Chị ấy sống lại sau khi được xác nhận đã qua đời trong bệnh viện. Sau đó, chị ấy kể lại cho mọi người những cảnh tượng đáng sợ mình đã chứng kiến khi bị đưa xuống địa ngục sau khi chết. Chị ấy đã thấy những gì? Điều gì khiến chị ấy xúc động đến vậy? Mời quý vị cùng nghe trải nghiệm của chị ấy.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger